Посланията на Йешуа

астрология


Сексуалност и духовност

дата на публикуване: 07.03.2009 г., 22463 прочитания
 

 

Скъпи приятели, радвам се да бъда отново с вас. При тези срещи аз не гледам на вас толкова физически – така, както вие се виждате в огледалото, а по-скоро виждам и усещам вашия вътрешен свят, вътрешните движения на мислите, чувствата и емоциите ви. Аз съм тук, за да ви подкрепя във вашето пътуване.

Има една тема, която бих искал да обсъдим днес и която е оказвала голямо влияние върху вас през цялата ви история на Земята. Това е темата за сексуалността и за нейното преживяване от мъжете и жените.

 

Тази тема не е лесна за разглеждане. Сексуалността е била обременена с много присъди, страхове и емоции. В нея вече едва ли съществува аспект, който да е останал спонтанен и очевиден от само себе си. Същото можем да кажем и за детския аспект на сексуалността, аспектът на свободно изследващото невинно дете, който е бил изгубен. Когато трябва да изразите себе си сексуално, вие се изпълвате със страх и напрежение.

 

Тук искам да поговорим за този товар, но преди това ще кажа нещо за значението на сексуалността от духовна гледна точка.

 

Сексуалността е съвместният танц на мъжките и женските енергии. Първоначално тя е била нещо повече от физически акт – предназначена е да бъде танц, в който вие и вашият партньор участвате с всичките си нива или аспекти.

 

Ще разгледаме четирите нива или аспекти, които могат да играят роля в този танц на енергиите.
 

Четири аспекта на сексуалното преживаване

Първо е физическото ниво или аспектът на физическото тяло. Тялото е невинно. То познава сексуалното желание и влечение – това е нещо, което спонтанно присъства в него. Тялото търси задоволяване на своите желания, но човекът или съзнанието на душата в човека решават по какъв начин да се използва и прояви сексуалното желание. Отново повтарям, че тялото е невинно. То познава влечението и желанието, но в това няма нищо лошо и би могло да стане източник на забава, игра и наслада. Самото тяло обаче не може да избере по какъв начин ще изрази своята сексуална енергия. За това отговоряте вие като човешко същество и тялото се нуждае от вашето водачество.

 

Когато искате да преживеете сексуалността по най-любящия начин, водачеството трябва да идва от сърцето. Позволите ли на сърцето да поеме отговорността за сексуалната енергия, то ще намери нейното най-радостно проявление. Алтернативата е да дадете управлението на сексуалния поток в ръцете на вашите мисли (преценки) или емоции и тогава ще видите, че това води до определени блокажи на вашата енергия, но за това ще говорим  по-нататък.

 

Вторият аспект на сексуалния танц, който искам да разграничим, е на емоционално ниво. Сексуалното сливане е дълбоко емоционален акт. Ако игнорирате този аспект, вие не можете напълно да присъствате в акта и се отдалечавате от истинското значение на сексуалността.

 

В предищния ченълинг, озаглавен „Работа с емоциите”, обстойно разгледахме темата за емоциите. Обърнахме съществено внимание на такива мощни емоции като страх, гняв, тъга и обсъдихме как те могат да ви изведат от  вашия център. Ако някоя от тези силни емоции присъства във връзката между двама души, без да бъде осъзнавана и отработена, тя ще излезе наяве в интимните им взаимоотношения. Това може да предизвика психологически реакции на съпротива или затваряне по време на физическа близост или тялото може да стане неспособно да усеща влечение или възбуда.

 

Винаги при подобни психологически или физически блокажи е важно да се занимаем с тях на нивото, на което са възникнали, а именно на емоционално ниво. Когато се опитвате да отстраните физическите симптоми, без да разгледате скритата зад тях емоционална динамика, вие проявявате неуважение към себе си и своето тяло. Когато тялото се съпротивлява на интимността, то ви дава чисто и ясно послание за наличието на емоционален блокаж, причинен или от проблем между вас и вашия партньор, или от емоционално нараняване, което носите от миналото си. Каквото и да е естеството на проблема, за вас е наложително да му отделите внимание и грижа по един нежен и любвеобилен начин, за да може сексуалната енергия да потече свободно.

 

След емоционалното ниво следва нивото на сърцето, което е седалището на чувстването. В същия ченълинг, който току-що споменах  („Работа с емоциите”), ние разграничижме емоции и чувства. Чувствата принадлежат към областта на интуицията и вътрешното познание. Вашата чувствена страна ви говори с тихи нашепвания, изпълнени с мъдрост и състрадание, докато емоциите са по-драматични по природа и ги наричаме „реакции на неразбиране”, тъй като те представляват точно това: избухване в резултат на неразбиране на нещата, които ви се случват. (Вижте горния ченълинг за по-голяма яснота.)

 

Когато сексуалните партньори отворят сърцата си, между тях има доверие, любов и сигурност. Когато сърцето присъства при сексуален контакт, вие позволявате на вашата интуиция да отбелязва това, което се случва между вас по време на физическа близост. Не криете своите емоции, а говорите открито за тях. На повърхността може да излезе стара болка, но тя се приема такава, каквато е. Вие сте приети такива, каквито сте, като този вид приемане представлява най-голямата лечебна сила, която може да съществува При свързването на сърдечната и сексуалната енергия може да произтече едно голямо изцеление в област, която има належаща нужда от това.

 

Но сърцето също би могло да има скрита роля и да ви пречи да преживеете сексуалността по радостен и любящ начин. То може да се затвори, без да не изпитва радост от секса, по различни причини. Първо – поради желанието да се издигне над физическата реалност на Земята. Второ – поради съществуващи религиозни догми, които не му разрешават да се отвори за истинската природа на сексуалността. Сега ще разгледаме тези два въпроса.

 

В сърцето може да съществува силно влечение да се издигне над плътния план на материалната реалност. Това е един вид носталгия по дома. В него може да има и копнеж по единство, което може изобщо не е насочено към сексуалното свързване, но всъщност носи в себе си едно скрито отхвърляне на земната реалност (както и на сексуалността). Много от вас познават желанието да се издигнат над тази реалност. Много от вас носят спомена за енергията на любовта и и хармонията, които сте изпитвали в нематериалните сфери, преди да се дойдете на Земята. Сърцето ви въжделее за лекотата и ефирността на тези вибрации. Вие се опитвате да отпивате от тази енергия по време на  медитация. Често висшите чакри – сърдечната, гърлената, третото око и коронната чакра – се отварят и активират по този начин. Същевременно долните три чакри (при слънчевия сплит, коремната област и опашната кост), които са от съществено значение за земния ви аз, остават повече или по-малко занемарени.

 

Същото се случва, когато взимате наркотици, макар и по един по-неестестен начин. Под влиянието на вещества, които разширяват съзнанието ви, горните  чакри се отварят изкуствено и временно можете да изпитвате екстаз и благодат, които ви  носят забрава за плътния и тежък аспект на земната реалност.

Въпреки че желанието и копнежът за издигане над реалността са разбираеми, важното е да постигнете мир със земната действителност. Иначе ще създадете едно изкуствено разделение между горната и долната част на вашето енергийно поле. След като предпочитате да пребивавате със съзнанието си в горната част на вашата аура, вие ще развиете скрито или открито негативно отношение към реалността на тялото, емоциите и сексуалността, което ще създаде дисбаланс във вашето енергийно поле.

 

Когато изпитвате такава носталгия, опитайте се да почувствате причината и целта на вашето пребиваване на Земята точно сега.

Причината да бъдете тук не е в това да се издигнете отвъд земното, а да пренесете Дома тук, на Земята. Това е едно свещено пътуване.

 

Втората причина сърцето да се срамува от сексуалността са религиозните догми, които често са останали от минали прераждания. Възможно е в някои животи да сте давали обет за непорочност, а в други да са ви учили да изпитвате срам и вина от телесните удоволствия и секса. Ако тези енергии още битуват в сърцето ви, те ви карат да имате отрицателно отношение или скрита съпротива към физическата близост. Подобни разсъждения и усещания не почиват на истината. Отново искам да подчертая, че тялото само по себе си е невинно. Влечението, желанието и всички физически процеси, които ви карат да търсите сексуална връзка, са естествени и здравословни. Дисбалансите, които се появяват в областта на сексуалността, почти винаги се дължат на нефизическите нива, две от които обсъдихме сега.

 

Четвъртото и последно ниво е свързано с аспекта на ума. На ментално равнище могат да съществуват морални или духовни убеждения, които ви възпират да изпитвате радост от сексуалността. Повечето от тези убеждения са религиозни по своята природа.

 

На духовно ниво може да усещате тялото си като един вид затвор. Нефизическата реалност на „по-висшите сфери” (както вие ги наричате, а не аз) толкова много бива възхвалявана, че физическата реалност остава недооценена. Това се случва много често между служителите на Светлината.

 

Специално в тези среди нерядко има неприемане на удоволствието и насладата, които сексуалността носи. Това частично се корени в някои религиозни и морални убеждения и частично в пълната неопитност в този аспект от живота. Повечето служители на Светлината в много прераждания са били свещеници, монахини и други подобни, били са уединени от обществото, без партньор или семейство. Те са се фокусирали толкова много върху духовното, че не са обръщали внимание на сексуалността.

 

Често духовните и религиозните хора нямат уважение към тялото в неговото естествено изразяване. Жалко наистина, защото тялото е израз в материята на най-свещеното, по наше мнение, пътуване, което душата изобщо би могла да предприеме. Да сеете и жънете семената на вашата божественост толкова далече от Дома в реалността на материята и формата е свещено начинание и представлява божествен творчески акт от най-висш порядък.

 

Може би някога ви се е случвало да присъствате на смъртното ложе на някого или да наблюдавате раждането на дете. В тези два момента душата започва или напуска танца с материята. И двете времеви точки са заобиколени с атмосфера на святост, която можете да усетите като дълбока, всеобхватна тишина, изпълнена с почит и известяваща идването или напускането на душата. От наша страна съществува най-дълбоко уважение към това, което правите в такива моменти. Танцът с материята е свещен. А толкова често вие го презирате!

 

Сексуалността в нейното истинско значение е танц в материята, който същевременно се издига над нея. В едно балансираното сексуално себе-проявление вие преминавате отвъд материалната действителност, без да я игнорирате или потискате, без да изоставяте долните си три чакри и да търсите екстаз само чрез горните чакри. Цялостната сексуалност интегрира всички нива на вашето същество. Тя запълва празнината между материята и духа.

 

Когато двама души имат физическа близост по един любящ начин, клетките в техните тела вибрират малко по-бързо и започват малко по малко да танцуват. Така се отваря една врата към енергийна реалност с по-висока вибрация и по-голяма лекота на чувстването. След сексуална връзка, в която сте участвали с цялото си същество – с тяло, душа и ум – вие се чувствате умиротворени и същевременно радостни, преживявайки един тих екстаз. Клетките на вашето тяло са вкусили от енергията на любовта и в този момент вие сте малко по-близо до нейната реалност. Канализирали сте тази божествена енергия, която толкова много иска да протече през вас и питае най-голяма почит към вашата сексуална природа.

 

Ако енергията на всичките четири нива протича съвместно по време на сексуална връзка, тогава имаме акт на божествено сътворение. Съвсем естествено е децата да се раждат в резултат на такъв акт. Ако танцът на мъжкото и женското начало се осъществява с радост, това носи само доброта и благост. Когато едно дете бива заченато по такъв начин, то влиза в земната сфера по една пързалка от любов и светлина и това е най-любящото посрещане, което душата може да има на Земята.

 

Тъй като сексуалните енергии са изключително ценни, молим ви да се отнасяте с уважение към вашата сексуалност. Когато съществуват проблеми, страхове или напрежения в тази област, не осъждайте сексуалността в себе си и не се отказвайте от нея, защото тя е естествена и свята част от самите вас.


 

Сексуалните проблеми и борбата между половете

Сега бих искал да поговорим за историята на сексуалността, а след това ще кажем някои неща за сексуалните проблеми, които изпитват съвременните жени и мъже в сексуалното си изразяване.

 

Много неща са се случили в сексуалната област. В същността си сексуалността носи голям потенциал от светлина, но точно поради това съществува и възможност за големи злоупотреби. Историята, за която искам да поговорим, се отнася до борбата за власт между мъжете и жените. Тази история идва от древността и всъщност започва по времето, когато извънземните империи започват да се намесват в живота на Земята. (Вижте материалите за Служителите на Светлината в този уеб-сайт, където тази тема е представена по-обстойно). Преди това Земята е била като рай – Градината на Еден, в която царуват красотата и невиността. Тук няма да дискутираме тази епоха, само ще отбележим, че вие се намирате във финалната фаза на една борба за власт, която е много по-стара от петте хиляди години писменна история, която имате.

 

В последния етап от тази история мъжете очевидно играят ролята на потисници и насилници. Но не винаги е било така. Имало е времена, когато жената е била много по-силна в обществената, а също и в личната сфера на живота. Тя също е репресирала мъжката енергия по жестоки и садистични начини. По своята същност жената не е потискания и подчинен пол, който познавате, нито е по дефиниция най-любящият пол. Вашите стереотипи за жените като нежни, но слаби, а за мъжете като силни, но нечувствителни, повече се отнасят към последната фаза на гореспоменатата история, отколкото за мъжете и жените като такива по принцип.

 

Имало е времена, предхождащи писмената ви история, в които матриархалните общества са били смятани за стандартни. В тези времена жените също са употребявали своите енергии по разрушителен начин, без да уважават индивидуалната жизнена сила и съзидателност във всеки човек. Имало е времена, когато жените са властвали над мъжете, контролирайки и манипулирайки ги, като са използвали силата на емоцията и интуицията, която естествено са притежавали. Използвали са също и психическите си  способности за контрол над мъжете. Например, имало е жертвоприношения и ритуали, в които мъжете са били измъчвани и убивани.

 

Искам да подчертая, че вашата официална история дава едностранна картина на взаимоотношенията между мъжете и жените. Потискането на жените от мъжете е очевидно в целия период, който обхваща писмената ви история. Но властничеството и омразата, които мъжете са показвали (и може би все още показват) към жените, не са безпричинни. Освен културните традиции и привички, които влияят, в колективната мъжка душа също има и дълбоки емоционални рани, които идват от една много по-стара епоха. 

 

Без да навлизаме в подробности за тази епоха, искам да ви помоля да почувствате сами за себе си дали е възможно самите вие да сте преживели това. Въпросът към жените е: можете ли да си представите, че някога сте упражнявали власт над мъжете и че успешно сте се опитвали да контролирате тяхната енергия? Въпросът към мъжете е: можете ли да си представите, че това е било в много широк мащаб и че вие сте били „по-слабият пол”? Може би ще получите определени визии и образи, когато вътрешно си зададете тези въпроси. Позволете на интуицията ви да ви ги представи и наблюдавайте емоциите, които ще излязат на повърхността. Това може да се окаже изненадващо за вас.

 

В резултат на тази древна история в колективната мъжка душа се появили омраза и негодувание. Това намира изявя в потискането на женската енергия в областта на политиката, но също и в областта на религията, особено чрез църквата. Идеята, че сексуалността е греховна или в най-добрия случай необходимо зло, представлява мъжката линия на мислене, повлияна от омраза, която е резултат от репресирането на мъжката енергия в една друга епоха. Тогава мъжката сексуалност се е приемала като инструмент за възпроизводство, без да се зачитат чувствата на мъжете и емоционалните връзки между бащата и неговите деца. Често децата са били отглеждани от майката – отделно от бащата, без да се обръща почти никакво внимание на това, което той мисли и иска. Важните ценности са се предавали чрез фигурата на майката и една от тях е била за по-нисшето положение на мъжете. Мъжът е бил по-скоро в позицията на работен кон, отколкото на равностоен партньор.

 

Освен църквата, която е крепост на неудовлетворената мъжка енергия, научният свят също показва враждебност към женската енергия. Въпреки че в много отношения науката и религията са естествени врагове, те се обединяват в своето противопоставяне на интуитивния, флуиден аспект на женската енергия. Църковните догми са строги и твърди; научният метод също е ограничителен, само че по друг начин. Тласъкът в модерната наука е просветляващ и новаторски (в желанието да се детронира фалшивия авторитет), но той се затлачва в онова стеснено рационално мислене, което не позволява участието на женската енергия. Научното мислене е аналитично и логично, но не е достатъчно отворено за въображението и за екстрасензорните (интуитивни) източници на наблюдение. Отрицателното отношение, което много учени имат към „паранормалното” и към всичко, което не може да бъде обяснено по рационален начин, все пак частично се дължи на спомена, който душата носи в себе си за болката и унижението, датиращи от времето когато жените са злоупотребявали с психичните сили и са ги използвали като средство за манипулация.

 

Споменавам тази древна история, защото искам да сте наясно, че в „борбата на половете” в края на краищата няма насилници и жертви, няма „добри и лоши”, защото всички вие сте били и в двете роли. В тази борба помежду си мъжките и женските енергии са се противопоставяли една на друга, въпреки че първоначално са били взаимно допълващи се. В днешния ден и епоха отправяме призив и към мъжете, и към жените отново да обединят силите си и да преоткрият радостта и уважението към някогашния танц на женското и мъжкото начало.

 

В същността си женската енергия е водеща и вдъхновяваща, докато мъжката е обслужваща и запазваща. Женската енергия е вдъхновението, което стои зад всяко творение, докато мъжкият аспект се грижи за проявлението във форма и действие. И двете енергии работят чрез всеки човек и индивид, независимо дали е мъж или жена. Наистина, не полът – мъж или жена, има толкова голямо значение, а по-скоро балансът и връзката между двата вида енергии във вас.


 

Блокажи в женската сексуалност

Сега ще поговорим за енергийните блокажи в областта на сексуалността, които касаят поотделно жените и  мъжете. При жените областта на първата и втората чакра (при опашната кост и пъпа) са най-засегнати и наранени от сексуалното потискане и насилие през вековете. В продължение на няколко хилядолетия жените са били поставени в подчинена роля в почти всички обществени сфери и това все още продължава на много места по Земята. По отношение на сексуалността това неравенство се проявява като изнасилвания, нападения и унижения в голям обхват. В резултат на това много жени и колективната женска душа като цяло са страдали неимоверно. Дълбоките емоционални рани се нуждаят от време, любов и безкрайна грижа, за да бъдат излекувани.

 

Често импулсът за сексуално единство се усеща от жената като копнеж на сърцето или като духовно чувство. Но при осъществяване на физическа близост може да се окаже, че жената не е способна да изрази сексуалната си енергия свободно поради енергийни блокажи в първа и втора чакра. В тези енергийни центрове има спомени (на душата) за сексуалността, която е била налагана с насилие и по унизителен начин. Подобни преживявания са били толкова болезнени, че жената е оттеглила своята енергия и съзнание от коремната област. Сега, когато тя отново подхожда сексуално към тази област, мускулите инстинктивино се стягат или емоционалното тяло автоматично дава сигнали за съпротива. Физическите клетки имат съзнание за травмата и не приемат с лекота поканата за танц. Те искат да се затворят и да създадат бариера, за да предпазят жената от нова агресия. Тази реакция е съвсем разбираема и към нея винаги трябва да се подхожда с най-голямо уважение. Използването на каквато и да е сила, за да бъде премахната съпротивата, по един или друг начин представлява ново насилие над наранените центрове.

 

Когато вие, като жена, имате подобни емоции – гняв, съпротиви или страх – свързани с физическата близост, за вас е много важно да ги осъзнаете напълно. Всички тези емоции много често са по-стари от настоящата ви връзка, даже от преди този ваш живот. Възможно е в по-долни чакри да има стари травми, които са оставили дълбоки емоционални белези.

 

Специално бих посъветвал жените, носещи такава болка, да опознаят онези свои животи, в които са били насилника/агресора (в противоположност на жертвата). Ако ви е трудно да навлезете в предишните си животи, тогава установете връзка с „енергията на насилника или на властната жена”, която е вътре във вас. Може да ви звучи странно, но това е причината за вашата болка. Когато сте били жертва на сексуално насилие, това е внесло много гняв в енергийното ви поле, където може да се е събрал гняв от няколко живота. Този гняв ви блокира и ви затваря в чувството за безпомощност и усещането, че сте жертва. Трябва да имате разбиране, за да освободите гнева. Трябва да разберете защо и за какво, трябва да видите по-голямата картина. Когато си представите, че сте властна жена, която може да бъде безмилостна и жестока към мъжете, и почувствате вътре в себе си, че това също е част от вас, тогава гневът ще се разтвори и изчезне. Възможно е да се появи и едно по-дълбоко разбиране и вътрешно познание, че представлявате част от една по-голяма кармична сага, в която сте играли и двете роли: на насилник и на жертва. Почти невъзможно е да освободите емоциите си на болка, безпомощност и усещането, че сте жертва, ако не видите и другата ваша страна – „тъмната част” от себе си.

 

Не е задължително непременно да се върнете към ваши минали животи, за да разпознаете тази тъмна част в себе си. Бихте могли да я осъзнаете и като се наблюдавате в ежедневния живот. Когато почувствате тази тъмна енергия (а именно, желанието да упражнявате власт и да наранявате другите), тогава ще усетите, че сте били не само безпомощната жертва на външни обстоятелства. Съществува кармична връзка между насилника и жертвата като и двете роли отразяват аспекти от самите вас

 

Щом познаете и приемете своята тъмна страна, вие ще можете да погледнете на собствените си вътрешни рани по различен начин и ще започнете да прощавате. Когато имате разбиране, гневът ще се стопи и ще можете да се докоснете до словете емоции в дълбочина: тъгата, скръбта, болката, които присъстват на много нива, както и в самото тяло.

 

За жените е много важно да признаят аспекта на насилника в себе си и да поработят с него. Когато изпитвате омраза и неприязън към сексуалността, разберете, че колкото повече омраза и гняв чувствате, толкова повече се идентифицирате с ролята на жертвата и токова повече ограбвате вашата собствена свобода. Опитайте се да почувствате вътре в себе си, че на сцената на сексуалността се разиграва една кармична пиеса, в която вие сте изпълнявали и двете роли: на добрия и на лошия герой. Оттук можете да достигнете до момента на прошката – да простите и на себе си, и на другите. Има причина за всичко, което се случва. Действията на насилие и репресия могат да изглеждат безсмислени, но винаги зад тях има някаква предистория. И винаги, когато има сексуално насилие, то оставя дълбоки следи на всички четири нива в човешкото същество.


 

Блокажи на мъжката сексуалност

По отношение на мъжкото преживяване на сексуалността, най-честите блокажи са на нивото на сърцето и главата. На тези нива може да има страх от отдаване и страх от дълбока емоционална близост. В почето случаи страхът се корени далеч назад във времето, по-далече, отколкото можете да си спомните – от епохата, в която жените са властвали над мъжете. Това е превърнало играта на сексуално привличане, която първоначално е била невинна и спонтанна, в нещо застрашително. Мъжете разбрали, че е опасно да показват открито своите чувства и да отварят сърцата си за своите партньорки.

 

В мъжете има дълбоко вкоренен страх да се оставят на своята чувствена страна, като тези страхове не биват изразявани непременно на физическо ниво. Мъжете могат да участват физически в един сексуален акт, като същевременно държат чувствата си настрана. Така мъжът е способен да присъства сексуално на физическо ниво, като чувствената му природа може (частично) да отсъства. Емоциите му остават заключени поради неговия страх да се разкрие и да стане отново уязвим за отхвърляне. В това се крият стари спомени на душата, че някога е бил изоставян и емоционално нараняван.
 

 

Търпение и любов

Като цяло енергийните блокажи при мъжете и жените са различни. Затова е много важно да изразявате открито помежду си онова, което чувствате и усещате, когато сте заедно. Ако истински се доверявате на своя партньор, без да се срамувате можете да изследвате къде блокира сексуалната ви енергия при физическа близост. Можете да правите това, като просто осъзнавате до каква степен си позволявате да усетите и изразите потока на вълнение и интимност, който възниква между вас. Вижте дали се чувствате задръстени или блокирани в някоя част на вашето тяло или в някоя част от вашите емоции и чувства. Усещате ли топъл огън в сърцето си, когато сте заедно? Чувствате ли духовна откритост към другия? Подготвен ли сте да посрещнете другия в неговата или нейната цялост?

 

Звучи странно, но вие се страхувате от истинската близост, а всички много силно желаете да имате пълноценна връзка. Почти всички билбордове по улиците показват идеалния образ на емоционално и сексуално задоволяваща връзка. Но истинската близост ви плаши. Когато някой ви стане много близък и трябва да свалите всичките си маски, във вас започват да се появяват задръжки от всякакъв вид, за които не сте имали представа. В моментите, когато тези задръжки излизат на повърхността, опитайте се да не се осъждате за това, а го приемете като възможност да изследвате вашите вътрешни блокажи. Никой не е освободен от тях. Почти всички ги имат и това им пречи да преживеят сексуалността в пълния смисъл на думата, както я описах в началото. Затова искам да помоля всички вас да се отнасяте с любящо осъзнаване към потока на сексуалната енергия във вас – независимо дали сте необвързани или имате връзка – и да подходите към блокажите, които намирате вътре в себе си, с внимание и уважение. Силата е най-лошият съветник в тази област. Търпението и любовта са жизнено важни.

 

Поддържайте жив копнежа за истинско и пълноценно преживяване на сексуалността. Не е нужно да изхвърляте бебето заедно с водата. Желанието е мощно. Пътят към пълно и радостно преживяване на сексуалността може да бъде дълъг и криволичещ. Но по този път ще увеличават в себе си любовта и състраданието към себе си и към другите, а те са толкова ценни за вашия човешки свят.

 

Вие лекувате една древна история на борба между половете. Мъжките и женските енергии трябва отново да потекат заедно и да се съединят в танца на радостта и творчеството. Всеки ваш индивидуален принос в този процес оказва положително влияние върху колективната душа на мъжете и на жените. Вашата обич към самите себе си дава възможност енергиите на търпението и любовта да потекат и към всички останали.

 

 

Следващо послание

 

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

 

 

Можете да напишете коментар или мнение тук

 

СЪДЪРЖАНИЕ

- Кой си ти Йешуа
- Новата Земя I
- Новата Земя II
- Служители на Светлината I
- Служители на Светлината II
- Служители на Светлината III
- От егото към сърцето I
- От егото към сърцето II
- От егото към сърцето III
- От егото към сърцето IV
- Твоят Светлинен Аз
 
- Силата на вашето съзнание
- Болката от космическото раждане
- Клопки по пътя на
превръщането в лечител
- Освобождаване от вашето
родно семейство
- Мъжката и женската енергия
- Работа с емоциите
- Сексуалност и духовност
- Работа, пари и творчество
- Болест и здраве

 

 

 

Този текст се публикува със разрешението на Памела Крибе

 

Част е от книгата "Ченълингите на Йешуа", издадена на български от издателство "Школа по майсторство"

 

Книгата може да бъде поръчана онлайн оттук