Хороскоп - ако сте родени днес 9 януари


Описание на вашия характер

Действен човек с чувствителен, всеотдаен и добър характер, изпитващ жизнена необходимост от обществено утвърждаване и признание. Впечатлителна и емоционална натура със завоевателски дух, отличаваща се с целенасочена градивност и широк мироглед. Идеалист, за когото външните условия и среда имат преимуществено значение. Често търси изход в бягство от реалността или чрез различни експерименти. На родените на тази дата са присъщи качества като изобретателност, преданост и съзнателност, чувство за лично достойнство и за отговорност. Лесно се отдават на определена кауза, идея, мисия или идеал. В много случаи се ползват от благосклонното отношение или от поддръжката на влиятелни хора. Животът обикновено им дава възможност за успешна житейска реализация или издигане в обществото, независимо от личните качества.

Отрицателни черти

Мнителност, свръхчувствителност, разсеяност, самозаблуди, отмъстителност. Вътрешно напрежение и емоционална нестабилност.

Личности родени днес

Пол Сезан (1839 г.) – фр. художник; Симон дьо Бовоар – фр. писателка; Ричард Никсън (1913 г.) – амер. бивш президент