История на България - статии

астрология

Кой е дал писмеността на европейските народи?


дата на публикуване: 13.11.2017 г., 7769 прочитания
 

Иван Желязков


Здравейте, съвсем неочаквано попаднах на книгата на Г. Димитров – „ Древните българи и цивилизацията” – 2006 г. В нея той представя таблица от писмени знаци на древните българи. Знаците са 132 на брой. Някои от тях ми се видяха съвсем еднакви със съвременните азбуки, които употребяваме в Европа. Затова реших да проверя всеки знак по отделно, защото показани заедно, буквите, които приличат на съвременните от латиницата, кирилицата и гръцката азбуки се губят. Резултатът е повче от смайващ. Близо 90% от съвременните букви, са взети и то едно към едно, направо буквално, от писмените знаци на древните българи. Като буквите от старата кирилица, имам предвид така наречения старобългарски език – голяма и малка носовка и т.н. , също са взети от древните български знаци. Редно е да ви посоча къде може да намерите тази книга, както и да ви цитирам, какво точно казва авторът за писмените знаци на древните българи. Както и, разбира се, да ви покажа сравнението. Книгата „Древните българи и цивилизацията” се намира в библиотеката на института по Изкуствознание към БАН. Както и в Народната Библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. Цитирам думите на автора за древните български писмени знаци :


„През 1905 г. Карел Шкорпил поставя началото на събирането и публикуването на писмените знаци на древните българи. През втората половина на ХХ в. и особено в неговия край, и началото на настоящия век, тази своеобразна неразработена мина привлече вниманието на голям брой специалисти, любители и представители на всички сфери на духовния живот. Без да изброяваме всички и с риска да засегнем някого, считайки се за претебрегнат, можем да посочим имената на Людмила Дончева-Петкова, Васил Йончев, Боно Шкодров и Петър Добрев. През 1980 г. Излезе от печат едно цялостно, систематизирано представяне на знаците с каталог за местонахождението и вида им, материалът, върху който са нанесени и авторите на всяко откритие. „


„...богатите находки, включващи близо 2000 единични и групови знаци и цели текстове. Така например, в началото на проучванията в тази област, при първите разкопки на Плиска, Карел Шкорпил описва 113 различни по вид знаци, а в съставения от Людмила Петкова-Дончева, около 1980 г. , каталог, са включени 600 само рунически знака. Изключително важно значение има обстоятелството, че такива знаци са открити в един обширен район (от Хумаринското градище до Охрид, и от Саркел до Фанагория, Варна и Перперикон), тоест обхващат територията на трите европейски български държави. ..... По време знаците са датирани от 8000 г. Преди Христа до края на първото хилядолетие след Христа.”


Сравнението, което съм направил, ви го представям по следния начин. Понеже нямам на компютъра си качени съответните знаци, ви посочвам адреса, на който може да извадите дадена таблица на писмените знаци на древните българи. Той е : http://bulger-duhovnost.free.bg/002bono shkodrov bulger i turki.htm Това е таблица № 1 – „Писмени знаци на старите българи”. Същата таблица, пак под № 1 – на стр. 18, може да намерите в книгата на Боно Шкодров – „Писмените знаци на българите-ретроспекция на цивилизацията”. Тук тя е в по-голям размер и ясно се вижда поредният номер на всеки знак-от ляво на дясно. Като влезете в Google.bg и напишете заглавието на книгата, още на първия ред, на който излиза съответното заглавие е посочено, че може да си я изтеглите на PDF файл. След сравнението, което ще ви покажа, естествено, ще има и коментар. Ето и самото сравнение:


Писмени знаци на старите българи (Таблица №1 на стр.18 - „Писмени знаци на старите българи”)


Гледате таблицата, която ви посочих къде да намерите и едновремено гледате следното -


Латиница Древни български знаци
(от ляво на дясно e поредния номер, на знака в таблицата)
A А /66/
В В /99/
С С /37/-тук към С има залепено едно съвсем малко кръгче
D D /113/
E є /40/
F F /97/
G може да идва от С като се удължи единия край нагоре
H H /45/
I I /18/
J J /23/
K
L L /127/
M M-но обърнато настрани /111, 112/
N N /131/
O O /41/
P P /31/
Q може да идва от О като се сложи опашчица долу
R R /114/
S S-малко е стилизирано /17/
T T /104/
U U /69/
V V /59/
W W /71/
X X /43/
Y Y /46/
Z Z –но обърнато настрани /128/

Кирилица Древни български знаци
(от ляво на дясно e поредния номер, на знака в таблицата)
А А /66/
Б Б /3/
В В /99/
Г Г /9/
Д /118/
E є /40/
Ж Ж /132/
З З /16/
И И /105/
Й И /105/
К
Л > /21/, < /33/, /24/-триъгълниче с чертичка отгоре
М M-но обърнато настрани /111, 112/
Н Н /45/
O О /41/
П П /36/
Р Р /31/
С С /37/-тук към С има залепено едно съвсем малко кръгче
Т Т /104/
У У /122/
Ф Ф /48/
Х Х /43/
Ц /44/
Ч Ч /10/
Ш /56/
Щ /58/
Ъ Ъ /38/
Ь Ь /60/
Ю /62/
Я

Стара кирилица Древни български знаци
(от ляво на дясно e поредния номер, на знака в таблицата)

Там където не е написана дадена буква, означава, че на компютъра, на който е писано не е качен съответният знак. Но в правите скоби е показан поредният номер и може да видите знака от таблицата, за която ви е посочено от къде да я вземете.


Повечето знаци и то значително, ги има и в гръцката азбука. Особено печатните букви. Посочените факти, сами по себе си, ясно говорят. Независимо каква е звуковата стойност на знаците, независимо как са подредени и т. н. Важното е, че са същите и в българските древни знаци и в съвременните европейски азбуки. Няко ще кажат, че съвременните букви на европейските азбуки, може да не са взети от българската древна писмена ситема. Тогава как ще обяснят, че знаците на старите българи, всред които са съответните букви на кирилицата, латиницата и гръцкото писмо-в по-голямата му част, са намерени на териториите на трите европейски български държави – Стара Велика България, Волжка България и Дунавска България и то с датировка от 8000 години пр. Хр. И 1000 години след Хр. После гореспоменатите европейски азбуки са известни като готова писменост, която се използва. Защо им е на старите българи да държат много по-голяма писмена ситема като могат да използват наготово съществуващата по-опростена и функционална таква. Явно от писмената система на българите са използвани много знаци, за да се създаде функционална система. Да допуснем, че хората, открили българските знаци, нарочно са сложили всред тях буквите от европейските азбуки. Тогава те щяха да афишират откритието си и от отдавна да се тръби за откритието. Но нищо подобно. От 1905 г. , когато се слага началото на откриването на българските знаци, не се говори, че буквите на европейските азбуки са взети от българската писмена система. Дори тези букви, на европейските азбуки, са сложени в таблица където от пръв поглед въобще не можеш да ги откриеш. Фактът, че знаците на европейските азбуки са почти идентични, разликите са малки, ясно показва, че съответните букви са взети от едно място – от българската писмена система, състояща се от 132 знака. Не случайно, знаците са открити на територията на трите европейски български държави. Не случайно, има открити надписи на кирилица в сегашните български земи, като буквите от тази кирилица са идентични с днешните, но надписите са няколоко века преди Кирил и Методий. Значи кирилицата е създадена, много по-рано, от това, което ни учат. И пак артефактите са открити на българска земя. Влезте в Google.bg и напишете „Prarodinata.blog.bg-Кирилица преди Кирил и Методий.” От там прочетете „ Дългоочакваните плочи, изписани на Кирилица от времето на траките”, „Хилядолетната Кирилица/Българица на древните българи”, „Люлката на писмеността...” „ Праисторическата азбука на българите” и др. Естествено е българският народ, който е минал към категорията „народ” – по-висша форма на развитие, много и то изключително много преди другите да достигнат тази категория, да остави ярки следи. Като създаването на държави на голямо разстояние в Европа и Азия. Напълно естествено е и да остави писменост след себе си, или наченки на такава, от която да произлезе съвременната. Днешното незавидно състояние на българите не означава, че през цялото си съществуване са били така. Монголците, по времето на Чингиз хан и неговите наследници, владеят едва ли не половината свят, а сега в какво положение са.


Лошото е когато даден народ си изгуби историята. А българите имат не многовековна, а многохилядолетна история като народ. Какво се знае от тази многохилядолетна история? Една нищожна част и то преиначена. Сега с интернет започват да излизат някои неща, но много трябва да се внимава, защото казвайки се верни неща се пускат и лъжи и нещата пак се насочват в лоша посока. Пример – Спароток / Павел Серафимов / много хубаво показва истината, че сме наследници на траките, но казва, че славяните също са траки. Това подхлъзване е подето и от други хора и е много опасно. Така историята ни се обобщава, не се конкретизира и може да бъде окрадена. Най-успешно граматиката на езика ни може да стопира това. Защото е трайна за хилядолетия и понеже езикът се говори във всеки момент, фалшификации не могат да се правят. С ДНК и антропология фалшификации могат да се извършват. Прочетете пак „Българският език и произходът на българите”. Има отделна глава в първата част „Защо славяните не са траки и опасността от твърдението, че са”. Прочетете и ІІ-та част на „Българският език и прозходът на българите”, за да се уверите още веднъж колко много сме древни. Но сега като че ли сме в кома. Една незначителна част се знае от изключително голямата ни и древна история. А това, което се знае не всичко е вярно и има опити да се преиначава, не само в миналото, но и сега. Затова, както се посочи по-горе, следвайте граматиката на българския език. На тези, които ще кажат, че човек може да говори даден език, но това не означава, че е представител на съответния народ. И веднага дават за пример САЩ, шотландците и др. , ще се каже следното : Да има народи, които приемат езика на друг народ. Но те не го говорят така от тези, от които са го взели. Говорят си го по свой начин. Знае се че американският английски е различен от този в Англия. Знае се, че шотландският английски е различен от отзи в Англия и т.н. Дори езикът на един народ се дели на наречия, диалекти и .н. Даже книжовният език не може да обедини и да създаде еднакъв изговор. Знаете как хората от Източна България говорят книжовния български и как тези от Западна България го говорят. Дори някой да научи чуждият език абсолютно безгрешно, то като изпадне в изключително екстремна ситуация, почва да говори с интонацията на родния си език. Това се използва за откриване на шпиони. Само човек изпаднал в чуждо езиково обкръжение и е сам всред това обкръжение, може да добие интонацията на чуждия език. Но в изключително екстремна ситуация пак родният език, на този , на който е проговорил, ще вземе превес. Не случайно по-горе се посочи, да се следва граматиката. Тя е много, много по-устойчива от думите.


И накрая, не случайно бившият френски президент Франсоа Митеран и американският учен Норман Дейвис заявяват, че българите са в основата на европейската и световната цивилизация. Същото се твърди и от други.


***


Comment Script

ада
СЏРІРµ - 04/20/2020 - 20:22 ч.
Да, освен писмеността, българите са дали и много други неща. Като обогатяването и развитието на културата на славяните, чрез погрешно наречената старобългарска книжнина, която е църковнославянска, защото е написана на църковнославянски език, а не на старобългарски, но е написана от български книжовници. Затова е по-добре да се нарече българска църковнославянска книжнина. Старобългарски е езикът на българите отпреди хилядолетия, а не този, наложен за официален литургичен, с приемането на християнството през 9 век. Това не е началото на българската народност и се отнемат хилядолетия от историята на България. Да не говорим за най-старото обработено злато, развитието на металургията и т.н. от последната човешка цивилизация. Лошото е, че българите не си знаят историята, защото векове наред са лъгани. Поради тази причина, младите хора нямат необходимото самочувствие. Един бразилец се е чудил, защо младите българи, които срещал и питал от къде са, му отговаряли "От България" и свеждали глава. Ако тези млади хора, знаеха истинската българска история, щяха да имат по-голямо самочувствие, а от тук и по-големи успехи в живота. От тук и положението в България щеше да е по-добро. Прочетете "Българският език и произходът на българите" - І и ІІ част, като не пропускайте втората част, защото там са най-важните заключения. Няма нищо лошо, когато някое момиче си сложи ново червило и веднага излизат 400 лайка / харесвания/. Но да има слаба заинтересованост към историята и произхода на собствения ти народ, резултатът ще е фатален. А може да не е така, защото народът сам си кове съдбата, колкото и да е под чуждо влияние.
Румен Стоилов - 02/27/2019 - 16:24 ч.
Име
Коментар
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P
Моля въведете текста от картинката :)