Хороскоп - ако сте родени днес 12 август


Описание на вашия характер

Властен човек с жизнен темперамент, общителен и рационален характер. Предприемчива, доминираща, взискателна и щедра натура. Отдава първостепенно значение на личните интереси и се стреми към себедоказване. Бързо възприема, действа енергично и ефикасно. Предпочита сигурните, доходоносни, средносрочни начинания и проекти. Това е любознателен човек с гъвкав интелект, индивидуалист в действията, устойчив на изпитания. Често използва хитрост и умели стратегии. Умее да провокира внезапни промени. Притежава качества и заложби за реализация в области с комуникативна насоченост. Действията, поведението и решенията му са мотивирани от собствена логика и методи на работа.

Отрицателни черти

Лесна ранимост и уязвимост. Импулсивност, авторитаризъм, склонност към надценяване и възгордяване. Напрегнати отношения с жени. Грешки в избора на приятели и партньори.

Личности родени днес

Александър Йосифов (1940 г.) – бълг. композитор; Емил Костадинов (1967 г.) – бълг. футболист