Хороскоп - ако сте родени днес 8 септември


Описание на вашия характер

Енергичен и прагматичен човек със силен характер, позитивно излъчване и убедително поведение. Не умее или не обича да се нагажда и често се сблъсква с чуждото неразбиране. Отличава се с деловитост, прямота, конструктивна мисъл и ефикасност в действията. Често прикрива своята сантименталност и сила на чувствата. Родените на тази дата в повечето случаи са хора с късмет, земни и материални, умеещи да се налагат в обществото. Социално съвместими и приспособими са и умеят да контактуват с клиенти, медии и повече хора. Обикновено успяват да се възползват от дарбите и способностите си, от добрите си възможности или от влиятелни протекции за своята успешна реализация и обществено признание.

Отрицателни черти

Податливост на външни влияния, която понякога отнема част от личната свобода. Тенденция към безкомпромисност, злопаметност, отмъстителност, авторитаризъм.

Личности родени днес

Антонин Дворжак (1841 г.) – чешки композитор