Kурс по астрология

Онлайн курс по астрология

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ учебна платформа ZOOM
20 СЕПТЕМВИ 2021

Българска астрологична школа АСТРО-ЛОГОС е основана през месец септември 2000 г. от астролога Кирил Стойчев

Лектор и водещ на курса: Кирил Стойчев

Лектор и водещ на курса: Веселина Стойчева

За записвания и допълнителна информация изпратете писмо на: vessi_stoycheva@abv.bg или се обадете на тел. 0895 656 964

Редовното обучение по астрология включва:

Първо ниво – Основи

 • Макрокосмически закони
 • Основни астрономически понятия
 • Зодиакални съзвездия и зодиакални знаци
 • Построяване на хороскоп
 • Зодиакални знаци
 • Еволюционни нива
 • Стихии, качества, зони
 • Полусфери, квадранти, оси
 • Домови системи, АSC, DSC, MC, IC
 • Планети, лунни възли, фиктивни точки
 • Управление, екзалтация, заточение и падение, диспозиция
 • Положение на планети в знаците, в домовете ретроградност
 • Управители на домове, планета в дом
 • Тълкуване на куспид на дом в знак
 • Мажорни и минорни аспекти
 • Лилит и Хирон
 • Последователност на интерпретацията на хороскоп

Второ ниво – Предсказателни методи

 • Цикли на планетите
 • Транзити
 • Символични дирекции
 • Слънчева революция
 • Прогресии
 • Ректификация
 • Неподвижни звезди

Трето ниво – Профили

 • Астрология на взаимоотношенията (синастрия)
 • Медицинска астрология
 • Астропсихология
 • Хорарна астрология
 • Елективна астрология
 • Бизнес астрология
 • Кабала на буквите и числата
 • Езотерична астрология

Място на провеждане - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ учебна платформа ZOOM

Записване и допълнителна информация - изпратете писмо на e-mail: vessi_stoycheva@abv.bg

Интернет курс по астрология:

42 лекции разделени по теми както следва:

 • Въведение в астрологията - 4 лекции и 4 упражнения
 • Зодиакални знаци - 12 лекции и 12 упражнения
 • Планети - 12 лекции и 12 упражнения
 • Домове - 4 лекции и 4 упражнения
 • Аспекти - 6 лекции и 6 упражнения

Начин на провеждане:

Използва се уникална методика, ориентирана към самостоятелна разработка на упражнения по темите. Лекциите към всяка тема се изпращат по e-mail. Всяка тема е предшествана от задачи, които трябва да бъдат изпълнени от курсистите. Нова лекция се изпраща по e-mail, след получаване на отговори на упражненията.

Продължителност - около 1 година (зависи от времето, за което ще изпращате отговорите на задачите)

Записване и допълнителна информация - изпратете писмо на e-mail: vessi_stoycheva@abv.bg