Тълкуване на буквите и числото на името

 • Тълкуване на Първата буква на името

  Какво е значението на инициала на вашето име?

 • Ономантия

  Името на човека не съдържа всички букви от азбуката, а само някои от тях. Липсващите букви, по-точно техните цифрови съответствия, дават информация за човека, който носи даденото име.

 • Тълкуване на Числото на името

  Всички неща могат да бъдат представени като числа е казал Питагор. В какво число се преобразува Вашето име и фамилия?

 • Анализ на буквите на името

  Крие ли се ключът към Вашата съдба в буквите на Вашето име?