Мисъл за деня

Мисълта за днес, 24.01.2021

Най-напред Любовта ще започне с маловажните работи. Тя първоначално ще бъде осмивана – Любов, която не се осмива, не е Любов. Когато дойде Любовта, човек забравя смеха на хората – те се смеят, а пък той мисли за съвсем други работи. Хората могат да казват каквото искат, но той нито на смеха, нито на укорите им обръща внимание – той си има една идея и все се усмихва. А когато изгуби Любовта, той става много умен, почва да си стиска устните, да примижава с очи, да си маже лицето, дрехи си туря, това-онова си туря, но той сам съзнава, че с всичко това нищо не става.

Беинса Дуно

Мисъл от книгата 144 възможности

83. Днес, дори и за най-малките неща, благодари на хората, които обичаш.

Да си благодарен, това е най-естественият начин да покажеш на някой, че приемаш неговата любов, че го уважаваш. Не са необходими много думи, едно искрено благодаря е достатъчно.. Днес, дори и за най-малките неща, благодари на хората, които обичаш.

Кирил Стойчев