Семинар

астрология

 

Астрологията в Евангелието от Йоан

 

Семинар на Кирил Стойчев

 

 

Имате възможността да участвате в семинар, който ще промени както представата ви за Евангелието от Йоан, така и за астрологията, като разкрие тяхната неразривна връзка и единство!

 

Семинарът е от 2 части по 90 минути и е с вход свободен, т.е достъпен е за всеки

 

Познаването текста на Евангелието от Йоан, както и на астрологичната символика е препоръчително условие за участие в семинара. Как астрологичният зодиак е вложен в Евангелието на Йоан. Защо това знание остана скрито 2000 години от очите на хората? Как да използвате това познание за самоусъвършенстване и лечение.

 

ПЪРВА ЧАСТ НА СЕМИНАРА

 

Съдържание на първа част:

 • За автора на Еванегелието на Йоан

 • Кога е написано и как е написано

 • Ролята на Евангелието от Йоан в българската история и книжнина

 • Цариградският превод на Библията

 • Астрологията - наука за съответствията

 • Астрологията - наука за човека

 • Астрологията и физическото тяло

 • Астрологичен анализ на текста от 1-ва до 6-глава на Евангелието от Йоан

 

Гледайте видео от I част на семинара (90 мин.) в Youtube

 

 

 

--------------------

 

 

 

ВТОРА ЧАСТ НА СЕМИНАРА

 • Астрологичен анализ на текста от 6 до 12-та глава на Евангелието от Йоан

 • Кардиналният кръст и маркерите за времето

 • Въздушният тригон и съответни събития в евангелския текст

 • Какво следва от разкриването на астрологичната структура на Евангелието на Йоан?

 • Как да използваме този непознат досега източник на знание за астрологията – Евангелието на Йоан - за самоусъвършенстване, помощ в трудни ситуации, лечение?

 

 

 

 3735