Хороскоп - ако сте родени днес 4 януари


Описание на вашия характер

Психически устойчив, реалистичен и трудолюбив човек с властен характер и доминиращо присъствие. Прецизен е в избора на хора, цели, работа и начинания. Стреми се към бързо постигане на своите цели, интереси и желания. По природа е последователен, упорит и критичен, с гъвкава и комбинативна мисъл. Отличава се с аналитични заложби, с енергични действия и решения, както и със способност за изпълнение на дългосрочни цели и проекти. Родените на тази дата са организирани, методични, точни и прецизни в работата си хора. Те са обективни, дисциплинирани, горди, усърдни и пораждат доверие. Изпълняват поетите обещания и ангажименти, но се нуждаят от конкретни цели и повече сигурност. В много случаи са специализирани или имат задълбочени познания в определена област.

Отрицателни черти

Консерватизъм, авторитаризъм, егоцентризъм, инат. Инертност и склонност към възгордяване. Колебливост - особено при промени, предизвикани от други.