Астрология - същност и основни дисциплини

Астрологията е най-древната наука, възникнала е преди хиляди години, в зората на човешката цивилизация. Няма древен народ, който да не е познавал астрологията и да не е основавали бита и културата си на нейните закони. Всички археологични паметници - от каменните блокове на Стоунхендж през пирамидите в Египет до храмовете на маите в Южна Америка - са ориентирани към движението на Слънцето, Луната и звездите. Историята на човечеството в много голяма степен отразява и развитието на астрологията, тъй като върхът във възхода на една цивилизация съвпада с пика в развитието на астрологията. Любопитно е да се отбележи, че през последните 100 години най-бурен ръст астрологията бележи в САЩ, където в момента има десетки хиляди професионални астролози.

Астрологията изучава движението на Слънцето, Луната и небесни тела и синхронността между техните аспекти и събитията на Земята. Това е възможно вследствие на втория закон на Хермес, който гласи: “Това което е горе е подобно на това, което е долу и това, което е долу е подобно на това, което е горе”. Всяко събитие случило се на Земята (раждане, среща, любов, раздяла, война, смърт) е отражение на микрокосмически план на процесите, протичащи в Космоса.

Хороскопите за всеки ден, публикувани във вестници, списания, включително и в този сайт, представляват по-малко от 0,1% от обхвата на науката астрология. Те не могат да бъдат прецизни и точни за всеки човек, защото са ориентирани само спрямо слънчевия знак. Позициите на Луната и другите планети в личния хороскоп, който е уникален за всеки човек, няма как да бъдат отчетени. Ако желаете наистина да разберете влиянието на звездите във вашия рожден хороскоп, трябва да се обърнете към професионален астролог, който да ви го изчисли и изтълкува.

В астрологията има много направления, обхващащи различните измерения на човешкия и социалния живот. Ето по-главните от тях:

Натална астрология
Изучава характера и съдбата на човека. Астрологическата карта (рождения хороскоп) се построява според деня, часа (с точност до една минута) и мястото на раждане на индивида и е абсолютно уникална за всеки. Тя дава информация за характера, талантите, качествата, слабостите, здравето, финансите, семейството, професионалната реализация, социалното положение. Чертае основните събития в живота на човека, проблемите, с които ще се сблъска, възможностите за личностно и духовно израстване.

Прогностична астрология
Изследва влиянието на звездите върху наталната карта на човека в определен период от неговия живот. Дава възможност да се направят прогнози за предстоящи събития. Периодите, с които се работи обикновено са ден, месец, три месеца, година и дългосрочни. Основните методи, които се използват са транзити, слънчева революция, прогресии и дирекции.

Астропсихология
Представлява съчетаване на астрологическите методи с техниката на психологическия анализ. В процеса на консултиране астропсихолога помага на човека да открие себе си, да разреши проблемите в личния си живот, да се освободи от комплексите, да разгърне своите потенциални възможности. Астропсихологията е като огледало, в което всеки може да се огледа и обективно да види силните и слабите си страни и да коригира това, което не харесва в себе си

Медицинска астрология
В рождената астрологична карта могат да се видят всички слаби места, органи и системи в човешкият организъм. Това прави възможно своевременно да се диагностицират болестите и да се вземат превантивни мерки, за да се избегнат усложненията. Благодарение на медицинската астрология може да се намери най-добрата форма на лечение, както и да се избере най-подходящото време за хирургически операции. Още Хипократ е казал, че този, който не познава астрологията, няма право да се занимава с лечение!

Астрология на взаимоотношенията (синастрия)
Една от най-интересните области в астрологията, позволяваща да се изследват отношенията между двама или повече души. Това могат да бъдат съпруг и съпруга, родител и дете, началник и подчинен, приятели, любовници и т.н. Рождените астрологични карти на партньорите се наслагват една върху друга и се изследват взаимодействията между техните Слънца, Луни и планети. Най-популярни и често използвани за анализ на отношенията са взаимодействията между Слънцата на партньорите. Но това далеч не е достатъчно, за да се направи цялостна оценка за всички възможности и усложнения, които произтичат от една връзка. Пълният синастричен анализ, изготвен от професионален астролог може да помогне да се разрешат или предотвратят много голяма част от проблемите, които възникват във взаимоотношенията между хората.

Кармична астрология
Изследва причините, довели до съществуването на определени проблеми или състояния в настоящия момент от живота на човека. (под думата карма подразбираме закон за причината и следствието; буквално означава действие). Този дял от астрологията изучава по-дълбоките пластове на човешкото битие. Може да даде ориентири по-пътя на еволюционното израстване, да разкрие духовните възможности човека и кармичните задачи и връзки, които трябва да разреши в настоящето прераждане.

Хорарна астрология
Хорарната астрология дава отговор на зададен конкретен въпрос. Например: “Да приема ли предложението за работа?”, “Ще ми повишат ли заплатата в близките три месеца”, “Къде се намира откраднатия ми автомобил?”. Построява се астрологична карта на зададения въпрос и на база влиянието на Луната и планетите показатели на въпроса се дава отговор. Не всеки въпрос е зададен коректно или момента може да не е подходящ, за да се даде отговор, но в хорарната карта има фактори, които предупреждават астролога за това.

Бизнес астрология
Позволява да се даде отговор на много от главните въпроси, свързания с развитието на една фирма. Кога и къде да се регистрира фирмата, кога е най-благоприятното време за сключване на договори, за взимане на кредит. Бизнес астрологията изследва жизнения цикъл на фирмата и го синхронизира с глобалните циклите на икономическа активност на пазара. Отлични резултати може да даде и в подбора на кадри и в създаването на работещи и сплотени колективи.

Мунданна (световна) астрология
Наблюдава и изучава процесите, които протичат в държавата (правителство, държавен глава, избори, партии, финанси, армия, полиция, народ и др.) Мунданната астрология изследва и политическите и икономическите отношения между държавите – влизане в съюзи, пактове, обявяване на война, сключване на мир, отпускане на заеми.


Първите училища, в които се изучава тази наука възникват преди повече от 2500 години в античния свят. С голяма популярност се е ползвала астрологична школа на остров Кос, където е учил Хипократ. Традицията лекарите да изучават астрология в университетите, в които се обучават е запазена до късното средновековие. В университета в Болоня, най-стария в Европа, основан през 1088 г., дисциплината астрология се е изучавала в продължение на три години. В този университет са учили лекарите Парацелз (създател на токсикологията) и Гаспар Талиакоци (първият хирург, направил пластична операция). В университета в Падуа е учил и Джироламо. Кардано, който е известен най-вече като математик и изобретател (изобретил е кардановия вал), но също е бил астролог и лекар.

Постепенно, с навлизането на материализма през 17-18 век в науката, астрологията постепенно бива изтласкана от университетските центрове, но светлината на познанието се запазва и продължава да се предава благодарение на астрологичните книги, които се издават и обучения които се провеждат в специализирани астрологични школи.

Ако искате да изучавате тази наука във всички изброени направления, можете да направите това в Българска астрологична школа.