Риби

Хороскоп за седмицата
20.05.2019 - 26.05.2019

Социалната ви активност е значима, но колкото е по-голяма, толкова по-значими и позитивни резултати можете да получите, особено по теми, които касаят чисто материален интерес или нещо друго, което е водеща тема за вас.


Интересни, понякога изненадващи новини, в повечето случаи-приятни, от които да можете да се възползвате.


Получавате подкрепа от партньори, творчески и креативни личности, ако имате деца, то те също може да се превърнат в проводник на приятни известия, разговори, а ако са ескалирали недоразумения, сега може да ги превъртите в една по-позитивна посока.


През втората част от седмицата се налага да обръщате все повече внимание на вашият дом и семейство, битови теми, в друг вариант- това са въпроси свързани с имотни казуси, место-живеене и т.н. В началото винаги по-лесно се влияе, вероятно ще обсъждате у дома онова, което касае благополучието, хармонията и т.н., ще можете да влияете на тенденциите, възползвайте се..


Рубриката се води от Марияна Петрова
 

 

 

 

 

 

аленамаргарита