Хороскоп - ако сте родени днес 8 януари


Описание на вашия характер

Силен, борбен и организиран човек с енергичен, властен и своенравен характер. Отличава се с реализаторски, организационни или управленски способности, със стремеж към обществено утвърждаване и материална сигурност. Притежава жизнен интелект, уверен е в себе си и обича да се откроява от околните. Присъщи са му качества като воля, упоритост, устойчивост, постоянство и всеотдайност. Родените на 8 януари са великодушни, лоялни и амбициозни хора. Те често минават границата на установените норми и правила, а резултатите от труда им са пропорционални на вложените усилия. Обикновено живеят в раздвоение между своите инстинкти за притежание и гласът на разума си за повече умереност. Умеят “да падат в стабилно равновесие”, имайки добри възможности за себеутвърждаване и успешно реализиране на високи си цели.

Отрицателни черти

Надценяване, неконтролируемост, непостоянство. Грешки в преценките. Неотстъпчивост, авторитаризъм, недменност, инертност. Склонност към затваряне в себе си.

Личности родени днес

Елвис Пресли (1935 г.) – амер. рокпевец; Георги Константинов – бълг. писател и публицист