Eзотерично лечение

лечение

Преодолим ли е избора да сме болни

 

дата на публикуване: 25.10.2012 г., 90987 прочитания
 

 

Противоречията между официалните медицински становища и резултатите, постигнати с мобилизация на съзнанието /холистика/ никога няма да бъдат решени, било поради научната скованост на първото, било поради всеобхватността на второто. Въпрос на личен избор е да бъдем здрави, защото го желаем или да боледуваме, защото доказани научни тези ни уверяват, че оздравяването е невъзможно.

 

Източните школи, както и дълбокият християнски мироглед, доминирал в западната цивилизация до началото на деветнадесетото столетие отдавна са обхванали пълнотата на човешкото съзнание, подробно са описани – иносказателно и поетично – неговите мрачни мазета и страшни подземни лабиринти, отровни блата и вонящи реки, както и неповторимата красота на пейзажите, които се откриват от високите кули, просторни ароматни тераси и осветени покриви. Отхвърлянето на това познание от консумативната цивилизация доведе до развитието на психологията и психиатрията, които се опитват да го заместят и които все още са в съвсем сурова и груба форма за да се доближат до неговата пълнота.

 

Според някои източни трактати мисленето – основен инструмент на човешкото съзнание – може да протича в различни измерения. То може да се осъществява в едно измерение и това е положителното и отрицателното мислене, акцентът върху което напоследък ни обезпокоява. Постоянното втълпяване как ако сме мислели само положително сме щели да имаме положителни резултати е реклама на нещо вредно. Да извращаваме нещата от такива каквито са в такива каквито ни изнасят до безкрайност не е пътя който може да ни доведе до успех. Подобна наивна теза не служи за друго освен при заслужената липса на резултат да си признаем, че не сме успели да изпълним това детинско условие. Малко по сложно и пак доста елементарно е геометричното мислене в две измерения когато процесите се осъзнават като вълни. Стереометричното мислене изследва триизмерния свят - спиралите. До предела на триизмерния свят са границите на науката и логиката в който те се доказват. В тези граници е и познанието на алопатичната медицина. Често пъти, обаче, научните открития се достигат интуитивно и едва след това се доказват експериментално или обличат в теория. Интуитивното мислене регистрира послания от и в четириизмерния свят.

 

Според Свами Шивананда Радха триизмерното мислене се осъществява със скоростта на звука, докато интуицията със скоростта на светлината. Тези скорости, разбира се, не са измерени – условно се сравняват големите разлики във възможностите на едното и другото.

 

Виктимологията разглежда съучастието на жертвите в престъпленията, което в най-добрите случаи е равностойно на участието на самия престъпник, а по-често го превъзхожда по активност. От гледна точка на виктимологията заболяването е престъпление, при което престъпник и жертва са едно и също лице. В този смисъл всяко заболяване е морална криза. Това, че в някой човешки организми е заложен по-голям ресурс и са по-устойчиви, не означава, че нарушавайки нравствения закон тези хора не натрупват в себе си условия за боледуване.

 

Друга гледна точка – предпочитана от нас – е, че болести няма. Всеки човек има ограничения изобщо, както и пулсиращи периодични ограничения. Обикновено различните тренировъчни системи отместват нашите общи ограничения с течение на времето. Малко по сложна е ситуацията с тези, които са специфични за отделния човек. Възприемането на заболяванията като стесняване на нашите граници вероятно ни доближава до схващането на Лао Дзъ: „мъдрецът знае, че е болен. Ето защо не е болен“.

 

Навярно пръв Хосе Силва в двадесети век даде открито практика за програмиране на събития чрез човешкото съзнание като дясна конструкция, т. е. за да предизвикаме едно събитие с ума си е необходимо да „заредим“ нашата представа за време с етика. Техниката се нарича „умствен контрол“ или „Метода Силва“ и решава проблеми от всички спектри на човешкия живот.

 

Все пак тази практика има по скоро външна насоченост и е трудно приложима за случай, в които желаем да коригираме характера си.

 

Този пропуск беше допълнен от доктор Максуел Малц, който разшири и задълбочи практиката, залагайки на факта, че там където психолозите и психиатрите се провалят, провала е преодолян от математици като Норберт Винер и нарече системата „Кибернетично психопрограмиране“.

 

Овладявайки тези системи се насочихме към обясненията за китайските бойни изкуства и форми на медицина дадени от доктор Ян Дзюн Мин. Той представи сполучлив планетарен модел на човека от който изведе структурата на човешкото биополе подобно на земното магнитно поле. Човек се намира на земята и като част от биосферата е под влиянието на електромагнитното поле на земята. Доктор Ян Дзюн Мин говори като учен и неговите изследвания разглеждат само електромагнитното поле на човека, защото то може да бъде измерено с физически уреди. Ние сме убедени, че съществуват и други компоненти на човешкото биополе, които никога няма да бъдат измерени с уреди в триизмерния свят. Детекторът на лъжата, например, отчита само триизмерни реакции на нашето тяло според вътрешното ни състояние. Ето защо той лесно се лъже от човек, практикуващ редовно дихателни упражнения. Едно умение което, за съжаление, може да се окаже жизнено необходимо за вътрешната ни хармония в свят, узурпиран от изгубил чувство за мярка елит, когато ще се опитат да принудят някой от нас към неетични постъпки чрез емоционално и интелектуално изнудване. Никакви физически детектори няма да измерят точно дали казваме истината или не, няма да измерят човешката съвест или Светия Дух в нашите параклиси.

 

Тази по-дълбока представа за нашето биоенергийно битие е заложена в различните школи по йога.

 

Държейки сметка за нея изместихме „долния“ полюс на човешкото биополе в областта на перинеума вместо под пъпа. както е при доктор Ян Дзюн Мин и същевременно отпадна нуждата от изучаването на „всички меридиани и точки в акупунктурата и акупресурата“. Отпадна и нуждата от сложното и донякъде изкуствено разширение на темата кой полюс бил южен и кой северен и какво ставало с човека от двете страни на екватора или на самия екватор. Иронията е, че по този начин все пак използваме правотата на „бръснача на Окам“, което е елемент от логиката.

 

Екстрасенсите имат много силни биополета. Същевременно, когато ни лекуват по подобен начин ние получаваме оздравяването си наготово в етичен план. Хората, които могат да го правят са редки природни феномени и не могат да покрият нуждите навсякъде. Това е така, защото според доктор Ян Дзюн Мин, нашата кожа е най-силният изолатор на полето в човешкото тяло и екстрасенсите трябва да го преодолеят два пъти.

 

Ситуацията е съвсем различна, ако работим със собствения си капацитет за свои здравословни проблеми. В този случай силата на нашето поле е напълно достатъчна. Тук ще обясним няколко начина за лечение чрез използване на собствените ни ресурси, които са резултатни, защото не трябва да преодоляваме други съпротивления, освен наложените от нашия ум вътрешни бариери и които в случая ще използваме като благоприятно за лечението ни условие. Това лечение наричаме Метода, защото твърдим, че то по универсален начин обхваща всичко, което се случва в тялото ни. До него стигнахме след многогодишно обучение на здраве от здрави хора, а не от болести както медиците се опитват да стигнат до лечение, учейки се от пациентите си. Как точно Бог постепенно ни водеше към това откритие или по-точно припомняне, е описано в сайта www.metod.eu.

 

Ако разгледате следващия текст може да намерите някакъв собствен път, за да се излекувате, а самият той описва част от начините, по които ние постъпваме.

 

Вече уточнихме,че човешкото тяло има два полюса. Един около перинеума и един около темето. Горният се активизира чрез сетивата, които се нуждаят от външни фактори. Ето защо основно се работи с долния, където активизацията е мускулна и изцяло под наш контрол.

 

Вариант първи:

Както си стоим прави или седим на стол изтегляме опашката напред. След това стягаме ануса и го изтегляме нагоре и навътре в тялото, все едно че увисва на опашката. Упражнението се нарича Мула Бандха /базисно заключване/ и полето ни сега е активизирано на около две трети. По същия начин ще изтеглим и простата /матката/ чрез контракция на мускулатурата в долната част на корема нагоре и навътре в тялото докато усетим известно затруднение в дишането. Дишането ще стане гръдно, а ако сме изтеглили простатата/матката/ много силно или го правим за първи път ще дишаме с горната част на гърдите си. Това е вариант на Ваджроли Мудра /диамантен печат, печат на копието - светкавица/ и полето е активизирано мускулно изцяло. Дишането е гръдно. Ако се чувства някаква особена трудност, нека в началото да не правим Ваджроли Мудра, достатъчно е само да си мислим, че я правим. Изобщо, нека има едно усещане за комфорт, концентрация и баланс. Трябва да ни е приятно и дори да сме глуповато нахилени още по-добре. Сега трябва да приберем брадата към гърдите, което се нарича „Джаладхара Бандха“ /заключване на гърлото/. Обикновено потокът, който вече е тръгнал към горния полюс се блокира в основата на врата, ако брадичката е вирната. Ако приберем леко брадичката, изтегляйки врата нагоре, потока естествено протича към ръцете. Ако брадичката е допряла плътно до гърдите, потокът се вихри вътре в торса. И от това положение, което се нарича Маха Мудра /велик печат/, нека насочим мислите си към заболялата област, може да се отдадем на удоволствие от факта, че тя съществува в тялото ни и напомня на себе си, да й се усмихваме отвътре и потока естествено се отвежда от мисълта ни в тази област и решава всякакви проблеми там. Така е много лесно човек да излекува всичко с помощта на биополето си и е напълно достатъчно. Ние обаче ще направим още малко. Без да нарушаваме конструкцията на Маха Мудра се опитваме да извършим локално движение ако е възможно, създаващо допълнително напрежение в областта, оставаме на границата на болката и задържаме там. Скоро тази граница ще се отмести и ще можем да натегнем движението още малко.

 

Вариант втори:

От Маха Мудра натягаме много силно контракциите на мускулатурата поддържаща Мула Бандха и Вадджроли мудра докато усетим как работи сърцето ни. Сега отвеждаме с мисълта си усещането за нашия пулс в заболялата област докато „самата тя започне да пулсира“. Електромагнитното поле на сърцето е 40 пъти по силно от това на мозъка.

 

Вариант трети:

При заключена Маха Мудра отпускаме простата /матката/ и правим коремно вдишване без да отпускаме обаче Мула Бандха защото така ще деактивираме полето. При издишването затваряме Ваджроли Мудра все едно, че простата /матката/ тласка въздуха и „издишваме през заболялата област“. Повтаряме като при вдишване си представяме, че „въздуха влиза през нея“. В случая въздуха не влиза, влиза психичната енергия наречена прана /ци, ки, вис виталис/ която е универсална за цялата вселена. Това е една от формите на Тала Юкта /съгласие с корена/.

 

Вариант четвърти:

При заключена „Маха Мудра“ стягаме максимално корема и дишаме коремно с голямо мускулно усилие. „Налягането“ в корема е огромно. Тласкаме мощни потоци с корема при издишването към повърхността на тялото, в случая към заболялата област. Тази практика се извършва с голямо усилие. Раздаваме се. Правим го докато се изтощим напълно. Това ще стане скоро. Нарича се Маха Веда Тантра /умножаване на Божествеността/.

 

Вариант пети:

Комбиниране на горните четири.

 

Ако седим на границата на болката в някаква статична поза след това ще трябва да разтегнем ставите или усучем тялото си в обратна посока пак на границата на болката за същото време.

 

Сутрин да станем по-рано ако на предния ден сме правили повече от половин час Мула Бандха и да затоплим литър, литър и половина вода, която ще изпием наведнъж. След това правим коремно дишане с отпусната мускулатура в областта на перинеума. Когато дишането се нормализира, т. е. стане приятно и естествено, да задържим след вдишване и да се опитаме да приберем корема и след това да го издуем. Да правим това в паузите, когато сме поели въздух около десетина до дванадесет пъти на пауза. Да повторим в десет до дванадесет паузи. Внимаваме цялата област на перинума да е напълно релаксирана през цялото време. Упражнението се нарича Ваю /въздух/.

 

Ако не правим сутрин Ваю, а тренираме практики свързани с Мула Бандха, след няколко дни ще настъпят неприятни проблеми с отделянето, които дори да не предизвикат хемороиди, ще ни откажат от практикуване.

 

Съществуват и ускорители на лечението със собственото ни биополе, подобно на метода Силва и д-р Малц, които би било излишно да обясняваме тук, защото са необходими допълнителни условия за постигането им.

 

Люлин Радулов

 

 

Все още няма коментари


*Псевдоним:

*Текст:
 Powered by Scriptsmill Comments Script