Астрологични статии

астрология

 

Хороскоп на България

дата на публикуване: 22.06.2005 г., 246484 прочитания
 

 

България има хилядолетна история. Именно поради тази причина е трудно да се установи коя е точната дата и час за построяване на хороскоп на нашата страна. Като начални могат да бъдат разгледани годините: 680 г., според други автори - 681 г, 1878 - Освобождението на България, 1885 - Съединението, 1908 - Независимостта на България, 09.09.1944 г. и накрая 10.11.1989 г. За всяка от посочените години и дати може да се построи хороскоп, който да даде съществена информация за страната ни, но все пак кой е основния, базовия хороскоп на България?

 

За да разрешим тази загадка предлагам най-напред да се обърнем към най-древните историческите източници. Такъв е Именникът на българските ханове. Според изследванията на историка П.Добрев, Именникът на Българските ханове датира началото на нашата историческа летопис на 165 г. сл. Хр.!

 

Ето текста на въпросния Именник.

 

АВИТОХОЛ
живя 300 години. Родът му Дуло, а неговата година (на завземането на властта) дилом твирем.

ЕРНИК
живя 150 години. Родът му Дуло, а неговата година дилом твирем.

ГОСТУН
2 години. Родът му Ерми, а годината му докс твирем.

КУРТ
управлява 60 години. Родът му Дуло, а годината му шегор вечем.

БЕЗМЕР
3 години, а родът му Дуло, а пък годината му шегор вечем.

Тези петима князе управляваха княжеството оттатък Дунава 515 години с остригани глави и след това дойде отсам Дунава Аспарух княз и досега.

АСПАРУХ
княз 60 и една година. Родът му Дуло, а годината му верени алем.

ТЕРВЕЛ
21 години. Родът му Дуло, а неговата година текучитем твирем.

СЕВАР
15 години. Родът му Дуло, а неговата година тох алтом.

КОРМИСОШ
17 години. Родът му Вокил, а неговата година шегор твирем.

ВИНЕХ
7 години. Родът му Укил. А неговата година шегор алем.

ТЕЛЕЦ
3 години. Родът му Угаин, а неговата година сомор алтем.

УМОР
(управлява) 40 дни. Родът му Укил, а годината дилом тутом”

  

В този Именник ясно са разделени два периода в развитието на нашата държава – отвъд Дунава, и тук, по земите които сега обитаваме. Първият период продължава 515 г. Като съберем 515 + 165 получаваме годината на минаването на българите отвъд Дунава – 680 г.

Според П.ДОБРЕВ “Аспарух управлява 21г. - роден 639 - възцарен в 679г. През 680г. започва преселението.

 

В книгата  “История на света в дати – 38 000 пр. Хр. – 2001 сл. Хр.” откриваме следния текст: “680 – Хан Аспарух повежда българите през Дунава, подчинява живеещите там славяни и основава Царство България

 

Предвид на факта, че една държава е пряко свързана със своята територия, не можем да търсим дата за основаване на българската държава по времето, когато българите са били на север от река Дунав.

Според мен съвсем категорично 680-та е годината, която трябва да се вземе предвид, когато се строи хороскопа на България.

 

В историческите източници е посочено също така, че през пролетта на 680-та година се сключва съюз между българите, водени от Аспарух и славянските племена, обитаващи земите южно от Дунав. Едно подобно събитие може да послужи като отправна точка за създаването на българската държава. Следва да се уточни само в кой от месеците, или по-точно в кой от пролетните знаци е сключен този съюз – Овен, Телец или Близнаци. Имайки предвид народопсихологията на българите, пословичната им любов към земята, както и факта, че само до преди няколко десетилетия основния поминък на населението е бил земеделието, можем да направим извода, че Телец е знакът, който най-добре съответства на изброените характеристики.

 

Тъй като в историята не е останала точната дата на това събитие, следва да се проверят всички възможни дни от пребиваването на Слънцето в Телец през 680г. Тук трябва да кажа, че тази работа е свършена през 1995 г. от астролога Михаил Левин, ректор на Академия по астрология в Русия. Неговите изследвания са публикувани в бр. 6/1995г. на руското астрологично списание “Урания” под заглавие:

 “АСТРОЛОГИЯ ЭТНОСА: КАРТА БОЛГАРИИ

 

"На рисунке представлена карта Болгарии. Место известно: это Плиска. Точнее, впоследствии на том месте, где Аспарух заключил договор, была построена Плиска. Местное время 24 апреля 680 г. за 4 мин. до полуночи. По Гринвичу 24 апреля, 22 часа 13 мин."

 

М.Левин стига до извода, че датата 24.04.680 г. според Григорианския календар или 21.04.680 г. според Юлианския календар, е най-подходяща за отправна точка за построяване на хороскоп на България. След извършване на прецизна ректификация (ректификация – астрологична техника за уточняване на часа на раждане, посредством датите на събития) спрямо най-важните събития в историята на България, М.Левин стига до заключението, че часът, за който трябва да се построи картата е 22.13 мин. по Гринуич. Асцендентът попада в 10.09’ Козирог., Слънцето се намира в точката от хороскопа наречена Имум Цели (Дъното на Небето), т.е моментът на събитието е именно полунощният час.

Астрологичната карта показана на фиг.2 е с час 22.07 по Гринуич. Този час е избран така, за да съответстват градусите на АСЦ на 10.09’ Козирог. Отклонението се получава поради различните астро-програми използвани през 1995 от М.Левин – Uranus и Almagest, и по-новата Астропроцесор ZET 7, с която е изчертана картата на фиг.2

 

Дали можем да се доверим на тази дата, предложена от М.Левин?

 

Искам да кажа, че астрологията е точна наука, за разлика от мнението на мнозина, които я критикуват и дори отхвърлят. Тя разполага с методи, с които един хороскоп, още повече на държава с хилядолетна история, може да бъде проверен. Всеки астролог владеещ основните прогностични методи може сам да изследва тази карта и да я приеме, ако открие съответствие между историческите събития и хороскопа на България или да я отхвърли, ако не открие такова. Тези методи носят името дирекции, прогресии, транзити.

 

Нека първо да погледнем хороскопа на България на фиг.2 и да видим кои са по-важните точки в него.

 • Разбира се, това са градусите на върховете на кардиналните домове:

АСЦ – 10 гр. Козирог

МЦ – 7 гр. Скорпион

ИЦ – 7 гр. Телец

ДСЦ – 10 гр. Рак

 • Градусите на техните управители:

управителя на АСЦ – Сатурн – 12 гр. Рак

управителя на МЦ – Плутон – 17 гр. Близнаци

втори управител на МЦ – Марс – 27 гр. Близнаци

управителя на ИЦ – Венера – 14 гр. Близнаци

управителя на ДСЦ – Луна – 5 гр. Козирог

 • Други важни точки:

Слънце – 7 гр. Телец

Северен възел – 27.30 Близнаци

 

 

Прави впечатление струпването на 6 важни точки (в текста по-горе подчертани с bold) в един малък отрязък от зодиака – 14 гр. Близнаци – 12 гр. Рак. Предвид основната роля на Сатурн в Хороскопа на България (управител на Асцендента), можем да разширим малко градусите на неговото влияние до 14-тия градус на Рака. Слънцето преминава през този отрязък във времето от 04.06 до 06.07, т.е през юни и юли месец, активирайки шест от основните точки в хороскопа на България. Дали ще открием съответствие с исторически събития?

 

Ето какво казва историка П.Добрев в своята книга “Царственик на българското достолепие”:

 

Голяма част от най-съдбоносните събития в ранната българска история са възникнали по силата на една незабележима случайност най-вече в месеците юни и юли... От общо 36 най-големи исторически събития (в периода 680-1395 г.), 27 са станали през лятото, а 19 – през двата първи летни месеца юни и юли. В тях са се случили следните велики български победи в хронологичен ред: победата на Кардам при Маркели, победите на Крум при Върбица и Версиникия, победата на Симеон при Булгарофигон, победата на Ивайло над византийците, победата на Иван-Александър при Русокастро. Но в тях са се случили и няколко големи исторически трагедии – геройската гибел на кан Телец, катастрофата на Самуил в Беласица, ослепяването  на героя Ивац и убийството на непреклонния Сермон, гибелта на Крали Марко и на легендарния Момчил войвода.

Тези два месеца следователно са двата най-мъжки месеца в българската история.”

 

Като астролози можем да заключим, че концентрацията на исторически събития в месеците юни и юли не е случайно явление, а се дължи на струпването на 6 важни планети и астро-точки в отрязъка 14 гр. Близнаци – 14 гр. Рак

 

Ето и мунданното значение на домовете в астрологията, за да можем по-лесно да проследим влиянието на точките, активирани в хороскопа на България.

 

1 дом (АСЦ)- Територията на страната, военната индустрия, народа на една държава, държавните дела, началото на нещата

 

2 дом - Селското стопанство, финансите на държавата, банките, търговията, богатствата на народа

 

3 дом - Транспорт, комуникации, образователна система, съседните страни, обществено мнение

 

4 дом (ИЦ)- Народът, опозицията, бунтове, метежи, въстания, обществени сгради, градовете, земеделието

 

5 дом - Аристокрацията, празници, раждаемост, младежта, дипломацията, посолствата, държавния суверенитет. Смърт на държавния глава

 

6 дом - Средната класа, медицина, армията, здравеопазването, наемни работници

 

7 дом (ДСЦ)- Международни договори, войни, външна политика, враговете, процеси

 

8 дом - Държавния дълг, гробищата, тайните служби, полицията, национален траур, кризи, смърт, убийства

 

9 дом - Религия, право, магистрати, международна търговия, наука, университети, корабоплаване

 

10 дом (МЦ)- Политиката, управляващите, президент, правителство, цар, национална чест и слава

 

11 дом - Парламент, акционерни общества, граждански сдружения, синдикати, асоциации

 

12 дом - Затвори, манастири, секти, тайните врагове

 

Активираните през месец юни и юли точки отговарят на:

 • ДСЦ – 10 гр. Рак
  Международни договори, войни, външна политика, враговете, процеси

 • управителя на АСЦ – Сатурн – 12 гр. Рак
  Територията на страната, военната индустрия, народа на една държава, държавните дела, началото на нещата

 • управителя на МЦ – Плутон – 17 гр. Близнаци
  и втория управител на МЦ – Марс – 27 гр. Близнаци

  Политиката, управляващите, президент, правителство, цар, владетел, национална чест и слава

 • управителя на ИЦ – Венера – 14 гр. Близнаци
  Народът, опозицията, бунтове, метежи, въстания, обществени сгради, градовете, земеделието.

Както се вижда, има пълно съответствие между характера на събитията и ключовите думи на активните астро-точки, посочени по-горе.

 

Нека да направим още една проверка на тази астрологична карта (фиг.2) с транзитите на една от тежките планети – Уран, която в астрологията се свързва с промени, бунтове, народни вълнения, революции. Тази планета в картата на България попада в четвърти дом - народът, опозицията, бунтове, метежи, въстания, обществени сгради, градовете, земеделието - от което следва че събитията, които произтичат от нейните транзити ще свързани и с изброените ключови думи. 

 

Дали наистина е така? – ще изследваме отново най-натоварения откъм планети участък – 14 гр. Близнаци – 14 гр. Рак, през който Уран преминава за 7 години, с цикличност (повторяемост) от 84 години. Данните са обобщени в табл. 1

 

От направеният обзор на събитията съвсем категорично става видна корелацията между преминаването (транзитите) на Уран през чувствителните точки от картата на България и историческите събития – въстания, бунтове, преврати, активиране на опозицията, освободителни борби. Дори смятам, че можем да наречем този участък от зодиака - 14 гр. Близнаци - 14 гр. Рак -
VIA  BULGARIA (Пътят на България), предвид неговата значимост и роля в хороскопа на България.

 

Табл. 1 

Години, в които
Уран преминава
от 14 гр. Близнаци
до 14 гр. Рак

(VIA BULGARIA)

 

Събития в историята на България

1945-1951

9 септември 1944 - Преврат на ОФ

Декември 1944 - май 1945 - Народен съд

16 август 1947- Екзекутиран е Н.Петков, водач на опозиционния Земеделски съюз

4 декември 1947 - Нова конституция на България (отмяна на монархията)

23.12.1947 - Законът за национализацията

05.03.1947 - Закон за национализацията на едрата недвижима собственост в градовете

18.12.1948 –  V конгрес на БКП – приет е курс към коопериране на земеделието по модел на съветските колхози.

Декември 1949 - Убит е Трайчо Костов

 

1861-1868

1861 - В Белград Раковски организира привременно българско началство

17.06.1861 - Първата българска легия участва в битка с турски гарнизон в Белград

1866 - В Букурещ е основан Таен Централен Български Комитет - ТБЦК

1867 - четите на Филип Тотю и Панайот Хитов със знаменосец В.Левски преминават Дунава

1867- Формирана е Втората Българска легия в Белград

1868 - Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа

1868 – В.Левски предприема първата си обиколка на България

 

1778-1784

България е под турско иго, няма значими исторически събития

 

1694-1700

Няма значими исторически събития

 

1610-1617

Няма значими исторически събития

 

1526-1533

Няма значими исторически събития

 

1442-1449

3.11.1443 - Янош Хунияди нанася тежко поражение на турците

10.11.1444 - Битката при Варна - 10 000 християнски войници загиват край Варна в битка за защита на свободата и независимостта на европейските народи от турските завоеватели. Между тях има българи, поляци, унгарци, чехи, словаци, босненци, хървати, предвождани от младия полско-унгарски крал Владислав Варненчик и Янош Хуняди.

 

1359-1366

1360 – Църковно-държавен събор срещу богомилите

1363 - Война с Византия за крепостите Анхиало и Месемврия

1365 - Завладяване на Видин от маджарите

1366 превземане на някои черноморски крепости от граф Амедео Савойски

 

1276-1283

1277 - Българските селяни предвождани от Ивайло вдигат въстание. Ивайло прогонва татарите, след това в битка е убит цар Константин Асен

1278 - Въстаническата армия влиза в Търново, Ивайло е провъзгласен за цар

1280 – Ивайло е убит, на трона се възкачва Георги I Тертер

 

1192-1199

1196 - Дворцови размирици – Иван Асен е убит от болярина Иванко, на престола се възкачва Петър

1197 – Дворцови интриги в Търново довеждат до смъртта на Петър, Калоян става цар на България

1198 – Византийският император повежда поход срещу отцепилия се от Търново болярин Добромир Хриз

 

1108- 1115

1111 – Водачът на богомилите Василий Врач е изгорен на клада в Константинопол

 

1024-1031

България е под Византийско владичество, няма значими събития

 

940-947

940 – Богомилите са обявени от Православната църква за ерес

946 – Умира  Св. Иван Рилски

 

857-864

863 – Мисията на Кирил и Методи във Великоморавия

864 – Покръстването на Българите от Борис

865 – Бунтът на болярите

 

772-778

774 – Хан Телериг разбива византийската шпионска мрежа и спасява България от разтление

777 - Заплашен от дворцови междуособици, хан Телериг абдикира и бяга в Константинопол, където приема християнството

 

688-695

689 – Византия нарушава мирния договор с България
от 681г. и започва военни действия. Юстиниан
II разгромява славяните в Тракия и депортира много от тях в Анатолия

 

 

 

Нека да направим едно по-подробно астрологическо изследване на целия период от 680-та до 2001 г. с други прогностични методи: прогресия – 1 ден = 1 година и символична дирекция – 1 градус = 1 година.

 

За прогресиите – като промисори са използвани планетите Слънце, Венера, Марс, Меркурий, Прогресивен АСЦ, МЦ, ДСЦ. Прогресивната Луна не е взета под внимание заради относително голямата й скорост на движение и многото аспекти, които сключва.

 

За дирекциите – като промисори са използвани планетите до Плутон, както и дирекционен АСЦ. Използвани са само мажорни аспекти – съвпад, тригон и квадратура с орбис от 0.00 до 1 градус. В направените анализи не е взето под внимание влиянието на ХИРОН, защото е предмет на самостоятелно изследване, което предстои да бъде публикувано.

 

Таблицата с аспектите и събитията в историята на България може да отворите в нов прозорец като натиснете ТУК.

 

Удивителна точност и показателност както на аспектите на прогресивните, така и на дирекционните планети към важните точки в разглеждания в тази статия хороскоп на България!

 

Нека да разтълкуваме по-подробно няколко от събитията дадени в таблицата. В посочените по-долу примери първата планета е прогресивната (дирекционната). В астрологията е прието тя да се нарича  - промисор, т.е. точката, която се движи, влияе, въздейства. Втората планета е от хороскопа на България и се нарича акцептор - точка, която приема влиянието. Прави впечатление, че тълкуването на дирекционния аспект всеки път допълва тълкуването на прогресивния, което е още едно доказателство за правилността на избраната дата за построяване на хороскопа на България.

 

700 - Аспарух е убит в битка с хазарите, наследява го Тервел           

Прогресивен аспект

Марс съвпад с ДСЦ   - Марс е втори управител на МЦ (владетеля) е в съвпад ДСЦ (враговете) -> Аспарух е убит в битка с хазарите

 

Дирекционен аспект

Плутон тригон МЦ - Плутон е управител на МЦ -> нов владетел – ТЕРВЕЛ, следват 20 успешни години за България.

 

864 - Покръстване на българите

Прогресивен аспект

Слънце съвпад с МЦ -> Събитието е важно за определяне посоката в която ще се развива страната ( МЦ ), ще засегне народа (Слънцето е в 4 дом в картата на България)

Марс съвпад с Лилит – този съвпад е в 9 дом (дома на вярата, религията) -> с този акт се изкупва, изчиства кармата натрупана в духовната област от българите.

           

Дирекционни аспекти

АСЦ съвпад със Сатурн –> събитието е важно за България – ключово, защото Сатурн управлява Асцендента

ДСЦ съвпад с Нептун - Нептун е символ на вярата, ДСЦ – 7 дом – международни договори, спогодби –> България приема християнството по силата на спогодба с Византия.

 

971 - В Преслав на клада е изгорен поп Богомил, заедно с още 400 богомили.

Прогресивен аспект

Марс съвпад с Нептун –> Марс символ на държавната власт като управител на 10 дом, и по принцип символ на насилието, съвпада с Нептун – символа на вярата, духовните движения.

 

971 - Североизточна България пада под властта на Византия

Дирекционни аспекти

Плутон квадрат АСЦ и ДСЦ – Плутон, символ на властта влиза в сблъсък с АСЦ – територията на страната, държавните дела и с ДСЦ – враговете -> следствие губим територии, на практика цяла Североизточна България, заедно със столицата Преслав.

Точен съвпад (0.00) на Раху с Венера – Венера управител на 4 дом – територията на страната –> събитието ще има дългосрочен ефект, ще определи бъдещето на държавата.

 

1014 - Загуба на битката при с. Ключ от Самуил, ослепяване на българските войници, смъртта на Самуил          

Прогресивен аспект

ДСЦ съвпад с Венера – ДСЦ -> враговете на държавата влизат в взаимодействие и надделяват (като активен фактор) върху Венера, упр. на 4 дом (народа) и диспозитор на управителя на 6 дом (войската)

 

Дирекционни аспекти

Слънце квадрат със Сатурн и Нептун – Слънцето, управител на 8 дом (смъртта) в сблъсък със Сатурн – символ на държавността –> следствие смърт на цар Самуил

Сатурн съвпад Плутон  -> двете най-трудни планети в съвпад говорят за трагичността на събитията

Юпитер съвпад Кету – Юпитер, управител на 12 дом, тайните врагове съвпад с Кету, миналата карма –>ослепяването на българските войници е отмъщение на византийския император.

 

1393 - Превземане на Търново от турците        

Прогресивен аспект

Лилит съвпад с Нептун – Прогресивната Лилит се движи много бавно и прави една обиколка на зодиака за 3285 години! От положението, което заема в наталната карта през 680 г. до 1393 г., Прогресивната Лилит прави само няколко съвпада с планети, а именно:

 • 1246 г. – Лилит съвпад с Кету – това е времето на междуособиците в българския царски двор след смъртта на Иван Асен II, заговори, убийства на царе, гражданска война, нахлуване на татарите в българските земи

 • 1304 г –  Лилит съвпад с Луна, управител на 7 дом (враговете) -> при този съвпад българите нанасят тежко поражение на ромеите при река Скафида

 • 1350 г. – Лилит съвпад с АСЦ, по това време турците трайно се настаняват на Балканския полуостров и по южните български земи.

 • 1393 г. Лилит съвпад с Нептун – Столицата Търново е завзета от турците.

Лилит е показател за кармата в личен хороскоп, в хороскоп на държава, тя е показател на грешките, които владетелите на една държава са допуснали. Последният съвпад на Лилит с Нептун съвсем категорично говори за характера на тези грешки. Нептун е символ на духовността, езотеричното християнство, на духовните учения. Именно такова учение е Богомилството, възникнало по нашите земи след смъртта на цар Симеон през 927 г.

 

Няколко български царе са имали особена ревност в преследването и унищожаването на богомилите. Гоненията срещу богомилите започват скоро след основаването на тяхното движение през 927 г. Техен пръв яростен гонител е Сурсубул, вторият човек в държавната йерархия след цар Петър I (927-970)

Преследванията стават особено ожесточени след 967 г. когато цар Петър получава мозъчен удар и властта преминава изцяло в ръцете на Сурсубул. Изгорени са стотици богомили, заедно е техните водачи

На 30 януари 970 умира цар Петър I. На 25 януари 971г. в Преслав на клада е изгорен поп Богомил, същия ден са посечени и изгорени над 400 богомили.

В картата на България тези събития се виждат като съвпад на Прогресивен Марс (управител на МЦ – официалната власт) с Нептун - богомилството
Следствието – есента на същата 971 г. столицата Преслав и територията на Източна България е вече в ръцете на византийците. Петдесет години по-късно цяла България е под византийска власт.

 

1211 г. - Цар Борил организира събор срещу богомилите. Ето как е описано това събитие от историците:

 “Малко изненадваща изглежда религиозната ревност, от която бил обладан Борил в началото на 1211 г. Един късен разказ, поместен в Синодика на българската църква, свидетелствува за масовото разпространение на богомилството при царуването на Борил: то изникнало като „зли тръни" сред благодатната почва на православието. Този масов взрив на народното недоволство още не е намерил задоволителното си обяснение - едва ли трябва да го търсим само в увеличаването на данъчното бреме и неуспешните войни на Борил.

Откриването на антибогомилския събор не било лишено от театралност, почерпена по всяка вероятност от спомена за събора, свикан против богомилите от византийския император Алексий Комнин точно преди 100 години - през 1111 г. През февруари 1211 г. мястото на православния събор против богомилите било Търново. Той се председателствувал от „преблагочестивия цар Борил". Подобно на император Алексий Комнин и българският владетел приканил водачите на богомилите да изложат учението си. След като изслушал „мерзките" им думи, съборът ги изобличил, а след това последвали сурови присъди и анатеми.” (Източник: www.bgns.net) 

 

По късно Борил е свален от трона от Иван Асен II и ослепен. Само 25 г. по-късно обаче, по време на съвпада на Лилит с Кету, са нашествията на татарите по нашите земи.

 

Малко повече от век по-късно, през 1360 г., цар Иван Александър, вместо да организира защитата на българските граници от надвисналата турска заплаха, провежда поредния църковно-държавен събор срещу богомилите. Като резултат 33 г. по-късно, по време на съвпада на Лилит и Нептун, настъпва време за разплащане на владетелските грешки и Търново е превзет от турците.

 

Дирекционни аспекти - 1393 г.

Сатурн квадрат Слънце, ИЦ, МЦ - загуба на територии, на самостоятелност

Луна съвпад Кету – Луната упр. на 7 дом (враговете) в съвпад с другият основен кармичен показател – Южния Лунен възел – Кету -> Този аспект само идва в потвърждение на казаното по-горе за Лилит.

 

20.04.1876 - Априлското въстание          

Прогресивен аспект

Венера квадрат Марс – Венера упр. на 4 дом (народа) в квадратура (конфликт) с Марс, управител на 10 дом (управляващите)

 

Дирекционни аспекти

Сатурн съвпад МЦ – Планетата Сатурн, управител на АСЦ и като такава най-важен показател за БЪЛГАРИЯ, по време на своето дирекционно движение се издига в най-високата точка от хороскопа на България – МЦ. Като следствие –> Априлското въстание – апотеоз на освободителните борби на българският народ.

 

Следва да се отбележи още, че най-ярката звезда СИРИУС, по това време прави точен съвпад с наталния Сатурн в картата на България. Дължината на проекцията на Сириус върху еклиптиката на 24.04.680 г. е 25,55' Близнаци. По време на Априлското въстание, вследствие на прецесионното движение на земната ос, тази дължина нараства средно с 0.01'22" за година и през 1876 г. достига 12.22' Рак, където се намира и планетата управител на Асцендента на България - Сатурн. Този съвпад е още по-точен през 1864 г., когато е роден Учителя Петър Дънов. В хороскопа на Учителя, Сириус е в точен съвпад с МЦ, а ако наложим неговия хороскоп върху картата на България, МЦ на Учителя Петър Дънов ще попадне в точен съвпад със Сатурн, планетата управител на Асцендента на България!

Учителят често говори за Сириус. В беседа държана на 05.07.1925 г. в София той казва: "Слънцето е паметник на човешкото въздигане и изкупление. Сириус, тази по-далечна звезда е паметник на човешкото развитие, на човешката култура. Всички тия системи си имат своето предназначение. В тях живеят напреднали същества, по-напреднали в своята възраст от нас, понеже са излезли много по-рано от Бога. Тяхната мъдрост е толкова велика, че културата на съвременните хора, в сравнение например с културата на Сириус е още в своите пелени. Съвременните хора пред съществата на Сириус не са даже и като деца. Един ден, когато нашата Слънчева система завърши своето развитие, своята еволюция, тя ще мине през пътя на Сириус. "

В астрологичната литература Сириус е описан така: "Съчетава в себе си качествата на Марс и Юпитер. От незапомнени времена се счита за “кралска” звезда. При благоприятни съединения обещава слава, почести, богатство. Явява се символ на духовна и мистична помощ, дава висш авторитет и духовна поддръжка, дарява щастие. Човек със проявен Сириус в хороскопа притежава висши окултни способности, пред него се откриват всички тайни. Често се среща в хороскопите на лекари и алхимици".

 

10.11.1989 - Т. Живков подава оставка   

Прогресивен аспект

Марс опозиция Юпитер, през 1989 г. Прогресивният Марс става ретрограден. -> този аспект говори за криза във властта (Марс упр. на 10 дом) породена отвътре (Юпитер управител на 12 дом - тайните врагове).

 

Дирекционен аспект

Плутон квадрат МЦ, ИЦ, Уран и Слънце - Последствията от тези квадратури на Плутон (символ на трансформацията), са добре познати на всички съвременници на събитията -> рухване на тоталитарната система.

  

Не по-малко интересна е и датата 22.05.2004 г., когато е учредена БЪЛГАРСКА АСТРОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ. Тогава дирекционния Уран - планетата управител на астрологията – прави точен съвпад (орбис 0,35’ гр.) с Асцендента на България!!! А Прогресивният Асцендент прави точен тригон – (орбис 0.30’) с Юпитер, който управлява 11 дом - значение на 11 дом - парламент, акционерни общества, граждански сдружения, синдикати, асоциации! Наистина, нищо не се случва на Земята, без да е написано на Небето!

Година по-късно, на 14 май 2005, когато се проведе Първата национална конференция на Българската астрологична асоциация, можем да видим следните аспекти – Прогресивна Луна в секстил с Уран (орбис 0.19'), прогресивна Венера секстил с Юпитер (орбис 0.06')!

 

Всички направени дотук анализи на астрологичните аспекти на транзитни, прогресивни и дирекционни планети към астрологичната карта на България с Асцендент 10.09' Козирог, построена за 24.04.680 г. , водят недвусмислено към един единствен извод – това е ХОРОСКОПЪТ НА БЪЛГАРИЯ!

 

Кирил Стойчев

 

 

 

Използвана литература:

 

1. Петър Добрев, Царственик на българското достолепие,
ИК “Иван Вазов”, София, 1998 г.

2. Методи Константинов, Световна астросоциология,
университетско изд.”Св.Климент Охридски”, София, 1992 г.

3. История на света в дати 38 000 пр. Хр., 2001 сл. Хр., изд. “Атлантис”

4. Бр. 6/1995г. на руското астрологично списание “Урания”

5. Эбертин Р., Хофман Г., Неподвижные звёзды и их интерпретация

6. Глоба П., Неподвижные звёзды