Учителя Петър Дънов

статии

Учителя БЕИНСА ДУНО
(Петър Дънов)

 

 

Фигурата на Учителя Беинса Дуно е едно явление в духовния живот на България, което няма аналог по своите мащаби. Неговата дейност продължава повече от четиридесет години, през които успява да въведе десетки хиляди българи в тайните на езотеричното познание. За основа на делото си Учителя полага живота и Словото на Христос, като го издига на висотата, която съответства на ролята му в общочовешката еволюция. Ето главните направления в неговото учение: - живот в хармония с космичните закони - свързване с енергиите в Природата - разбирателство и любов към ближните - правилни мисли, чувства и действия. 

 

Кратка биография

Може би знаем твърде малко за хората, които са допринесли изключително много за духовното издигане не само на нашия народ, а и на цялото човечество. Такава личност е и Учителя Беинса Дуно, известен със светското име Петър Дънов. Той е потомък на два възрожденски рода. Майка му Добра е дъщеря на Атанас Георгиев, открил през 1847 г. първото българско училище във Варненския край. Баща му, свещеник Константин Дъновски, основава през 1865 г. първата българска църква във Варна - "Св. Архангел Михаил".

На 11 юли 1864 г., преди 150 години, в с. Хатърджа, днес с.Николаевка, Варненско, се ражда третото дете на свещеник Константин Дъновски и Добра Георгиева, което те кръщават Петър Дънов. Началното си образование Петър получава последователно в с. Хатърджа, гр. Нови Пазар, където баща му е на свещеническа служба, и във Варна. Наред със заниманията си в училище той започва да учи и цигулка. Вибрацията на тоновете го свързва с магическия свят на музиката и през целия си живот изследва нейните възможности, като композира над 160 оригинални творби, които оказват дълбоко мистично въздействие върху слушателя.

През 1883 г. Петър Дънов продължава образованието си в новооткрития в Свищов богословски отдел към Американското методистко училище, което завършва през 1887 г. Там има възможност да се запознае с трудовете на мислители и философи от древността, като Аристотел, Платон, Питагор, Парацелзиус.

За да събере средства да продължи образованието си, работи една година като учител в русенското село Хотанца. През лятото на 1888 г. заминава за Америка, където се записва като студент в семинарията Дрю, Медисън, щата Ню Джърси, а по-късно и в Теологическия факултет на Бостънския университет. През свободното си време посещава лекции на професори от други факултети, където изучава новостите в областта на науката. Задълбочава се в изследването на характера и способностите на човека на основата на външните белези на тялото и лицето.

На 7 юни 1893 г. получава диплом за завършено редовно обучение в Бостънския университет и веднага се записва и в Медицинския факултет на същия. Интересува се от откритията на учени, проникнали в тайните на видимия свят и на човешката психика. Откритията в тези области формират у него нов, оригинален поглед върху явленията в обкръжаващия свят, в който наука и религия се обединяват в едно.

През 1895 г. се завръща в България, въпреки че по това време Америка е много по-благоприятно поле за изява. През 1896 г. издава първата си книга "Наука и възпитание", в която излага основните философски идеи, развити по-късно в учението му: "Науката е резултат от мисленето и наблюдението на ума върху явленията в природата, а възпитанието е резултат от знанието и прилагането на природните закони в духовния живот".

Петър Дънов проявява изключителна отдаденост и постоянство в следването на мисията си на духовен просветител, готов е да помогне по всякакъв начин, за да изведе хората от заблудите, наслоени от миналото. Примерът, даден от Христос, е светлината, която го ръководи в живота.

Една необикновена случка, станала на 7 март 1897 г. в с. Тетово, Русенско, дава израз на истинската му мисия, която предстои да се разгърне през следващите 47 години. В малка страноприемница, където е отседнал с баща си, Петър Дънов е озарен неочаквано от мека бяла светлина. В този момент свещеник Константин Дъновски вижда фигурата на Христос, застанала до сина му, и чува глас в себе си: "Ще го направя канара моя непоколебима, върху която ще иззидам царството си". Човешките представи за духовните светове са доста ограничени, за да могат да опишат величието на този акт, известен под името Посвещение. От този момент нататък Учителя Беинса Дуно духом е в непрекъсната връзка с Божествената реалност, а телом живее в условията на материалния свят.

Чрез Учението на Беинса Дуно всеки човек може да възстанови връзката си с Първата Причина. Помощни средства за това са молитвите и формулите, които той дава за духовна работа и израстване на учениците си. Формулите са кратки и изпълнени с дълбоко духовно съдържание фрази, които се произнасят с концентрация. Чрез тях човек се свързва с положителните сили в Природата.

Със силата, вложена във формулите, човек може да преодолее изпитанията, които животът му предлага. Формула: "Без страх и тъмнина, напред в Любовта безгранична."

В началото на XX век Учителя Беинса ДУно предприема няколко обиколки из България. Изнася беседи и сказки, запознава се с жадни за знания души, освобождава съзнанието на българите от заблужденията, стреми се да ги пробуди за духовен живот. Често говори за същността на понятията Бог, дух, душа:

БОГ

Бог е извън времето и пространството, но същевременно съдържа в себе си времето и пространството. Той е извън живота, но съдържа в себе си живота. Той е извън съзнанието, но съдържа в себе си съзнанието. Бог създаде всички форми, но той сам няма абсолютно никаква форма. Той е "нищо". Но това "нищо" съдържа всичко в Себе Си. Ограничава се, без да се ограничи. Смалява се, без да се смали. Създава, но никога не се изтощава. Проявява се във всичко, но сам Той не е в проявеното. Уподобяваме Го на Светлина, на Разум - Логос. Но сам по Себе Си Той не е ни Светлина, ни Разум. Светлината, Разумът - това са Неговите прояви.

ДУХ

Висшето начало в човека е неговият дух. Духът на човека е вечен. Той непрекъснато слиза, проявява се и отново възлиза. В това слизане и възлизане човешкият дух върви едновременно в три посоки, от които се пораждат три стремежа: Първият стремеж на духа е стремеж към живота. Вторият стремеж на духа е стремеж към знание. Третия стремеж на духа е стремеж към свобода.

ДУША

Душата е Божествена субстанция, чрез която се проявява Божията Любов. Умът и сърцето са спомагателни средства на душата, а Духът е нейният ръководител. Досега човешката душа е напъпвала, тя е достигнала да стане пъпка. Но в нашата епоха тази пъпка започва да се разтваря и това е един от най-великите моменти в Космоса. Всички възвишени същества в Божествения свят очакват с трепет разцъфването на човешката душа. Те знаят, че тя е една свещена книга, в която Бог е написал развитието на цялото Битие. В човешката душа има такава красота, както в никое друго същество по света. Когато Христос слезе на Земята, Той слезе да помогне именно на човешките души.

Принципите, върху които се изгражда християнското учение на Учителя Беинса Дуно, са следните:

ИСТИНА

Истината е реалното, което лежи в основата на нашия живот. Тя е един свят на неописуема красота, който си има своите краски, тонове, музика. Тя е свят, който съществува и ще съществува винаги. Истината е независима от личните схващания на хората. Дали ще мислите по един или друг начин за нея, дали ще се приближавате или отдалечавате от нея, с това няма да измените нейните отношения.

МЪДРОСТ

Мъдростта е свят, в който се крие от незапомнени времена всичко, което Бог е създал, всичко, което възвишените духове са създали, и всичко, което човек е създал на Земята. Тя е светлината на безпределното пространство, която никога не угасва. Чрез Мъдростта Бог е създал Вселената. Щом Мъдростта изгрее в човешката душа, всяко нещо в ума идва на своето място. Всички идеи стават ясни, определени и човек се хармонизира.

ЛЮБОВ

Всичко в света живее в Любовта и чрез Любовта. Всичко, което виждаме: звездни вселени, слънца, планети, е проява на Любовта. Целият Космос в неговата единност, целият физически свят е проявена, материализирана Любов. Пропътувайте цялото небе, цялата Вселена, обиколете всички светове, навсякъде ще ви кажат, че Бог е Любов.

В човека Любовта действа като стремеж в сърцето, като чувство в душата, като сила в ума и като принцип в духа. Изкуство е да обичаш някого безкористно, да не мислиш дали заслужава твоята любов или не. Благодари на Бога за това, което ти е дал, за възможностите, които имаш, за всичко. По този начин ще възприемеш Божията Любов.

 Истината говори със слънцата. Мъдростта говори с планетите. А Любовта е толкова снизходителна, че говори и с най-малките, най-незначителните същества.

ДОБРО

Доброто е основа на живота. То може да се уподоби на извор, който постоянно тече. Истинското добро носи в себе си живот, светлина и свобода. Доброто е необходимо условие за съвършенството на човека. То е път за намиране на Божията Любов. Няма по-велик акт от този да направиш едно добро. Колкото и да е микроскопично това добро, то е един благороден акт, за който всички от Небето стават на крака, понеже в Доброто е скрит Бог.

ПРАВДА

Правдата е велик вътрешен процес на разпределяне на всички божествени блага. Тя създава истинските отношения между човешките души. Дойде ли тя, ще се изяви онова истинско уважение, което трябва да имат човеците един към друг. Тогава няма да гледаме с презрение на никого, а ще бъдем свещени един за друг. Ето защо, за да постигнете съвършенство, като първо стъпало във вашия живот поставете Божествената Правда, чрез която се изявява Любовта към всички същества.

За да предаде знанието за видимия и невидимия свят на учениците си, Учителя открива окултна Школа, в която има два класа - Младежки (специален) клас и Общ клас, посещаван от широк кръг слушатели, пред които изнася лекции в периода 1922-1944 г. Тематиката на лекциите може да се определи като научно-духовна - изучават се разумността на Природата, състоянията на материята, движението на енергиите, законите на мирозданието, окултните науки - астрология, френология. Духовният кръг, който се създава около Учителя Беинса Дуно, носи името "Бяло Братство". Днес общества, които четат и прилагат словото му има в почти цяла Европа, САЩ, Канада, Австралия и в много страни от Африка и Азия.

Един от методите, които Учителя създава за хармонизиране и трансформиране на енергиите в човешкият организъм, е танцът Паневритмия - всеобщ космичен ритъм. В него по уникален начин са съчетани словото, музиката и движенията на упражненията. Изпълнителите на танца се движат по двойки в кръг, в центъра на който музиканти изпълняват мелодиите към всяко упражнение. Паневритмия се играе в периода 22 март - 22 септември, сред природата, в ранна утрин, когато чистият въздух и светлината влизат свободно в човешкия организъм и го обновяват. Като метод за връзка с енергиите на Природата Паневритмията е особено полезна, когато се играе по високите места на планините. Нейното изпълнение по време на летните лагери на Рила, които се организират от 1929 г. досега, зарежда с положителна енергия всички участващи и носи благословение за цялата страна.

Учението на Учителя Беинса Дуно, основано на чистото Христово учение, поставя началото на една Нова култура - културата на Епохата на Водолея. Днес тя навлиза осезаемо в битието на все повече хора и духовни общности по света, които живеят по нейните неписани закони: мир, хармония, свобода и любов.

    "Трябва да се радвате, че живеете в една от най-важните епохи. Целият свят днес се пробужда. Всичко се движи в нова посока. Човешкото съзнание се разширява. Велико е онова, което Бог приготвя за цялото човечество. Но човек не трябва да чака светът да се оправи, а трябва да влезе в новия живот още сега. Единственият път към този истински живот е Любовта. Който проявява Любовта, той вече е влязъл в Новата култура. Време е всички хора да повдигнат съзнанието си стъпка нагоре и да дадат път на Божествените енергии."

 

Повече информация може да получите от Интернет сайта www.beinsadouno.org