Астрологични статии

астрология

 

Един интересен поглед върху астрологията

дата на публикуване: 02.07.2010 г., 15137 прочитания
 

Станимир Стойчев
член на БАА


Човек. Живот. Космос. Размишлявайки върху фундаменталните въпроси за човешкото битие, вселената, смисълът на живота, реших да се спра на тези три прости думи. Според мен, те крият в себе си отправната точка или основата, върху която би трябвало да стъпим, за да се опитаме да си отговорим на безбройните въпроси или поне да се доближим до истината, чиято обективност е доста относителна.

Човек. Що е то? Две срички, елементарни за произнасяне и доста трудни за тълкуване. Има безброй определения за това понятие и всяко едно от тях само по себе си вярно. Например, според медицината човекът е жив организъм, материя, изградена от анатомични органи, които са свързани помежду си и имат строго предназначение за функционирането на тялото. Всеки нормален човек ще каже, че определението е вярно. Но дали е съвършено вярно и достатъчно изчерпателно?

Тъй като следвам специалност право, нека да видим какво е отношението на тази наука. Правото е доста абстрактна дисциплина и е строго насочена към измеренията на човешките права. Според нея човекът е юридическо или физическо лице /зависи от конкретния случай/, който има определени права и задължения. Вярно ли е? Ами, да. Реално погледнато е точно така. Но дали е съвършено вярно и достатъчно изчерпателно?

А какво казва философията за човека? Накратко, философията твърди, че човекът е съвкупност от тяло и душа. Той мисли, чувства, диша, развива се, боледува, смее се… Тук можем да цитираме стотици велики имена с определения за това понятие, които пак ще бъдат сами по себе си верни, но дали ще са достатъчно изчерпателни и ще обхващат ли те цялата концепция на съдържанието на това понятие? Съмнявам се.

От написаното дотук става ясно, че тези определения са сами по себе си верни, но ако решим да обхванем цялата същностна характеристика на понятието човек, всяко отделно определение ще ни се стори само част от големия пъзел, който е добре да бъде сглобен, ако искаме да продължим по-нататък. И така, нека видим с какво разполагаме: няколко десетки различни научни дисциплини – медицина, право, философия, психология, парапсихология…, имащи своя теза по въпроса. Ако сглобим всички хипотези може би ще получим една стройна и последователна характеристика на понятието човек:

 

 • Човекът, това е жив организъм, изграден от анатомични органи, които са свързани помежду си и имат определени функции /медицина/


 • Човекът е юридическо или физическо лице с определени права и задължения /право/
   

 • Човекът е съвкупност от тяло и душа /философия/

  Разбира се, тук можем да допълваме още безброй тези. Но… не ви ли се струва, че винаги нещо ще липсва? Привидно, изградената от нас структура на понятието е цялостна и завършена, но ние сме мислещи същества и колкото сме еднакви, толкова сме и различни един от друг. Следователно, всеки може да допълни по нещо от себе си, да изрази своето становище и то пак ще бъде вярно и би се вписало идеално в нашия безкраен пъзел. Нали знаете, че няма една фундаментална истина, те са много, защото има безброй мнения, а от своя страна всяко мнение е истина тогава, когато е пречупено през призмата на притежателя си. Изводът е само един, а именно: на базата на научните теории и познания можем да добием една доста ясна представа за това какво представлява човекът, но пълния и точен отговор се крие във всеки от нас…

  Живот. Какво е животът? Периодът от раждането до смъртта ни, битието ни, материалният израз на съществуването ни, низ от възходи и падения, фина и структурирана последователност от добри и лоши моменти, преход от едно измерение в друго, еволюция на трансцендентното в нас или просто една условност, с която душите ни трябва да се примирят? Май каквото и да кажем тук все излиза вярно. Както и да лавираме, колкото и умело да си играем с думите, какъвто и подход да приемем – философски, психологически, абстрактен, стратегически, материален – съжденията ни все са верни и все са недостатъчно пълни. Извод – и отговора на въпроса „какво е животът” се крие във всеки един от нас.

  Космос. Най-вълнуващата част. Необятен. Изпълнен с мистерии и тайни. Тайни, някои от които са открити, а други може скоро да не бъдат. Планети, галактики, звезди, комети, астероиди. Пространство, изградено от милиарди елементи. И пак онези банални въпроси. Какво всъщност е Космоса? Каква е функцията му? Какво има там, в далечината? Астрономията вече е дала отговор на някои от тези въпроси. Но само в материален и физичен аспект. Отново множество определения и отговори, които сами по себе си са абсолютно верни, погледнато от позицията на точните науки. Но не мислите ли, че пак нещо липсва? Не знам за вас, но на мен ми липсват доста парчета от пъзела, дори бих казал – повечето.

  Опирайки се на съвременната официална наука, ние знаем, че човекът представлява жив организъм, съставен от органи, които имат точно определена и незаменима функция. Нещо като компютър, чиито елементи са си на точните места и ако един се повреди, то цялата система излиза от строй. Същото се отнася и за животните, насекомите, но и за автомобилите, мобилните телефони.

  Размишлявайки по тези въпроси, човек стига до удивителни заключения и успява да „види” онова, за което сякаш е бил „сляп” досега. От написаното дотук, бихме могли да направим заключение, че и Космосът, също като нас, хората, автомобилите, компютрите… е една сложна и прецизна система от множество елементи, имащи точно определено предназначение в това тъй необятно за нас пространство.

  До този извод можем да стигнем лесно и бързо, само наблюдавайки циклите на планетите, Слънцето и Луната. Съществува подобие между небето и земята. Д-р Карл Густав Юнг обяснява връзките на подобието между различни обстоятелства и процеси с термина синхроничност.

  Защо написах всичко това? За да да покажа, че всичко е свързано. Всички хора на тази планета са свързани помежду си, от своя страна пък, нашата планета е част от цялото, част от Космоса. Ние сме част от една необятна и фина структура, в която всеки елемент играе важна роля за правилното функциониране на този огромен механизъм, който ни движи и благодарение на който сме това, което сме. Но сам по себе си, този необятен механизъм е изключително трудно да бъде обяснен и осмислен изцяло. Опитахме се да дадем определения на трите основни понятия, играещи ролята на „ключ” към цялостния и завършен отговор на въпросите, касаещи хората от хилядолетия. А успяхме ли? Може би… не. Сякаш нещо липсва и винаги ще липсва в този наш пъзел. А може би не…

  И в този момент на объркване и неразбиране на процесите, протичащи около нас и вътре в нас, на помощ идва астрологията. Последователката на Юнг, д-р Лиз Грийн, основава първия център за астропсихологични изследвания в Лондон и продължава проучванията си в областта на астрологията и връзката между планетните цикли и събитията на Земята. Тя изследва и периодите на спадове и възход в човешкия живот и проявлението на напрегнатите и благоприятните аспекти между планетите в индивидуалните хороскопи. Зависимостта между планетарните разположения и цикли спрямо положителните и отрицателни периоди в човешкия живот е доказана както от д-р Грийн, така и от стотици хиляди астролози. Мишел Гоклен пък – френски статистик, решен да докаже, че астрологията е заблуда, прави велико откритие в нейна полза и доказва връзката между планетните разположения в хороскопа и избора на професия. Той доказва и неизменната връзка между звездните карти на родители и деца – истина, която личи с просто око дори за човек с минимални познания по астрология. За щастие вече има отделна наука, която изучава космическата унаследеност – космогенетика.

  Неизменно следват въпросите, свързани с астрологията - наука, достойна за уважение и поклон пред необятната й мъдрост. Какво представлява тя? Какво ни дава? Как благодарение на нея милиони хора по света преоткриват себе си всеки ден? Само факта, че едно велико знание като астрологията, датиращо отпреди повече от пет хиляди години, е достигнало до нас и продължава да се развива и разпространява, е показателен за изначалната мъдрост заложена в тази наука. Астрологията е наука за звездите, най-общо казано. А астрономията е в нейна помощ с вече направените прецизни изследвания, наблюдения и изчисления за движението на планетите.

  Ако направим съпоставка между астрология и сеизмология, ще открием много общо. Как работи сеизмологията? На базата на наблюдения за определен период от време, тя открива разни зависимости, които използва при бъдещите си прогнози. В астрологията е същото. Още по-показателно е как синоптиците правят своите прогнози. Например, за един 30-годишен период, те разглеждат и изследват кога и при какви обстоятелства се наблюдава определен тип време и на база тези дългогодишни наблюдения правят своите дългосрочни прогнози. Ами физиката? Ние знаем, че ако пуснем един предмет, той ще падне. На базата на какво знаем? Закона за гравитацията. Не е ли това надникване в бъдещето или с други думи казано - предсказване на развоя на една ситуация?

  Сега да вземем астрологията. В нея има елементи – Венера в Риби, Марс в Близнаци, Меркурий в Лъв, разположени съответно във 2-ри, 7-ми и 10-ти дом с определени аспекти помежду им. На базата на хилядолетните наблюдения на тези планетарни конфигурации не е толкова трудно да направим една вярна и качествена прогноза, също като го правят физиците, синоптиците и сеизмолозите. Не мислите ли? Реално, тези науки, заедно с астрологията, работят на един и същ принцип!?

  Доказан е факта, че астрологията е лидер в описанието на качеството на определени периоди и точното прогнозиране на датите на събитията. Но функциите й далеч не свършват тук. Преди всичко, тя е наука за себепознание. В днешно време няма психолог, познаващ принципите на астрологията, който да отрече, че тя всъщност е висша форма на психологията. Няма друга наука, която толкова детайлно и подробно да даде правилно описание на характера на определен индивид, силни и слаби страни, таланти, недостатъци, комплекси, подсъзнателни преживявания и т.н. Фактът, че в Америка все повече психоаналитици и астролози се обединяват, за да работят заедно, както и съществуването на астропсихологичния център на психиатъра Лиз Грийн, са в подкрепа на това твърдение.

  Астрологията изследва влиянието на небесните тела върху събитията и процесите, протичащи на Земята с помощта на астрономията и с методите на математиката, психологията и философията. Тя обхваща почти всички възможни направления като космос, битие, човек, живот, психология, философия, медицина и пр. и така чрез методите, теоремите и аксиомите, с които разполага, дава много точни отговори на фундаменталните въпроси, касаещи жителите на Земята. Тази наука, както никоя друга, може да бъде приложена ефективно в абсолютно всички сфери на живота, като резултатите винаги са смайващи.

  Връщайки се на трите понятия човек, живот, космос, можем да направим заключението, че астрологията обединява тези думи в едно цяло, образувайки затворена система или по-точно идеален механизъм, който дава обяснение на всички глобални въпроси, чийто отговори не са били намирани с никое друго средство.

  Всяка част от човешкото тяло отговаря на определени зодиакални знаци и планетни принципи. От своя страна животът може да бъде разделен и е подвластен на циклите на определени планети както в индивидуален, така и в глобален мащаб. А космосът е основата, на която астрологията се развива и доказва от хилядолетия насам. Не е ли очевидна връзката? Трите понятия, които разгледахме се обединяват в едно цяло, благодарение на астрологията.

  Чрез нея, всеки може да разбере какъв е всъщност, защото изследванията показват, че ние, хората, не познаваме добре себе си. По пътя на себепознанието ние можем да се променим към по-добро, както и да разберем смисъла на съществуването ни тук, на Земята, да открием призванието си. Този процес е настъпил при милиони хора, благодарение на опитни астролози, посветили живота си тази наука. Използвана правилно и обич, тя може да открие невиждани досега хоризонти пред нас, както и да ни промени коренно към по-добро. Разбира се, астрологията има огромен принос и в областта на медицината, както и в стотици други области. Но това е предмет на отделна статия.

  В това изложение аз всъщност не казах нищо ново, просто се опитах да покажа как отговорите на въпросите, които ни вълнуват, могат да бъдат открити чрез единственото по рода си знание, обхващащо всемира, а именно: АСТРОЛОГИЯТА

 

 

 

Вашето мнение за статията

 

Comment Script

Looking for new opportunities?
Amazing information! Check this out. There is no more information like this on the web!loopnova.host s chat

adswebcom1143 - 03/05/2019 - 23:34 ч.
БРАВО! На мен са ми правили два пъти хороскоп и малко се разминават нещата, въпреки, че са правени от един и същ астролог през 5 год. Не е ли странно? В последно време мн. ме вълнува астрологията и бих искала да науча повече за нея!
Marinela - 12/04/2014 - 08:44 ч.
Според Учителя Човек се състои от ум,сърце душа и дух.Тялото е функция на ума ,а това са Аsc,Dsc, Ic, Mc,т.е. чрез Астрологията се описва Човека в своята пълнота.Чрез нея се разбира и вътрешното съдържание и смисъп.:-P:-PB-)
борис078-0105-2011-18 - 05/01/2011 - 18:37 ч.
Според Учителя Човек се състои от ум,сърце душа и дух.Тялото е функция на ума ,а това са Аsc,Dsc, Ic, Mc,т.е. чрез Астрологията се описва Човека в своята пълнота.Чрез нея се разбира и вътрешното съдържание и смисъп.
борис078 - 05/01/2011 - 18:36 ч.
До Теди: потърсете ме ако обичате на скайп: stenly_-bg1
ДО ТЕДИ / Станимир Стойчев - автора - 10/22/2010 - 11:52 ч.
prochetoh vsichko,mnogo mi dopada tazi tema no i iskam da pomolia ako e vazmojno da mi napravite edna prognoza za men ili me nasochite kam koi da se obarna.zakoeto shte sam vi blagodarna.blagodaria skype ime tedy61
tedi - 10/21/2010 - 10:27 ч.
толкова е просто -слънцето създава живота ,а планетите са гравитационни гиганти ,които изкривяват енергията му по различен начин.. и т.н.
wagner - 09/12/2010 - 16:13 ч.
Трудно е да се ориентира стар човек в тази техника, но тя е достъпна за младежта и се надявам повече млади хора да потърсят истините на астрологията, да прогледнат за бъдещето, за да разчетат неговите знаци и то в полза на всички хора. Смисъл ли? Винаги има смисъл да търсиш, да откриваш, а не като слепец да се луташ в лабиринта на живота, където дори и една малка звездица би била полезна на търсещия.
Една вярвяща във всичко различно госпожа. - 09/02/2010 - 21:36 ч.
Браво!!!
Като се замисля в момента, след като развълнуван прочетох статията, колко хора непрекаснато си задават въпроси за своето съществуване, лутат се из тамния светал тунел на живота, търсейки безуспешния изход. Никой обаче не си задава въпроса кой си ти самия, каква е твоята цел, кое опредя бъдещето ти....Както казваш- ние самите сме загадка....Можем да се впуснем в безкрайни коментари, но по- важното е да разчупим старите стереотипи за изкривените представи за астрологията и да разкрием нейната сила, с която можем да си дадем отговор на нещата, които непрекаснато ни се случват.
mikele - 08/20/2010 - 21:29 ч.
До Стелла : Заинтригувахте ме с изказването си, че следвате психология и изучавате астрология. Ще се радвам да поговорим и евентуално да обменим опит. Ако желаете, потърсете ме на СКАЙП : stenly_-bg1
Станимир Стойчев - 08/18/2010 - 23:38 ч.
Статията е перфектна. От много години сама се занимавам с изучаването на астрология,но установих,че много западни психолози пишат книги по астрология. Направих обратното и сега завършвам психология. подкрепям мнението Ви, че астрологията и психологията трябва да се обединят за съвместна дейност.
Стелла - 08/10/2010 - 07:38 ч.
:-) Много хубава статия !!! Много ми хареса начина на мислене на това момче! Браво , само така младеж ! :-)
Никола Тончев - фен - 07/31/2010 - 23:44 ч.
Васко, астрологията в по-голямата си част представлява психология. Прочете ли внимателно статията? ;-)
Станимир Стойчев - 07/11/2010 - 17:44 ч.
Braoo !!! Ama sto si vklju4il i dosta psihologiq, ina4e 6
Vasil Vangelov - 07/11/2010 - 14:10 ч.
Вече има специални астро-софтуери, пригодени за прогнози за фондовата борса.Наистина няма събитие, което астрологията да пропусне, но както казвате- "Въпросът е то да бъде изтълкувано правилно". Астрологията не бърка-бъркат астролозите, защото сме хора. :-)
Станимир Стойчев - 07/04/2010 - 23:44 ч.
Start Previous Page
Име
Коментар
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P