Хороскоп - ако сте родени днес 19 септември


Описание на вашия характер

Решителен, практичен и смел човек със силно Его, с лидерски качества или заложби. Отличава се със съзидателна сила и стремеж към напредък в личен, материален и делови план. Присъщи са му дадености като практичен усет, логика, постоянство и чувство за отговорност. Не понася ограниченията и е много селективен в избора на решения и среда. Обича да се налага. Нуждае се от повече свобода в действията и от общи възгледи в общуването. Проявява влечение към риска. Този тип хора са обект на бързо еволютивно развитие. Те са усърдни, настойчиви и умеят да намират подкрепа за личните си цели. Отличават се със социална насоченост на интересите и ангажиментите. Обикновено отдават по-голямо значение на външния живот за сметка на близките и семейството. Индивидът притежава заложби или възможности за добра реализация (понякога в чужбина) в сферата на музика, медицина, право, политика, туризъм и др.

Отрицателни черти

Субективизъм, авторитаризъм, инат, крайности в поведението. Постоянно недоволство, нетактичност, склонност към саморазруха.

Личности родени днес

Дочо Боджаков (1956 г.) – бълг. режисьор