Астрологични статии

астрология

 

ЦВЕТОЛЕЧЕНИЕ И АСТРОЛОГИЯ

 

“Нашата Душа, планува за нашия живот, какъвто тя го желае, и дотолкова, доколкото ние позволяваме това, винаги ни направлява, запазва и насърчава.”

Д-р Едуард Бах

 

Повечето хора не обръщат голямо внимание на сигналите на душата си, емоциите си, а това води до лошото настроение и състояние на ума. Ако изтълкуваме правилно болестта и причината за страданието, ние ще разберем къде са нашите съществени грешки.

 

Лековете, открити от английския доктор Едуард Бах, се използват за изчистване на негативните емоции, които предизвикват заболявания на тялото. Всеки емоционален дисбаланс или липса на хармония предупреждават за последващо физическо неразположение. Подобрявайки емоционалното състояние ние можем да предотвратим болестта, а това е по-лесно от нейното лечение. 

 

Развиването на характера и максималното разкриване на индивидуалния потенциал е една от причините, поради които ние сме тук на тази земя. Спънките винаги съществуват, чрез преодоляването им ние прогресираме, а чрез нашия прогрес пречките стават все по-малко. Лековете са за всички, които истински желаят да преминат през трудностите, които спират техния напредък. Те са тези, които могат да запазят и развият нашата индивидуалност. Всяка есенция се отнася за определено качество и ролята и е да засили в позитивен смисъл това качество.

 

Есенциите (капки на Бах) биха могли да бъдат един ценен целителен инструмент и в ръцете на всеки астролог, който работи в открит диалог с клиента. Поради всякакви причини хората търсят именно от астролога помощ и ориентир в живота. Освен като консултант, астрологът често бива поставен и като терапевт.

Хороскопът хвърля светлина върху нашите слаби места, комплекси, вътрешен конфликт, а също способности и таланти. Той може да покаже от къде идва чувството за безизходица, неудовлетвореност и къде е блокажа, спиращ развитието на характера и личността, пораждащ вътрешен конфликт и заболявания. 

 

Осъзнаването на проблема е първата стъпка към неговото решаване, но в някои случаи се стига само до нея, което прави проблема само още по-голям. В тази връзка, много астролози, запознавайки се с лечителската система на Бах, разбират колко уместно е приложението й в своята работа. Лековете наистина могат да способстват развитието на личността и оформят характера на индивида, те могат да бъдат нужната подкрепа в момент на промени и трансформация.

 

И при двете практики целта е да се помогне на човек да живее живота си, разкривайки най-доброто в себе си. Ролята на астролога е да подскаже какъв е пътя на човек и как да го следва, как най-добре и креативно да изрази енергията на определен аспект или планетно положение. Всяка личност е уникална, всеки хороскоп е съвършен, ако бъде проработен и точно тук нежното и естествено действие на капките на Бах е истински съюзник.

 

Наборът от 38 есенции отговаря на 38 емоционални състояния. Трудно може да се направи точно съответствие между есенция и планета, знак, дом или констелация. Въпреки това има много проучвания и изводи на тази база.

 

Самият Едуард Бах е направил връзка между есенциите и положението на луната в наталния хороскоп, тъй като именно тя отговаря за емоционалното състояние, тя е връзката с душата, а ключът към успеха, щастието и здравето е да открием и изразим целите на нашата душа. Бах казва “ Ние всички имаме Божествена мисия на този свят и нашите души използват умовете и телата ни като инструменти за своята работа. Когато и трите работят в унисон, резултатът е перфектно здраве и щастие.” За Бах Божествена мисия не означава човек да се лиши от радост и удоволствия, да се отдръпне от обществото и света или да прави каквито и да било жертви, точно обратното, ако се вслушаме в душата си, ние ще вършим това за което сме призвани, а то ще ни носи пълна наслада, радост, щастие и здраве. 

 

Наранената луна е основна причина за душевен дискомфорт, комплекси, тежко детство. За хора с наранена Луна в хороскопа или в моменти на неблагоприятни транзити или прогресии, цветолечението може да окаже изключително благотворно влияние. Много благоприятно е прилагането на лековете при тези, чиято Луна има връзка с външни планети и по-специално с Нептун, Плутон и дори тук бих включила Хирон, тъй като той може да се счита за покровител на холистичната медицина.

 

Някои хора по рождение притежават душевна хармония и вървят по предназначения си път, но и при тях понякога е нужна малка помощ с лечебна смеска, особено при временни неразположения, предизвикани от звездните влияния. В този случай лечението е много по-кратко и астрологията тук може да служи като “тайминг” за приемане на лековете, в зависимост от продължителността на конкретния транзит например.

 

За лечение чрез капките на Бах на практика не са нужни особени познания в каквато и да е област, дори медицина и психология. Основната мотивация на Бах за откриване на лечебните растения е била създаването на нова съвършена система за лекуване, която да бъде достатъчно нежна към пациента и в същото време лесно приложима от всеки.

 

Астрологията е изключителна в ролята си за разкриване заложбите на индивида, както и да посочи кога и как заложеният потенциал може да се прояви напълно, тя може да очертае пътя на всеки от нас, а предназначението на лековете е да го направят по-гладък. Не особено рационално, обаче, използването на астрологичните познания като единствен инструмент за определяне на подходящите есенции за нуждаещия се. Ако това все пак се практикува, освен добрия професионализъм на астролога, считам, че изключително важен е диалога с клиента, тъй като последният сам, използвайки някои ключови думи по време на разговор, ще подскаже или потвърди подходящите лекове за състоянието си.

 

Долупосоченият пример за връзка между астрологична тема и есенция го давам по-скоро за илюстриране действието на лековете, отколкото да правя опит за построяване на методика, по която да се предписват последните. 

 

Пример:

Луна в напрегнат аспект със Сатурн - някои проявления и действието на лековете: Емоционално самоограничаване и подтискане на нуждите си, прекален, педантичен контрол върху себе си:

Подходящ лек: Rock Water (Скална вода) - свободно изразяване на емоциите, без премахване на емоционалната дисциплина, която в случая спомага за постигане на целите; човек е здраво свързан с реалността, но е отворен за радостта и удоволствията

 

  1. Комплекси, чувство за малоценност, човек отказва да предприеме нещо, тъй като го е страх че ще се провали.

Подходящ лек: Larch (Лиственица): Човек започва да вярва в способностите си, но въпреки това има реална преценка за себе си и здрав реализъм. Придобиване на смелост за поемане на инициативи.

 

Много страхове, притеснителен и несигурен човек

Подходящ лек: Mimulus (Мимулус): Преодоляване на страховете и осъзнаване на собствените възможности, чувство за сигурност 

 

След приемане на лековете, човек чувства значително облекчение и тук астрологът може да забележи, че връзката Сатурн – Луна не е прекъсната, а позитивирана, както биха действали двете планети, ако аспектът между тях бе хармоничен.

 

В един хороскоп, темите за проработка могат да бъдат много и не е възможно да се избере комбинация от есенции, покриваща всички наведнъж. Методите за прогностика са тези които могат да посочат приоритета на някои от тях към дадения момент, още повече, че клиентът под влияние на определен транзит или прогресия е склонен да работи върху някоя определена област и в този случай капките на Бах са един прекрасен катализатор на естествения процес на развитие.

 

За да може да бъде в най-голяма помощ на другите астрологът-лечител е добре да приложи терапията и върху себе си. 

 

Тук ще дам някои есенции, подпомагащи много работата му, като разбира се, в зависимост от конкретната индивидуалност може да са подходящи и много други:

-         Cerato (Цератостигма): дава увереност в знанията, добра връзка с интуицията;

-         Red Chestnut (Червен конски кестен): грижа, разбиране и възможност за подпомагане на другите;

-         Walnut (Орех): защита от енергийните вибрации на другите.

 

Човешките проблеми и индивидуалности, с които се среща астрологът са многообразни, но често в практиката си ще има случаи, в които следните лекове биха били особено приложими: 

 

Wild Oat (Овсига)

Лекът спомага за разкриване заложбите на индивида, личната мисия в живота и реализирането и. Подходящ е за хора, намиращи се на кръстопът или изпитващи несигурност в това, че са открили призванието на живота си. Чувство на празнота, неудовлетвореност и непълноценност.

 

Walnut (Орех)

За хора, намиращи се в повратна точка в живота си, вървящи срещу течението, възпрепятствани от външни влияния в постигане на целите си. Това е и за тези които преживяват или им предстои промяна, независимо от какво естество – биологична, промяна в начина на живот и т.н. Лекът дава възможност за продължаване по предначертания път, дава освобождаване от рамките на миналото и лесно адаптиране към новата ситуация.

 

Star Of Bethlehem (Витлеемска звезда)

За хора преживяли шок, наскоро или в миналото, може и в ранното детство. Много често този шок е причина за душевна уязвимост и блокиране на енергията, възпрепятстващи някои области в живота на човек. Лекът дава чувство за лекота и душевно успокоение. 

 

Приемането на цветните лекове може да има отражение и в събитиен план. Като че хороскопът наистина се хармонизира и планетите дават най-доброто от себе си. Особено важно е при наличие на тежки моментни планетни въздействия, да се предвиди изготвянето на смеска, подходяща за предпазване на човека, чрез смекчаване усещането от негативното им действие. Влиянието на звездите е енергия, която трябва да протече, създаването на канал за тази енергия е начинът за предотвратяване на конфликт. Целта не е да се избегне съдбата, а да се премине плавно по пътя към реализация.

 

 Гергана Ангелова

 

 

Още по темата:

Лечение с цветовете на Бах

Медицинска астрология

 

 

Вашето мнение

 

Comment Script

Tази статия ми е много полезна.Още с прочитането сякаш ми вдъхна дух на вяра.Всяка дума е близка до мен и точна.Чела съм и по рано за доктор Едуард Бах и неговия авангарден метод./да не би да е бил зодия Водолей!/Самата аз без да искам се ръководя от ароматите минавайки през живота.Всичко за мен е свързано с определена миризма и тя си идва със събитието,добро или негативно.Филмите имат за мен определен аромат,който не забравям.Чрез достигане на дадено ухание до сетивата ми дори предусещам какво предстои.Отначало не ми вярваха,но с времето най близките ми разбраха че не се правя,а просто имам високо сензорна чуствителност.Като дете влизайки в къщи намерих носна кърпичка на масата и разпознах по миризмата коя личност е била тук.Задържащия течности болен във влака ми намирисва на това,което трябва да бъде изхвърлено от организма.Като малка познавах кога мама е болна-тогава мирише на невинност,миризмата й говори така-без вина страда.За мен миризмите имат заглавия и имена,не ги забравям.Много събирам билки и ги намирам там където сякаш ги няма.Зайча стъпка-за нея научих преди много години е е чудодейна,лекува неизлечими заболявания.В заключение ще кажа че дарбата не се губи дори когато не си напреднал да я употребяваш в името на доброто.Благодаря че някой се поспря да научи нещо за мен.
албена - 12/11/2013 - 11:09 ч.
MOLQ ZA KORDINATI
ABUNDANCIQ@GMAII - 06/21/2011 - 16:36 ч.
dobre no e malko informaciyata.vsi4ki sme bolni koi fizi4eski,pove4eto psihi4eski,,,da se lekuvame,da poma i da obi4ame,,,4e kogato du6ata e prazna e stra6no...
krasi - 04/24/2011 - 23:53 ч.
:-D мисля, че си струва човек да си купи тези капки.Но цената как е да я свалим!По ниска от това няма!
Eli - 03/13/2011 - 13:03 ч.
;-)Kak i kade da nameria tezi lekove?
Iskra jekova - 11/04/2010 - 05:57 ч.
mn e hubavo da ima lek za vsi4ko.dano vseki nameri svoq!!!
denica - 09/26/2010 - 19:32 ч.
:-)imam jelanie da si zakupq ot tezi kapki.kak i po kakav na4in moga da se svarja s vas.
Mina Ivanova Rupska - 07/26/2010 - 00:39 ч.
stra na statiq,po4vam da se lekuvam :P
SupeR_MacE - 06/14/2009 - 10:25 ч.
Име
Коментар
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P


 

 

 

 

loading...