Мисъл за деня

Мисълта за днес, 29.07.2021

Често онези, които следват окултната наука, но не са запознати с разните клонове на тази наука, като астрология, хиромантия, френология и др., не могат да си помогнат, когато ги нападне меланхолия или обезсърчение или една рязка промяна от едно състояние в друго. Например, ако някой минава от едно религиозно състояние в едно негативно състояние на Сатурна, той веднага ще се обезвери и за да се отклони ума му от тези отрицателни мисли, върху него трябва да действат магнетичните влияния на Слънцето, и той ще се хармонира. Някой казва: не вярвам в нищо. Но щом го извадите от това течение, ще каже, че се е заблуждавал. Защото в света има едно перспективно отклонение: можем да видим неща, които никак не съществуват и да ги считаме за реални. Там е опасността. А когато виждаме и самите реалностти, няма никаква опасност.

Беинса Дуно

Мисъл от книгата 144 възможности

67. Днес някой се нуждае от твоята подкрепа. Дай я, това ще остане записано завинаги в Книгата на живота.

Помагайте при всяка възможност. Това ни прави хора, общност, народ, човечество. Ще бъдете запомнени не с това, което сте придобили за себе, а с това, което сте направили за другите.. Днес някой се нуждае от твоята подкрепа. Дай я, това ще остане записано завинаги в Книгата на живота.

Кирил Стойчев