Астрологични статии

астрология

 

Астрологията – най-древната точна наука

дата на публикуване: 12.05.2005 г., 26883 прочитания
 

Ако искаш да стигнеш до изворите, трябва да вървиш срещу течението

Конфуций 551-479 г. Пр. Н.е.

 

Европейската цивилизация се гордее с произхода си от Древна Гърция. Схващанията на древните египтяни, относно равнището на познанията на древните гърци обаче не са толкова възторжени. Но за разлика от нас те са разбирали причините за загубената историческа памет в техният етнос: Вторично подивяване, вследствие преминал планетен катаклизъм. Древните мъдреци са знаели много по-добре и от нас, какво се случва даже на една свръх развита цивилизация.

 

До скоро нямахме визуална представа, какво остава от един съвременен град след преминаване на цунами - Видяхме! - Остава пясък или гола скала! Няма никакви следи от човешка дейност!

 

Ако сте в такава ситуация, какво смятате, че е добре да завещаете на евентуално спасилите се човеци? Според мене – ИДЕИ - понякога разказвани в митове и легенди. Такава например е идеята за атомния строеж на веществото. Тя не е гръцка, а идва от още по-дълбока древност. Гърците само леко са я деформирали или ние не сме ги доразбрали правилно /според съвременните езикови разбирания “атомос” означава неделим/. Днес е ясно как развитието дори само на тази идея е причина за днешните достижения на съвременната наука.

 

Тук ми се иска да спомена и за още една грешка - гръцкото разбиране за “Хаос” е пример за лошо вникване в смисъла на понятие, идващо от древноегипетски език и означаващо ”Космически ред или Космически порядък”. Какво ли щеше да се роди при правилен превод? Във всички случаи днес е създадена и теория на хаоса. В нея виждаме, как при различни начални условия се създава порядък в заобикалящият ни свят.

Опитах се да ви въведа в света на завещаните идеи. Сега по-лесно ще вникнете и в значението на една друга информация, също дошла до нас от най-дълбоката древност.

 

Астрологията – най-древната точна наука!

По определение една наука е точна, ако e възможно да се опише от математиката. Дали това е приложимо за астрологията?

Хермес Трисмегистус е отбелязал: ”Не гледайте звездните конфигурации, а следете за лъчите” Такива напомняния съществуват и в езотеричната астрологическа литература.

 

Най-същественото

До нас са достигнали следните понятия и характеристики:

Основни принципи - това са “Топло”/т. /, ”Студено”/ст. /, Сухо”/с. / и “Влажно”/вл./

От комбинацията на основните принципи се получават четирите елемента: Огън, Вода, Земя и Въздух.  За всички зодиакални знаци и планетите от септнера древните са ни оставили количествени и качествени характеристики (виж фиг.1)

 

Количествени и качествени характеристики на астрологическите фактори

Тригон на огъня

Топло

Сухо

Студено

Влажно

Овен

3,00

5,00

-

-

Лъв

6,50

3,00

-

-

Стрелец

4,50

2,50

-

0,50

Тригон на въздуха

т

с

ст

вл

Близнаци

3,00

0,50

-

4,00

Везни

3,50

-

-

5,00

Водолей

4,5

-

-

4,50

Тригон на водата

т

с

ст

вл

Рак

-

0,50

3,00

4,00

Скорпион

-

-

6,50

2,50

Риби

-

-

4,00

4,50

Тригон на земята

т

с

ст

вл

Телец

-

4,50

5,00

-

Дева

-

5,00

2,00

-

Козирог

-

4,00

4,50

-

Планети и светила

т

с

ст

вл

Слънце

13,75

5,00

-

-

Луна

-

-

12,50

15,00

Меркурий

-

2,50

3,75

-

Венера

1,25

-

-

10,00

Марс

6,25

7,50

-

-

Юпитер

3,75

2,25

-

-

Сатурн

-

7,50

8,75

-

Фиг. 1

 

Основните принципи оформят две оси:

- Ос “т. - ст.”

- Ос ”вл. - с.”

Двете оси ”т. - ст.” и “вл. - с” са независими според древните. Това може да се постигне, когато те са взаимно перпендикулярни. Те могат да образуват правоъгълна декартова координатна система. За краткост е наименувана - ”Локална координатна система” или ”ЛКС”. На характеристиките в таблицата на фиг.1 може да се гледа като на координати на точки от равнината на ЛКС  (виж фиг.2 )

По принцип още в древността астрологичните фактори са разделяни на Мъжки /активни или електрически/ и Женски /пасивни или магнитни/

 

Построяване на точката, съответствуваща на астрологичен фактор ”Везни”

 За координати на т. ”Везни” в ЛКС са използвани т. =3, 50 и вл. =5  (взети от табл. на фиг. 1)

Ако съединим началото на ЛКС с точката на зодиакален знак ”Везни” ще получим радиус вектора на зодиакален знак ”Везни”. Тъй като този зодиакален знак спада към електрическите, то негов символ се явява ел. компонента - Id

 

 

 

На същата фигура са построени :

- Електрическата компонента на радиус вектора на зодиакален знак Везни - Id

- Магнитната компонента на радиус вектора на зодиакален знак Везни - Bd

Векторите на астрологическите фактори се държат, като електромагнитни величини, т. е. винаги съществуват и двете компоненти - I-eл. ток и B-магнитна индукция. В едни случай /задачи/ се проявяват с електрическата си компонента, а в други – като магнитни величини. На фиг. 2 е показано и правилото на свитите пръсти на дясната ръка. С неговата помощ се “въртят” векторите при различните действия на астрологичните фактори. В някакъв смисъл ЛКС е носеща на радиус векторите на астрологическите фактори.

За практически работи е необходимо ЛКС да е “качена” върху линията на окръжността на хороскопа. Това се извършва, като се изпълняват следните изисквания при ориентирането на осите ”т. – ст.” и “вл. – с.”:

1. Ос “т. - ст. ”е допирателна в исканата от нас точка намираща се върху окръжността на хороскопа.

Ориентиране на оста “т. – ст.”:

- В дневната част на хороскопа оста е ориентирана така, че посоката “т. ” да върти в посока на движението на часовите стрелки

- В нощната част - посоката “ст.” да върти по посока на часовите стрелки.

2. Ос “вл. – с.” е разположена по радиуса проведен през точката на допирането на ЛКС. Ориентирането на нейните посоки е в зависимост от стихията характеризираща зодиакален знак, към който се допира ЛКС.
Ориентиране на оста “вл. – с.”:

- За знаци от стихии Огън или Земя - посоката “с.” сочи към центъра на хороскопа.

- За знаци от стихии Въздух или Вода - посоката “вл.” сочи към центъра на хороскопа.

Ориентирането на тази ос не зависи от състоянието Ден или Нощ. /Не е възможно двете оси да са независими и в същото време да зависят от еднакви обстоятелства/

  

На фиг. 3 са дадени примери ЛКС качени в различни точки от окръжността на хороскопа, както следва:

- В дневна част на хороскопа: ЛКС в точка от зодиакален знак Козирог и ЛКС в точка от зодиакален знак Везни.

- В нощна част на хороскопа: ЛКС в точка от зодиакален знак Овен и ЛКС в точка от зодиакален знак Рак.

 

Приложение на метода

Считам, че след тези обяснения ще е възможно да проследите решаването /по принцип/ на една задача, която науката решава по отношение вида на пола за около 50 часа. Астрологията е в състояние да я реши веднага след вкарване на данните да родителите в компютъра. В интерес на истината трябва да кажа, че програма още няма създадена и на ръка задачата се решава графо-аналитично за около 20 минути или максимум до час за по-сложните случаи.

Науката констатира вида на пола след обедняването на генетичния материал идващ от родителите. Астрологията се произнася по всяко време – достатъчно е да знаем данните на физическата родителска двойка. /Говоря за рождените характеристики: ден, месец, година, час (дали раждането е Дневно или Нощно) и географските координати на родното място/.

 

Задачата е:

Майка родена – 21.05.1919 г. - дневно раждане

Баща роден – 07.11.1914 г. - дневно раждане

Каква ще е зодията и пола на първото им дете?

 

Решение: Графичното изображение на решението (вижте на фиг. 4)

Намираме точката, в която са се намирали слънцата на родителите в момента на раждането им.

- За майката - приблизително в края на зодия Телец – около 29 градус.

- За бащата –приблизително в 13-тия градус на Везни.

В тези точки строим ЛКС за през деня.

Построяваме съответните точки за Телец и Везни в ЛКС - дневна.

Знакът Везни е с електрически характер и не извършваме трансформация.

Знакът Телец е с магнитен характер и го трансформираме в електрически. Токът е по-мощен и по-предпочитан фактор при преместване на материя, отколкото е магнитното поле /смисълът е такъв, че тока може да мести малки количества дълго време, а магнитното поле е необходимо да премести наведнъж цялата материя, което даже при зачеването е по-трудно за реализация./

Само когато съществува забрана или невъзможност за реализация по направление на токовия вектор е възможно да се премине към използване на магнитна сила за местене на материя при процеса на зачеване.

Събираме векторно токовите компоненти на майката и бащата. Получаваме направлението, по което може да се появи първото им дете: Дева или Риби

 

Дева е момче. Пресмятането на пола ще обясня по късно. Тук задачата я решена графично. Възможно е и аналитично решение /Аз лично използувам една малка програма за сумиране и завъртане на вектори, когато се съмнявам в прецизността на направено на ръка, бързо и доста приблизително скициране. /

 

Ново начало в астрологията

Въвеждането на вектори и комплексни числа в темата води до включване на мощния апарат на висшата математика. По същество той не се различава от използваният математически инструментариум при електромагнетизма, филтрите и бързодействието в персоналните компютри. Употребата на тъй нареченото “Бързо Фурие” плюс всички закони от езотериката е друго приложение и то изисква специални познания. С част от тях ви запознахме сега. Ако някой се интересува от хипотезата, моля да пише на и-мейлите посочени по-долу.

 

С векторите са възможни всички математически операции, като така се разширява неимоверно палитрата от свойства на астрологичните фактори. Това е едно огромно и все още неразработено поле, чакащо своите първооткриватели. С представянето на тази задача изложението не е изчерпано. При проявен интерес от страна на читателите ще продължим и с други описания.

 

Георги К. Петров gpetrov@nbu. bg

Костадин Г. Петров mister_kgp@abv. bg

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

На фиг. 5 и фиг. 6 са изобразени зодиакални кръгове условно приети целите за дневни и нощни с цел веднага да избирате безпогрешно ЛКС за съответната част от денонощието.