Посланията на Йешуа

астрология


От егото към сърцето III

дата на публикуване: 07.03.2009 г., 41633 прочитания
 

 

Позволение към старият аз да си отиде

 

Преходът от съзнание, основано на егото към съзнание, основано на сърцето, преминава през няколко етапа.

 

1. Чувство на неудовлетвореност от това, което основаното на егото съзнание може да ви предложи, копнеж за „нещо друго” – началото на края.

2. Осъзнаване привързаността към съзнанието, основано на егото, разпознаване и освобождаване на свързаните с него емоции и мисли – средата на края.

3. Позволение старите, основани на егото енергии във вас да умрат, сваляне на пашкула, ставате вашия нов аз – краят на края.

4. Пробуждане във вас на вътрешното съзнание, основано на сърцето, мотивирано от любовта и свободата, помощ към другите за извършване на прехода. 

 

Сега ще поговорим за етап 3.

 

Преди да направим това, обаче, е необходимо  да уточним, че преходът не се извършва по пряк и линеен начин. Има моменти, когато може да се върнете на етап, който вече сте преминали. Но такова връщане може по-късно да доведе до огромна крачка напред. По този начин заобиколния път може да се превърне в най-краткото разстояние. Така също, духовният път на всяка душа е уникален и индивидуален. Затова приведената схема от четири етапа може да се разглежда като начин за осветляване на някои повратни точки в този процес. Схемите и категориите са просто инструменти, позволяващи да се види реалността, иначе неуловима за ума (за вашата ментална част).

 

След като сте приели вътрешните рани и сте излекували травмираните части на вашето съзнание, което описахме в предходните глави, вашата енергия се издига. Вие позволявате на стария аз да си отиде. Създавате пространство за абсолютно нов начин на живот и усещане. В този раздел бихме искали да ви обясним какво се случва на енергийно ниво, когато освобождавате съзнанието, основано на егото. Когато се преминавате от доминирането на егото към съзнанието, основано на сърцето, на енергийно ниво сърдечната чакра придобива превъзходство над волята или над третата чакра.  

 

Чакрите са въртящи се колела, разположени по хода на гръбначния стълб. Тези енергийни центрове са свързани с конкретни области от живота. Например: духовност – коронна чакра, комуникация – гърлена чакра, емоции – трета чакра и т.н. В известна степен чакрите са част от материалната реалност, тъй като се отнасят до конкретни места във вашето тяло. Те не са видими за физическо зрение, затова може да се каже, че пребивават между духа и материята; те са връзката между тях. Чакрите образуват точката на входа за духа (съзнанието на душата), като му позволява да приема физическа форма и да сътворява всичко, което се случва във вашия живот.

 

Сърдечната чакра, разположена в средата на гръдния кош, е мястото, където пребивават любовта и единството. Сърцето е носител на обединяващи и хармонизиращи енергии. Ако дори за малко насочите вниманието си към този център, може да усетите топлина или че нещо се отваря. Ако не почувствате нищо, просто оставете това и опитайте отново друг път.

 

Чакрата под сърцето се нарича „слънчев сплит” и се намира около стомаха. Тя е седалището на волята.Това е центърът, който фокусира енергията ви във физическата реалност. Затова тази чакра е свързана със сферите на творчеството, жизнеността, амбициите и личната сила.

 

Егото и волята са тясно свързани. Волята позволява фокусирането върху нещо, което е изнесено навън или навътре.  Вашето възприемане на реалността, както за самите вас, така и за другите, в много случаи се обуславя от онова, което искате, от вашите желания. Желанията ви често са смесени със страх. Често искате нещо, защото усещате необходимост, а зад това стои чувството за недостиг. Поради това, че в много желания присъства страхът, слънчевият сплит често се управлява от енергиите на егото. Егото се проявява чрез слънчевия сплит.

 

Посредством императивността на волята (желанията) егото буквално убива реалността. Реалността се свежда до тесните рамки на онова, в което егото иска да ви накара да повярвате. To действа на базата на набор от допускания за устройството на реалността и всички те са основани на страха. Егото предоставя една крайно ограничена картина на реалността, тъй като гледната му точка е предубедена в полза на неговите собствени потребности и страхове. Също така то се нуждае от осъждане на всичко, което забелязва. Тук няма начин нещо да бъде прието просто за сведение. Задължително всичко трябва да бъде разделено на категории с етикети „правилно” и „неправилно”.

 

Когато живеете в сърцето не съществува твърда система от убеждения, посредством която да интерпретирате или оценявате фактите. Вече нямате твърди убеждения за каквото и да било. Превръщате се по-скоро в наблюдател. Оставяте моралните преценки и осъждането по който и да е проблем за по-късно, тъй като чувствате, че може да не сте разбрал всичко в дадената ситуация. Осъждането винаги съдържа в себе си някакво определение, а сърцето не се интересува от никакви определения. То винаги се опитва да премине отвъд онова, което изглежда крайно и определено. Сърцето е открито, готово е да изследва и да преразглежда, готово е да прости.

 

Когато използвате центрираната в егото сила на волята, може да усетите нещо като опъване в чакрата на слънчевия сплит. Това използване на волята е енергийно явление, което можете да опознаете съвсем съзнателно, стига да го поискате. Когато усетите това придръпване, съпроводено  със силно желание всичко да става според вашето разбиране за нещата, вие се опитвате да изкривите реалността според вашите желания. Опитвате се да вградите в реалността своите убеждения.

 

Когато действате от сърцето, вие се движите в потока на реалността такъв, какъвто е. Не се опитвате да насилвате или принуждавате.

 

Ако работите усилено за постигането на дадена цел и не веднъж се проваляте моля, попитайте самите себе си от коя чакра, от кой енергиен център  правите всичко това. Също така можете да се настроите към сърцето и да попитате защо това не се получава или защо трябва влагате в него толкова много енергия.

 

Често се опитвате да реализирате цели без да навлизате навътре и да сверите със сърдечната чакра дали те наистина ви служат по вашия вътрешен път към мъдростта и творчеството. Също така дори ако целите действително представляват вашите най-дълбоки сърдечни желания, у вас могат да възникнат нереалистични очаквания относно времето за осъществяване на събитието. Може да се окаже, че не пребивавате на времевата линия на сърцето, а на тази на личните желания.

 

Всичко си има естествен ритъм. И той не винаги съвпада с желаната от вас скорост. Реализацията на целите ви изисква задвижване на енергиите. Често това задвижване отнема повече време, отколкото би ви се искало или бихте очаквали. Всъщност енергийното задвижване не е нищо по-различно от вашата трансформация.

 

Когато достигнете целите си, вече няма да бъдете същите. Вие ще станете разширена версия на вашия сегашен аз, изпълнен с повече мъдрост, повече любов и повече вътрешна сила. Времето, необходимо за осъществяване на целите е времето, необходимо за изменение на вашето съзнание така, че желаната реалност да може да навлезе в сегашна ви реалност. Ето защо, ако искате да ускорите нещо, концентрирайте се в себе си, а не в реалността.

Често, за да се отворите към приемането, ще ви се наложи да позволите на целта да си отиде. Звучи парадоксално. Но преди да пристъпите в новата реалност, ще ви се наложи напълно да приемете старата. Ако не приемете сегашната реалност и сте силно привързани към целите, вие не можете да се придвижите напред.

 

Нищо и никой няма да напусне вашата реалност, преди  да сте го обикнали. Да обичаш е равно на „да освободиш”.

 

Докато наистина не видите вашата реалност и не я приемете като ваше творение, тя не може да ви напусне, тъй като вие отхвърляте част от себе си. Вие отричате онази част от вас, която е сътворила тази реалност за самите вас. Би ви се искало да отрежете тази нежелана част от себе си и да продължите напред.

 

Но не можете да сътворите изпълнена с повече любов реалност от позиция на ненавист към самия себе си. Не можете „да си наложите с воля” да встъпите в новата реалност, отделяйки се от нежеланите части. Тук силата на волята не може да ви послужи.

Необходимо е влизане в контакт със сърцето. Енергиите на разбирането и приемането са истинските строителни блокчета на новата, по-удовлетворяваща реалност.

 

Като взаимодействате с реалността от сърцето, вие й позволявате да съществува. Не се опитвате да я променяте, а просто внимателно приемате онова, което е.

 

Когато сърцето стане управител на живота, центърът на волята (слънчевият сплит) ще го последва. Егото (или волята) не изчезва. То съвсем естествено встъпва в ролята на преводач на енергиите от нивото на съзнанието до нивото на физическата реалност. Когато превеждането или проявлението се управлява от сърцето, енергията на волята твори и тече без всякакви усилия. Не се изисква насилие, нито принуда. Именно тогава сработва синхронността – невероятно  съвпадение на събития, което съществено ускорява реализирането на целите. Струва ви се чудно, когато всичко заработи по този начин. Но всъщност това чудо присъства всеки път, когато творите от сърцето. Признакът за сътворението от сърцето е отсъствието на всякакви усилия.  

 


Сътворяване на реалността от сърцето.

 

Истинското творчество се основава не на решимост и силна воля, а на отвореното сърце. Състоянието на отвореност и готовност за приемане на новото и неизвестното е жизнено важно за истинския творец.

 

Един от ключовете за истинско творчество е способността да не правите нищо. Да се въздържате от вършене и оправяне на нещата и от фокусиране върху тях. Такава способност настройва съзнанието към напълно възприемащ, но бдителен режим.

 

Единствено чрез незнаене и в състояние на отвореност можете да сътворите такова пространство за навлизането във вашата реалност на нещо ново.

 

Това противоречи на твърденията в голяма част от „Ню Ейдж” литературата за „сътворяване на собствената реалност”. Истината е, че вие през цялото време сътворявате вашата реалност. Съзнанието ви твори, без значение дали осъзнавате това или не. Но ако искате да творите реалността си съзнателно, както ви учат много книги и терапии, от съществено значение е да разберете, че най-мощната форма на творчество се основава не на волята (активността), а на самоосъзнаването (да бъдеш възприемчив).

 

Всички изменения в материалния свят, било в работата, във взаимоотношенията или в материалното ви обкръжение, са отражение на измененията на вътрешно ниво. И едва след завършване на вътрешните процеси на трансформация на съзнанието, материалната реалност може огледално да ги отрази чрез промяна на обстоятелствата в живота ви.

 

Когато се опитвате да сътворявате чрез волята, като постоянно се фокусирате върху целите или ги визуализирате, вие игнорирате вътрешната трансформация, която се явява истинското предварително условие за промяната. Така вие творите по изкуствен начин и ви очаква разочарование. Вие не сътворявате от дълбините на вашата душа.

 

Душата говори с вас в миговете на мълчание. Чувате нейния глас когато вече не знаете нищо. Често душата започва да говори много ясно едва когато се предавате и хвърляте бялата кърпа на ринга. Когато се предадете и се отчаяте, тогава вие се откривате за новото. Тогава освобождавате всичките си очаквания и наистина приемате онова, което е.

 

Отчаянието възниква от силната вяра в онова, което по ваше мнение, би трябвало да се случи в живота ви. Когато реалността не успее да отговори на тези вярвания, вие се разочаровате или дори се отчайвате.

 

Ако се откажете от очакванията и си позволите да се отворите за новото, тогава няма да ви се налага да изпадате в отчаяние, за да можете отново да влезете в контакт с вашата душа. Можете да бъдете притихнал, възприемчив и отворен за онова, което тя ви говори, без да е нужно преди това да преминавате през отчаянието.

 

Когато „знаете точно какво искате”, често ограничавате достъпните за вас  енергийни възможности. Реалността, която искате – било работа, взаимоотношения или по-добро здраве, съдържа много елементи, които вие не познавате. Често си мислите, че много добре познавате предмета на вашите желания (прекрасна работа, любящ партньор) и го проектирате в бъдещето. Но това съвсем не е така. Всичко, което вие правите, когато сътворявате собствената си реалност по този начин, е извън вашите психологически граници. А няма как да знаете какво има отвъд тях.

 

Може ясно да усетите, там има нещо, което силно желаете, но не е нужно да ограничавате тази възможност като се фокусирате върху него или го визуализирате. Просто го очаквайте с чувство на отвореност и любопитство.

 

В крайна сметка, за да сътворите най-желаната за вас реалност, приемането на себе си е много по-важно, отколкото фокусирането върху мислите или волята. Вие не можете да сътворите нещо, което не сте. Може хиляди пъти да повтаряте мантри и да сътворите в ума си много позитивни образи, но докато те не отразяват онова, което действително чувствате (например гняв, депресия, вълнение), те няма да сътворят нищо друго, освен объркване и съмнения. (“Толкова се старая, а нищо не се получава”).

 

Да приемеш себе си е форма на любов. Любовта е най-великият магнит за позитивните промени в живота ви. Ако вие обичате и приемате себе си такъв, какъвто сте, ще привличате онези обстоятелства и хора, които отразяват вашата любов към самия вас. Толкова е просто.

 

Усещайте своята енергия и всичките си чувства. Усещайте колко сте красиви и искрени точно сега, във всичките си битки и печал. Вие наистина сте красиви с всички ваши „несъвършенства” и „недостатъци”. И това е единственото осъзнаване, което е от значение.

 

Приемете се такива, каквито сте, отпуснете се и погледнете на „многото пороци” с чувство за хумор. Съвършенството не съществува като вариант. То е само илюзия.

 

Да сътворявате реалността от сърцето означава да осъзнавате вашата Светлина тук и сега. Осъзнавайки Светлината, знаейки за нея, вие засаждате зрънце, което ще прорасне и ще даде форма на физическо ниво.

 

Когато Бог ви е сътворил като индивидуална душа, той не е използвал волята си. Той просто бил Самия Себе Си и в даден момент почувствал, че има нещо, което е “извън Нея” и си струва то да бъде изследвано. Той не знаел какво точно е това, но то го накарало да се чувства сякаш е влюбен. Без да се колебае много той решил, че си струва тази нова и примамлива реалност да бъде изследвана. Тя също била малко влюбена в себе си!

 

Именно за това вие сте приели формата на индивидуални души и чрез вас Бог започнал да изследва живота. Бог не се безпокоил особено как се е случило всичко като детайли в процеса на творението. Той просто обичал себе си и бил открит за промени. И наистина това са единствените необходими елементи за сътворяване на съвършената реалност – Любов към самия себе си и готовност да се впуснеш на пътешествие в новото.  

 

 

Нагласа към живот от сърцето.

 

Сътворяването от сърцето е много по-силно и изисква много по-малко усилия, отколкото сътворяването от егото. Не е нужно да се притеснявате за детайлите; просто трябва да се отворите към всичко, което е – както навътре, така и навън.

 

В резултат на отварянето може да усетите стремеж. Може да се почувствате привлечени към определени неща. Само по себе си това е тихия шепот на вашето сърце;  вашата интуиция. Когато действате на основата на интуицията, вие сте този, който е привлечен към нещо, вместо самите вие да насилвате нещата. Не предприемате действия, докато на вътрешно ниво не почувствате, че е уместно да действате.

 

Тъй като сте свикнали да вършите нещата, т.е. да използвате волята за сътворяване, енергийното преместване от егото към сърцето за вас е истинско предизвикателство. Тази промяна изисква от вас сериозно „да се спрете”. За да се докоснете реално до потока на вашата интуиция трябва да направите съзнателното усилие „да не правите нищо”, да оставите всичко. Това силно противоречи на голяма част от онова, на което са ви учили и към което сте привикнали. Изработили сте си навици да основавате действията си на мислите и силата на волята. Позволявате на мисленето да определя целите ви и използвате волята за тяхното реализиране. Точно обратно на сътворяването, центрирано в сърцето.

 

Живеейки в сърцето, вие се заслушвате в него и действате в съответствие с това. Не мислите, а с будно и отворено съзнание слушате какво ви говори сърцето. Сърцето говори посредством чувствата, а не чрез ума. Най-добре можете да чуете гласа на сърцето, когато сте спокойни, отпуснати и заземени.

 

Сърцето показва пътя към най-любящите и изпълнени с радост реалности, достъпни за вас точно в този момент. То нашепва и неговите предложения не са основани на рационални размисли. Можете да разпознаете гласа на сърцето по лекотата и нотките на радост. Лекотата присъства, защото сърцето не опитва да се наложи – няма струни, чрез които да ви привърже към  неговите предложения. Вашето „аз съм сърцето” не е привързано към вашите решения, то ви обича каквото и да направите.

 

Да живеете от сърцето не означава да живеете в пасивност или безразличие. Изисква се голяма сила да позволите на нещата да бъдат такива, каквито са без да им поставяте етикети правилно или неправилно, без фаворизиране на нещо за сметка на друго. Това е силата да присъствате тотално, силата да застанете лице в лице с всичко и просто да го наблюдавате. Можете да усещате пустота, депресия или нервност, но не се опитвайте да ги прогоните. Просто  ги обгърнете с вашето съзнание.

 

Вие не разбирате истинската сила на вашето съзнание. Вашето съзнание е изградено от Светлина. Когато задържате нещо в съзнанието си, това нещо се променя. Съзнанието лекува, ако не го затъмнявате с мислите си и със склонността си към „действия”.

Животът ви е изпълнен с диктат на ума и волята, с превъзходство на мислите и действията.

 

Забележете, че умът и волята работят по общи правила. Съществуват общи правила на логическото мислене – правилата на логиката. Съществуват общи стратегии за пренасяне на мислите (идеите) в материята – правила за „управление на проекти”. Но всичко това са общи доктрини. Общите ръководства и правила винаги притежават механични компоненти, които са приложими към всички или към повечето индивидуални случаи. В противен случай не биха били от особена полза.

 

Интуицията работи по съвсем различен начин. Тя винаги е приспособена към един човек, за един конкретен момент. Тя е крайно индивидуална. Затова тя  не може да бъде подложена на рационален анализ и сведена до общи правила.

 

Затова животът, основан на интуицията, изисква  висока степен на доверие, тъй като изборите се основават само на това, което вие чувствате като правилно, а не което твърдят правилата на другите.

 

Следователно животът от сърцето иска от вас не само да освободите навика прекомерно да използвате ума и силата на волята, а също така ви приканва истински да повярвате на себе си.

 

Ще ви е нужно известно време да се научите да чувате сърцето си, да се доверявате на неговите послания и да действате според тях. Но колкото повече правите това, толкова по-ясно ще започнете да разбирате, че можете да откриете вътрешния мир единствено като предадете тревогите и съмненията на мъдростта на собственото ви сърце.

 

Следвайки този път и с навлизането ви в третия етап на трансформацията от егото към сърцето, за първи път ще намерите вътрешния мир. Ще осъзнаете, че подтика да контролирате реалността чрез мислите и волята ви прави неспокойни и загрижени.

 

Освобождавайки контрола, вие позволявате на вълшебството на живота да се разгърне. От вас се иска единствено да слушате. Бъдете внимателни към онова, което се случва в живота ви, към вашите чувства към другите, към вашите мечти и желания. Ако сте осъзнати за случващото се вътре във вас, реалността ще ви осигури цялата нужна информация, така че да действията ви да са уместни.

 

Например, може да осъзнаете, че в сърцето ви се поражда желание за изпълнена с любов връзка, в която между вас и вашия партньор да има истинско общуване.  Ако вие просто отбележите и приемете този копнеж без никакви опити да правите каквото и да е, ще бъдете удивени от отговора Вселената на това ваше желание. Без да правите никакви изводи, просто задържайки това желание в Светлината на вашето съзнание, вашият призив ще бъде чут и ще получи отговор. 

 

Това може да отнеме повече време, отколкото сте очаквали, тъй като трябва да се случат определени енергийни промени, преди желанието ви да бъде удовлетворено. Но вие сте господаря, твореца на вашата енергийна реалност. Ако я сътворявате от нивото на страха, реалността ще реагира съответствие с него. Ако сътворявате с доверие и се предадете на Божията милост, ще получите всичко, което желаете, даже повече от това.

 

Следващо послание

 

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

 

 

Можете да напишете коментар или мнение тук

 

СЪДЪРЖАНИЕ

- Кой си ти Йешуа
- Новата Земя I
- Новата Земя II
- Служители на Светлината I
- Служители на Светлината II
- Служители на Светлината III
- От егото към сърцето I
- От егото към сърцето II
- От егото към сърцето III
- От егото към сърцето IV
- Твоят Светлинен Аз
 
- Силата на вашето съзнание
- Болката от космическото раждане
- Клопки по пътя на
превръщането в лечител
- Освобождаване от вашето
родно семейство
- Мъжката и женската енергия
- Работа с емоциите
- Сексуалност и духовност
- Работа, пари и творчество
- Болест и здраве

 

 

 

Този текст се публикува със разрешението на Памела Крибе

 

Част е от книгата "Ченълингите на Йешуа", издадена на български от издателство "Школа по майсторство"

 

Книгата може да бъде поръчана онлайн оттук