Път на живота и Лична година

Път на живота - определя характера на човека и основните задачи, които трябва да бъдат реализирани от него в живота.

Лична година - основните направления за изява на личността през настоящата календарна година.


Mодулът е разработен от: Порталът към съзнателен живот