История на България

история и астрология

 

За да познаем бъдещето трябва да сме запознати преди всичко с нашето минало, защото много от събитията се повтарят циклично. Много от фактите в нашата и световна история са преиначени с оглед защита на определени политически цели или научни хипотези. Тук ще се опитаме да ви предложим истината или поне една малка част от нея.

 

История на България - статии
 

СЕМАНТИКА НА ЕТНОНИМЪТ БЪЛГАРИ - автор доц. Иван Тенев Иванов
 

ДРЕВНО-БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВИ - Иво Андровски
 

ТРАКИТЕ И ЗВЕЗДНОТО НЕБЕ - Кирил Стойчев
 

Астрологическата символика на Мадарския конник - Кирил Стойчев

Тракийското писмо е декодирано от д-р Стефан Гайд

 

Някои неоспорими факти от българската история - Иван Желязков

 

Корените на нашия народ трябва да се търсят няколко хиляди години назад след 681 г., която е определена като начало на българската държава. Българите са били една от главните движещи сили на историческите събития разиграли се няколко хилядолетия преди Христа, а и след това. В световен мащаб, те са изиграли ролята на мъжкия принцип, който е "оплождал" древните народи с култура, религия и духовност. Нещо подобно се случва и по време на събитията, разиграли се на Балканският полуостров през VI-VIII в., когато българите пренасят хилядолетните си културни и държавнически традиции и ги предават на славяните.

 

За скептиците ще посоча само древнобългарския календар, който е признат от всички световни специалисти в тази област за най-прецизния! Дори и днес, когато светът се гордее с космическите си постижения, не може да бъде създадена по-точна календарна система от древнобългарската! Това означава, че българите са познавали до съвършенство космическите цикли и движенията на планетата Земя в пространството. И то няколко хилядолетия преди Христа, когато повечето народи са живеели в епохата на каменната ера!

 

Все повече назрява необходимостта от написването на истинската история на България. В този сайт ще направим опит да осветлим някои факти от най-древната ни история, както и да разсеем някои от заблудите, които битуват в общественото съзнание.

 

Всеки който има изследвания, факти, нови открития в областта на нашата най-древна история може да ги изпрати на e-mail: kiril_astro@abv.bg и те могат да намерят място в този сайт.