Хороскоп - ако сте родени днес 8 октомври


Описание на вашия характер

Според П Дънов "осем е връзката между физическия и духовния свят". Родените под вибрацията на числото 8 са съзидателни и творчески личности, надарени с ясна мисъл, смелост, дързост и упоритост. Те са устойчиви, предприемчиви и амбициозни, често надхвърлящи границите на собствените си възможности или прекрачващи установените норми. Обичат да се открояват от околните. Притежават властна, своенравна натура и изявено чувство за притежание. Стремят се към надмощие и реална власт. Напорити, усърдни и с убедително поведение, те неотклонно преследват своите цели и интереси. Този тип хора се отличават с усет за управление и организация, както и с изпълнителски качества. Търсят противници или партньори, които да стимулират Егото им. Често се раздвояват между инстинкта си за притежание и умереността, продиктувана от здравия разум. Способности за успешна реализация имат в области като бизнес, право, политика, социално управление и др.

Отрицателни черти

Агресивност, авторитаризъм, неконтролируеми действия. Докачливост, ревност, егоизъм, непостоянство, неотстъпчивост.

Личности родени днес

Бранислав Нушич (1864 г.) - срб. писател; Сигърни Уивър – амер. актриса; Елизабет Колева – бълг. гимнастичка, европ. шампион