Посланията на Йешуа

астрология


Мъжката и женската енергия

дата на публикуване: 07.03.2009 г., 19981 прочитания
 

 

Скъпи мои приятели, за мен е голямо удоволствие да сме отново заедно. Толкова се радвам да бъда в компанията ви. Често сте склонни да гледате на мен и на подобните мене същества като на по-висши майстори, но ние не виждаме нещата по този начин. Ние гледаме на вас като на същества, които следват своя земен път в едно много смутно време, време на големи промени и забелязваме как израствате и се доближавате до вашето майсторство. Виждаме как сами се превръщате в майсторите, пред които понякога се прекланяте. И точно до това се свежда всичко – да откриете собственото си майсторство. Не следвайте майстори, попаднали при вас чрез някоя традиция, книга или нещо, казано от някого. Открийте вашето лично майсторство – в това се заключава всичко.

 

Днес бих желал да поговорим на тема, която идва от далечното ви минало – енергиите на мъжкото и женското начало. Това са стари енергии и в този момент с тях се случват много неща.

 

Първо искам да ви разкажа малко за природата на мъжкото и женското. Тези две енергии са различни аспекти на Единното. Следователно, в действителност те не са противопоставени една на друга или дуалистични, а представляват едно цяло – т.е. те са двете лица на една и съща енергия.  

 

Мъжката енергия представлява насоченият навън аспект. Тя е онази част от Бога или Духа, която поражда външното проявление, която кара Духа да се материализира и да приема форма. Следователно, мъжкото начало притежава силна творческа енергия. Съвсем естествено е за мъжката енергия да бъде силно фокусирана и ориентирана към постигане на дадена цел. По този начин тя създава индивидуалността. Мъжката енергия ви позволява да отделите себе си от Единното, от Цялото и да се изправите сам, да изпъкнете като уникална индивидуалност. 

 

Женската енергия представлява енергията на Дома. Това е енергията на Първичния Източник, на леещата се Светлина и чистата Същност. Тя е все още непроявената енергия, вътрешният аспект на нещата. Женската енергия е всеобгръщаща и океанична, тя не диференцира и не индивидуализира.

 

Сега, представете си, че женската енергия осъзнава едно движение вътре в себе си, едно леко безпокойство и желание за излизане навън, отвъд собствените си граници, излизане извън себе си за придобиване на опитности. Тя копнее за нещо ново, за приключения. И ето, към нея се приближава енергия, която отговаря на този копнеж. Това е мъжкото начало, която се поставя в услуга и помага на женското да се прояви и да добие материална форма. Мъжката енергия определя и придава форма на женската и чрез това взаимодействие, крайният резултат от енергиите може да бъде нещо съвсем различно. Може да бъде създадена нова реалност, в която всичко да бъде опознато и изпитано посредством вечно променящите се форми на проявлението.

 

Танцът на мъжкото и женското поставя на сцената един изпълнен с обрати спектакъл на сътворената реалност, на вашето творение. В този прекрасен спектакъл мъжката и женската енергия  се боготворят една друга и празнуват своето сътрудничество и играта на единение. И така трябва да бъде. Тези две енергии си принадлежат една на друга, те са два аспекта на Единното и чрез обединяването си прославят онова радостно проявление, каквото трябва да бъде Сътворението. 

 

Казано е, че крайното осъзнаване на това, което сте, единствената истина, която има значение е: АЗ СЪМ. И именно в тази мистична мантра тези два аспекта се сливат. АЗ крие в себе си мъжката енергия, СЪМ носи женската. АЗ ограничава и определя, то дава фокус, посока и индивидуалност: „АЗ, а не другия, точно АЗ”.  А след това идва СЪМ. СЪМ е всеобхватна като океан. Тя представлява океана на Дома, женската енергия, неизчерпаемия източник, който не познава граници и разделение. Потокът и обединението са същността на женското начало. В АЗ СЪМ мъжкото и женското се срещат и в блаженство сливат енергиите си.

 

В сегашната история на човечеството има, а и преди нея е имало, противопоставяне между мъжкото и женското. Няма да навлизам в дълбочина до първопричината за този конфликт. Но във вашата история е имало отдалечаване на мъжката енергия от женската и е изглеждало сякаш са две противоположни сили. Символът ин-ян чудесно илюстрира реалното положение на нещата. В мъжкото винаги се съдържа женското ядро – така в черното има бяла точка и в бялото има черна. Но с течение на времето, тази мистична единност на мъжкото и женското били забравени и тези енергии станали противоположни една на друга като бяло и черно. Повече никой не виждал залегналото в основата им единство.

 

Точно сега се намирате в последната фаза от този исторически конфликт, в който мъжкото дълги години е играло ролята на насилник. Мъжката енергия дълго е заемала позата на потисник, насилник и унищожител на женската. Но не винаги е било така. Имало е моменти, когато женската енергия е взимала надмощие и порочно е манипулирала и властвала над мъжката. В даден момент конфликтът е приел обрат и ролите на насилника и жертвата са били разменени. Мъжката енергия е властвала дълго до наши дни и така е злоупотребила със силата си, че женската сега е силно отслабена и вече не осъзнава целостта на своята Същност. Винаги, когато мъжкото и женското начало влязат в схватка, разрушаването и на двете е неминуемо. Докато женската енергия бива измъчвана отново и отново и се губи в собственото си отричане, мъжката пък се изгубва в собствената си безмилостна жестокост и  онзи вид  агресия, която познавате от множеството войни във вашето минало.

 

Мъжкото  и женското зависят едно от друго. Влязат ли в битка, последиците са катастрофални. Но времената се менят. От 19-ти и 20-ти век насам, женската енергия възвръща силите си и излиза от ролята на жертва. Това възкръсване идва от сърцето на женската енергия. Тя най-накрая е достигнала до крайния предел на собственото си самоотричане. В този момент тя се е погледнала в лицето и е заявила: всичко свършва дотук!

 

Между другото, това е неминуемият резултат в отношенията насилник – жертва. Промяната настъпва в момента, в който жертвата откаже да се примирява повече. Насилникът би могъл да остане в ролята си още малко, тъй като има по-малък мотив да спре. Когато жертвата откаже да се примирява повече и най-накрая встъпи в силата си, се случва революция.  Във всички случаи на репресия, например върху жените – в семейството или обществото – истинската промяна настъпва, когато жената – или женската енергия в индивида – реши за себе си: Повече няма да търпя това! Тогава настъпва истинската промяна. Докато не настъпи този момент, външните мерки са безсмислени.

 

Но женската енергия вече се е събудила и нейната звезда изгрява на небосклона. Всъщност най-спешното нещо в това време и епоха е трансформацията на мъжката енергия! Време е за нова дефиниция на мъжката енергия! Лесно можех да дам на този ченълинг заглавието „прераждането на мъжката енергия”. Но исках да подчертая, че женската енергия може отново да разцъфти само в единението си с едно узряло и балансирано мъжко начало.

 

Женската енергия възстанови силата и мощта си през последния век и дори малко отпреди това. Тя започна да разцъфва по един нов и по-балансиран начин. Въпреки неравенството на половете, което все още присъства във вашето общество, възходът на женската енергия е неудържим. Все пак, обаче, тя не може да набере пълна сила и жизнеспособност без помощта на мъжката. Това важи както на колективно ниво, така и на индивидуално. Женската енергия не може да осъществи финалния си пробив без поддръжката и свързването си с мъжката. Това не е поради някаква вътрешна слабост в женската енергия. Това се дължи на естеството на мъжкото и женското начало – факта че са взаимосвързани и могат да постигнат върховния си потенциал само чрез сътрудничество. Поради това е наложително мъжката енергия незабавно да се преобрази и да се влезе в новото.

 

Когато се вгледате в играта между мъжко и женско на колективен план, ще установите, че женската енергия е в позиция на изчакване. Тя чака. В настоящия момент вътре в мъжката енергия тече борба между старото и  новото. Дълбоко в мъжката енергия се надига една нова вълна, която почита и уважава женската. Тази нова вълна от мъжка енергия иска да се слее с женската  и да влезе заедно с нея в Новата епоха. Но в същото време старата вълна от мъжка енергия все още е активна и се опитва да се противопостави. Тази енергия ясно се проявява под формата на терористични атаки по целия свят. Така мъжката енергия, в старата си роля на безмилостен агресор, показва своето най-отблъскващо лице. В онези, които извършват тези ужасяващи атаки, има много тъмни емоции: агресия, гняв и в същото време крайно безсилие и безпомощност. Именно от позицията на тези безсилие и безпомощност, тези хора апелират за възможно най-бруталните и разрушителни прояви на сила. Тази мъжка енергия, за която става дума е в предсмъртни агонии. Тя усеща, че се случват генерални промени  на колективно ниво и че човечеството стои на прага на една нова епоха.

 

Един от проблемите, с които се сблъсквате в настоящия момент, докато се стремите към по-балансирано съчетаване на мъжкото и женското, е как да работите с тази безмилостна енергия. Какво да направим с тази стара мъжка енергия, която се опитва да нанесе колкото се може повече хаос и унищожение в своя залез? И ще ви кажа следното: този залез вече е факт. Остарялата мъжка енергия е загубила битката, но няма да се предаде лесно и ще се съпротивлява до последен дъх чрез агресия и безмилостни опити за доминация.

 

Нещата до голяма степен ще зависят от колективното отношение към подобни агресори. Ще допуснете ли гнева и безсилието в собствените си енергийни полета като отговор на тези актове на насилие? Така ще се отворите за енергийните полета на агресорите. В момента, в който се почувствате обзети от гняв и презрение към тях, те са постигнали своята цел. Тогава бивате засмукани в енергийната им вибрация и ще бъдете склонни  да убивате като тях: да убивате убийците на невинни. Това всичко звучи много логично, но трябва наистина да разберете какво точно се случва. Когато се надигнат силни емоции, мъдрият отговор е да изчакате малко, да останете в тишина. Обърнете се към спокойната и знаеща част във вас и попитайте: какво всъщност се случва тук? Сега всичко се свежда до вашите мъдрост и различаване, до способността ви да прозрете през нещата и да почувствате какъв е реалният залог. Светът няма да бъде превзет от терористични сили – старата мъжка енергия е изживяла времето си и смъртният й час е ударил.

 

Най-важното ми послание относно тероризма, това старо проявление на мъжката енергия е: останете осъзнати! Не позволявайте на емоциите на безсилието да ви извадят извън вашия център, т.е. да приемете ролята на жертва. Знайте, че никой няма да бъде засегнат от тази агресивна енергия, ако сам не я допусне в енергийното си поле. Ако не отвръщате с гняв и омраза, вие няма да ги притегляте към себе си. Ще бъдете в безопасност и защитени от вашата собствена светлина.

 

Сега, искам да обърна внимание на по-ежедневното индивидуално ниво, на което работите с мъжките и женски енергии в самите себе си. Това се налага, тъй като на индивидуално ниво между тези енергии също се води борба. Всичко, което се случва на колективно ниво, е отражение на процесите протичащи на личностен план.

 

За да онагледя важността от баланс на женското и мъжкото на индивидуално ниво, ще ви разкажа за енергийните центрове във всяко човешко същество, които наречени още чакри. Има седем такива чакри, които понастоящем са ви известни и те са разположени по продължение на гръбнака, от основата на опашната кост до короната на върха на главата. Ще се спра накратко на всяка една от тях, за да ви демонстрирам, че всяка една от тях се характеризира от преобладаващо мъжки или женски тип енергия. 

 

Чакрата в основата на опашната кост или коренната чакра, е енергийният център, който ви заземява към планетата. Енергията в тази чакра достига до Земята и ви позволява да проявите духовната си енергия във физическа форма в плътния, материален план на реалността. Тъй като енергията в коренната чакра е насочена предимно навън към проявление, можем да я наречем преобладаващо мъжка чакра. Една чакра никога не е изцяло мъжка или женска, но би могло да се каже, че тук мъжката енергия е водеща.

 

Втората чакра се нарича чакра на пъпа и представлява център на емоциите. Този център ви позволява да изпитвате чувства, промени в настроението, накратко всички възходи и спадове на емоционалния живот. Тя е приемащ център. Затова я наричам женска чакра, в която преобладава потокът на женската енергия.

 

Третата чакра, наречена още слънчев сплит, е център на действието и сътворяването. Той е насочен навън и позволява енергията да се прояви във физическата реалност. Можете да го сравните със слънцето, изливащ се навън поток от лъчи и силата на жълтата слънчева светлина /естественият цвят на трета чакра е жълт/. В слънчевия сплит вашите мисли, идеи и желания се трансформират към външно проявление. Това е чакрата на действието и външното изразяване. Тук се намира и седалището на егото, като имам предвид земната личност, без да влагам в това негативен смисъл. Преобладаващата енергия тук е мъжката.

Сърдечната чакра е приемащ център, подобно на чакрата при пъпа и има специфичната особеност да обединява различни потоци от енергия. В този център се срещат и сливат енергиите на трите по-нисши /земната реалност/  и трите по-висши /космическата реалност/ чакри. Сърцето представлява мост между ума /главата/ и чувствата /корема/. От сърцето можете да се свързвате с другите и да преминете отвъд себе си. Сърцето отива отвъд границите на егото и ви дава възможност да почувствате единството с всичко около вас, с Всичко Което Е. Сърдечната чакра представлява портал към енергиите на Дома. Очевидно тя е център на свързването и следователно е предимно женска.

 

Гърлената чакра е мъжка. От този център се дава физическа форма на вътрешните подбуди, идеи и емоции посредством говор, смях, плач, песен, вик и т.н. Тук вътрешната реалност се изразява външно чрез гласова и езикова комуникация. Този център ви позволява да направите своя вътрешен свят познаваем и достъпен за другите посредством физически сигнали: думи, звуци и понятия. Той е център на проявлението и ви позволява да фокусирате енергията си навън във физическия план. В него е съсредоточено и творчеството.

 

Шестата чакра, наричана още „трето око” и която се намира в средата на главата, също е женска по природа. Тя приема екстрасензорни и интуитивни възприятия  и трансцедентира границите на физическия план /или петте физически сетива/. Тя представлява седалището или центъра на ясновидството, свръхестествената чувствителност и т.н. През този център  можете да усетите енергията на другите – емоции, болка, радост – като ваши собствени. Чрез тази способност за емпатия, вие отивате отвъд границите на егото и се свързвате с онова, „което-не-съм-Аз”.

 

И накрая идва коронната чакра, намираща се на върха на главата ви. Тази чакра не е нито мъжка, нито женска. Бихте казали, че тя е и двете. В тази чакра се издигате отвъд дуалността на мъжкото и женското. Тази чакра е интересна комбинация от тези две енергии. Когато тя е балансирана, съзнанието в нея се намира в състояние едновременно на приемане и в същото време е насочено навън. То е насочено „нагоре” към другите измерения, в които търси духовен смисъл, подкрепа, или познание на по-дълбоките нива на Аза. И в същото време присъства едно тихо и спокойно приемане, знание, че отговорите ще дойдат в подходящия момент. Такова съзнание е едновременно силно фокусирано и силно приемащо. В подобно „състояние на ума” се приближавате много до Единството, което стои в основата на мъжките и женските енергии, енергията на Духа или Бог.

 

Дотук нахвърлях много грубо движението на мъжките и женски енергийни потоци в енергийното тяло на човешкото същество. Сега искам да ви разкажа по-специално за долните три чакри. Това са чакрите, които са най-силно свързани със Земята и ви прикрепят най-здраво към Земния план. Зоната на тези три чакри е от огромно значение за пътя ви на вътрешно изцеление, тъй като тук са натрупани най-дълбоките травми и белезите от емоционалните рани.

 

Често се възприемате като земни същества, които се отварят за духовното. Но ние виждаме нещата точно по обратния начин. Вие сте духовни същества, които се отварят за Земни опитности. Земята е една прекрасна дестинация, един скрит диамант, на който тепърва предстои да разкрие пълния си блясък. Тази планета е Обетованата земя!

 

Небето е вашето рождено място. Но вие не можете да се върнете към онова състояние на съзнанието, което помните като „Дома” или „Рая”, състоянието на чисто духовно съществуване. Приключението, наречено Сътворение, ви води към нови места и така вие постоянно растете и еволюирате към едно съвършено ново съзнание /Говорихме за това в последната глава от поредицата „Служител на светлината”/. И Земята играе основна роля в това пътешествие.

 

Все пак обаче, в превъплъщението си на Земята и в опитите си да изразите себе си тук, вие сте изстрадали много болки. Почти всички от вас носят дълбоки емоционални рани в долните си три чакри, причинени от преживяното отхвърляне, насилие и изоставяне. Това може да се е случило както в минали ваши животи, така и в настоящия. Почти всички енергийни блокажи в горните чакри са свързани с емоционални рани в долните три.

 

Ще ви разкажа малко първо за коренната чакра в основата на опашната кост. Вашата връзка със Земята вече е много обременена, особено за Служителите на Светлината. Тъй като сте срещали смъртна съпротива през миналите си животи, когато стане дума за истинското ви заземяване, вие изпитвате силен страх и съмнения вътре в себе си. Да се заземите означава да присъствате изцяло в земното си тяло и да проявявате най-вътрешното си вдъхновение в материалната реалност. Съпротивата срещу пълното ви заземяване беше разгледана по-рано /в поредицата „Служител на Светлината”/. Най-вече тя е свързана с факта, „че сте различни” и че сте били отхвърляни за това.

 

Във втората чакра или центъра на емоциите, вие също сте били дълбоко наранени от преживените моменти на заплаха, изоставяне /преносно и буквално/ и жестокото ограничаване на себеизразяването си.

 

Това тежко бреме в долните две чакри оказва сериозен ефект върху третата чакра или слънчевия сплит. Той е свързан със силата, творческата енергия и волята. Вие познавате примери за това какво представлява истинската воля или мощ. Под мощ разбирам сила, която не е агресивна и разрушаваща. Чрез третата чакра често сте свидетел на това, как даден човек се изявява по един агресивен и вкопчен в контрола начин или пък по начин, който е тих, унил и прекалено скромен. И двете проявления са резултат от скритото чувство на безпомощност, което се корени в наранените първа и втора чакри. В трета чакра всичко се свежда до намирането на балансиран начин за работа с волята и контрола, т.е. балансиране на егото.

 

В егото няма нищо лошо! То изпълнява добра функция – да дава на съзнанието необходимия фокус, за да може то да твори и да прояви отделната индивидуалност, която наистина сте! Да, вие сте част от по-голямото Цяло, но едновременно с това сте и АЗ, отделен и различен от всички други. Егото е необходимо допълнение към онази ваша духовна част, която трансцедентира Аз-а. Енергията на егото заслужава цялото уважение и има основания за присъствието си в енергийната реалност, в която живеете. Истинската сила се състои в изпълненото с радост балансиране на егото с Духа.

 

Зоната на долните три чакри е най-важната област в процеса на самолечение и вътрешно израстване. Най-голямото духовно предизвикателство към вас в този момент е да излекувате тази ваша зона, пълна с отворени рани. Вашата основна задача сега не е да медитирате, за да трансцедентирате физическата реалност или да се свържете с неосезаемите космически нива. Вашата цел е да обгърнете с най-нежното разбиране и любяща подкрепа онова наранено дете във вас и да му върнете красотата и радостта. Ето това е вашето духовно пътешествие, в него е скрито най-ценното съкровище. Да цениш и почиташ човешката си страна и детето в теб самия, представляват пътя към божественото състрадание и просветление.

 

Сега искам да привлека вниманието ви към факта, че в тази енергийна област, две от трите разглеждани чакри са мъжки. Това означава, че ви предстои много работа по изцелението на мъжките енергии във всеки един от вас. Затова моето послание към вас сега е: изцелете мъжката енергия в себе си! Женската енергия в голяма степен се възстановява и  добива нужните й сили, за да се прояви в своята красота и пълнота. Женските качества като интуиция, чувствителност и свързаност придобиват все по-голямо признание, както на индивидуално, така и на колективно ниво. Но не е ясно как точно изглежда балансираната мъжка енергия. Мъжката енергия някак си се загуби във фалшивите представи за това, какво е „да си мъж”, в стереотипи, които винаги се свеждат до власт чрез агресия. Жизненоважно е да бъде разбрана и проявена истинската природа на мъжката енергия. За да може пълноценно да изпълни своята роля, женската енергия има нужда от балансираната мъжка енергия. Женската енергия чака, не само на колективно, но и на индивидуално ниво. Тя вече излиза от ролята си на жертва и набира самоуважение, като вече иска да се прояви със сила и радост посредством единението си с мъжката.

 

Така че, в какво се състои тогава силата на балансираната мъжка енергия? Това се отнася за мъжката енергия както в мъжете, така и в жените.

 

В първа чакра балансираната и излекувана мъжка енергия води до себеосъзнаване. Мъжката енергия няма нужда повече да се бори и съпротивлява, тя съществува посредством себеосъзнаването. Присъствието, т.е. да присъстваш напълно с цялата си душа, е основно качество на първа чакра. Да присъстваш самоосъзнато означава да осъзнаваш себе си докато оставаш центриран, без да се объркваш от чуждите мнения, очаквания и нужди. Всичко опира да намирането на баланса между свързването с другите и оставането верен на себе си. Балансираната мъжка енергия в коренната чакра ви дава възможност да останете центрирани и самоосъзнати, докато взаимодействате с другите хора и с целия външен свят.

 

От огромна важност е да развиете това качество на себеосъзнаване, тъй като то защитава и направлява женската енергия. Женската енергия има естествена склонност да се свързва с другите /други живи същества/ и да пребивава с тях по един нежен и подхранващ начин. Мъжката енергия осигурява границите и спомага за откриването на равновесие между даването и приемането. По отношение на течащите и свързващи женски енергии, мъжката енергия в първа чакра изпълнява ролята на котва и гръбнак. Тя е точката, в която се чувстваш у дома в себе си, точката на освобождаване от връзките с други енергии, с които сте се свързали.

 

Слънчевият сплит или трета чакра, изпълнява същата роля, но по различен начин. Тази чакра, както споменах по-рано, е енергийният център на егото. Вие все още имате проблеми с концепцията за егото. Особено сред душите на Служителите на Светлината, съществува тенденция да се гледа на отдаващите, трансцедентиращи аза енергии като на „висши”. Но това съвсем не е така. Вие живеете в свят, в който две енергии, посредством играта помежду си, формират тухлите /или основните градивни единици/ на Творението. Едната се стреми да се свързва и да постига единство, другата разделя и обособява. И двете енергии да еднакво жизнени и ценни.

 

Важно е да се помирите с мъжката си енергия и да прегърнете своята индивидуалност, своята уникалност и своя АЗ. В живота съществува една основна  „самотност”, която няма нищо общо със самотата, но има много общо с това, да бъдеш АЗ или един уникален индивид. Прегръщането на тази „самотност” не влиза в конфликт с изпитването на дълбоки връзки с  другите. Ако истински прегърнете своята индивидуалност, вие се сдобивате с мощ, независимост и творческа сила и ставате способни дълбоко да споделяте енергиите си с някого или нещо, тъй като вече не се страхувате да се объркате и изгубите или да предадете индивидуалността си.

 

Мъжката енергия в слънчевия сплит ви помага да станете по-креативни и силни. Точно това чака женската енергия във вас. Вдъхновението, идващо от сърцето ви, иска да извести за себе си на материалния план, иска да се прояви по един напълно земен начин и да донесе вълните на любовта и хармонията на Земята. Женската енергия е носител на Новата епоха, но се нуждае от уравновесената мъжка енергия, за да може да се прояви истински и да пусне своите корени в земната реалност. Ето затова е толкова важно да бъдат излекувани енергиите в първа и трета чакра.

 

Енергията на здравото его, на излекувания слънчев сплит, е увереност в себе си. В първа чакра това става под формата на себеосъзнаване, в трета – самоувереност. Не говоря за онази арогантност, която сме свикнали да виждаме  в засиленото его. Това е просто доверие в собственото си същество: „Чувствам, че мога се справя!” Това е да осъзнаваш своето най-дълбоко вдъхновение, своите творчески възможности и да действаш в синхрон с тях. Позволете на енергиите ви да се леят от вас, доверете се на природните си таланти и дарби, повярвайте в това, което сте и се покажете пред света! Особено за вас, Служители на Светлината, които носите толкова много вътрешно познание и мъдрост, е време да излезете напред и да не се криете повече. Моментът настъпи! Това е вашето предназначение и в него ще откриете вашата най-висша реализация.

 

Помирете се с мъжката енергия в себе си! Не се колебайте да отстоявате себе си, да получите изобилието и да се погрижите добре за себе си! Бъдете егоисти в добрия смисъл на думата! Вие сте его, вие сте индивидуалност. Не можете и не е необходимо през цялото време да разбирате и да прощавате. Не е духовно да толерирате всичко и всички. Очевидно има моменти, в които трябва да кажете „не” или „сбогом” и да не правите компромис със себе си. Правете това без чувство за вина или страх и почувствайте как мъжките енергии на себеосъзнаването и самоувереността ви дават силата да позволите на нежното цвете на вашата женска енергия да порасне и разцъфти.

 

Всичко се свежда до взаимодействието между енергиите. Мъжките и женските енергии са се изтощили взаимно в една дълга и болезнена борба. Но също така те ще се издигнат заедно, защото едната не може да се балансира без другата. Сега, когато женската енергия е готова  да възкръсне от пепелта на унижението и потисничеството, има остра нужда от прераждането на мъжката. Това прераждане в крайна сметка ще се прояви на колективно ниво, но първо ще се случи индивидуално във всеки един от вас – мъже и жени. Вие всички сте пазителите на тези древни енергии във вас и е ваше рождено право да ги приведете в едно хармонично и изпълнено с радост партньорство.

 

Следващо послание

 

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

 

 

Можете да напишете коментар или мнение тук

 

СЪДЪРЖАНИЕ

- Кой си ти Йешуа
- Новата Земя I
- Новата Земя II
- Служители на Светлината I
- Служители на Светлината II
- Служители на Светлината III
- От егото към сърцето I
- От егото към сърцето II
- От егото към сърцето III
- От егото към сърцето IV
- Твоят Светлинен Аз
 
- Силата на вашето съзнание
- Болката от космическото раждане
- Клопки по пътя на
превръщането в лечител
- Освобождаване от вашето
родно семейство
- Мъжката и женската енергия
- Работа с емоциите
- Сексуалност и духовност
- Работа, пари и творчество
- Болест и здраве

 

 

 

Този текст се публикува със разрешението на Памела Крибе

 

Част е от книгата "Ченълингите на Йешуа", издадена на български от издателство "Школа по майсторство"

 

Книгата може да бъде поръчана онлайн оттук