Астрологични статии

статии

Изследване на четвъртото измерение

 

Живеем в пространствено-времеви континиум, който се състои от три пространствени измерения – дължина, широчина и височина – и една времева компонента. Съвременната наука е съсредоточила своите усилия върху изследването на пространствените феномени и почти се е отказала от изследване на четвъртата компонента - времето, като се е задоволила с измерване на неговото количество, но без да има и ни най-малка престава за неговото качество.

 

Но както е от значение факта къде в пространството се намирате – на Луната, в пустинята Сахара, на Северния полюс или в плодородната земя на Добруджа, за да засадите и отгледате пшеница например, така е от значение и в кой точно момент от времето ще започнете дадена дейност. Достатъчно е да разгърнем само книгата на книгите – Библията – и в главата Еклесиаст ще открием следните думи:

 

Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето:

Време за раждане и време за умиране;

Време за насаждане и време за изкореняване на посаденото;

Време за убиване и време за изцеляване;

Време за събаряне и време за градене;

Време за плачене и време за смеене;

Време за жалеене и време за ликуване;

Време за прегръщане и време за въздържане от прегръщане;

Време за търсене и време за изгубване;

Време за мълчание и време за говорене;

Време за обичане и време за мразене;

Време за война и време за мир.  

 

Как да разберем какво е качеството на всеки един момент от времето, кога да сеем и кога да жънем?

Съвременният човек използва като ориентир за качеството на времето единствено движението на Земята около Слънцето, което поражда годишния цикъл на смяната на сезоните, както и денонощния цикъл, обусловен от въртенето на Земята около оста й. Почти изцяло е изключен от употреба цикълът на Луната, а той е изключително важен за всяко едно живо същество. С факта, че приливите и отливите се дължат на лунното влияние като че ли се изчерпват познанията на "модерния” човек за най-близкото до нас небесно тяло.

 

А от най-древни времена хората са забелязали въздействието, което Луната оказва върху живота на Земята и са съгласували своето поведение и дейност с нейните фази. Счита се за особено благоприятно всяко ново начинание да започва при растяща Луна, най-добре скоро след новолунието, а неговото завършване е най-добре да стане в дните на намаляваща Луна, малко преди новолунието. В астрологията Луната се свързва с проявите на женският принцип – Ин, Природата, народът на една страна, майката, жената, чувствата, инстинктите, промените, водата, течностите, моретата и океаните, растежа, подсъзнанието, душата.

 

Новолуние

По време на Новолунието (+/- два дни) Луната се намира между Земята и Слънцето, в астрологическата позиция съвпад или в лъчите на Слънцето, което я прави невидима за нас. През този период (0-2 дни след Новолунието) природата и емоциите са притихнали в най-ниската си точка в очакване на раждането на Луната. Енергетиката и активността на човешкия организъм също са около своя минимум, сега той набира сили за предстоящото пробуждане. Работоспособността е намалена. Точният момент на Новолунието и двата дни след това отговарят на периода от зачатието до раждането на човека. Времето е подходящо за обмисляне на нови планове, подготовка за предстояща работа. На третият ден след новолунието Луната може да се види на запад, малко след залеза на Слънцето като тънък сърп. Именно това е и най-подходящото време за начало на нови дейности, засаждане на растения, получаване на пари. Погълнатите по време на хранене вещества, соли и витамини се усвояват пълноценно. Всички процеси и области подвластни на Луната се намират в подем. Този период по качества съответства на пролетта, а в живота на човека - на раждането и детството.

 

Първа четвърт

Тази фаза настъпва, когато тъмната и осветена страна на Луната се изравнят. Светлината е толкова силна, колкото и тъмнината, мъжкото начало се изравнява с женското, което води до увеличаване на конфликтността и борба за надмощие. Този период трае 12 ч. преди и 12ч. след точния момент на фазата Първа четвърт. Може да се очаква повишаване на напрежението между мъжа и жената, майката и децата, правителството и народа. В човешкия организъм има свръх производство на енергия, болестните състояния могат да се изострят (т.нар. болестна криза, след която следва оздравяване). В живота на човека фазата отговаря на възрастта на пубертета. Нестабилност, конфликтност неуравновесеност. Един ден след точният аспект на фазата Първа четвърт процесите се стабилизират и периода на растеж продължава до Пълнолунието. В природата този момент отговаря на прехода между пролет и лято, а в жизнения цикъл на човека - на юношеството и младостта. Човек се намира в добро разположение на духа, организмът е наситен с енергия и сили, работоспособен, готов да разгърне максимално своя потенциал.

 

Пълнолуние

Пълнолунието продължава два дни преди и два дни след точната фаза. Луната е осветена изцяло от слънчевите лъчи. Светлината е надделяла над тъмнината, активността над пасивността. Земята се намира между Луната и Слънцето, като при това Луната е максимално отдалечена от Слънцето. Това прави Лунния принцип изключително активен и всички области, които са под негово влияние се насищат енергия и се активизират. Емоциите са в своя максимум, подсъзнанието също се възбужда (безсъние, лунатизъм, ярки сънища, бълнуване), повишава се сексуалността, отприщва се въображението и полета на фантазията, пробуждат се страховете. Затова за хората с нестабилна психика и емоции този период е неблагоприятен. Всички физиологични процеси, протичащи в организма се намират в своя максимум. Трябва да се избягват операциите, защото ще бъдат съпроводени с обилно кървене. В природата тази фаза съответства на разгара на лятото. След пълнолунието Луната започва да намалява, т.е сменя посоката на развитие, което се наблюдава и с всички подвластни на нея процеси. Тялото започва да се чисти и да изхвърля ненужните вещества. Периодът е отличен за започване на диети, почистване на къщата, отказване от вредни навици, засаждане на кореноплодни растения.

 

Последна четвърт

В този период, който трае 12 ч. преди и 12ч. след точния момент на Лунната фаза, тъмната и светлата половини на Луната отново се изравняват. Конфликтността и напрежението отново започват да растат, вследствие на излишъка от енергия. Сблъсъкът между полярностите отново се разгаря с нова сила, старите принципи трябва да се оттеглят и да отстъпят мястото си на новите, така както през есента листата падат, за да могат през пролетта отново да се преродят свежи и зелени. В живота на човека тази фаза съответства на оттеглянето от активна дейност (пенсионирането). След последната четвърт Луната продължава да изтънява с всеки изминал ден, приближавайки се все повече до Слънцето, когато в мига на Новолунието ще се съединят в мистичен съюз. В природата съответстващото време е зимата. Всички управлявани от Луната дейности са в своя минимум. Понижава се кръвното налягане. В човека се наблюдава емоционален и физически спад, успокоение, безразличие, слаба сексуалност, липса на вдъхновение. Периода е благоприятен за почивка и за поставяне на естествен край на начинанията. В никакъв случай да не се започва нова дейност.  

 

Ако трябва да обобщим, когато Луната расте, според качеството на времето периодът е подходящ за засаждане, започване на нови дейности, за придобиване на вещи, имот; когато Луната намалява – за разделяне с ненужното, за умствена дейност, за приключване на започнатото.

Да разгледаме и едно друго качествено разделяне на времето – това на дните от седмицата, които не случайно в повечето езици носят имената на дните от седмицата:

 

Събота – Saturday – ден на Сатурн

Неделя – Sunday – ден на Слънцето

Понеделник – Monday – ден на Луната

 

Всеки ден от седмицата е с определено качество и е по-подходящ за извършване на определен тип дейности:

Понеделник – ден на Луната

Подходящ за промяна, чистене на дома, връзки с обществеността, поезия, общуване със семейството, срещи с родителите

 

Вторник – ден на Марс

Подходящ за интензивна работа, физическа активност, състезания  

 

Сряда – ден на Меркурий

Подходящ за интелектуална работа, пътувания, бизнес, компютри, практични дейности, търговия

 

Четвъртък – ден на Юпитер

облагородяване на характера, благотворителност, решаване на спорове, учение, явяване на изпит, пътувания

 

Петък – ден на Венера

партньорство, романтика, изкуство, развлечения

 

Събота – ден на Сатурн

усамотение, медитация, концентрация, размисъл, анализ на изминалата седмица

 

Неделя – ден на Слънцето

творчество, прогрес, посяване на нови идеи, веселие, игри, общуване с приятели

 

 

За да разберем защо дните са подредени точно по този начин трябва да си послужим с древната седемлъчна звезда на Магите. Поредността на дните от седмицата се получава като тръгнем от Слънцето (неделя) към Луната (понеделник), след това към Марс (вторник) и по нататък като проследим линията, образувана при изписването на Звездата на Магите, ще преминем през останалите дни на седмицата и ще стигнем отново до Слънцето.

 

Но освен всеки ден, и всеки час носи влиянието на някоя планета. За да изчислим кой час под влиянието на коя планета се намира, ще трябва отново да използваме седемлъчната звезда на Магите. Трябва да се има предвид, че планетните часове не съвпадат по продължителност с астрономическите. За да се определи колко продължава един планетен час, продължителността на деня (от изгрев до залез) се разделя на 12 и се получава продължителността на дневния астрологически час. Нощният астрологически час се изчислява по подобен начин: времето от залеза до изгрева на следващия ден се дели на 12.

 

Първият час на всеки ден се управлява от същата планета, която управлява и деня, т.е. за понеделник първият час принадлежи на Луната, за вторник - на Марс и т.н. Последователността на астрологическите часове във всеки отделен ден се образува чрез редуване на планетите по върховете на Звездата на Магите по посока на часовниковата стрелка стрелка. Ако започнем от понеделник, се редуват така: Лунен, Сатурнов, Юпитеров, Марсов, Слънчев, Венерин,  Меркуриев, - и после  всички се повтарят в същия ред, до часа на следващия изгрев във вторник. Така качеството на всеки час се определя от планетата, която го управлява и е съответстващо на нейните характеристики.

Ако разгледаме средносрочните периоди от време – от една до три години – ще видим, че тяхното качество се определя от циклите на планетите Сатурн и Юпитер и от позициите, които те заемат в зодиакалните знаци. В астрологията Юпитер е известен с името “Големият добротворец” и олицетворява принципа на разширението, докато Сатурн се нарича “Големият злосторник” и олицетворява принципа на ограничението.

 

По дългосрочните периоди от време са под влияние на транссатурновите планети Уран, Нептун и Плутон.

Кирил Стойчев