Хороскоп - ако сте родени днес 25 май


Описание на вашия характер

Човек с честен, независим и потаен характер, с интуитивна и изобретателна мисъл. Отличава се с идеализъм, романтизъм и затвореност в себе си. Присъщи са му дадености като богато въображение и оригинални идеи, често пъти необичайни или парадоксални в очите на другите. Обича да се различава от другите и притежава индивидуален, философски подход към живота. Проявява тенденция да проповядва морал, а да живее по собствени норми и разбирания. Характерно за този тип хора е, че твърде често се колебаят между своите пориви на ентусиазъм и инертността си, отдавайки понякога предпочитание на спокойния свят на мечтите. Присъщи са им качества като селективност, резервираност в поведението и развита критичност. Не са редки и проявите на влечение към повърхностни или дори съмнителни неща. Личността е надарена със заложби за успешна реализация в области като обществени науки, образование, спорт, туризъм, театър, социология, право, философия, политика и др.

Отрицателни черти

Чувство за малоценност по отношение на ниво образование или партньори. Раздразнителност или неувереност при вземане на решения. При трудно детство – развиване на комплекс за отхвърленост и проблемно намиране на собствен път в живота.

Личности родени днес

Георги Стаматов (1869 г.) – бълг. писател и драматург; Йосип Бр. Тито (1892 г.) – югосл. бивш държавник; проф. Гриша Островски (1918 г.) – бълг. режисьор; Петър Стоянов (1952 г.)– бълг. бивш президент