Мисъл за деня

Мисълта за днес, 03.10.2023

Истинската женитба е съединяване, съчетание, не между мъже и жени, но между човека и неговите идеи. Идеите са вашите деца, за които трябва да се жертвате. Ако родителите не се жертвуват за децата си, и децата – за родителите, не може да се говори за истински родители, нито за истински синове и дъщери. Това проповядва Христос на съвременните хора, не като закон, който трябва да мине през камарата, но като закон на сърцето – вътрешната камара в човека. Когато Христос напише този закон в човешката камара, всички ще Го познаят, от малко до голямо.

Беинса Дуно

Мисъл от книгата 144 възможности

110. Когато някой те заговори днес, кажи си наум „Господи, говори ми чрез този човек” и слушай с повишено внимание думите му.

Повечето духовни учения и религии с право твърдят, че частица от Бога живее във всеки един човек. Затова когато някой ви заговори, всъщност и Бог, който е в този човек, също ви казва нещо. Поискайте да разберете какво е то, кажете си „Господи, говори ми чрез този човек” и слушайте. И наистина ще се случи! Винаги се е случвало, просто не сте били будни да „чуете” това, което Бог ви е казвал чрез хората от вашето обкръжение.. Когато някой те заговори днес, кажи си наум „Господи, говори ми чрез този човек” и слушай с повишено внимание думите му.

Кирил Стойчев