Нова книга - съдържание

снимка
 

"Астромедицина за всеки"

 

 

Поръчка на книгата по куриер
 

Съдържание
Увод ........................................................................................... 9
Глава първа: Причини за заболяванията..................13
Зацикляне.................................................................................14
Как функционира мозъкът? ..................................................14
Главоболие ............................................................................. 20
Безсъние и сън ....................................................................... 20
Смърт ....................................................................................... 22
Примери за проблеми, водещи до зацикляне ................... 23
Конфликтът между поколенията .......................................... 25
Амбивалентни чувства........................................................... 26
Натрапливи действия ............................................................ 27
Вярата....................................................................................... 30
Емоционално зацикляне ....................................................... 32
Видове емоции........................................................................ 33
Справяне с отрицателните емоции .................................... 35
Справяне с нулевите емоции................................................41
Ролята на отрицателните емоции ....................................... 43
Ролята на положителните емоции ...................................... 44
Надежда.................................................................................... 48
Смях............................................................................................51
Езикът на емоциите ................................................................ 53
Думи, които разболяват ......................................................... 54
Ролята на думите ................................................................... 58

 

Глава втора: Методи за изцеление................................ 65
Метод на Юпитер – лечение с вяра..................................... 67
Изповед...................................................................................... 67
Спонтанна ремисия (регресия)............................................. 69
Съмнение................................................................................... 70
Ролята на религията................................................................ 72
Плацебо ......................................................................................75
И все пак лекуват ли лекарствата? ...................................... 83
Схема на истинското лечение ................................................ 85
Метод на Венера – лечение с любов ................................... 86
Терапия чрез изкуство ............................................................ 90
Примери за лечение .................................................................91
Силата на кръвта ..................................................................... 96
Физически упражнения ............................................................. 98

 

Глава трета: Астромедицина ........................................... 99
Астрологични символи и термини ........................................101
Зодиакални знаци ...................................................................101
Планети .................................................................................... 102
Управител на знак ...................................................................103
Дом. Уравител на дом ............................................................103
Планетите в медицинската астрология ..............................107
Планети добротворци ............................................................107
Астрологичната връзка между планети и органи ............ 108
Астрологични съответствия между знаци и болести ...... 109
Връзка между причините за заболяванията и зодиакалните
знаци ..........................................................................................110
Астрологични съответствия на органите и системите в човешкия организъм................................................................................. 115
Ян система .............................................................................. 115
Ин система............................................................................... 116
Двигателна система............................................................... 116
Кръвоносна система ............................................................. 117
Имунна система ..................................................................... 118
Лимфна система .................................................................... 118
Костна система....................................................................... 120
Пикочно-полова система...................................................... 120
Нервна система...................................................................... 121
Примери ....................................................................................122
Домовете в медицинската астрология ...............................123
6-и дом .......................................................................................124
8-и дом .......................................................................................124
12-и дом......................................................................................124
Аспектите в медицинската астрология................................125
Минорни аспекти ......................................................................126
Подкрепящи здравето аспекти .............................................126
Аспекти към управителя на 1-ви дом...................................126
Аспекти към светилата...........................................................126
Аспекти на управителя на 6-и и 8-и дом .............................127
Аспект към планета в знак. Наранен знак ..........................128
Позиция на Марс в знак .........................................................128
Позиция на Сатурн в знак ......................................................128
Сила на аспекта........................................................................128
Нараняващи конфигурации....................................................129
Аспекти към асцендента ........................................................130
Мидпойнти..................................................................................130
Аспекти на злосторниците .....................................................130
Прехвърляне на здравословни проблеми от един орган на
друг............................................................................................. 131
Кардинален кръст.................................................................... 131
Неподвижен кръст....................................................................132
Подвижен кръст........................................................................132

 

Глава четвърта: Темперамент..........................................139
Четирите темперамента и връзката им с емоциите ........ 140
Формиране на темперамента ................................................144
Радостта и зодиакалните знаци..............................................154

 

Глава пета: Болестите ........................................................157
Диабет (захарна болест)..........................................................158
Имунна система, психика и автоимунни заболявания.......170
Множествена склероза............................................................178
Примери с карти....................................................................... 180
Белодробни заболявания .......................................................184
Бъбречни заболявания .......................................................... 188
Стомашни проблеми – язва .................................................. 190
Сърдечни заболявания ..........................................................195
Инсулт.........................................................................................198
Кожни заболявания .................................................................200
Алергии ..................................................................................... 201
Възпаления................................................................................203
Рак ..............................................................................................204
Астрологични съответствия ..................................................208
Депресия и психични заболявания....................................... 211
Психични разстройства ...........................................................212
Биполярно афективно разстройство....................................213

Глава шеста: Изчистване....................................................219
Изчистване на кръвоносната система със
- Сатурнови методи ................................................................ 225
- Слънчеви методи.................................................................. 226
Хранене..................................................................................... 227
Мазнините и токсините............................................................ 230
Астрологични цикли на телесното тегло.............................. 233
Цикъл на светлината – ден – нощ......................................... 234
Цикъл на топлината – сезоните лято и зима....................... 235

Цикъл на влагата – свързан с фазите на Луната ............. 236
Цикъл на сухотата – свързан с Уран ................................... 236
Промени в средата и тялото.................................................. 236
Външната среда и болестите ................................................ 238
Заключение ................................................................................241
Библиография .......................................................................... 243

 

Поръчка на книгата АСТРОМЕДИЦИНА ЗА ВСЕКИ по куриер
 

 

 

За автора - Съдържание - Дизайн корица

Форма за контакти

 

За разпространение и поръчки на едро: 0895 656964