Астрологически статии

астрология


 

Астрологични фактори обуславящи възхода и проблемите на ядрената индустрия

доклад изнесен на 8-мата национална астрологична конференция: 11.06.2011 г., 25075 прочитания
 

автор: Кирил Стойчев

 

 

Повод да направя това изследване ми даде аварията в ядрената централа във Фукушима, Япония. Винаги когато стане дума за инцидент с ядрена централа, на първо място се сещаме за Чернобил и датата 26.04.1986г. когато вследствие на човешка грешка избухва 4-ти реактор на АЕЦ Чернобил и последвалото радиоактивно заразяване обхваща почти цяла Европа. Причината за аварията във Фукушима бе земетресението от 9-та степен по Рихтер. Но когато изследваме астрологически едно явление, винаги трябва да потърсим началото, момента на „раждане”.

 

За ядрената енергетика това е датата 20.12.1951г., в ранния следобед, когато в Националната лаборатория на Министерството на енергетиката САЩ, ядрен реактор за първи път в историята произвежда годно за използване количество електроенергия. Реакторът е изработва достатъчна мощност, за да запали проста верига от четири 100-ватови лампи.

 

Астрологичната карта на това събитие е дадена по-долу:

 

 

Да погледнем сега и картата на инцидента в Чернобил:

 

 

и да видим дали има свързващо звено, повтарящ се аспект в двете карти. ДА – това е аспектът секстил между планетите Нептун и Плутон, който на 20.12.1951 г. е абсолютно точен, с орбис 0.00 гр., а на 26.04.1986 г. е с орбис 0.14 гр.

 

Много пъти съм гледал картата на аварията в Чернобил, но до този момент пренебрегвах точно този аспект, защото той може да се наблюдава с променлив орбис в почти всички астрологични карти, построени за периода 1945-1995 г.

 

Астрологичният ключ е точният секстил (60.00 гр.) между двете планети Нептун и Плутон в момента, когато се „ражда” ядрената енергетика.

 

Поставих си за цел да изследвам цикъла на двете планети, който е и най-продължителния в мунданната астрология – 492 г. Плутон традиционно се свързва с ядрената енергетика, но Нептун, до този момент - не. Малцина знаят, че освен плутоний, съществува и хим. елемент „нептуний” - радиоактивен метал, който е първият открит трансуранов хим. елемент. Бих казал, че ролята на Нептун в астрологията е недостатъчно изследвана, и в този доклад се разкрива още едно от лицата на Нептун.

 

Съвпадът на двете планети на 02.08.1891 г. ознаменува началото на цикъла. Картата по-долу е построена за точния момент на съвпада:

 

Това, което е показателно е аспектът секстил със Слънцето. Използвайки дирекционен ключ на Птоломей 1 гр. = 1 год., това ни отвежда към 1891+60=1951 г. – годината в която се ражда ядрената енергетика.

 

Можем да използваме този ключ и за други важни дати –  взривяването на атомната бомба над Хирошима, раждането на ядрената енергетика, Чернобил.

 

В картата по горе дирекционния Сатурн, в момента на хвърлянето на атомната бомба над Хирошима, е в аспект квадрат с Марс, с орбис 0.30 гр.

В картата по-горе, дирекционните Нептун и Плутон в момента на раждане на ядрената енергетика, са в съвпад с Марс с орбис 0.04 гр.

Изходната карта на съвпада Нептун/Плутон от 1891 г. е построена с координатите на Чернобил. Това което наблюдаваме е, че дирекционните Нептун и Плутон правят точен съвпад с върха на 8-ми дом, а управителя на 8-ми дом - Меркурий се намира в точна опозиция (орбис 0.22) със съвпада Нептун/Плутон

 

Можем да наложим и транзити за тези дати върху картата на съвпада Нептун/Плутон от 1891 г. и отново ще открием точни аспекти, които да са съответни на характера на събитието.

 

Съвсем логично идва въпроса: Можеше ли с помощта на тази карта да се предскаже аварията във Фукушима?

 

Нека да видим – построяваме дирекция за дата 11.03.2011 г.

 

 

Този инцидент се случва 120 години след началото на цикъла, затова преобладаващите дирекционни аспекти в картата са тригони. НО, виждаме и опозицията на дирекционен Марс към съвпада Нептун/Плутон в картата от 1891 г. Неблагоприятен аспект с изключително малък орбис в деня на аварията – 11.03.2011 – 0.03 гр.

  

Следователно, по астрологичен път може да се определи датата на възможен проблем в ядрената индустрия, но далеч по-трудно е да се определи мястото, където би се случил подобен инцидент.

 

***

 

Все пак1, ако се построи картата на съвпада от 1891 г. с координатите на столицата на държавата, която ни интересува (в случая – Токио, Япония) ще се получат интересни резултати. В този случай кардиналните оси в картата ще играят ролята на фактор, определящ мястото на събитието (аварията във Фукушима, Япония). Нека да видим:

 

 

 

Дирекционния асцендент е в съвпад с Уран с орбис 0.08 градуса – аспект, който описва събитие с внезапен и разрушителен характер, засягащо територията на Япония.

 

Да проверим метода с още една дата – 06.08.1945 - бомбардировката над Хирошима.

 

 

В случая планетата Меркурий, управител на Асцендента и ИЦ на картата е в съвпад с Уран, с орбис 0.06 гр. – отново показател, който ни подсказва за възможност да настъпи събитие с неочакван и разрушителен характер на територията на Япония. Като съчетаем този аспект и с квадрата Сатурн-Марс с орбис 0.30, се очертава цялостна картина на събитието.

 

Разбира се, използването на този метод за предсказване мястото на събития, които все още не са настъпили, изисква да се построят карти на всички ядрени държави, и да се проследят аспектите спрямо тези карти, което би бил доста трудоемък, но изпълним процес.

 

***

 

Стадии на цикъла Нептун/Плутон

Всеки цикъл обусловен от две планети, преминава през стадии, които са отразени в мажорните и минорните аспекти, които планетите сключват. Съвпадът на Нептун и Плутон, и последвалите минорни аспекти до секстил, са свързани със серия научни открития. Те трасират пътя към създаване на атомни бомби (приложение на откритията във военната област) и атомни централи, което се случва при аспекта секстил.

 

 

Съвпад – начало на цикъла, 02.08.1891 г.

 

Събития

+     1895 г. - Вилхем Рьонтген открива лъчите, наречени впоследствие на него - рентгенови лъчи

+     1896 г. - френският учен Анри Бекерел открива явлението радиоактивност

+     1896 г. - Мария Кюри започва изследване на уранови руди и тяхната способност да йонизират въздуха. Тя освен че констатира присъствието на лъчението, измерва и интензивността му. Пиер и Мария Кюри, които наричат това свойство радиоактивност

Тези открития поставят началото на изследването на явлението радиоактивност и деленето на атома, или с други думи казано, това е началото на ядрената ера.

 

Полусекстил – 30 гр. – 1915-1919 г.

Събития:

+     Декември 1915 - Айнщайн публикува общата теория на относителността

+ Юни 1919 - Ърнест Ръдърфорд открива, че атомни ядра (в неговия експеримент - азот), бомбардирани с алфа-частици, се превръщат в ядра на друг химичен елемент (в случая - кислород). Ученият осъществява първото в света изкуствено превръщане на един химичен елемент в друг, т. е. първата в света изкуствена ядрена реакция.

 

 

Полуквадрат 30 гр. – 1930-1933 г.

Събития

+     1932 г. - Откритие на неутрона, и на свързания с това откритие процес на ядрено делене

+    1933 г. - Ърнест Ръдърфод и М. Олифънт доказват експериментално закона за връзката между масата и енергията при ядрените реакции

 

Септил 51.25’ гр. – 1937-1941 г.

Събития

+     1938 г.  - Ото Хан разцепва ураниевия атом като го бомбардира с неутрони, т.е осъществява процес на делена на атомното ядро на хим. елемент уран

+     Последва серия научни открития, които трасират пътя към създаването на атомната бомба.

+     1941 г. – Открит е елемента плутоний. Поставя се началото на проекта МАНХАТЪН, чиято цел е създаването на атомна бомба

 

Секстил 60 гр. – най-продължителния аспект

Хронология на аспекта

+     1945 – аспекта влиза в орбис 3 гр.

+     22.01.1950 – първи точен аспект

+     1950-1956 – серия точни аспекти

+     1976-1986 – серия точни аспекти

+     Май 1986 г. -  последен точен аспект за 20 в.

+     1994 - излиза от орбис 3 гр.

+     2020 - влиза отново в орбис 3 гр.

+     2026-2032 – отново серия точни аспекти

 

Графика на секстила Нептун-Плутон и свързаните с точния аспект събития. Мястото където синусоидата пресича хоризонталната линия, на която са разположени годините, е моментът на точния секстил.

Червена линия – първа добита ядрена енергия – 20.12.1951 – 0.00 орб.

Жълтата линия – първи инцидент с ядрен реактор - частично разтапяне на ядрото на ураниев реактор в Канада – 12.12.1952 – 0.07 орб.

Синята линия – пусната в действие първа АЕЦ (СССР)  – 27.06.1954 – 0.07

Зелената линия – първи сериозен промишлен ядрен инцидент  в гр. Кищим, СССР, 29.09.1957 – орбис 0.04, още един ядрен инцидент във Великобритания на 07.10.1957 – 0.09 орб

 

Интересен е и фактът, че по време на пускането в експлоатация на АЕЦ Чернобил на 26.09.1977, отново Нептун и Плутон сключват точен аспект секстил 60.00 гр.!

 

Прави впечатление и следното – при първите точни аспекти, от една серия, събитието е по-скоро положително по характер, докато при последния точен аспект, събитието е отрицателно – инцидента в Кищим, аварията в Чернобил.

 

Настоящето

+     В момента Нептун и Плутон са отново в аспект септил – 51.25’

+     2002-2011 г. - Време на научни открития, но също и на ядрени инциденти

+     11.03.2011 – септил Нептун/Плутон, 0.20 орб. – аварията във Фукушима, Япония, отбелязана на графиката с червена линия. Тази авария се случва само месец след последния точен септил от серията септили между Нептун и Плутон в периода 2002-2011-та. Потвърждава се наблюдението за критичността на последния точен аспект от серия аспекти между двете планети.

 

Бъдещето

 

Близкото бъдеще на ядрената индустрия може да се прогнозира въз основа на повторението на аспекта септил в периода 1937-1941 и 2002-2011 г., както и на повторението на аспекта секстил в периода 2026-2032г.

 

Откритията в първия период подготвят ядрената ера, откритията във втория ще подготвят термоядрената. На 26.11.2006 в Париж е подписан е договора за ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Астрологичният аспект между Нептун-Плутон е септил  – 0.12 орб. и е отбелязан на графиката с зелена линия.

 

ITER е международен проект, който цели да демонстрира научната и техническата възможност да се постигне управляем термоядрен синтез. В проекта участват Европейския съюз, САЩ, Япония, Китай, Индия, Южна Корея и Русия. Предимството на този синтез е, че за енергиен източник може да се използва деутерия, намиращ се практически в неограничено количество в морската вода. Освен това е и екологично чист начин за добив на енергия.

 

Интересен от астрологична гледна точка е и факта, че първите изследвания върху термоядрения синтез започват в периода 1951-1956 г., когато наблюдаваме серия точни секстили между Нептун и Плутон.

 

За разлика от сега съществуващите атомни реактори, които преобразуват в ел. енергия деленето на урана (тежък елемент с високо атомно число) при термоядрения синтез леки елементи се сливат, при което се отделя огромно количество енергия. Подобни процеси протичат на нашето Слънце и в ядрата на другите звезди. Сега целта е този процес да стане управляваем. Кога ще се случи това?

 

Изхождайки от аспектите на Нептун и Плутон мога да кажа, че това ще се случи в периода 2026-2032г., когато ще бъде следващата серия секстили между Нептун и Плутон -

 

Далечното бъдеще

 

В периода 2061-2065 г. ще се състои серия от квадрати между Нептун и Плутон. Според мен това е времето, когато ще бъде затворен и последния ядрен реактор, но и ще трябва да се „плати” сметката за  радиоактивните отпадъци натрупвани в продължение на един век, които са неизбежен продукт от дейността на ядрените реактори. Въпреки високите изисквания за безопасност при съхранението на ядрени отпадъци, точно в този период очаквам да възникнат екологични проблеми, заради инциденти, вследствие на природни катаклизми или човешка грешка.


 

Заключение

 

  • Цикълът на планетите Нептун и Плутон е главният астрологичен показател за развитието на ядрената индустрия.

  • Картата на съвпада на двете планети на дата 02.08.1891 г. може да бъде използвана за прогнозиране на бъдещи събития.

  • Необходимо е да се преразгледа и обогати ролята и значенията на планетата Нептун в мунданната астрология.

 Кирил Стойчев – астролог
председател на Българска астрологична асоциация

 

 

---------------
1Забележка: частта от доклада, заградена от ***  е включена допълнително в изложението.


 

 

COPYRIGHT - имате право свободно да препечатвате и разпространявате статията в други интернет сайтове, форуми или печатни издания, само в пълния й вид, с посочване на автора и сайта като източник. За всяко друго използване или цитиране на части от статията е необходимо писмено разрешение от автора. Забранено е използването на части от статията, цитирането на части от нея, извън контекста на казаното, или изготвяне на резюме, което може да доведе до погрешно разбиране на изложената информация.

 

 

 

Вашето мнение за статията

 

Comment Script

Check this out!
Looking to meet some attractive ? Have actually a fast view at our internet site! Connect is here now -> 123collegetube tube

greatsmile197 - 07/31/2019 - 20:29 ч.
Looking for new opportunities?
Amazing information! Check this out. There is no more information like this on the web!ethosien.host webcam

adswebcom1143 - 02/27/2019 - 22:18 ч.
v bulgaria iadreniat energetik koito moge da dade nai tohna harakteristika na iadrenata energetika se kazva todor dimhev ulica golah blok3sofia sahtiat moge da bage nameren v posolstvo mira nahodiahto se zad pogarnata na ulica rakovski
evstati obbov - 01/08/2015 - 00:01 ч.
Най-интересната и най-добре написана статия, която съм чела в живота си!Поздравления , г-н Кирил Стойчев!Бъдете здрав!
Златка Георгиева - 10/27/2013 - 21:07 ч.
Благодаря за прекрасната статия и за целия сайт, който поддържате, г-н Кирил Стойчев и приятели!
Докато четях статията, пред мен излизаха различни картини, варианти на това, което може да се случи с нас и земята ни. Виждах ги точно, както е описано в книгата на Тина Електра. Авторката пише, че в Лабораторията на светлините се тестват всички възможни варианти на нашия живот от самото Сътворение. Замислих се над това и мисля, че планетите са своеобразни ключове за енергията и събитията, но от нас се иска да се научим да избираме доброто, разумното, безопасното в живота си и да видим могъществото на своя избор. Нека се помолим за земята и за човешкия живот, за да си оставим избор върху правото ни на живот!
Красимира Маринова - 04/10/2013 - 15:36 ч.
Шест подземни резервоара на Хендфордското хранилище за ядрени отпадъци в щата Вашингтон са протекли, предаде. Първо е било съобщено за теч от един от резервоарите, намиращ се близо до река Колумбия. "Новината е много тревожна. Смятам, че през идните няколко седмици ни предстои сериозна работа", каза губернаторът на щата Джей Инсли. Под земята в този район има 177 остарели контейнера, в които се съхраняват 200 милиона литра радиоактивни отпадъци, събирани в продължение на десетилетия от производство на ядрени оръжия.
Специалистите разкриват, че става дума за изтичане на около 1100 литра годишно, което крие потенциална опасност от заразяване на подпочвените води. По думите на Инсли обаче в момента няма непосредствена опасност за хората и околната среда. Радиационният фон не е отчел повишение.

Строителството на комплекса за съхранение на ядрени отпадъци в Хендфорд започва през 1943 г. Той е част от завода, в който САЩ се опитват да създадат първата атомна бомба през Втората световна война. Тук е произведен плутоният за бомбата над Нагасаки, Япония./БЛИЦ
Anonimen - 02/24/2013 - 00:23 ч.
До човека подписал се с "Кирил"
Добре е да прочетете внимателно статията. Ще забележите, че никаде в нея не се говори за "отказ от ток". Любимата ви ядрена енергетика в средата на 21 век ще е толкова морално остаряла технология, колкото днес е парната машина. Това което ще остане за спомен от нея на идните поколения са именно "ядрените отпадъци", които далеч не са толкова безопасни - следете новините в идните години и ще се убедите в това.
Кирил Стойчев - 02/07/2013 - 11:09 ч.
Ядрената енергия е благо за човечеството - дава ни ежедневно енергия. Спорадични ицинденти поради немарливост и лоша технология (както е във Фукушима)не могат да са причина за отказ от ток. Радиоактивните отпадъци се съхраняват при специални условия и са по-малко опасно от естествените природни радиоактивни елементи. Изобщо г-н астролог е хубаво да знаем едно нещо: sutor, ne supra crepidam!
Кирил - 02/07/2013 - 09:56 ч.
Мн. добри научни факти,но не можах да разбера картите как протичт цикалите. Мерси за подбраната документация
Арсен Маринов - 05/14/2012 - 17:19 ч.
Моето мнение е,че е необнодимо Бълтарската астрологична асоциация да въде към управлението на държавата.
Кирил - 04/24/2012 - 06:34 ч.
Прекрасна статия. Благодаря! Дано по-скоро да затворим ядрените централи и да започнем да се грижим за нашата Майка-Земя както тя се грижи за нас! Ако опазим Природата чиста и не я експлоатираме хищнически ще ни има и нас.Нека бъдем наистина разумни!
Юлия гоцева - 04/12/2012 - 09:16 ч.
Стегната статия, която казва много неща. Много полезна.
елеонора горанова - 11/16/2011 - 19:28 ч.
Чудесна статия. И все пак събитията изглеждат предопределени. Доколкото ми е известно, за АЕЦ Фукушима е имало доста предупреждения, може би и от астролози, но все пак аварията се случи. Дали бъдещи инциденти, които могат да се предскажат с помощта на астрологията, могат да бъдат предотвратени?
Лалена Георгиева - 09/22/2011 - 12:27 ч.
mnogo mi haresa i blagodaria za interesnata statia. :-D
snejana - 09/21/2011 - 04:10 ч.
Изследването е отлично и много интересно. Написано на достъпен за читателя стил. Темата е впечатляваща и изводите от това проучване са основополагащи за отлична прогностика в тази област от живота ни. Поздравления за Кирил Стойчев!
Станимир Стойчев - 06/21/2011 - 00:53 ч.
Име
Коментар
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P