Астрологични статии

астрология

 

Астрологически аспекти
на икономическите кризи

дата на публикуване: 30.10.2008 г., 56418 прочитания
 

автор: Кирил Стойчев

Следвайки вторият принцип на Хермес, който гласи, че: „Това, което е долу е подобно на това, което е горе”, трябва да открием отражението на световната финансова криза и върху звездното небе. Кои са тези астрологически фактори, аспекти, планети и звезди, които могат да ни разкрият закономерностите в цикличността на световните икономически кризи?


В хода на това изследване ще вземем за отправна точка момента, който дава началото на т.нар. „Голяма депресия” в САЩ – 24.10.1929г. Този ден получава названието „черен четвъртък”, защото цените на акциите изведнъж падат рязко, в следствие на което инвеститорите търпят огромни загуби. Той е последван още от два „черни” дни понеделник и вторник съответно – 28 и 29 октомври. Макар и започнала в САЩ, кризата се разпространява и обхваща целия свят и продължава близо десетилетие.


На 28.10.1929 планетата Сатурн, която в класическата астрология се асоциира със загуба, криза, ограничения, се намира на 26 гр. и 42 мин. в знака Стрелец, в съвпад със звездата Елтамин*, разположена на 26 гр. и 58 мин. в Стрелец. Тази звезда е от съзвездието Дракон и според древните астролози се свързва с безчестие, падение и загуба на престиж, а според руския астролог Павел Глоба тя има разрушително влияние и символизира жажда за власт, ненаситност, масова хипноза. Последното определение е от особено значение за поведението на икономическите субекти преди настъпването на кризата и непосредствено след това, когато борсовата търговия е изключително подвластна на слухове и на неоправдано високи, а след това на неоправдано ниски очаквания за цените на акциите.

 

 


Съвпадът на Сатурн със звездата Елтамин, според мен се явява астрологическия спусък, който задейства икономическата криза през трийсетте години на миналия век.


Когато се прави хороскоп на човек не се обръща толкова голямо внимание на съвпадите с неподвижните звезди, макар че в картите на известни личности те много често са в съвпад с личните планети. Но когато разглеждаме процеси, които оказват влияние върху цялото човечество, съвпадите на тежките планети (Сатурн, Уран, Нептун и Плутон) с неподвижните звезди, са едни от основните фактори, които биха ни помогнали да прогнозираме надеждно важни световни събития.


Нека сега да обърнем поглед към настоящето и световната икономическа криза, която отново започна от САЩ. Ако проследим борсовите индекси ще видим, че техния спад започва в края на 2007г., веднага след пика, отбелязан на 9.10.2007г., когато индекса „Dow Jones” достига стойности от 14 164 пункта. За месец и половина той падна до 12 743 пункта към дата 26.11.2007г. Обръщайки поглед към разположението на планетите на тази дата, не може да не ни направи впечатление факта, че планетата Плутон се намира на 27гр. и 47мин. в Стрелец в съвпад със звездата Елтамин (28гр. и 00мин.) в Стрелец. Планетата Плутон също символизира кризата и разрухата, така че нейния съвпад със звездата от съзвездие Дракон Елтамин се явява спусък, подобен на този от 1929г. Започва ипотечната криза в САЩ, която някои от икономическите анализатори, определят като началото на настоящата икономическа криза.


Плутон продължава своето бавно движение напред по градусите на зодиака и в началото на 2008 година влиза в зодиакалния знак Козирог, отдалечавайки се на около 2-3 гр. от звездата Елтамин и това дава глътка въздух на икономическите процеси. В средата на 2008г. изглежда, че кризата едва ли не вече е преодоляна. Но планетите освен директно имат и ретроградно движение, т.е. от гледна точка на земния наблюдател, те забавят своето движение, спират за миг и започват да се движат обратно по градусите на зодиака. Така и Плутон от началото на месец април тръгва да се движи ретроградно и започва да се приближава отново към звездата Елтамин. Към средата на месец септември 2008г., той отново е в съвпад с нея с орбис по-малък от 0,30 гр., - време което съответства на тласъка на настоящата криза, даден от банкрута на компанията „Леман Брадърс”.

 

 

 

Този съвпад съответства на отключването на низходящия тренд на икономическите индекси в САЩ, който в края на септември постепенно се пренесе на капиталовите пазари в Азия и Европа. Събитията наподобяват тези от 1929г., с тази разлика, че в съвпад със звездата Елтамин се намира не планетата Сатурн, а Плутон, който по принцип е с по-продължително и по-тежко влияние, отколкото Сатурн. Това означава, че се намираме в началото на нова глобална икономическа рецесия.


Само две събития не могат да потвърдят един подобен извод, може да става дума за „случайност”. Нека проверим кога друга тежка планета – Уран - преминава през тази точка и дали тогава също има подобни събития в икономическата сфера. Това се случва в края на 1987г. В икономиката денят 19 октомври 1987г. е известен като „черен понеделник”, защото тогава борсовите индекси падат с 22% само за един ден и това бележи началото на икономическа криза, продължила три години. Действието на Уран е подсилено и от Сатурн, който в края на 1987г, също преминава през 28-мия градус на знака Стрелец. Интересен е и фактът, че в този момент Уран е в съвпад със звездата Елтамин с орбис четири градуса, докато Хирон е в точна опозиция с Елтамин и в съвпад със звездата Бетелгейзе от съзвездието Орион и с Полярната звезда, която има същата еклиптична дължина** като Бетелгейзе.
 

 

 


Откриваме че в зодиака има една ос, резонираща със икономическите процеси, която към днешна дата сече Зодиака на две от 28гр. на знака Близнаци (там се намира звездата Бетелгейзе) и 28гр. на знака Стрелец, където към настоящия момент се намира звездата Елтамин***. Ще дам на тази ос името „Ос на икономическите кризи”. Можем да разгледаме тази ос като чувствителна струна, която, когато бъде докосната от преминаване на тежка планета, отключва негативни тенденции в световното икономическо развитие. В частност в САЩ, като водещ пазарен субект в световната икономика, затова в таблицата по-долу са показани периодите на икономическа рецесия в САЩ.Примери:

 

Събитие

Години

Продължи-телност

Астрологическо съответствие в началната година на кризата

Криза от 1797

1797-1800

Сатурн в съвпад с Бетелгейзе

Криза от 1819

1819- 1824

Уран в съвпад с Елтамин

Нептун в съвпад с Елтамин

Криза от 1837

1837- 1843

Хирон в съвпад Бетелгейзе

Криза от 1857

1857-1860

Няма съответствие по оста

Криза от 1873

1873-1879

Няма съответствие по оста

Криза от 1893

1893-1896

Лилит в съвпад с Елтамин

Криза от 1907

1907-1908

Плутон в съвпад с Бетелгейзе

Следвоенна рецесия 1918

1918-1921

Северен възел в съвпад с Елтамин Южен възел в съвпад с Бетелгейзе

Голямата депресия 1929

1929-1939

10г

Сатурн в съвпад с Елтамин

Рецесия 1937

1937-1938

Хирон в  съвпад с Бетелгейзе

Рецесия 1958

1958

Сатурн в съвпад с Елтамин

Петролна криза 1973

1973-1974

Сатурн в съвпад с  Бетелгейзе

Борсова криза 1987

1987-1990

 Уран в съвпад с Елтамин

 Сатурн  в съвпад с Елтамин

Борсова криза 2002

2002-2003

Сатурн в съвпад с Бетелгейзе

Настоящата икономическа криза 2008

2008-

 

Плутон съвпад с Елтамин

 


Изводи:
Почти всички икономически кризи в САЩ през последните два века са ознаменувани от съвпади на тежките планети: Уран, Сатурн, Хирон и Плутон с оста на икономическите катастрофи, образувана от звездите Елтамин и Бетелгейзе.


От четирите изброени планети, най-често в контакт с оста е Сатурн, като през 20-ти век всеки негов контакт е съпътстван от криза. Само два съвпада на Сатурн не са отбелязани в таблицата - от 1914 и от 1943г. с Бетелгейзе – но това е времето на двете световни войни, съпътствано и от икономическа разруха.


По-чести и с по-тежки последствия в мирно време са съвпадите на тежки планети със звездата Елтамин.

Заключение 1:
Съвпадът на Плутон със звездата Елтамин от 2008г., логично ознаменува начало на нова икономическа криза, която вероятно ще продължи с години. Ако направим съпоставка с кризата от 1907 година, когато Плутон е в съвпад Бетелгейзе, ще видим че тя е продължила 2 години. Следователно това е минималната продължителност на настоящата икономическа криза

Заключение 2:
Астрологията е наука, която с голяма точност описва и предсказва глобалните икономически процеси. Следващата икономическа криза можем да очакваме по време на поредния съвпад на планетата Сатурн със звездата Елтамин който ще се осъществи в края на 2017г. През 2020 г. Южния Лунен възел е в съпад с Етамин, следователно целия период между 2018 и 2020 е критичен. Критична за глобалната икономика ще бъде 2031-2032г., когато в съвпад с Бетелгейзе ще бъдат планетите Уран и Сатурн.

 

-------------------* звездата Елтамин – позната е още като Гама от Дракон, Етамин, Етанин. Тя е оранжев гигант от спектрален клас К5 и се намира на 148 светлинни години от нашата Слънчева система. Елтамин е най-ярката звезда от съзвездието Дракон.

** еклиптична дължина - в астрологията се работи с проекциите на звездите и другите небесни тела върху еклиптиката.

*** поради люлеенето на земната ос, наречено прецесия, звездите макар и бавно също се преместват и тяхната еклиптична дължина се променя във времето. В нашият пример от 1929 до 2008 г. Елтамин се е придвижила по еклиптиката с 1 гр. и 07 минути

 

 

Източници:

Ebertin, Fixed Stars and their interpretation, 1971

 

Wikipedia, List of recessions in the United States

 

  

Вашето мнение за статията

 

Comment Script

s club newcastle
https://www.sparkly ycool /page/10/ club outfitsadvice

sparkly ycool - 09/28/2019 - 14:22 ч.
Check this out!
Trying to meet some nice looking s? Have actually a fast view at our web site! Connect is here -> 123hentaitube s

greatsmile197 - 08/01/2019 - 01:56 ч.
Looking for new opportunities?
Amazing information! Check this out. There is no more information like this on the web!loopnova.host cam

adswebcom1143 - 02/28/2019 - 04:08 ч.
много хубава статия, във всичко казано има много истинност.. Кризата според мен ще повече от Плутон в Козирог
Реджи - 10/19/2012 - 14:55 ч.
Аз мисля че още много ще пострадаме
гюлчин - 10/16/2012 - 12:36 ч.
Създателят е определил с изключитена точност минало, настояще и бъдеще... Но все пак и ние имаме шанс да променим нещата около нас към добро с на пръв поглед от дребните неща: любов и уважение към природата, към ближния и към всичко, което но заобикаля...
Елена Иванова - 05/16/2012 - 08:59 ч.
Adat e na zemyta....
lilit - 11/26/2011 - 14:26 ч.
koga ]e predskavete kriza za politizite
Sonq - 11/23/2011 - 06:43 ч.
Аз пък съвсем съм закъсняла!?! о това не пречи на управляващите световния пазар да създават изкуствени кризи, а на медиите да подсилват и без това не лекото ни положение.
Не ви ли се струва, че всичко това е една манипулация. Не смятате ли че се опитват да ни вкарат в Матрицата и понеже българинът е чепат и не се подава, а на пук на всичко оцелява, дай да му наложим геноцид!??
Страшничко е че ни вкараха и тестовите обучения на тъпите американци и ние пак сме достатъчно по-добри от тях. Лошото е че биват духът, на хората, смазват го и ни правят зависими, та ние сме си направо крепостни, дали селяни или граждани все тая.
Хора! НЕ ВИЖДАТЕ ЛИ ЧЕ СМЕ ПО-ЗЛЕ И ОТ РОБИ.
ТОВА Е МАНИПУЛАЦИЯ.нА НЯКОГО МУ Е ИЗГОДНО ДА НИ ДЪРЖИ В ШАХ.ДА СМЕ НЕУК, БОЛНИ И НЕ ДОБРЕ С ГЛАВНИЯ. ПРОСТ НАРОД СЛАБА ДЪРЖАВА.

някой си никой от всички - 11/19/2011 - 09:47 ч.
kogato govorim za kriza,trabva da e v krizi, zas o ikonomieskata idva do vsi4ki drygi,svurzani s 4ydoto 4ovek, koito, mnogo trydno priema dymata promana,a ta e kreshasho neobhodima v 21 vek

ivanova - 10/28/2011 - 10:56 ч.
Омръзна ми да чата предсказания.Спомням си Ванга в интервю предрече,че до 2015 година ще е в криза ,тогава ми се струваше невероятно,защото бяха започнали да говорим за е. съюз .Сега разбирам , че демокрация значи /кражба/,демокрация означава узаконяване на обирджиите.Няма демокрация за бедните...
Васил Борисов - 10/22/2011 - 08:07 ч.
Господин Стойчев,съвсем наскоро открих вашите книги и вашите статии и всичко ,което съм прочела много ми харесва...ще продължавам да чета...но най-много ми хареса коментара Ви след тази статия...ЗА 20 годишния икономически геноцид на българския народ!!!За мен тия ненаказуеми кражби не са случайност!НЯКОЙ ИМА ИНТЕРЕС НЕЩАТА В БЪЛГАРИЯ ДА НЕ СЕ ОПРАВЯТ!!!В европейския съюз сме...нима те не виждат,че нещата в България не са като в другите страни членки на съюза!Много песимистично е но като,че ли няма изход!От седем работя и живея в чужбина...носталгия и разделено семейство...и чакам нещо да се промени!Страдание!Но нали Дънов казва,че страданието извисява душата!
Йорданка Стойчева - 10/07/2011 - 13:15 ч.
В България в последните 20 години няма криза, а има кражба, затова и нещата не се оправят (за обикновения човек). Иначе кризите минават и заминават, но така е в нормалната пазарната икономика.

През 2011 г. до момента има ръст на износа 50%. Да сте чули някъде да има ръст на заплатите от 50%? Няма и да чуете, защото ще използват думичката "криза" за оправдание за ниските заплати още поне 5 години, до следващата световна икономическа криза. А определени икономически субекти ще прибират в джобовете си печалби, немислими за фирми, които работят в Западна Европа и плащат нормални заплати от 1500-2000Е на своите работници
К.Стойчев - 07/27/2011 - 10:21 ч.
Пишете, че кризата ще трае 2 години, но те минаха...
Бенедето - 07/24/2011 - 21:44 ч.
не ѕнам кога започват и кога свършват световните кризи,но със сигурност знам че в Българиа кризата не сваршва от 21 гоини.каквото и да пишете това е факт
венетка георгиева - 07/16/2011 - 14:59 ч.
Start Previous Page
Име
Коментар
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P