Мисъл за деня

Мисълта за днес, 21.02.2024

Ако дойде някой приятел при вас, питайте го, желае ли да се разтваря и топи като солта; желае ли да бъде кротък и нажален, да гладува и жадува за правдата. Ако отговори положително на всички въпроси, той е добър човек; ако отговори положително само на един въпрос, а на другите не дава отговор, пазете се от него.

Беинса Дуно

Мисъл от книгата 144 възможности

104. За да си роден, има по-висша причина. Това, което правиш най-добре, вероятно е причината, поради която си роден.

Една мравка, когато се роди, знае каква е нейната роля в мравуняка – дали ще е работник, войник, разузнавач, майка... По подобен начин всеки човек има роля в обществото, призвание, което трябва да следва. Ако не си сигурен какво е твоето, запитай се какво правиш най-добре - и отговорът ще ти го подскаже.. За да си роден, има по-висша причина. Това, което правиш най-добре, вероятно е причината, поради която си роден.

Кирил Стойчев