Астрологични статии

астрология

 

Бог, вяра и зодиакални знаци

дата на публикуване: 03.10.2005 г., 41711 прочитания
 

 

Всички вярващи твърдят, че Бог е един, но това не е попречило да бъдат създадени десетки религии, философски системи и секти. Някои религии се ползват с голяма популярност, имат милиони последователи, от друга страна има секти, в които членуват не повече от десетки или стотици вярващи. Имат ли зодиакалните знаци отношение към вярата, която даден човек изповядва?

 

По-долу са дадени най-общи бележки за отношението на представителите на различните зодии към Първата Причина, придружени с цитат от Библията.

 

Овните вярват сляпо и наивно, както в хората, така и в Бога, но не си падат много по ритуалите, ходенето по църкви и слушането на проповеди. Предпочитат да вървят сами по Пътя си. Възприемат Бог като Сила.

“Всичко чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало”
Ев. Йоан 1:3

 

Телците по принцип са традиционалисти по отношение на вярата, православието напълно ги удовлетворява като религиозна система. Дори и да се смятат за атеисти, в тежки моменти отиват да запалят една свещ “за всеки случай”. Бог като Любов.
“Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е Любов”
Първо послание на ап. Йоан 4:8

 

Сред Близнаците може би има най-много атеисти, те са хора на ума и обичат доказателствата, затова нерядко стигат до Бога по пътя познанието. Подобно на мнозина учени, които тръгвайки аргументирано да отричат Бога по научен път, са стигнали до Него. Бог като Истина.

“Истина, истина ти казвам, това, което знаем говорим, и свидетелстваме за това, което сме видели"
Ев. Йоан 3:11

 

За Раците вярата е дълбоко и мистично изживяване, много често именно в Бога те намират утеха, опора и упование. Възприемат Бога като Баща.

“Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина”
Ев. на Йоан 4:22

 

Лъвовете не са сред най-дълбоко религиозните знаци, но всъщност те признават, че над тях е само Бог. Много им харесва идеята, че хората са богове в развитие, че са синове Божии. Бог като Цар.

“Натанаил му отговори: Учителю, Ти си божи Син, Ти си израилев Цар”
Ев. Йоан 1:49

 

Девите също са скептици, може би дори повече и от Близнаците. Но имат страх от Бога, възприемат го като съдия, който ще съди хората за греховете им. Бог като Съвършенство.

 “И тъй, бъдете съвършени и вий, както е съвършен Отец ваш, Който е на Небесата”
Ев.Матея 5:48

 

Везните имат силна надежда и упование в Бога. Най-често в техните представи Той е справедлив Съдник, който рано или късно ще въздаде всекиму заслуженото.

“И каза силен глас; Бойте се от Бога, и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди”
Откровение на Йоан 14:7

 

Скорпионите рядко се задоволяват с традиционните вероизповедания, защото се стремят към мистични преживявания, търсят дълбочината, същността. Увличат се по източната философия – йога, будизъм. Бог като Загадка. “Потърсете Този, който прави Плеядите и Ориона”
Амос 5:8

 

За Стрелците вярата е нещо като необходимост, те могат да бъдат срещнати сред най-различни духовни общества и църкви. Бог като Учител

“Но вие недейте се нарича учители, защото Един е вашият Учител, а вие всички сте братя”
Ев. Матея 23:8

 

Разбира се, рядко ще видите Козирозите да ходят на църква, за тях подобно занимание е губене на време. Харесва им обаче идеята за Бога като Създател.

“В началото Бог създаде Небето и земята”
Битие 1:1

 

Водолеите са далеч от всички традиционни представи за Бога. По-скоро ще създадат собствена космогония, система от вярвания. Бог като Дух.

“А земята беше неустроена и пуста; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата”
Битие 1:2

 

Най-религиозните, най-силно вярващите в Бога хора се често се раждат под знака на зодиакален знак Риби. Дори и най-заклетия атеист сред тях носи в сърцето си повече вяра, отколкото повечето представители на земните знаци. Бог за тях е навсякъде и във всичко.

“Исус каза:
Аз съм Светлината, Която е над всичко.
Аз съм Всичко.
Всичко от Мен е дошло, и всичко към Мене се връща.
Разцепи дървото - Аз Съм там.
Вдигни камъка - и там ще Ме намериш”
Евангелие от Тома, 77 стих

 

Кирил Стойчев