Мисъл за деня

Мисълта за днес, 29.11.2022

Човешкият мозък е такава лаборатория, каквото никъде в света няма. Вие трябва по-често да влизате в тази лаборатория. Да кажем, че имате една неприятна мисъл, която искате да изпъдите. Какво правите тогава? Вие махате с ръка, мислите, че можете да я изпъдите. Казвате: излез де! Тя не излиза. Не, ти ще влезеш в лабораторията, ще разгледаш от каква категория е тази мисъл и след тогава ще я хванеш с щипците си. Само така тя ще се подчини и ще излезе навън. Има известни киселини, от които като капнеш върху тази мисъл, ще я изпъдиш навън. Наука трябва тук! А ти махаш с ръка, казваш: не искам да мисля за теб. Въпросът не е там, дали ще мислиш, или не. Ще мислиш, но положително, правилно ще мислиш. Ще кажеш: дойде ми на ум една неприятна мисъл, но лесно ще се справя с нея. Как? - Ще вляза в своята лаборатория, в еди-кое си шкафче имам една киселина, ще взема от нея, ще капна върху мисълта, ще отворя вратата и ще и кажа: излез навън.

Беинса Дуно

Мисъл от книгата 144 възможности

144. Щастието, радостта и успехът зависят само от това доколко успяваш да живееш тук и сега.

Страхът и безпокойството те пренасят в бъдещето; съжалението, страданието – в миналото. Щастието и радостта могат да се преживеят само ако се потопиш в настоящето. А успехът е закономерно следствие от това да живееш тук и сега, да си концентриран върху това, което правиш в момента.. Щастието, радостта и успехът зависят само от това доколко успяваш да живееш тук и сега.

Кирил Стойчев