Посланията на Йешуа

астрология


Новата Земя I

дата на публикуване: 07.03.2009 г., 10994 прочитания
 

 

В този момент и в тази епоха на Земята стават големи преобразования. Заражда се ново съзнание, което рано или късно ще придобие материална форма.


Как именно ще се извърши преходът и какъв вид ще придобие той, това никой не знае. Бъдещето винаги е неопределено. Единственото реално дадено е настоящият момент или Сега. От източника на настоящето могат да се вземат многочислени възможни пътища в безкрайната мрежа от вероятности за бъдещето.


Въз основа на миналото вие можете да предскажете единствено, че едно конкретно бъдеще е по-вероятно от друго, но изборът винаги остава ваш. Именно вие решавате дали ще разрешите на миналото да определя вашето бъдеще! Предсказанията винаги се основават на вероятности, а вероятностите имат отношение към миналото. Вие, като човешко същество, притежавате силата да прекъснете връзката си с миналото и да избере нов път. Вие сте надарени със свободна воля и притежавате способността да променяте и пресъздавате себе си. В тази сила се крие вашата Божественост. Това е именно силата да се твори от нищото (да се създава от нулата). Тази Божествената мощ е в самата същност на това кой сте вие.


Когато говоря за днешния ден и за сегашната епоха като за време на преход, никога не забравяйте, че вие сте господар на своята собствена реалност. Няма такова нещо като Предопределеност или Космическа сила, която управлява пътя на вашата индивидуална душа; както и това, че индивидуалната ви сила създава вашата собствена реалност Нещата не стоят така. На Земята всяка душа ще премине през тази трансформация по начин, който е характерен за нейните вътрешни наклонности. Съществуват много реалности. Реалността, която вие избирате, отговаря на вашите вътрешни потребности и желания.


Периодът от 1950 до 2070 г. приблизително се отличава с това, че идва краят на два различни цикъла на съзнание: личен (или поредица от лични цикли) и планетарен. Краят на тези два цикъла съвпада, затова те се усилват взаимно.


Една част от човечеството се приближава към завършека на личните си цикли от земни животи. Повечето души, участващи в това завършване, са Служители на Светлината. Ние ще разгледаме по-обстойно тази група от души.


Сега ще обясним естеството на личния цикъл, какво означава да преминеш през него и каква е целта да се преминат всички тези доста трудни животи на Земята.

 

 

Личен кармичен цикъл

 

Преминатите земни животи са част от един по-голям цикъл на вашата душа. Той е бил замислен, за да ви даде възможност за пълноценно изследване на дуалноста. През този цикъл вие сте изпитали какво значи да си мъж или жена, здрав или болен, богат или беден, добър или лош. В някои животи интензивно сте участвали в материалния свят като работници, фермери, занаятчии. Други от вашите животи са били ориентирани към духовност и вие сте носили в себе си силното осъзнаване на своя духовен произход, затова често сте били привличани от духовни професии. Също така сте имали животи, в които сте изследвали сферата на световната власт, политиката и т.н. Възможно е някои от вашите животи да са били посветени на артистичното ви себеизразяване.


В продължение на всички тези прераждания, душите често са били склонни да се специализират в нещо определно. Това лесно може да се забележи в хората, които имат природен талант в дадена област. Явно, в тях е заложен даден потенциал още от деца – той трябва да се събуди навреме и след това се развива много лесно.


Служителите на Светлината често са били привличани от религиозния живот: многократно те са били монахини, монаси, свещеници, шамани, магьосници, медиуми и т.н. Тези души се стремят да бъдат посредници между материалния, физически свят и духовните сфери, затова те стават „познавачи” в тази област. Ако усещате такъв стремеж и настойчива потребност за навлизане в духовноста, даже това да не съответства на обичайния ви всекидневен живот, това означава, че вие може да сте част от семейството на Служителите на Светлината.


Животът на Земята предоставя възможност изцяло да почувстваш какво означава да си човек. Сега можете да попитате: „А какво е особеното в това да си човек? Защо пожелах да изпитам това?”
Човешкият опит е разнообразен и интензивен. Живеейки човешки живот, вие временно потъвате в огромната област на физическите усещания, мисли и чувства. Поради дуалността, присъща на това поле, във вашите преживявания има големи контрасти и наситеност, много по-големи, отколкото когато сте в астралните планове, както ги наричате вие. (Това са плановете, в които попадате след смъртта и където оставате между отделните животи). Може би ви е трудно да си представите, но много същности от нашата страна на воала биха искали да бъдат на ваше място: да бъдат хора и да получават човешки опитности. Човешкият опит притежава един вид истинност, която е безценна за тях. Въпреки че със силата на въображението си, те могат да създават безброй реалности, това им дава много по-малко удовлетворение от сътворяването на една „истинска” реалност на Земята.


На Земята процесът на творчество е съпроводен с борба. Обикновено вие срещате голяма съпротива при осъществяването на мечтите си в живота. Менталният вид творчество в астралния свят е много по-лесен. Там няма времеви промеждутък между мисълта и реалното й сътворение. Още повече, че вие можете да създадете всякаква реалност – всичко, което си пожелаете или помислите. Не съществуват никакви ограничения. В момента, в който си представите една прекрасна градина, вече можете да влезете в нея.


„Да родиш” идея на Земята и да й придадеш реалност в материалния свят изисква огромни усилия. За това е необходимо твърдо намерение, настойчивост, яснота на ума и сърце, което вярва. На земен план трябва да се справяте с мудността и упоритостта на материалния свят. Трябва също да преодолявате противоречивите импулси в себе си: съмнението, отчаянието, липсата на знание, загуба на вяра и т.н. Творческият процес може да бъде затруднен или да претърпи крах поради някой от горните елементи. Но именно тези потенциални проблеми, дори и пораженията, са основанията, които правят опита от земния живот толкова ценен. В творческия процес вашите най-големи учители са препятствията, които срещате. Те придават на земния опит една задълбоченост, която е много по-голяма и обширна, отколкото в лесния творчески процес на астралните планове. Леснотата е свързана с ниска стойност. Астралните същности, които все още нямат опитности на Земята, знаят и разбират това.


Вие често се обезкуражавате и даже стигате до отчаяние от неотстъпчивата природа на своята реалност – толкова често реалността не отговаря на вашите желания и надежди; толкова често вашите творчески намерения завършват с болка и разочарование. И все пак, на някакъв етап вие ще откриете ключа към мира и щастието, ще го откриете в собственото си сърце. И когато това стане, радостта, която ще изпитате, не може да се сравни с нищо, което е сътворено на астрален план. Това ще бъде раждането на вашето майсторство, на вашата божественост.


Екстазът, който ще преживеете при пробуждането на вашата божественост, ще ви даде сила да излекувате себе си. Тази божествената любов ще ви помoгне да се възстановите от големите болки, които сте преживели по време на животите си на Земята.


След това вие ще можете да помaгате за изцелението и на другите, които преминават през същите изпитания и мъки. Вие ще разпознавате тяхната болка, ще я виждате в техните очи и ще можете да ги насочвате по пътя към тяхната божественост.
 

 

Целта на преминаването през дуалността

 

Моля ви да не подценявате значението на своите прераждания на Земята. Вие принадлежите към най-творческата, напреднала и смела част от Бога (Всичко, което Е). Вие сте изследователи на неизвестното и творци на новото. Вашите изследвания в сферата на дуалността обслужват цел, която далеч надхвърля вашите представи. Трудно е да ви бъде обяснен най-дълбокият смисъл на вашите пътувания, но можем да ви кажем, че вие създадохте нов вид съзнание, каквото преди това не е съществувало.


За първи път това съзнание беше проявено от Христос тогава, когато ходеше по Земята. Това съзнание, което аз наричам Христово, е резултат от духовната алхимия. Физическата алхимия е изкуството да превърнеш оловото в злато. Духовната алхимия е изкуството да превърнеш тъмната енергия в „трета енергия”, в духовното злато, което присъства в енергията на Христос.


Отбележете - ние не твърдим, че целта е преобразуване на тъмнината в светлина или на злото в добро. Тъмнина и светлина, зло и добро - това са естествени противоположности, които съществуват благодарение на благоволението си едно към друго.


Истинската духовна алхимия довежда до „трета енергия” – нов вид съзнание, което посредством енергията на любовта и разбирането обгръща в себе си и двете полярности. Истинската цел на вашето пътуване не е Светлината да победи Тъмнината, но да успеете да се издигнете над тези противоположности и да създадете нов вид съзнание, което може да поддържа в единство присъствието и на двете: Светлина и Тъмнина.


Ще обясним този доста труден въпрос с помощта на една метафора: представете си, че сте ловци на бисери и се гмуркате дълбоко в моретата. Вие отново и отново се гмуркате в дълбините на океана в търсене на онази специална перла, за която всички разказват, но никой още не е видял. Говори се, че дори Бог, който е Главният Гмуркач, никога не се е докосвал до тази перла.


Гмуркането в океана крие много опасности: можете да се загубите или да се гмурнете толкова дълбоко, че да не ви достигне въздух за връщане. Но вие сте настойчиви и слизате в океана отново и отново, изпълнени с решимост и вдъхновение. Може би сте смахнати? Не, вие сте изследователи на новото.


Тайната е, че в процеса на намиране на перлата, вие сами я сътворявате. Перлата е духовното злато на Христовото съзнание. Перлата - това сте вие, трансформирани от опитностите на дуалността.


Ето го и истинският парадокс – изследвайки новото, вие го създавате. Вие ставате перлата на Божието творение.


Бог няма друг начин да го създаде, тъй като онова, което вие се опитвате да намерите, все още не съществува и трябва да бъде сътворено от вас. Защо Бог е толкова заинтересуван да създаде нещо ново? Нека да го обясним по възможно най-простия начин.
Изначално Бог бил изцяло ДОБЪР. Доброто било навсякъде и във всичко. Всъщност, понеже нямало нищо друго, нещата били доста статични. Творението не притежавало живост и нямало възможност за израстване и разширяване. Вие бихте казали, че се е самозатворило.


За да направи промяна, за да създаде възможност за движение и разширение, Бог трябвало да въведе в Своето творение такъв Елемент, който да се отличава от вездесъщото Добро. Това за Него било много трудно, тъй като как можете да сътворите нещо, което не е от вас? Как може Доброто да сътвори Злото? Това е невъзможно. Ето защо Бог трябвало да прибегне до един, така да се каже, трик. Този трик се нарича невежество.


Невежеството е елемент, противоположен на „Доброто”. То създава илюзията за съществуване извън Доброто, илюзията за отделеност от Бога. Във вашата Вселена подбудата за промяна, израстване и разширение идва от „незнанието за това кои сте вие”. Невежеството поражда страх, страхът поражда необходимост от контрол, контролът поражда борба за власт. Налице са всички условия за разцвета на „Злото”. По този начин е била подготвена сцената за битката между Доброто и Злото.
За да „раздвижи” своето Творение`, Бог се е нуждаел от динамиката на противоположностите. Може би ви е много трудно да възприемете това, когато познавате всички страдания, причинени от невежеството и страха, но Бог е придал голямо значение на тези енергии, тъй като те са му дали възможността да се издигне над самия Себе си.


И тогава Бог е помолил вас, които принадлежите към Неговата най-творческата, напреднала и смела част, да наденете воала на Невежеството. За да преживеете динамиката на противоположностите колкото е възможно по-цялостно, вие временно сте били потопени в забрава за своята истинска природа. Сами сте се съгласили да се потопите в невежеството, но този факт също е бил покрит от воала на забвението. Затова сега вие толкова често ругаете Бога, че сте се оказали в тази ситуация на тежък живот в невежеството - и ние ви разбираме. Но в същността си вие сте Бог и Бог е във вас.


Независимо от бедите и страданията, дълбоко във вас все още съществува чувство на удивление и възторг от живота в дуалността, от това да изживявате и сътворявате нещо Ново. Това е изначалното вълнение на Бога, причината, поради която Бог е започнал своето пътуване благодарение на вас на първо място.


Когато сте започнали вашето пътуване, вие сте се сблъскали със Злото (страха и невежеството), запазвайки в ума си само смътен спомен за Доброто (за Дома). Устремени към Дома, вие сте започнали битката със страха и невежеството. Вие, обаче, няма да се завърнете в Дома в смисъл на завръщане към едно състояние от вашето минало, тъй като благодарение на вашето пътуване, Творението се е изменило.


Краят на вашето пътуването ще се състои в това, че вие ще се издигнете над доброто и злото, над светлината и тъмнината. Тогава ще сътворите трета енергия, енергията на Христос, която включва и надхвърля двете. Вие ще сте разширили Божието творение и ще бъдете новото Творение на Бог. Когато на Земята се утвърди раждането на Христовото съзнание, Бог ще се е извисил отвъд Самия Себе си.


Преди „човешкия опит” Христовото съзнание не е съществувало. Съзнанието на Христос е съзнание на човек, който е преминал през многослойния опит на дуалността, достигнал е до нейното приемане и се е появил от „другата страна”. Този човек става жител на Новата Земя. Така той се освобождава от дуалността. Неговото съзнание ще разпознае и прегърне цялата своя божественост. Човек ще стане едно със своя божествен Аз, който също ще бъде различен отпреди. Той ще бъде по-дълбок и по-богат от онова съзнание, което го е създало. Може да се изрази и по този начин: преминавайки през опита на дуалността, Бог обогатява Себе си.


Тази история е донякъде опростена и неточна, тъй като всичко, което казваме, се изкривява от илюзиите на времето и разделението, които обаче са послужили на велика цел. Но дойде времето да се издигнем над тях. Моля ви, опитайте се да почувствате енергията зад нашите думи, историите и метафори.
В известен смисъл, това е вашата собствена енергия. Чрез мене, Йешуа, говори енергията на вашите бъдещи Христови азове. Очакваме ви да се присъедините към нас

 

 

Как да преодолеем дуалността
(Завършване на кармичния цикъл)

 

Вашият земен цикъл на животи ще завърши тогава, когато дуалността повече не може да ви държи в плен. Същественото в Играта на Дуалността е на игровото поле на полярностите да определяте себе си в някакво конкретно положение. Вие избирате да бъдете или беден, или богат; или известен, или скромен; мъж или жена; герой или злодей. Всъщност, не е толкова важно каква роля играете. Докато се чувствате идентичен с актьора на сцената, вие сте все още здраво хванат в дуалността. Разбира се, в това няма нищо лошо. В някакъв смисъл, така е трябвало и да бъде. Трябвало е да забравите своя истински аз: за да изживеете аспектите на дуалноста, наложило се е да стесните своето съзнание до някаква конкретна роля в Драмата на земния живот.


И вие играхте много добре. Дотолкова бяхте запленени от своите роли, че напълно забравихте изначалната цел и смисълът на преминаването ви през циклите на живота. Вие дотолкова забравихте себе си, че приехте игрите и драмите на дуалността като единствено съществуваща реалност. В краен резултат, това ви направи самотни и преизпълнени със страх, което не е за учудване, тъй като самата игра на дуалност, както бе отбелязано в предишната глава, се основава на елементите невежество и страх.


За да разберете влиянието на дуалността във всекидневния си живот, ще ви дадем няколко типични примери, които характеризират тази игра.


 

Характеристики на Играта на Дуалност:

 

1. Вашият емоционален живот е крайно нестабилен.
Нямате емоционална котва, винаги сте или „горе” или „долу” като разположение на духа. Вие сте ядосан или прощаващ, тясно скроен или с широки възгледи, подтиснат или пълен с ентусиазъм, щастлив или тъжен. Вашите емоции постоянно варират между крайностите. Вие, изглежда, притежавате съвсем ограничен контрол върху тези колебания.

 

2. Интензивно сте въвлечен във външния свят.
Мнението на другите хора за вас е много важно. Вашата самооценка зависи от това как външният свят (обществото или близките ви) се отнасят към вас. Опитвате се да следвате техните стандарти за добро и лошо, като го правите с всичките си сили.

3. Имате силни критерии за това, кое е добро и кое е лошо.


Да правите преценки – това ви носи чувство на сигурност. Животът изглежда добре организиран, когато човек разделя постъпките, мислите или хората на добри и лоши.

 

Общото при тези характеристики е, че Вас всъщност ви няма в това, което правите или чувствате. Съзнанието ви пребивава във външните слоеве на вашето същество, където се ръководи от ориентирани към страха модели на мислене и поведение.


Нека да ви дадем един пример. Ако сте свикнали през цялото време да бъдете мил и приятен, вие демонстрирате модел на поведение, който не произтича от вътрешното ви същество. Вие всъщност подтискате сигнали от вътрешната част на себе си. Опитвате се да живеете според нечии чужди очаквания, за да не загубите нечия любов, възхищение или грижи. Вие реагирате със страх и ограничавате себе си в себеизразяването. Обаче, неизразената част от вас ще заживее свой собствен скрит живот, създавайки неудовлетвореност и умора във вашето същество. Възможно е да таите гняв и раздразнение в себе си, за които никой не знае, даже и самите вие!


Начинът за излизане от това състояние на самоотхвърляне е да установете контакт със скритите и подтиснати части в себе си.
Да се установи такъв контакт не е трудно, в смисъл, че не се изискват определени умения или знания за това. Не е нужно да правите трудния процес „навлизането в себе си”, в който някой трябва да ви учи или да го прави вместо вас. Можете да започнете сам и ще откриете свои собствени начини за това. Мотивацията и намерението са много по-важни, отколкото уменията и методите. Ако вие действително искате да опознаете себе си, ако сте решили да навлезете дълбоко навътре и да промените мислите и емоциите основани на страха, които блокират пътя ви към щастлив и пълноценен живот, ще можете да го направите с всеки един метод, който имате на разположение.


След като казахме всичко това, искаме да ви предложим една проста медитация, която ще ви помогне да установите контакт със своите емоции.


Отделете време за това. Седнете с изправен гръб и със стъпала, опрени на пода. Отпуснете мускулите на раменете и врата. Направете едно дълбоко вдишване.


Представете си, че вървите по селски път, под широко отворено синьо небе. Слушате звуците на природата и усещате вятъра в косите си. Вие сте щастлив и свободен. Докато вървите надолу по пътя, изведнъж забелязвате тичащи към вас деца. Те се приближават към вас. Как ще реагира на това вашето сърце?
Ето децата са пред вас. Колко са на брой? Как изглеждат? Момчета ли са или момичета, или и двете?


Вие се поздравявате с тях. Кажете им колко сте щастлив, че ги виждате всички. След това влезте в контакт с някое определено дете, което ви гледа по-настойчиво в очите. То ви носи някакво послание. Посланието е изписано в очите му. Можете ли да го прочетете? Какво иска да ви каже детето? То ви носи енергията, от която имате нужда точно сега. Назовете енергията, която това дете от вътрешните планове е дошло да ви донесе. Не я анализирате. Просто благодарете на детето и освободете образа.


Отново усетете твърдата земя под краката си и дишайте дълбоко известно време. Току що вие общувахте с една скрита част от себе си.


Можете да се връщате към тази сцена винаги, когато пожелаете. И може би ще поговорите и с другите деца.


Навлизането в себе си и установяването на контакт с вашите скрити, подтиснати части ви дава възможност да бъдете по-присъстващ във вашия свят. Вашето съзнание се издига над мотивираните от страх модели на мислене и поведение, които толкова дълго активирахте. Съзнанието ви поема отговорността за себе си. То ще се погрижи за мъката, гнева и болката вътре във вас, така както родителя се грижи за децата си. Ще опишем по-детайлно този процес в раздел III.

 

 

Характеристики на освобождаването от дуалността

 

1. Вие се вслушвайте в гласа на душата, която ви говори чрез вашите усещания.
2. Действате, като се ръководите от гласа на душата и осъществявате промените, които тя желае да направите.
3. Започвате да цените времето, в което оставате сам, тъй като само в тишината можете да чуете нейния шепот.
4. Поставяте под въпрос авторитета на мисловните модели или правила на поведение, които блокират свободното изразяване на вашите вдъхновения и стремежи.

 

 

Повратна точка в освобождаването от дуалността

 

Вашият цикъл на земни животи ще приключи, когато съзнанието ви е способно да държи всички опитности от дуалността, като същевременно остава напълно центрирано тук и сега. Докато се отъждествявате с някои от аспектите на дуалността за сметка на други (светлината като противоположност на тъмнината, богатството като противоположност но бедността и т.н.), вашето съзнание ще бъде изпълнено с колебания. Кармата не е нищо друго освен природен хармонизатор на колебанията, в които е въвлечено съзнанието ви. Тогава, когато съзнанието ви се закотви в неподвижния център на махалото, вие ще се освободите от връзките си с кармичния цикъл.


Неподвижният център е точката на изход от кармичния цикъл. Доминиращите усещания в този център са спокойствието, състраданието и тихата радост. Гръцките философи са познавали това състояние и са го нарекли „атарксис” – невъзмутимост, спокойствие.


Осъждането и страховете са енергиите, които най-често ви извеждат от центъра. Колкото повече се освобождавате от тези енергии, толкова по-спокойни и вътрешно отворени ще ставате. Вие наистина ще навлезете в друг свят, в друг план на съзнание.
Това ще се прояви и във вашия външен свят. Често ще имате периоди на промяна и раздяла с аспектите във вашия живот, които вече не отразяват самия ВАС. Ще имате големи сътресения в областта на взаимоотношенията и работата. Все по-често начина ви на живот изцяло ще се преобръща. От нашата перспектива това е напълно естествено, тъй като вътрешните промени винаги предхождат промените във вашия външен свят. Материалната реалност, в която пребивавате, се създава от вашето съзнание. Така е било винаги.


За освобождаването от капаните на дуалността се изисква време. Разкриването на всички слоеве на тъмнина (неосъзнаване) е постепенен процес. Но щом веднъж стъпите на този път – пътя към вътрешния Аз – вие бавно ще започнете да се отдалечавате от играта на дуалност. Когато преживеете истинското значение на „атараксиса”, вие преминавате повратната точка. Когато сте усетили тихата, всепроникващата радост просто да бъдете със себе си, вие ще знаете, че това е, което винаги сте търсили. Отново и отново ще навлизате навътре, за да усещате този мир в себе си


Без да страните от радостите на света, вие ще сте открили в себе си котва за Божествеността и ще възприемате света с цялата му красота от това състояние на блаженство.


Блаженството никога не е в било в материалните неща, с които започва живота ви. То е в начина, по който ги възприемате. Когато вашето сърце е изпълнено с мир и радост, нещата и хората, които срещате, също ще ви носят мир и радост.


В този ден и тази епоха определена група от хора се готвят да излязат от кармичния цикъл. Ще поговорим по-обстойно за тази група в следващите глави. Но това не е просто група от човешки души, която сега достига края своя цикъл на лична трансформация. Самата Земя, на която живеете, преминава през дълбока и радикална трансформация. Планетарният цикъл също приближава към своя край. Тази епоха е толкова специална поради съвпадението на двата цикъла.


Сега ще поговорим за планетарния цикъл.

 

Следващо послание

 

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

 

Можете да напишете коментар или мнение тук

 

СЪДЪРЖАНИЕ

- Кой си ти Йешуа
- Новата Земя I
- Новата Земя II
- Служители на Светлината I
- Служители на Светлината II
- Служители на Светлината III
- От егото към сърцето I
- От егото към сърцето II
- От егото към сърцето III
- От егото към сърцето IV
- Твоят Светлинен Аз
 
- Силата на вашето съзнание
- Болката от космическото раждане
- Клопки по пътя на
превръщането в лечител
- Освобождаване от вашето
родно семейство
- Мъжката и женската енергия
- Работа с емоциите
- Сексуалност и духовност
- Работа, пари и творчество
- Болест и здраве

 

 

 

Този текст се публикува със разрешението на Памела Крибе

 

Част е от книгата "Ченълингите на Йешуа", издадена на български от издателство "Школа по майсторство"

 

Книгата може да бъде поръчана онлайн оттук