Мисъл за деня

Мисълта за днес, 15.08.2022

Трябва да обеднееш в едно отношение, за да минеш в друго по-добро. Ще смениш богатството със сиромашията. Иначе, не можеш да станеш нито учен, нито министър председател. В този смисъл, каквито процеси стават във вас, да ви радват. Ако минаваш от едно състояние в друго радвай се, защото това, което получаваш, е по-хубаво от онова, което си имал. Ти не знаеш, какво е определил Бог за тебе. От Божествено гледище, радвай се на всичко.

Беинса Дуно

Мисъл от книгата 144 възможности

52. Това, което е естествено, е красиво. Това, което е красиво, е естествено.

Но не това е, което ни внушават рекламите. Независимо дали става дума за мода, външен вид, начин на живот и т.н. Игнорирайте рекламите. Това, което е създала природата, е естествено и красиво. Не губете връзката с природата и животът ви ще бъде естествен и красив.. Това, което е естествено, е красиво. Това, което е красиво, е естествено.

Кирил Стойчев