Посланията на Йешуа

астрология


Работа, пари и творчество

дата на публикуване: 07.03.2009 г., 25622 прочитания
 

 

Скъпи приятели, за мен е радост и удоволствие да съм сред вас днес. Познавам ви толкова добре, сякаш вчера сме се срещнали за последно. В сферите, които обитавам, времето е без значение. Аз ви познавам много добре, въпреки че вашето проявление и външен физически вид сега се различават от времената, в които бяхме заедно. 

 

Аз съм Йешуа. Живях на Земята в човешко тяло като Исус. Бях човешко същество сред хората както всички вас. Нищо човешко не ми е чуждо. Именно въз основа на тази опитност като човешко същество ви подкрепям във вашето развитие, в раждането ви за Новата епоха. Настъпва Нова Епоха. Тече трансформация, с която всички вие се чувствате силно свързани. 

 

Искам да ви кажа и нещо друго за себе си. На земята аз бях човешко същество от плът и кръв, но бях установил канал с енергията на Христос. Христовата енергия се изливаше чрез мен, което беше същността на моя принос за Земята по онова време. Но Христовата енергия не е само моя – тя принадлежи на всички вас. И всички вие посявате по едно семе, което носи част от тази енергия на Земята днес и в това се състои вашата най-голяма задача. 

 

И все пак, тази трансформация от старото към Новата епоха изкоренява и разклаща много неща. Областта на работата и парите до голяма степен е въвлечена в този процес на „изкореняване”, тъй като точно в тази сфера старите енергии са изключително активни. Можем да определим тези енергии като енергии на властта и егото. 

 

Старите енергии са били толкова силни и активни в това поле, че може да ви се струва доста трудно да имате добре балансирано отношение към работата и парите. В работата си, в организацията или фирмата, за която работите, или с хората, които са ваши колеги, вие се сблъсквате с обществото. Много пъти сте се питали как да се справите с енергиите, които не харесвате, но от които все пак сте обградени ежедневно. В тази среща между старото и новото вие искате да разберете какво би трябвало да бъде отношението ви към това противоречие. 

 

На основата на енергийните центрове в тялото ви бих искал още малко да изясня този въпрос. Аурата, която всяко човешко същество притежава, се състои от седем чакри или енергийни центрове. Волята се намира в слънчевия сплит или третата чакра (близо до диафрагмата или стомаха). В този център на персоналната воля са властта и амбицията. В епохата на старата енергия, на човешкото същество от старото време, хората са живеели изключително от този център. Това е свързано със стремежа да се побеждава, да се поставят собствените интереси на първо място и да се води борба за сметка на другите. Подобно поведение често е продиктувано от страх и чувство на обърканост. Нямам намерение да осъждам тези енергии, а просто искам да кажа, че те често се активизират от мястото на слънчевия сплит или третата чакра. 

 

Една чакра по-нагоре се намира сърдечният център. Сърцето ви свързва с висшия ви произход, с енергийните сфери, в които някога сте живели и откъдето носите в себе си идеали,  които остро контрастират на енергиите на властта и егото

 

Това, което се случва сега при тази трансформация на съзнанието, е превключването от слънчевия сплит към сърцето. Това не означава, че слънчевият сплит трябва да бъде изоставен или изобщо отхвърлен. Не е вярно, че трябва да се „отървете от егото”. Става въпрос по-скоро за това да преминете към друго ниво на съществуване и по този начин да поставите живота си на основата на енергията на сърцето. Всички вие се стремите да постигнете това по един или друг начин в личния ви живот и по-специално в областта на работата и творчеството. Всички вие се чувствате силно свързани с тази смяна към енергията на сърцето. Всички усещате, че по този начин можете да живеете живота си с много повече радост и спокойствие.  

 

По отношение на въпроса как да се справите с енергиите, основани на егото (вътре във вас и около вас), съществената стъпка, която се изисква от вас, е да се свържете от позиция на сърцето с енергиите в слънчевия сплит (волята и егото) и да ги поведете по един любящ и нежен начин. Именно тази връзка между сърцето и слънчевия сплит (или по-общо казано – връзката между горните и долните чакри) ви осигурява изобилие в областта на работата, творчеството и парите. 

 

Как ще разберете дали действате от позицията на сърцето или от позицията на страха и егото? Бих искал да подчертая две важни характеристики на сърдечната енергия, което може да ви помогне да я разпознавате във всекидневния ви живот. Първата характеристика е липсата на борба и наличието на спокойствие и простота. Ще го нарека просто потока на лекотата

 

 

Потокът на лекотата

 

Вие сте свикнали да се борите и воювате за нещата, които искате. Особено в областта на работата има доста конкуренция и битки на егото. Често трябва да действате като някой, който не сте, за да получите признание и отличие. Това противоречи на стремежа на сърцето ви. Сърцето жадува за много по-естествено присъствие. Сърдечната енергия не упражнява натиск и е много мека и нежна по природа. Сърдечната енергия ви говори чрез интуицията. Сърцето ви дава нежни импулси и внушения и никога няма да ви каже нещо, което е емоционално заредено със страх или напрежение. 

 

В ежедневния си живот можете ясно да видите дали нещата вървят гладко и естествено или непрекъснато срещате съпротива в опитите си да постигнете нещо. Ако става дума за последното, това означава, че не сте настроени към сърдечната енергия или поне не в достатъчна степен. Тайната на сърдечната енергия е, че тя върши чудеса не със сила, а с лекота и нежност. 

 

Да се осмелите да се доверите на вашата интуиция е най-важният начин да влезете в съгласие с енергийния поток на сърцето, който аз наричам „поток на лекотата”. Когато действията ви в контекста на работата и творчеството са въз основа на вашата интуиция, дори това да е против културата на работното ви обкръжение, това ще създаде неочаквани възможности и шансове за вас. Ще ви приближи до вашия собствен Божествен Аз и ще ви направи по-силни на сърдечно ниво, а това само по себе си ще привлече към вас обстоятелства и хора, които изпълняват вашите най-съкровени желания.   

 

Когато имате проблеми в работата, когато усещате, че не сте на точното място във вашата конкретна работна среда, останете известно време в тишина и уединение. Намерете един спокоен момент, в който да се освободите от всички мисли и идеи, които сте поели от социалното ви обкръжение, както и от всички страхове и безпокойства, които ги съпътстват. Опитайте се да погледнете на тези мисли и емоции от едно дълбоко и тихо място в центъра на сърцето ви. Вижте ги такива, каквито наистина са – облаци, които се събират пред слънцето, но те не са самите вас. Стигнете до сърцевината на слънчевата светлина в сърцето ви и попитайте Аза си какво е добре да направите точно сега. Свържете се с вашето древно и мъдро сърце, източник на вашето най-висше творчество и поискайте от интуицията си да ви каже какво точно да направите в този момент. Не се опитвайте да основавате действията си на външни мнения, социални стандарти на поведение, които специално в областта на работата могат да бъдат съкрушителни. Социалното или колективно съзнание в тази сфера е силно повлияно от страха – страха от изгубване на работата,  социален неуспех и бедност. Всички тези страхове могат да замъглят вашата интуиция, но все пак има един вътрешен глас, който ще ви каже какво да направите точно сега. Ключът е в това да си позволите да послушате този глас и ще видите, че той ще ви даде истинските отговори. 

 

Докато се опитвате да стигнете до вътрешния си център, съмнението в самите вас може да ви блокира и да ви накара да отхвърлите вашите сърдечни прозрения и стремежи като нереалистични и погрешни. Съмнението в себе си може да ви попречи да се доверите на духовния път, който се простира пред вас. Под духовен път разбирам пътя от преживявания, който ви свързва с най-висшия ви духовен източник и с творческите енергии, които искат да се изявят във външния свят чрез вас. Тези енергии вече присъстват. Но вие можете да ги разпознаете и проявите във външния свят единствено когато се вслушате в собствените си чувства и им се доверите. Душата ви говори чрез вашите чувства. Няма външни гаранти или поръчители. Най-важно е доверието. Да приемете посоката, в която ви  водят чувствата ви и да действате според интуицията си, означава да се отворите за водачеството на сърцето и наистина да направите промяната от съзнание, основано на егото към съзнание, основано на сърцето. 

 

Достигнали сте финалния етап на господство на слънчевия сплит. Душата ви е влязла в това прераждане с намерението да промени този начин на съществуване и вие сте силно мотивирани да изразите вашата креативност от позиция на сърцето. Моля ви да се доверите на себе си в този етап и да продължите по този път, тъй като вече внасяте в този свят една нова енергия, която е от голямо значение. Тази енергия често води до промени, за които не си давате сметка и по този начин правите повече добро, отколкото съзнавате. Вие помагате за раждането на Новата Епоха, като се доверявате на потока на сърцето си и се осмелявате да следвате този поток. Затова не се съмнявайте и продължавайте по своя път.  

 

Енергията на сърцето е много по-тиха и нежна, отколкото конкуриращите се и груби енергии, които най-често управляват сферата на работата. По тази причина се изисква смелост и сила, за да останете центрирани в сърцето, докато сте заобиколени от тези основани на егото енергии. Но ви казвам следното: следвайки потока на сърцето си, това най-накрая ще ви доведе до творчески възможности, които са съвсем реални и практически, а също и ще ви донесе изобилие в материален план. Въпрос на вяра и смелост е да се оставите на този поток. 

Казах, че ще спомена две важни характеристики на енергията на сърцето. Започнах с потока на лекотата. Искам също да поговорим и за потока на изобилието, който ще нарека потока на достатъчното. 

 

 

Потокът на достатъчното

 

Енергията на сърцето е източникът на истинското изобилие в живота ви. Изобилието се отнася до всички сфери на живота ви: от физическото, материално ниво до емоционалното, социалното и духовното ниво. Трябва да изпитвате радост и да бъдете обгрижвани на всички тези нива. Тук искам да разгледаме конкретно въпроса за материалното изобилие, тъй като той има допълнително значение по отношение на душите на Служителите на Светлината. 

 

Душите на Служителите на Светлината имат духовна ориентация. По принцип тези хора са идеалисти и са склонни да осъждат парите като нещо грешно, като по-нисша енергия. Причината за това отрицателно отношение към парите е, че те са започнали да ги асоциират с властта и богатството, които са за сметка на другите. Парите практически стават синоним на властта. Тази асоциация е една от главните причини, поради които потокът на материалното изобилие е бил блокиран за мнозина от вас, които четете това. 

 

Освен това душите на Служителите на Светлината, които имат силен духовен стремеж, асоциират парите с елементарните и тривиални неща в живота, които трябва да бъдат трансцедентирани. При тях все още активно битуват много убеждения, които идват от минали прераждания на аскетизъм и въздържание от всякакви материални блага. Тези животи често са били прекарвани в уединение с единствената цел да се постигне духовно освобождение. Енергията от подобни преживявания все още резонира във вашето енергийно поле. Тя води до една строгост, която стеснява вашия кръгозор. 

 

Но парите сами по себе си нямат вина. Те представляват поток от енергия, която в действителност представлява чист потенциал. Парите предлагат възможности, носят потенциал и в това няма нищо лошо. Същото важи и в случая когато получавате пари, което не означава, че те са за сметка на другите. С помощта на парите можете да създадете красиви и добри неща за другите. При получаването на пари по един радостен начин, вие разширявате потока на изобилието както за себе си, така и за другите. Творческата спирала винаги генерира също и обратен поток, така че получаването и даването да бъдат в баланс. Това е пътят на сърцето. Затова не се страхувайте да получавате пари. 

 

Тъжно е да се наблюдава как вие, когато наистина споделяте най-висшите си дарби и таланти със света, все още имате задръжки да поискате и получите от света това, от което имате нужда и желаете за себе си. Много стари разбирания ви пречат истински да отстоявате заслуженото и да се насладите на това, което получавате. Но тайната на Вселената е в баланса. Вселената знае, че се нуждаете от поддържане на всички нива, за да можете да изразите най-висшия си потенциал в този живот. В това няма нищо грешно. Когато сте истински творци и творите от сърцето си, вие също така привличате към себе си потока на получаването, но само когато го допуснете в себе си ще можете да поддържате активен и жизнен и творческия поток от вас към външния свят. 

 

Възможно е да не осъзнавате факта, че сами блокирате потока на парите в живота си, или че изпитвате мълчалива ненавист към тях. Отделете известно време за преглед на най-съкровените си мисли и емоции относно парите и лесно ще установите начина, по който те блокират потока на изобилието във вашия живот. Моля ви да разберете, че предназначението ви е да се наслаждавате на живота на Земята! Естествено нещо е да се радвате на красивите неща, които галят сетивата ви и изпълват сърцето ви с вдъхновение. Това е вашият дом, вашето жилище за известно време, така че, моля ви, позволете си да сътворите материалното си обкръжение така, както желаете да бъде. Ако просто обичате Земята и материалната действителност, това ще създаде поток на изобилие, земята ще започне да ви слуша, защото тя иска да ви осигури всичко, от което имате нужда – не само да се развивате и израствате като духовно същество, но също така просто да се радвате на живота като човешко същество. 

 

Затова ви моля да преразгледате отношението си към материалното изобилие на най-дълбоко ниво и да почувствате как потокът на изобилието наистина ви предлага възможността да създадете една нова земя и да осъществите мечтите си в най-плътния план на реалността. Сега не е време да се оттегляте от обществото и да медитирате сами на върха на някоя планина. Сега е време за участие. Сега е време да позволите на енергията ви да тече в този свят и свободно да получавате всичко, което идва в отговор на това. Не се страхувайте да получавате изобилие. Да уважавате собствения си принос, да получавате достатъчно в замяна на положените от вас усилия, е част от живота ви на едно добре балансирано духовно човешко същество. 

 

Искам да кажа още нещо за думата „достатъчно”. Споменах ви, че енергията на сърцето се характеризира на първо място от потока на лекотата. Когато нещата стават лесно и всичко, от което имате нужда, се появява непосредствено на пътя ви, това е знак, че се движите в потока на сърцето. Вторият енергиен поток, който охарактеризирах, е потокът на достатъчното. Достатъчно означава, че всичко, от което имам нужда точно сега, за да бъда един реализиран човек ангел, е на мое разположение. Да живеете в потока на достатъчното означава да се чувствате доволни и благодарни за всичко, което имате. Чувствате се подкрепяни от всичко, което ви заобикаля на материално, емоционално, ментално и духовно ниво. Това е изобилие. Това е да имате достатъчно. 

 

Преживяването на потока на достатъчното означава, че се радвате на това, което имате Сега. Всички знаете, че усещането за изобилие е субективно състояние на ума, което зависи от обстоятелствата. Количеството на материалното изобилие, което притежавате, не е задължително свързано с количеството удоволствие, което изпитвате. Да живеете в изобилие не означава да сте богати, а да изживявате богатството на всичко, което ви заобикаля. Вие трябва да откриете за себе си вида материално изобилие, което ви задоволява и изпълва. За някои това означава да живеят сами в уединена къща, така че да могат пълноценно да се наслаждават на природата. За други това е луксозно място в града, където да се радват на шума и забързания ритъм на градския живот. По отношение на това няма осъждане от наша страна, от Бог или от Духа. 

 

Трябва да откриете какво означава достатъчно за самите вас. Ключът е да намерите потока, който ви прави щастливи и ви дава чувството, че живеете в най-голяма пълнота. Това е потокът на достатъчното. Можете да го разпознаете не по количеството материални блага, които притежавате, а по усещането за радост и задоволство във всекидневния си живот. „Достатъчно” е усещане, а не вещ. 

 

Дисхармонията с този поток може да се прояви по два начина. Може да искате „повече, отколкото е достатъчно” или да искате „по-малко, отколкото е достатъчно”. Ако искате „повече, отколкото е достатъчно”, вие се стремите към материално богатство, от което всъщност нямате нужда или на което не можете истински да се наслаждавате. Твърде многото притежания усложняват живота и практически отнемат част от вашата радост. Радостта избуява при един добър и прост живот. Когато се стремите да имате повече от достатъчно, вие често го правите, за да се осигурите за бъдещето. Възможно е да се пристрастите към парите заради усещането за сигурност, което те ви дават. Но това не е преживяване на изобилието в настоящия момент – сега, а преживяване на липсата му насред материалното богатство! За да бъдете наистина в потока на достатъчното, трябва да се освободите от страха и да си позволите да се радвате на това, което имате. Самата тази радост ще привлече още повече радост в живота ви и ще поддържа потока на достатъчното. Но ако започнете да мислите, че се нуждаете от по-голяма материална сигурност, вие се поддавате на страха, докато онова, от което всъщност се нуждаете, е да се доверявате повече и по-малко да се страхувате. 

 

Ако желаете „по-малко от достатъчното”, също сте затънали в страха, но в случая това е страх от истинско отваряне към света, от себеизразяване, а също така и страх да получавате. Страхувате се да живеете живота си в цялата му пълнота. Може да си мислите, че не сте достойни или не сте достатъчно способни, или че е грешно да бъдете всичко, което сте и да получавате пълно признание за това. Това, от което се нуждаете, е да почувствате своята естествена красота и невинност. Вашето предназначение е да изразявате себе си и да бъдете обичани за това, което сте. Светът ще стане едно по-красиво и светло място, ако споделите с него дара на душата си и тогава той ще пожелае да ви благослови с изобилие в отговор на това. Вселената е изпълнена с изобилие и вие бихте могли да станете част от този поток, ако се отворите за истинската си природа, която е чиста и безусловна любов. 

 

„Достатъчно” е естественото състояние на съществуване. Вие всички сте тук, за да го изпитате. Този поток е на разположение за всички вас. Доста безсмислено е да искате по-малко. Не е вярно, че ще напреднете духовно чрез лишения или самоналожена бедност. Като следствие от това по-скоро ще развиете чувство на горчива обида или враждебност. Моля ви да не търсите някакво духовно оправдание за липсата на изобилие при вас. Всички вие сте тук, за да се радвате на живота в неговата пълнота, да позволите на творческата си енергия да се влее в света и в замяна на това да получавате радост, удовлетворение и материално изобилие.  
 

 

Сътворяване на потока на достатъчното

 

Когато усещате, че сте извън потока на достатъчното, разгледайте настоящите обстоятелства в живота ви и ги интерпретирайте като енергийно съобщение към вас самите: „Това е начинът, по който сега сътворявам реалността си.” Не осъждайте себе си или някой друг за това. Просто го отбележете. 

 

След това почувствайте енергията на сегашната ви среда – независимо дали това е вашият дом, социален живот или работа – и я сравнете с това, за което истински копнеете в сърцето си. Отделете известно време, за да почувствате какво наистина искате. Не се задоволявайте просто с едно смътно усещане за недоволство или безпокойство, а ясно определете за себе си какво искате в живота си. 

 

Така вие осъзнавате „липсата” на онова, което нямате. Отбележете болката във вас, която произтича от него, но не затъвайте в това чувство за оскъдица или неудовлетворение. Това не е упражнение, чиято цел е да ви накара да се чувствате зле. По-скоро се фокусирайте върху стремежите, които имате и дълбоко осъзнайте, че душата ви иска за вас именно това. Бъдете убедени, че тези стремежи сочат посоката, която душата ви е планирала да поеме в този живот. Вие ще бъдете подкрепяни от вселената за неговото осъществяване. 

 

Фокусираното, безмълвно и искрено осъзнаване на тези ваши сърдечни желания е достатъчно, за да се случат промените. Осъзнаването на това кои сте вие е най-големият магнит за промените в ежедневния ви живот. Не е необходимо, дори не е полезно да предизвиквате промените на материално ниво. Ключът е да почувствате дълбоко (но не емоционално) това, за което жадувате, и след това да го оставите в ръцете на сърцето. Просто го освободете и се доверете. 

 

В живота ви ще започнат да настъпват промени. Навярно най-напред ще започнете да наблюдавате по-отблизо някои от вашите дълбоко вкоренени навици в сферата на мисленето, чувствата и реакциите ви към хората. След това връзките или заниманията, които не служат на истинските ви цели, ще се нарушат или отпаднат. Доверете се, че навлизате в един поток, който бавно, но сигурно ще ви отведе до вашата цел. Обърнете внимание на нещата, които се случват в живота ви. Нещата, които хората ви казват или начинът, по който постъпват с вас, често съдържат скрито послание, което ви казва къде се намирате по отношение на вашата цел. 

 

Всичко, от което имате нужда на физическо ниво, за да осъществите своите най-съкровени желания, ще се появи в живота ви без никакво усилие, сякаш от нищото. То ще навлезе в живота ви с лекота и елегантност. Може да изглежда невероятно и едновременно с това точно на място. Не вашите усилия, опити, стремежи и насилване на нещата ще ви помогнат, а осъзнаването в тишина на най-истинските ви нужди, честността ви да се изправите пред тях и смелостта ви да се доверите и да позволите на нещата да се случат. Зачитането на стремежите на вашето сърце от позицията на тази гледна точка и предаването ще ви донесат реалността на изобилието. 

 

 

Следващо послание

 

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

 

 

Можете да напишете коментар или мнение тук

 

СЪДЪРЖАНИЕ

- Кой си ти Йешуа
- Новата Земя I
- Новата Земя II
- Служители на Светлината I
- Служители на Светлината II
- Служители на Светлината III
- От егото към сърцето I
- От егото към сърцето II
- От егото към сърцето III
- От егото към сърцето IV
- Твоят Светлинен Аз
 
- Силата на вашето съзнание
- Болката от космическото раждане
- Клопки по пътя на
превръщането в лечител
- Освобождаване от вашето
родно семейство
- Мъжката и женската енергия
- Работа с емоциите
- Сексуалност и духовност
- Работа, пари и творчество
- Болест и здраве

 

 

 

Този текст се публикува със разрешението на Памела Крибе

 

Част е от книгата "Ченълингите на Йешуа", издадена на български от издателство "Школа по майсторство"

 

Книгата може да бъде поръчана онлайн оттук