Астрологични статии

астрология

 

2012-та година през погледа на астролога

дата на публикуване: 22.05.2009 г., 182967 прочитания
 

 

Колкото по-малко време остава до 2012-та година, толкова повече се говори за нея. Причината – календара на маите, в който, според повечето изследователи, последния ден е 21.12.2012 г. Тази дата за мнозина е равносилна на края на света, такъв какъвто го познаваме, на преход в ново измерение, на апокалипсис...

В основата на този календарен цикъл обаче не лежи движението на Слънцето, Земята или която и да било друга планета от слънчевата система. Затова в тази статия ще разгледам 2012-та през погледа на западната астрология. Истина е, че ако не беше разгадана писмеността на маите, днес никой нямаше да говори за 2012 година. Това е така, защото през 2012-та няма астрологически предпоставки за „край на света”

Но все пак годината 2012-та е интересна с факта, че планетата Нептун окончателно влиза в собствения си зодиакален знак Риби. Това събитие се случва един път на 165 години. И друга тежка планета – Уран – тогава се намира в първите градуси на знака Овен и започва нов цикъл през зодиака.

Тези астрологични позиции носят в себе си заряда на промяната (Уран в Овен) и на духовността – (Нептун в Риби) или казано с други думи, това е времето, в което човечеството трябва да направи прелом в начина си на мислене (от материално към духовно) и в отношението си към природата - от консуматорско към поведение, което в правото е назовано „грижа на добър стопанин”.

Но всяка подобна промяна е предшествана от съпротива и не се извършва за един ден или дори една година – необходимо е време, преходен период.

Ако човечеството продължи да се развива по пътя, по който върви в момента, то неминуемо ще се изправи пред 3 реални заплахи.

1. Пренаселването на планетата и недостиг на ресурс за поддържане на живота на хората
2. Глобалното затопляне, вследствие на техногенната дейност на човека
3. Клонирането и генетичните експерименти

Бих искал да се спра малко по-подробно на третата заплаха, която до този момент по-голяма част от хората дори не я приемат като такава. Оценяват я дори като успех на съвременната наука, благодарение на който бихме решили проблемите с болестите, продължителността на живота, изхранването и какво ли още не.

Моите астрологични изследвания по тази тема обаче показват, че съществува синхронност между успехите на генетиката и клонирането, и епидемиите и пандемиите, възникнали през 20 и 21 век.

Държа да подчертая, че учените не създават нарочно тези вируси, които причиняват епидемиите. Каква е тогава връзката между генетичните експерименти и епидемиите? Открих тази връзка благодарение на Вторият принцип на Хермес – “Това което е горе е подобно на това, което е долу; това което е долу е подобно на това, което е горе”

Т.е във света който живеем съществуват нива на подобие:
· макрокосмос – света на планетите и звездите
· нашият свят – на хората, животните и растенията
· микрокосмос – света на елементарните частици, атомите и молекулите, към който свят принадлежат и гените

Между тези нива има бариери, граници, които ако бъдат нарушени, могат да възникнат ужасяващи последици. Например, представете си какво би станало ако една комета или астероид, които принадлежат на макрокосмоса, навлязат в нашия свят – ще се случи ужасен катаклизъм, който може да унищожи живота на Земята.

През 20-ти век човечеството наруши бариерите, границите, които отделят нашият свят от макрокосмоса – изпрати космически станции и апарати в открития космос.

С провежданите генетични експерименти човекът наруши и бариерите, които отделяха нашият свят от микрокосмоса. С хилядолетия болестите по животните са засягали само животни, човешките болести – хора. Сега обаче в своите лаборатории учените смесват гени на животни и хора, присаждат животински органи на хора. Съгласно принципа на подобието, едно ниво по надолу в т.нар. микрокосмос, вирусите, които са били опасни само за животните, сега преминават през отворената врата между видовете и вече стават опасни и за хората.

Последните новини около т.нар. свински грип показват, че този вирус съдържа в себе си гени от човешки, птичи и свински грипен вирус. Това е вирус мутант, независимо дали е изкуствено или естествено създаден!

През 2008 година в пресата се появи съобщение че:

„До три години бъбреци на прасета ще бъдат присаждани на нуждаещи се хора, а до десет - всякакви други органи. Добрата новина съобщи британският професор Уинстън, цитиран от в. "Таймс". Той и американските му колеги вярват, че са близо до успешното модифициране на генетиката на прасетата така, че техните органи да станат съвместими с човешкия организъм и да не бъдат изхвърляни от имунната система.”

Ако прибавим 3 години към 2008 ще получим 2011 година – това е повече от обезпокоително. Дали няма да станем съвсем скоро свидетели на възникването на други, по-опасни за човека вируси или на мутирането на вече съществуващи такива? Не по-малка е и опасността, която грози нашето здраве, вследствие от консумацията на генно модифицирани храни!

В езотеричната литература могат да се намерят текстове, които гласят, че високоразвитата цивилизация на Атлантида е унищожена от водите на потопа, поради неправомерната намеса на атлантите в тайните на мирозданието. Дали митологичните образи на кентаври (генетична кръстоска на човек и кон), харпии (генетична кръстоска на човек и птица), русалки (генетична кръстоска на човек и риба), не представляват един отглас на генетичните експерименти от изчезналата цивилизация на атлантите? А дали това не е и посланието на сфинкса, който, ако трябва да сме обективни, е генетична кръстоска на човек, телец, орел и лъв – „Не правете подобни генетични експерименти, за да не бъде унищожена и вашата цивилизация?”

Дали отново не повтаряме стари грешки?

Възможно ли е в природата да съществува саморегулиращ се механизъм, който да пречи на нейните деца – хората - да нарушават безкрайно и без последствия природните закони? И този механизъм да е задействал водите на потопа, унищожил Атлантида, заедно с всички кентаври, харпии и други рожби на генетични експерименти?

В хода на еволюцията и естественото развитие е невъзможно да се комбинират гените на човека с гените на коня, или на свинята т.е, това е противоестествено. Но точно това правят съвременните учени в своите свръхмодерни лаборатории. А дали тези същите учени са наясно с последствията от своите действия и природните механизми за регулиране на последствията от подобни „научни” експерименти?

Смята се, че атлантите са владеели и силата на атомно оръжие, създали са въздухоплавателни апарати! Не се ли повтаря в наши дни историята на тази древна цивилизация? Ще бъдем ли изправени отново пред опасността от унищожение (самоунищожение)? Може ли знанията заложени в циклите на календара на маите, да имат още по-древен произход - от Атлантида. Възможно ли е нашите предци – атлантите - да ни предупреждават чрез този календар, че през 2012 година човешката цивилизация отново ще бъде изправена на ръба, от който няма връщане назад?

За щастие има и лъч надежда – все повече хора осъзнават необходимостта човечеството да поеме в друга посока – към живот съобразен с природните закони, към технологии, които не замърсяват природата.

Ето един интересен цитат от Доклада на Съвета на Римския Клуб - организация обединяваща видни учени и политици, които се занимават с изследвания свързани с глобалните процеси, протичащи в света, и тяхното отражение върху съвременната цивилизация:

Общият враг на човечеството е човекът. Търсейки новия враг, който ще ни сплоти, ние стигаме до замърсяването, глобалното затопляне, сушата, глада и пр. В глобалния им смисъл те представляват обща заплаха, която води до необходимостта от сплотяването на всички хора по земята. Определяйки ги като врагове обаче, ние автоматически влизаме в клопката, за която говорихме по-рано: да объркаме симптомите с причините. Всичко това е резултат от човешката намеса и само с изменения в човешката дейност тези проблеми могат да бъдат решени. Следователно: истинският враг на човечеството е самият човек.”
                                                                       
В последните няколко века на научно-технически прогрес, човекът изгуби съзнанието за себе си като за частица от Вселената, взаимосвързана с всички останали. Той започна да се възприема като център на целия заобикалящ го свят и вместо да се адаптира към света, в който живее, започна да нагажда света към себе си... В момента живеем във време, в което овладяхме енергията на атома и тайните на генома, подчинихме всички животни, замърсихме въздуха, водата, изчерпихме ресурсите на Земята, сега искаме да овладеем и планетите в Слънчевата система. Мислим, че всичко ни е позволено и се поставяме над природата, над Бога. Но закона гласи че „на всяко действие, следва равно по сила и обратно по посока противодействие”. И е добре противодействието да дойде от нас, хората, които живеем на тази планета, вместо да чакаме да видим какво ще бъде противодействието на Природата.

Екологичните движения възникнали през 70-80-те години на миналия век са видим израз на промяната, която макар и бавно настъпва в начина на мислене на съвременното човечество. В парламентите на все повече държави от Европейския съюз днес могат да се видят ЗЕЛЕНИ партии, като най-силни са те в Германия, която не случайно в последните години има най-много инициативи за еко-производство, еко-автомобили, еко-храни и т.н. Наскоро еврокомисарят по науката и технологиите Янез Поточник посочи, че чистите технологии, нанотехнологиите и биотехнологиите ще изиграят решаваща роля за световната икономика, също както развитието на информационно-комуникационните технологии след 1990 г. ''ЕС не трябва да пропусне възможността да стане лидер в третата индустриална революция – зелената''.

От вас, четящите тези редове, от вашия глас, от начина по който мислите и действате зависи бъдещето на България, а защо не и бъдещето на света!

Ще съхраним ли единственото ни останало национално богатство – великолепната природа? Ще се самоунищожим ли вследствие на алчност, борба за власт, научно високомерие и граждански нихилизъм, или ще се променим и научим да живеем според природните закони?

Кирил Стойчев
Председател на Българска астрологична асоциация

 

Още по темата: КРАЯТ НА СВЕТА

 

Вашето мнение за статията

 

Comment Script

Статията ми хареса ,но съм напълно съгласна с коментарите на Надежда- 07/20/2012 - 12:57 часа и Красимира Дукова- 07/06/2012 - 18:53 часа
Десислава Василева - 12/20/2012 - 12:22 ч.
vsi4ki govorqt samo za kraq na sveta dano golemcite pro4etat statiqta ise zamislqt 4e ne vsi4ko e pari a trqbvq dase obedinim vsi4ki zada spasim sveta ot gibel ako ne mislim za nas golemite to neka da pomislim za malkite deca koito sa bade6teto na bolgariq
silviq - 11/26/2012 - 21:27 ч.
Statiqtae pro4etena ot hora kato nas a nqkoi ot vlast dali q e pro4el za da si dade smetka 4e ne vs e vlast i pari i ma4kane na hora
anonimen - 10/08/2012 - 09:42 ч.
nqma kray na sveta, nie samite si zaminavame edin po edin. den da mine drug da doide ama dokato sme jivi, neka vsicki sme edinni i se obichame ;-)
nady asenova nady asenova as asenovasvet - 10/03/2012 - 13:59 ч.
ж
александра ангелова - 09/17/2012 - 18:17 ч.
Na 20 god sam .. vsi4ko tova si go mislq ot 3 god pone! I sus mn hora sam obsujdala tova kak nqkak si se vstva vutre6no pre vstvie za tozi eventualen kataklizam, no ima i dosta hora nai-ve4e v BG koito se podigravat i ti kazvat ,4e si lud i te otminavat sus nadsme6ka.Tova e dosta tujno!I naistina sam se qdosvala i sme stigali do karanici i to brutalni! Dano se splotim! DANO...DANO!
Katrin - 08/25/2012 - 05:11 ч.
dano poveshe hora prochetat statiyata,vse neshto shte razberat ot neya i tova shte pomogne za utvargdavaneto na dobroto.TAKA SE POSTIGA BALANS I HARMONIYA.MISLETE HORA POZITIVNO.


galina - 08/24/2012 - 02:44 ч.
Vsichko zavisi ot nashata kompetentnost ,po otnoshenie na noviat prehod .Da ,zavisi ot novia nachin na mislene ,na stremeja kum doruvaneto kum choveshkia individ ,kato cialo.Samo goliamata ,globalna ,chista LUBOV kum vsichko,koeto BOG ni e dal da polvame ,makar i vremenno na maikata Zemia ,sht spasi chovechestvoto ot zatrivane .Za tova prizovavam ,neka vsichki se promenim ,kumpo-dodro ,premahvaiki ,zlobata ,zavistaa,nadceniavaneto,..OBICHAITE SE !Pravete samo dobro ! Cenete vsiako neshto ,bilo to cvete ,jivotno,kamuk ,pesecinka ili vuzduha ,koito dishame.Neka vsichko bude samo nejnost ,razbirane ,spokoistvie ,krasota i mnogo ,mnogo LUBOV..! obicham vi -KRISTINA SOKOLOVA
kristina Sokolova - 08/01/2012 - 05:02 ч.
Добре написано, но жадните за власт са жадни за всичко, а тези които са получили властта са получили и възможностите ... Какво да се прави??? Приказките, че всеки от нас и т.н. ми се виждат наивни. Светът е разделен на шепа господари и всички други сме им роби - но станахме много и вече им пречим. Считам, че повечето природни стихии са предизвикани с цел изтребление на масите. За войните е същото. В частност, ако погледнем какво става у нас - геноцид на народа, тотално ограбване издигнато до държавна политика. И какво да направим? Не виждам смислен отговор , уви...
Надежда - 07/20/2012 - 12:57 ч.
Статията е интересна, аз мисля,че вече много малко хора мислят. Това, което най-вероятно е погубило атлантите е тяхната горделивост и самомнение, което вече и при нас се наблюдава. Господ ни е дал Земята с нейната природа, но ние я изтощаваме все повече и повече, вместо да живеем в хармония с нея. Затова виждаме толкова много бедствия, които се обясняват наистина с човешката дейност, но никой не прави нищо да я ограничи. Това изпомпване на нефт и газ от дълбините оставя едни кухини, които няма как сами да се запълнят. Аз вярвам , че Земята е живо същество и има своите начини да корегира нашето нехайно отношение спряма нея. Заслужаваме си го!
Красимира Дукова - 07/06/2012 - 18:53 ч.
dali ymirame nie horata na zemqta prez 2012 g.
NEDKO - 05/30/2012 - 20:30 ч.
moletese na bog i viarvaite v nego no ne s ystata a s srcetosi,moletese bog dani pazi i da dade dobrota i toplota v dy6ite i srcatani
veni - 05/29/2012 - 22:33 ч.
pravi dobro, kakvoto i da stava. dokato si jiv pravi dobro.a sme jivi zastoto projvjvame dobrinata v sebe si.
hera - 05/17/2012 - 23:25 ч.
Статията е стойностна и смислена. Погледната задълбочено като анализ на реалността, в която живеем,би трябвало всеки от нас да потърси и намери истинските отговори за нещата, които ни заобикалят и да повярваме в силата на способностите си за промяна към цялото - добруването на човечестото в глобален аспект, част от което е всеки един от нас!
Елена Иванова - 05/16/2012 - 08:51 ч.
Всичко е в нашите ръце - това е посланието от статията, което ми харесва. Ако не пазим това което имаме, ще дойде време, след което няма да има връщане назад и оцеляването на човееството ще стане доста по-трудно, по причини, които са посочени от автора.
Vanq - 05/06/2012 - 08:41 ч.
Start Previous Page
Име
Коментар
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P