Хороскоп - ако сте родени днес 1 август


Описание на вашия характер

Личност с жизнена и волева натура, с решителен, независим и егоцентричен характер. Човек с доминиращо присъствие, който трудно понася неуспехите. Надарен е с практичен усет, вътрешна сила, съзидателност, амбиции и воля за постигане на целите, понякога с цената на всичко. Стреми се към среда и ситуации, където може да играе важна роля или да направи впечатление със своята оригиналност. Родените на тази дата са прями и директни хора, които обичат да контактуват с известни личности и хора на властта. Целите и интересите на индивида обикновено са насочени към печеливши и спекулативни дейности и начинания. Имат добри възможности за успешна социална кариера и достъп до изпълнителска власт.

Отрицателни черти

Надценяване, недоверчивост, нетактичност, използвачество. Раздразнителност, избухливост, податливост на депресии.

Имени дни