bg

Хороскопи

Дневен

Месечен

Любовен

Съветник

Зодиакален

Според деня

Според името

Според датата

Нумерологичен

Астрология

Списание

Същност

Основи

Статии

Курсове

Консултации

Лунен календар

Езотерика

Въведение

Психология

Лечение

История

Таро

regbg.com

 
 

КАНОН НА МАТЕМАТИЧЕСКАТА АСПЕКТОЛОГИЯ

автор: Григорий Ватан, България

Статията "Канон на математическата аспектология" (KMA) е плод на аспектологически изследвания на автора в периода 1980-1992г., а през 1995 тя бе отпечатана в Русия. Това е чисто планиметрическа теория, която не претендира за голям практически астрологически опит, но бе оценена от руските астролози,  и по-специално от ЦАИ (Центр астрологических исследований) в Москва като оригинален български принос в световната аспектология. Един от специалистите в Академията през 1994г. преработи формулите, дадени в тази статия, в сферично-тригонометричен вид, за да са по-точни астрономически и астрологически, но други негови колеги считат въпроса за открит - как действат аспектите: по планиметрически или по стереометрически закони? А, може би, и по други - n-мерни, квантови и пр.? А, може би, всяка мерна система е валидна за съответния тип еволюция и съзнание на конкретния човек, комуто се изследва живота аспектологически? Та нали това важи и за домовите системи, и за зодиакалните, и за нивата на действие и на тълкуване на всеки астрологически фактор? Нима не е друг канон за сериозните астролози, че естеството на  събитията и интерпретацията зависи от базалните френологически данни на индивида - височина на теменно над отверстието на ухото, Камперовия ъгъл и др.?

Към статията тук са добавени непубликувани таблици за орбисите на главните и второстеренните аспекти, на базата на КМА. Това е табличен вариант на чертежите, отпечатани в статията, в който се виждат базалните категории аспекти, получени по оригинални формули, от съответните типове правилни многоъгълници: обикновени и преплетени (звездообразни). Последните се делят на "центростремителни" и "центробежни" - първите стават все по тъпоъгълни и островърхи, с делението на окръжността на все по-голямо число страни, а вторите - все по остроъгълни и тъповърхи. Оттук следва оригиналната езотерична и психологическа  теория на  КМА: правилните геоцентрични (хелиоцентрични, планетоцентрични) многоъгълници в Космоса и съответните аспекти имат отношение към персонализацията на личността и съответните ефекти в природната, психологическата и социалната й сфера, докато остроъгълните звезди развиват индивидуализацията, а тъпоъгълните - универсализацията на личността и явленията. И действително, увеличаването на делителя  "n" на окръжността (сферата), хордите (аспектите) на тъпоъгълните звезди стават все по-големи и по-близки до центъра, а при остроъгълните (тъповърхите) те стават по-къси и общото очертание на многоъгълника клони все-повече към окръжността. Между другото, това важи и за правилните многоъгълници, затова има паралел в явленията и поведението при персонализацията и универсализацията на личността  - наблюдава се много по-голяма социална адекватност, макар и от различен характер. За сметка на това, аспектите на индивидуализацията раждат не само психопатии, психопатии и социопатии, но и гении, аватари на бъдещето.

Към таблиците са дадени и формулите за изчисляване на точността и мощта на аспекта. Без тях е невъзможен максимално точен анализ на сравнителната сила на дадена планета в хороскопа, която ние, в България, доскоро изчислявахме само по системата на Морен Дьо Вилфранж - Петър Манев, усъвършенствана от Крум Янакиев Въжаров. От статията се вижда, че за по-обективно приближаване към комплексната сила на всяка планета, са включени и астрономическите й данни. 

Към астролозите и астрономи програмисти се отправя молба за съдействие: може ли да се състави програма (или да се усъвършенства вече съществуваща), така че да се получи ефектът на неравните орбиси от двете страни на всяка планета, според теорията н КМА? Това е особено важно за опериране с примарните дирекции, понеже от дълговековен опит най-добрите астролози знаят, че събитията по рекстасцензии (по екватора) дават прогнози с най-голяма точност.

         

Предлагаме ви статията “Канон на математическата аспектология” на руски език, така както е публикувана в списание “Росийская астрология” бр.5/1995г

 

Начало 2  3  4  5  6  7  8  9

Таблица за орбисите на главните аспекти

Таблица за орбисите на второстепенните аспекти