Хороскоп - ако сте родени днес 11 май


Описание на вашия характер

Самостоятелен, възприемчив, честен и предвидлив човек, чувствителен по отношение на външната среда. По природа е добронамерена личност и умерен оптимист. Отличава се с бързи реакции, критичен усет и предпазливост. Често се раздвоява между амбициите и неувереността в себе си, в състояние да го подтикнат към необмислени или рисковани действия. Този тип хора имат лидерски способности или амбиции, усърдни са в работата и са взискателни във взаимоотношенията. Настойчиви са, обичат да се налагат, да експериментират и да се открояват от другите. Животът им е белязан от периоди на спадове и подем. В много случаи трябва да влагат повече доверие, разбирателство и търпимост в отношенията с другите. Притежават заложби и възможности за добро развитие в области като спорт, туризъм, сценични изкуства.

Отрицателни черти

Притеснителност, непостоянство, неконтролируемост, нетолерантност. Чувство за вина или за малоценност.

Имени дни

Кирил (гр. “господарски”), Методий (гр. “който изследва”)