Луна без курс или "празен ход на Луната"

Скъпи приятели!
Известно е, че дела, започнати в неблагоприятно от астрологична гледна точка време, ни се отдават доста по-трудно от онези, които се правят при астрологически благоприятна обстановка. Важна роля в нашия живот играят слънчевите и лунни затъмнения, а също и Луната.

Луната е най-близкото до нас небесно тяло и, за разлика от останалите планети, влияе забележимо върху земните дела. Още от времето на Птолемей за астролозите, по важност Луната стои на второ място след Слънцето (а за жените - и на първо). Луната моделира нашите емоции и инстинкти, и преминаването й през всеки знак на Зодиака отбелязва особеностите на нашата реакция върху дразнителите, а също особеностите на нашето настроение и поведение. Именно Луната ни помага да се ориентираме в много области на ежедневния ни живот, затова при планиране на действията си е полезно да вземаме под внимание положението й на небето.


Движейки се по небосклона, преминавайки от един знак на Зодиака в друг, Луната си взаимодейства с другите планети. Понякога се случва така, че, направила своя последен аспект, до края на знака Луната повече не си взаимодействува с нито една планета (не сключва никакви аспекти с другите планети). Такова движение на Луната се нарича "празно" или "без курс".


Когато Луната е без курс, човек може да “избяга от реалността”, да потъне в мечтите си, в мисли, да бъде доста разсеян и да не усеща външната обстановка. Затова по това време не се препоръчва да се вземат отговорни решения. Взети при такава Луна, те никога не се изпълняват в очакваната посока, ако въобще се реализират. Обикновено тези решения се базират върху заблуди или изхождат от неверни предпоставки. Тъй като в днешният, доста напрегнат темп на живот е невъзможно дори за минутка да забравим за проблемите си, всичко най-важно трябва да натъкмяваме към времето, поне половин час преди “празната” Луна, а при “празна” Луна е по-добре да се занимаваме с рутинна работа, с добре познати неща, които можем да изпълняваме автоматично, без да мислим за нищо. При Луна без курс не трябва да се правят крупни капиталовложения, да се купуват скъпи неща, особено такива, които ще се употребяват дълго време. Вие може да не забележите скрит дефект, който може да се открие след изтичането на гаранционния срок. Не се препоръчва също да се започва нищо ново, непознато. В периодите когато Луната е без курс трябва особено внимателно да се спазват правилата за техника на безопасността. 

Луна без курс
Луната е без курс, или Луна е в свободен ход, когато направила последния си мажорен аспект в знака в който се намира, до края на знака е “свободна” от основни аспекти с планетите. Може да се намира в това положение от няколко минути до едно денонощие. През този период тя като че ли привлича вниманието ни към своя последен аспект, “държи” ни в преминалата вече ситуация и ни принуждава към действия не съответстващи на текущия момент. В ежедневния си живот много хора по това време са разсеяни, неуверени в себе си. Човек като че ли за кратко време някак си се изключва – потъва в мислите си, предава се на мечти и престава да усеща това, което става около него.
 
В този период:
1. Следва да се проявява максимална предпазливост;

2. По-добре е да се намирате в безопасна обстановка, да почивате или да се занимавате с рутинна работа, с добре познати дела;


3. Не трябва да вземате отговорни, "съдбоносни" решения: като правило, те се базират на неверни предпоставки и едва ли ще донесат желаните резултати, ако въобще донесат;


4. По-добре да не се купуват скъпи неща, особено такива, които ще се употребяват дълго време: може да не забележите скрит дефект, който задължително ще откриете, когато изтече гаранционния срок;


5. Трябва особено щателно да съблюдавате правилата за техника на безопасността. Изключва се пушенето в леглото и манипулации със запалителни и взривоопасни вещества - например, преливане на лесно възпламеняващи се течности от пластмасови или стъклени съдове: зарядът на статическото електричество може да провокира искра и да предизвика възпламеняване или взрив на горивното вещество;


6. Ако Ви предстои някакво важно мероприятие, по-добре го запланувайте за времето час и половина преди Луната да встъпи в тази опасна фаза.
 

Ани Георгиева