Курс по астрология

астрология

 

 

Курс по астрология във Варна
(начало септември 2020)

За записвания и допълнителна информация
изпратете писмо на: kiril_astro@abv.bg

или се обадете на тел. 0898 756 723

 

За курс по астрология в София от м. октомври 2020 вижте тук

 

Лектор и водещ на курса: Кирил Стойчев
 

Редовното обучение по астрология включва:

 Първо ниво – Основи

 

 • Макрокосмически закони 

 • Основни астрономически понятия 

 • Зодиакални съзвездия и зодиакални знаци

 • Построяване на хороскоп 

 • Зодиакални знаци 

 • Еволюционни нива 

 • Стихии, качества, зони 

 • Полусфери, квадранти, оси 

 • Домови системи, АSC, DSC, MC, IC 

 • Планети, лунни възли, фиктивни точки

 • Управление, екзалтация, заточение и падение, диспозиция 

 • Положение на планети в знаците, в домовете ретроградност

 • Управители на домове, планета в дом 

 • Тълкуване на куспид на дом в знак 

 • Мажорни и минорни аспекти

 • Лилит и  Хирон

 • Последователност на интерпретацията на хороскоп 

 

Второ ниво – Предсказателни методи

 • Цикли на планетите

 • Транзити

 • Символични дирекции

 • Слънчева революция

 • Прогресии

 • Ректификация

 • Неподвижни звезди

 

Трето ниво – Профили

 • Астрология на взаимоотношенията (синастрия)

 • Медицинска астрология 

 • Астропсихология 

 • Хорарна астрология 

 • Елективна астрология 

 • Бизнес астрология

 • Кабала на буквите и числата

 • Езотерична астрология

 

Място на провеждане - гр. Варна 
 

Записване и допълнителна информация - изпратете писмо на e-mail: kiril_astro@abv.bg

 

 


 

Интернет курс по астрология
 

42 лекции разделени по теми както следва:

 • Въведение в астрологията - 4 лекции и 4 упражнения

 • Зодиакални знаци - 12 лекции и 12 упражнения

 • Планети - 12 лекции и 12 упражнения

 • Домове - 4 лекции и 4 упражнения

 • Аспекти - 6 лекции и 6 упражнения

 • Интерпретация на хороскоп - 4 упражнения

 

Начин на провеждане

Използва се уникална методика, ориентирана към самостоятелна разработка на упражнения по темите. Лекциите към всяка тема се изпращат по e-mail. Всяка тема е предшествана от задачи, които трябва да бъдат изпълнени от курсистите. Нова лекция се изпраща по e-mail, след получаване на отговори на упражненията.  

 

Продължителност - около 1 година (зависи от времето, за което ще изпращате отговорите на задачите)

Записване и допълнителна информация - изпратете писмо на e-mail: kiril_astro@abv.bg