Хороскоп - ако сте родени днес 30 март


Описание на вашия характер

Смела, предприемчива и уверена в себе си личност, която се грижи за външния си вид и поведение, обича удобствата и лесния живот. Характеризира се с жизненост, общителност, отзивчивост и лоялност в отношенията с другите. Стреми се към движение и личностно развитие, към налагане и признание на личните качества - понякога независимо от средствата и възможностите, с които разполага. Присъщи за индивида са качества като атрактивност, емоционалност, развито въображение, интуиция и категоричност в мненията. Родените на този ден са спонтанни хора с позитивна настроеност за живота и отдават приоритетно значение на междуличностните отношения. За тях дома и семейството са източник на грижи, но и на равновесие. Комуникативните умения и способността за работа с хора, публика и клиенти предполагат добри възможности за реализация в сферата на бизнес/търговия, сценични изкуства, журналистика, политика, медицина, образование.

Отрицателни черти

Непредпазливост, склонност към разпиляване на енергия и към необмислени разходи. Инертност, но и страх да не бъде изместен от завоюваните позиции.

Личности родени днес

Франциско Гоя (1746 г.) – исп. живописец; Борис Карадимчев (1933 г.) – бълг. композитор; Уорън Бийти – амер. киноактьор