Исторически събития

Прогресии, 1 ден = 1 година,
Първата планета е прогресивната

Символични дирекции, 1 градус = 1 година, Първата планета е дирекционната

700 - Аспарух е убит в битка с хазарите, наследява го Тервел

Марс съвпад с ДСЦ

Плутон тригон МЦ

705 - Поход на Тервел към Константинопол, с негова помощ Юстиниан II си връща престола и дава на Тервел титлата кесар, както и областта Загора 

Марс съвпад с Сатурн

Плутон съвпад Сатурн, Сатурн квадрат Слънце

718 - Разгром на арабите край Константинопол от войските на Тервел

Слънце съвпад с Венера

Слънце съвпад Венера

721 - Умира хан Тервел

Слънце съвпад с Плутон

Марс квадрат Слънце

791- Победа на Кардам над византийците

Слънце съвпад с куспида на 8 дом

Слънце и Уран секстил с Марс и Раху

811 - Победа на хан Крум над Никифор I  във Върбишкия проход

Слънце квадрат към Венера

Марс съвпад МЦ

853 - Война на България с немското кралство

Слънце съвпад с Лилит

Сатурн съвпад Луна

864 - Покръстване на българите

Слънце съвпад с МЦ, Марс съвпад с Лилит, тригон натален Марс

АСЦ съвпад със Сатурн, ДСЦ със Нептун

870 - Решение на VIII вселенски събор в Константинопол за българската църква

Слънце тригон Сатурн

Сатурн съвпад Юпитер

889 - Управление на Владимир - Расате

Марс тригон Сатурн

Венера съвпад Нептун

893 - Симеон сменя на трона Владимир

АСЦ тригон Слънце

Плутон съвпад Юпитер

913 - Война с Византия и обсада на Константинопол; Симеон е провъзгласен за цар на българите

МЦ съвпад с Марс, Венера тригон Сатурн

Слънце съвпад Луна

917 - Победа на Симеон над византийците при Ахелой

 

АСЦ тригон Слънце, Уран, ИЦ, Слънце съвпад Луна

921 - Победа на Симеон над византийците при Пиги

Слънце съвпад с Луна

Слънце тригон Слънце

927 - Умира цар Симеон

Слънце съвпад с АСЦ

Слънце и Уран в съвпад с Нептун

967 - Поход на Никифор II Фока срещу България

Марс съвпад с АСЦ

Марс квадрат Нептун

970 - В Константинопол е удушен водачът на богомилите Боян Мага

Марс съвпад с Нептун

Венера квадрат Луна

971 - В Преслав на клада е изгорен поп Богомил, заедно с още 400 богомили. Североизточна България пада под властта на Византия

Марс съвпад с Нептун (по-точен - 0.30), Точен съвпад 0.00 на Раху с Венера

Плутон квадрат АСЦ и ДСЦ

1000 - Повторно завземане земите на Източна България от Византия

Венера тригон Лилит

Плутон съвпад Слънце, Уран, ИЦ

1014 - Загуба на битката при с. Ключ от Самуил, ослепяване на българските войници, смъртта на Самуил

ДСЦ съвпад с Венера

Слънце квадрат Сатурн и Нептун, Сатурн съвпад Плутон, Юпитер съвпад Кету

1018 - Падане на България под Византийско господство

ДСЦ съвпад с Плутон

 

1186 - Асен и Теодор-Петър започват война за възстановяване на българското царство и държавно-политическо обединение на всички някогашни български земи

Слънце тригон Юпитер

Юпитер съвпад Плутон

1196 - Иван I Асен е убит от Иванко

Венера съвпад с Лилит

Слънце квадрат Сатурн и Нептун, Юпитер съвпад Марс

1197 - Цар Калоян се възкачва на трона

Венера тригон Марс

Слънце тригон Венера

1205 - Цар Калоян разгромява император Бодуен край Адрианопол (Одрин)

Венера съвпад с МЦ, Слънце квадрат Сатурн

Слънце квадрат Юпитер

1207 - Цар Калоян е убит край стените на обсадения от войските му Солун в резултат на заговор

Слънце квадрат Нептун

Слънце съвпад Лилит, Лилит квадрат Сатурн, Кету съвпад Венера

1211 - Цар Борил провежда събор срещу богомилите в Търново

Меркурий квадрат Нептун

Кету съвпад Плутон

1218 - Иван Асен  II сваля узурпатора Борил от трона и се качва на трона

Слънце съвпад с Лилит

Сатурн съвпад АСЦ, Нептун съвпад Сатурн

1230 - Цар Иван Асен  II  разгромява епирския владетел Теодор Комнин край Клокотница

Слънце съвпад с МЦ

Сатурн съвпад Юпитер

1235 - Възстановяване на Българската патриаршия

Слънце тригон Сатурн

Раху съвпад Нептун

1242 - Първо нахлуване на татарите в България

Лилит съвпад с Кету

Нептун съвпад АСЦ

1278 - Ивайло завзема властта в Търново

МЦ съвпад с Марс  

Слънце съвпад Луна, АСЦ тригон Слънце, Плутон тригон Венера

1304 - Победа на българите над ромеите при р. Скафида

Венера тригон МЦ, Лилит съвпад Луна

Плутон тригон ДСЦ

1352 - Окончателно установяване на турците на Балканския полуостров

Лилит съвпад с АСЦ

Лилит тригон Слънце

1360 - Църковно-държавен събор срещу богомилите

Слънце квадрат Плутон

Слънце и Уран квадрат Марс, Раху и Кету, Плутон съвпад със Слънце, Уран, ИЦ

1363 - Война с Византия за градовете Анхиало и Месемврия

Марс съвпад с Венера

Венера съвпад Слънце, ИЦ, Уран

1378 - Официално васално положение на България спрямо Турция

Венера става ретроградна

ДСЦ съвпад Плутон

1393 - Превземане на Търново от турците

Лилит съвпад с Нептун, Сатурн квадрат Слънце, ИЦ, МЦ

Луна съвпад Кету

1396 - Битката край Никопол - България е изцяло завладяна от войските на султан Баязид I

Слънце квадрат Юпитер

АСЦ съвпад Луна

1413 - Потушаване на въстанието на Конастантин и Фружин

Марс съвпад Сатурн

АСЦ съвпад Юпитер

1598 - Първо Търновско въстание

Слънце съвпад МЦ 2 гр.

Плутон съвпад Луна

1686 - Второ Търновско въстание

Венера квадрат Слънце, ИЦ, МЦ

Марс квадрат Нептун

1762 - Паисий Хилендарски написва "История славянобългарска"

Меркурий квадрат Марс, Марс квадрат Плутон. Лилит тригон Лилит

АСЦ съвпад Нептун, ДСЦ съвпад Сатурн

18.02.1873 - Обесването на Васил Левски

 

Плутон квадрат АСЦ

20.04.1876 - Априлското въстание

Венера квадрат Марс

Сатурн съвпад МЦ

19.02.1878 - Санстефански мирен договор

Южен възел съвпад с Лилит, Венера тригон с Меркурий

АСЦ съвпад Слънце, Уран, ИЦ

6.09.1885 - Съединението на България

Марс съвпад с Венера

Юпитер съвпад Меркурий

20.07.1903 - Илинденското въстание

Венера съвпад с Лилит

Юпитер съвпад Венера

22.09.1908 - Обявена е Независимостта на България

Слънце квадрат Венера, Марс съвпад Марс

Слънце квадрат Луна

5.10.1912 - Балканската война

АСЦ съвпад Сатурн

Слънце квадрат АСЦ

1914 - Първа Световна война

Венера съвпад с МЦ  

Слънце квадрат Сатурн и Нептун, Юпитер съвпад Марс

23.09.1923 - Септемврийското въстание

Марс опозиция Луна

Нептун съвпад МАРС

1.03.1941 - България влиза във Втората Светована война на страната на Германия

Марс съвпад Сатурн

Сатурн съвпад Нептун, опозиция Сатурн, Слънце, Уран съвпад с МЦ

9.09.1944 - Преврат на Отечествения фронт

Сатурн тригон Слънце

ДСЦ съвпад Нептун

4.12.1947 - Нова конституция на България(отмяна на монархията)

Слънце съвпад Лилит

Луна съвпад ДСЦ

10.11.1989 -Т.Живков подава оставка

Марс опозиция Юпитер

Плутон квадрат МЦ, ИЦ, Уран и Слънце

1997 - СДС печели изборите за Парламент

Слънце опозиция Венера, МЦ съвпад Венера

АСЦ тригон Слънце, Уран, ИЦ, Слънце съвпад Луна

2001 - НДСВ печели изборите за Парламент

МЦ съвпад Плутон

Слънце тригон Слънце, Уран, ИЦ, Марс тригон Марс