Астрологически консултации

Кирил Стойчев

Астрологията е наука за звездите, която е предназначена да служи на хората. Рожденият хороскоп съдържа необятно количество информация за миналото и бъдещето на човека, за неговия характер, съдба, възможности, силни и слаби места, здраве, финанси, кариера, семейство, деца, приятели и т.н.

Астрологът е преводача, който превежда символния език на звездите на езика на хората. Една астрологическа консултация може да разреши голяма част от проблемите, с които човек се сблъсква в ежедневието и да възстанови изгубената хармония с ритмите на Космоса.

Заявка за консултация при астролога Кирил Стойчев може да направите на e-mail: kiril_astro@abv.bg.

Други услуги

Избор на дата за брак или регистриране на фирма и други;

Ректификация - необходима, ако часът на раждане е неизвестен или се колебае в някакъв времеви интервал. Часът на раждане се уточнява чрез астрологически методи на база събитията от вашия живот.