Тълкуване на името

името

Тълкуване на буквите и числото на името

 

  • Тълкуване на Първата буква на името

    Какво е значението на инициала на вашето име?

  • Ономантия

    Името на човека не съдържа всички букви от азбуката, а само някои от тях. Липсващите букви, по-точно техните цифрови съответствия, дават информация за човека, който носи даденото име.

  • Тълкуване на Числото на името

    Всички неща могат да бъдат представени като числа е казал Питагор. В какво число се преобразува Вашето име и фамилия?