Астрологични статии

астрология

 

Нумерологията и психологическите комплекси

 

От книгата на Хр. С. Енев – „Числата – космически цикли и вибрации”, Изд. „В. Априлов” – Габрово, 2000; www.area.bg/ariel_simvoli

 

 

Нумерологията е учение, което чрез прости аритметични действия и подходяща интерпретация ви позволява да преоткриете своята оригиналност със закодирани силни и слаби страни, да разберете скрития смисъл на минали, настоящи и бъдещи събития. Предисторията на Науката за Числата е много древна, но нейните принципи и закони не са се променили, а само са се развили и обогатили със съвременен смисъл и съдържание. Корените на Нумерологията отвеждат до египетските жреци, 11 хиляди години преди новата ера. Познавали са я посветените в древна Финикия, Вавилон, Индия и Китай. Сравнително "съвременните" основни положения на Свещената Математика дължим на Питагор и неговия последовател Платон. Самият Питагор е живял през VI-ти век пр.н.е. и е учил повече от 20 години при жреците в Мемфис. Неговите наблюдения и заключения го водят до извода, че хармонията на света се съдържа в порядъка на числата. Според Платон, всички хора са частица от божествената мощ и се подчиняват на космическите сили и вибраторни въздействия. Те се проявяват в имената и рождената дата, а всяко число е Космически знак, натоварен с физически и събитиен смисъл, който чрез количествената си характеристика участва в еволюцията на личността. Човек е неотменна част от Вселената, затова в глобален и индивидуален план той се влияе от всяка промяна в нейната цикличност.

 

Всеки отделен цикъл - едномесечен, тримесечен, четиримесечен, едногодишен (Лична година, Транзитен Годишен цикъл), Астрологичен Дом и т.н., налага нови вибрации. Те са изпълнени със събитиен смисъл и нови възможности, от които можем да се възползваме, с цел да се адаптираме по-лесно към промените. Познанията, които дава Нумерологията ни позволява да съобразим своите планове и поведение в съответствие с изискванията на времето. Така най-адекватно бихме успели да се приспособим към ритъма на Вселената, да останем в хармония с нейните вибрации. Модерната Нумерология се заражда в САЩ, а самите американци са убедени в силата на числата. Потвърждение за влиянието и значението на тази наука е фактът, че много известни личности след консултация с нумеролози и промяна на своето име са постигнали обществено признание и слава. Такива са Марк Твен, Сара Бернар, Мадона, Стинг, Шер, Сандра, Принс, Жан-Клод ван Дам и др. Учението за числата предизвиква толкова голям интерес днес, поради практичността и качеството на своите резултати. В индивидуален и психосоциален план, Нумерологията дава възможност да възстановим равновесието между себе си и Природата, да следваме нейния естествен ритъм и да не пропускаме своя шанс, щом знаем кога да го чакаме.

 

Отражението на психологическите комплекси в Нумерологията В интерпретациите и методиката на модерната Нумерология намират отражение и се използват познанията на такива науки като Астрология, Медицина, Психология и много други, описани по-подробно в книгите ми. В нумерологичен план информативно се използват дадените по-долу кратки интерпретации на най-популярните и често срещани психологически комплекси. Техните проявления се откриват на различни места в такива нумерологични параметри като:

 

• Слабости – биват вида: I-ва /Второстепенна/ - представлява разликата м/у едноцифрените числа на Деня и Месеца на раждане II-ра /Второстепенна/ - представлява разликата м/у едноцифрените числа на Деня и Годината на раждане III-та /ОСНОВНА/ - представлява разликата м/у числата на I-ва и II-ра Слабост

 

• Житейски път – представлява сбора от числата на деня, месеца и годината на раждане

 

• Душевен стремеж – представлява едноцифреното число от сбора на числата на всички гласни в пълното име

 

• Число на Съдбата – представлява едноцифреното число от сбора на числата на всички гласни и съгласни букви в пълното име

 

Психологическите комплекси

 

Световноизвестният психиатър Карл Густав Юнг се приема за откривател на понятието "Комплекс". Според неговото учение, комплексът е жизнено проявление на психиката и отговаря на различни видове човешко поведение. Той се гради на базата на възприятия и реакции, които се задействат периодично под влиянието на определени сигнални ситуации. Комплексът се заражда много лесно. Понякога е достатъчна само една критична или обидна дума от родителите, близките, учителите или приятелите. Травмата, която често е мъчителна или трудно поносима, в повечето случаи се подтиска или напълно се забравя.

 

Въпреки това тя поражда повече или по-малко патологични енергийни възли, които остават да съществуват изолирани в психиката, докато не бъдат възбудени при определени обстоятелства. К. Г. Юнг открива, че при жените доминират комплексите, отнасящи се до дома, семейството, бременността, децата, съпружеския живот. При мъжете преобладават комплексите, свързани с общественото положение, престижът, успехите, кариерата и парите. В двата случая обаче, комплексът е проява на безсилието на волята и неефикасността на съветите, отправяни към нея. Днес на учените са известни много и най-разнообразни психологически комплекси, познанията за които помагат на психолозите да попречат на вредното влияние на вътрешните личностни конфликти.

 

Така например съществуват комплексите: на Отбиването (от него са страдали К.Г. Юнг, Чарли Чаплин, Алфред дьо Мюсе), на Прометей, Атлас и Икар, на Кармен, Протей, Орфей, Фауст и Солнес, на Дон Кихот, на Косинус и т.н. Човек живее със своите комплекси без да знае за тях или да ги осъзнава, но опитвайки се да им отговори. Ето защо, откриването на комплекса е главно условие за контролирането му. За преодоляването на комплексите най-важно е личното АЗ напълно да възстанови своите потенциални възможности и способността си да възприема нормално реалността, вместо да я пречупва през огледалото на миналото. В началото може да се състави списък на типичните ситуации, при които се проявява комплексът. Определянето на адекватни реакции трябва да върви заедно с осъзнатата необходимост от духовно пречистване. След това идва ред на решението за промяна, за скъсване с миналото и за започване на нов живот. Разбирането и осъзнаването на собствените грешки в поведението и мотивациите са едни от най-съществените фактори за еволюцията на личността. Пречистването, от своя страна, предлага възможността човек сам да реши дали и как да ръководи своя живот, да определя и развива в нова насока неизползваните си способности и заложби…

 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА КОМПЛЕКСИТЕ

 

ПАРАНОЯ
Параноята в най-общ вид представлява патологично надценяване на личното АЗ. Това е вид невроза, която се дължи на силно развито чувство за малоценност, съпроводено от огромна гордост. Проявленията на Параноята могат да започнат от леко душевно неравновесие и да стигнат до остри психози. В последния случай човек мечтае и си представя ситуации, в които той е най-добрият. Гордостта му подсъзнателно подхранва АЗ-а, стремящ се да бъде над останалите и да получи признание. Зад привидната търпимост, скромност, доброта и щедрост се крие враждебност, а често пъти омраза и деспотизъм. Съсредоточена върху собственото си величие, личността остава в сянката на самата себе си и на своя мним героизъм. Това рано или късно води до разрив в отношенията с околните. Огромната гордост, недоверчивостта, мнителността и измислената мания за преследване правят индивида лесно раним в неговия егоизъм, взискателност и претенции да бъде уважаван и харесван. В контактите той е придирчив и агресивен, не може или не иска да се вмести в рамките на общите изисквания и интереси. Параноикът е труден за разбиране - преценките му са деформирани, дори най-дребните неща се приемат драматично и усложнено. Свръхемоционален, импулсивно щедър и селективен, той бързо и войнствено преминава към защита и атака. Този тип хора са твърде уморителни за околните, понеже смятат, че всичко им е позволено. Те насищат пространството с тревожното си ЕГО и изтощават енергията на всички около себе си. Тенденцията към прояви на Параноя се засилва при: - Слабост 1 или дата на раждане 1, 10, 11, 16; - В астрологичен план – при Слънце в дисонанс с Луната, с Уран или Марс; Венера в дисонанс с Юпитер; - При Комплекс за Превъзходство и Комплекс на Нарцис.

 

МЕГАЛОМАНИЯ
Мегаломанията (в популярния език се използва терминът грандомания) е патологично състояние, което се разглежда като разрастване на Параноята, проявяващо се чрез крайности. Мегаломанията е известна и като "Лудостта на величията". Мегаломанът, в стремежа си към повече власт и обществен престиж, живее със своите илюзии, мечти и фантазии идентифицирайки се с тях. Неговата завист и егоизъм са подсъзнателни и грижливо прикрити, а чрез своето поведение той се мъчи да внушава човеколюбие и справедливост. Този тип личност, според настроението си, трябва или да бъде "Велик" или да е никой. Индивидът е убеден в своята добронамереност като в противен случай започва да изпитва угризения и чувство за вина. Ако по някакъв начин някой засегне образа му на "добър повелител", дори най-малката забележка би го настроила враждебно и агресивно. По тази причина мегаломанът се стреми да измести или отстрани хората, които се съмняват в него. Тенденцията към прояви на Мегаломания е най-силно изразена при Слабост 1, а в астрологичен план - при Слънце в дисонанс на Уран/Марс, Луната или Венера/Марс в конюнкция или в дисонанс с Юпитер.

 

КОМПЛЕКС ЗА ПРЕВЪЗХОДСТВО
Стремежът към превъзходство в този комплекс може да се прояви във връзка или като компенсаторна реакция на комплекса за Малоценност. Подтикван от егоцентризъм, индивидът с комплекс за превъзходство реагира по определен начин с цел да прикрие собствените си недостатъци. Най-общо, превъзходството се компенсира чрез склонност към преувеличения и импровизации от най-различен характер. В астрологичен план комплексът се засилва при Слънце в дисонанс с Марс или Юпитер.

 

ЕДИПОВ КОМПЛЕКС
Според Фройд съществува само един комплекс - Едиповия, а всички останали са последици от него. Женската форма на Едиповия комплекс на проявление се нарича комплекс на Електра. Едиповият комплекс е инфантилен /детски/ комплекс. Образно казано, той е "възел" от силни чувства, които определят сетивния живот на детето във възрастта между 3 и 5 години. Едиповите чувства се изразяват чрез голяма любов към родителя от противоположния пол и враждебна ревност към другия родител. На тази възраст, независимо от възпитанието си всички деца, в по-голяма или в по-малка степен, изживяват този комплекс, който има решаваща роля за емоционалния живот на подрастващите. Наивният израз на детските емоции може да породи отрицателни родителски реакции, а те от своя страна да станат причина за тревожен страх в детето. Към 5-годишна възраст това безпокойство е в състояние да прерасне в психическа затормозеност и подсъзнателно прикриване на чувствата и емоциите. Определящо значение за по-нататъшното развитие на всеки човек е той сам, по собствен начин да разреши проблема със своя комплекс. Ако го подцени, индивидът би срещнал редица проблеми, свързани с обществените норми и забрани относно кръвосмешението или чувството за вина, поради своята слабост. Проявленията на Едиповия комплекс се засилват при число на Съдбата 11 или 22 .

 

КОМПЛЕКС НА ЕЛЕКТРА
Фройд описва една важна разлика между комплекса на Едип и този на Електра. Според него в началото на своето развитие момиченцето е привързано към майка си. След това, към 5-годишна възраст то открива анатомичната разлика в половете и реагира на отсъствието на пенис по своеобразен начин - чрез комплекс за Кастрация (за полова ощетеност). Детското въображение го отвежда до мисълта, че е несправедливо "лишено", поради което е в състояние да намрази собствения си пол, смятайки го за по-низш. В този случай комплексът приема формата на срам и отричане от своята женственост, а малкото момиче започва още повече да обича баща си и да желае да прилича на него. В други случаи детето развива мъжки наклонности, когато: - те са били признати в семейството и/или в обществото; - има брат, който е обект на възхищение от страна на родителите; - има майка с изявена Анимус (мъжка) полярност; - детето е пренебрегвано или е лишено от нежност в семейството... Формите на комплекс на Електра намират проявление при Космическо число 11 и 22 или Житейски път 11 и 22.

 

КОМПЛЕКС НА НАРЦИС (Нарцисизъм)
Този комплекс е характерен с прояви на самодоволство, себелюбие, егоцентризъм и възхищение от себе си. "Нарцисът" с удоволствие се наблюдава в огледалото, зависим от своя стремеж да се хареса на околните, но най-вече на себе си. Той се нуждае от ласкателства и одобрение, издига в култ своя външен вид, идентифицира се с един измислен, идеален образ, който му придава тежест пред другите и го издига в собствените му очи. Дори най-малката критика относно неговата външност може да извади "нарциса" от равновесие, затова е необходимо той да бъде стимулиран с възхищение и комплименти. Такъв тип личности обичат да излагат на показ своите познания и силни страни, своята красота или обществено положение, проявявайки склонност към маниерничене и самохвалство. Една от формите на нарцисизма е издигането в култ на личната сексуалност, което обикновено е компенсаторна реакция на комплекс за Кастрация. Проявленията на Нарцисизма се засилват при Слабости 3 и 6 и при Кармичен урок 6. Комплексът може да се компенсира с професията на медицинските сестри и детските възпитатели, с някои “лунни” професии, с морските професии, с поезия и фотография и др.

 

КОМПЛЕКС ЗА ИЗОСТАВЕНОСТ
Явява се вследствие на недостатъчна любов, на дълбока самота и огорчение. Индивидът е бил принуден да съзрее рано и още в детството заживява с чувството, че никога няма да бъде истински обичан и признат като личност. Измамен в най-съкровените си очаквания, в юношеството той се съмнява в проявяваните към него чувства и симпатии, нуждаейки се от доказателства за тяхната искреност. За човек с такъв комплекс дори най-незначителните събития предизвикват мъчително безпокойство, породено от усещането за изоставеност. Силно критичен и взискателен, той се стреми да превъзмогне душевните си терзания като ги затваря в себе си. Така само подтиска и ограничава всеки порив за нежност. В резултат възникват съответни компенсаторни реакции, като демонстриране на способности и добродетели, смелост, стремеж да буди възхищение и др. Проявленията на комплекс за Изоставеност се засилват при ден на раждане 2, при Кармичен урок 8, число на Житейския път 4/13 или при Слабост 2, при Сатурн или Нептун в дисонанс с Луната и др.

 

КОМПЛЕКС ЗА ОТХВЪРЛЕНОСТ
При тази фрустрация човек се чувства изолиран, изоставен или пренебрегван от хората около него. Комплексът намира израз в натрапчиви мисли като: "Мен ме отхвърлят" или "Никой не ме обича". Изявява се в резултат на силно емоционално въздействие или грубо дистанциране на околните по отношение на личността. Проявлението на комплекса се засилва при число на Житейския път 4 или при Кармичен урок 1, при Слабост 2 и при комплекс на Каин.

 

КОМПЛЕКС ВСЛЕДСТВИЕ РАЗМИНАВАНЕ С ПРИЗВАНИЕТО
При този комплекс е разбита и сломена една силно чувствителна натура. Процесът се съпровожда с усещане за неразбиране и недооценяване от страна на околните. Разминаването с истинските способности и призвание може да се крие както в силната инертност на самия човек, така и да е свързано с провал в личния или обществения живот... Проявленията на комплекса се засилват при Слабост 3 и Кармичен урок 4.

 

КОМПЛЕКС НА КАИН (Каинов комплекс)
Това е комплекс, който “изразява враждата между хората”. Той е свързан с взаимоотношенията в детството и по точно с братята и сестрите. Малкият “Каин” се чувства подценен в сравнение с по-малкия си брат или сестра. Това е в състояние да го фрустрира и озлоби или да го тласне към бягство от реалността. По-късно комплексът на Каин се изявява като патологична форма на агресивност вследствие на подценяването или отхвърлянето на личността. Тази агресивност се изявява в юношеска възраст с враждебност и настървение срещу реален или мним съперник по отношение на по-привилегированото положение на последния. Индивидът е склонен да приема всяка ситуация като състезание между равни противници, в което той е длъжен да спечели или да запази своите предимства... Проявленията на комплекса се засилват при Слабости 3 и 5, а в астрологичен аспект при планети в ІІІ Дом в Дисонанс с Асцендента (предимно Венера, Меркурий, Сатурн, Уран, Нептун). Той може да се сублимира с упражняване на някои професии като зъболекари, психолози, работещи в социалната сфера.

 

КОМПЛЕКС НА ПО-МАЛКИЯ В СЕМЕЙСТВОТО
Характеризира се най-общо с неприязън към по-голямото дете в семейството, което обсебва изцяло вниманието на родителите със своите способности, красота или слава. Проявлението на комплекса се засилва при Слабости 1, 3 и 6.

 

КОМПЛЕКС ЗА ВИНА
Комплексът се проявява с постоянно /повече или по-слабо изразено/ чувство за вина и страх да не се сгреши и вътрешната увереност, че не се действа, както е необходимо. Типични са проявите на самокритичност, досадни скрупули, натрапчиви идеи или непрекъснати съмнения. Съвестта и чувството за дълг поставят толкова високи изисквания, че винаги съществува усещането за допусната грешка. Страхът и безпокойството да не се сбърка изострят колебанията преди да се пристъпи към действие. След приключване на определена работа започват съмнения дали е направено точно каквото е било необходимо. При това самонаблюдение и самонадзор, личното АЗ непрекъснато усеща обвиненията на някакъв въображаем "съдник", а всяка забележка се приема като укор или порицание. От друга страна, това прави личността стриктна и примерна, придирчива и максималист в поведението и преценките си. В определени случаи комплексът се съпровожда от мания за хигиена и чистота или е свързан с комплекс за Малоценност. Източници на "Вината" могат да бъдат някои от следните по-важни причини: - възпитание с насаждане на страх или чувство за вина, подценяване или пренебрегване на способностите; - постоянно сравняване с другите; - родители, радващи се на възхищение и слава - за детето е трудно да се идентифицира с техния подтискащ самочувствието му идеален образ; - душевни травми - отговорност за причинени рани, станала злополука, родители принесли се в жертва и пр. - самообвинения поради Едипови чувства или комплекс за Кастрация и др.

 

КОМПЛЕКС ЗА МАЛОЦЕННОСТ
Това е социален комплекс, за който е характерна загубата на доверие в себе си и в своите способности. Чувството за малоценност се явява голям проблем при утвърждаването, реализацията и постигането на по-високи цели в обществото. Личността се затваря в себе си, изолира се в собствения си свят, страда от своята нерешителност, чувства се различна в обществото, където мисли, че е отхвърлена от другите. Това й пречи да стига докрай в осъществяването на своите намерения. Такъв човек приема несполуките за доказателство на недостатъците си, а успехите - за плод на случайността. При това самоподценяване, човек се старае да се докаже първо на себе си, а след това на останалите. Веднъж осъзнал своята слабост, за да не бъде толкова уязвим, той непрекъснато се стреми да се самоусъвършенства и разширява познанията си. Дори и тогава обаче, в своя максимализъм индивидът не се чувства достатъчно "съвършен" за да пристъпи към действие, предпочитайки да не поема излишни отговорности и задължения. По такъв начин съвестта и натрапчивият скептицизъм се явяват бариера за личната активност и предприемчивост.

 

Комплексът за Малоценност поражда определен вкус към страданието, в мъката се открива своеобразна утеха, а на определен етап може да се стигне до пълно обезверяване. Нуждата от по-голяма сигурност прави "малоценния" човек силно чувствителен и към най-дребните неща. Тази фрустрация се компенсира с комплекс за Превъзходство. Малоценността най-изявено се проявява при Слабост 7. Комплексът за малоценност може да бъде сублимиран с реализация в някои области и професии като ветеринарна медицина, фармацевтика, търговия, хранителна промишленост и др.

 

КОМПЛЕКС ЗА КАСТРАЦИЯ
(комплекс за Полова ощетеност или Кастрационен комплекс)
Комплексът е свързан с фантазиите на съзряващото момче, че могат да го лишат от половия му орган - символ на неговата мъжественост. Тази подсъзнателна тревога идва от страха да не бъде наказан от бащата, поради своята сексуална активност или мнимо желание да съблазни майка си. Комплексът може впоследствие да стане симптом на натрапчива невроза. При мъжете някои от по-важните последствия са: - Развиване на комплекс за Вина и свързаните с това нерешителност, безпокойство и трудности в утвърждаването; - Полова, физическа или психическа слабост; страх от жените или презрение към тях, което може да прерасне във фригидност и женомразство; - През пубертета комплексът понякога се засилва и оказва влияние върху половата ориентация, сексуалните желания на юношата, а в определени случаи предопределя и склонност към хомосексуализъм.

 

Ако индивидът преодолее отъждествяването си с противоположния пол и докаже своята мъжественост, в по-зряла възраст той би срещал трудности с жените. В тях той ще открива само недостатъци, защото никоя не би могла да измести образа на майка му; - Нарцистично поведение; - Прояви на садистични наклонности - разрушителна импулсивност или агресивност, насочена към партньора с цел физическо или психическо нараняване. Формите на мъжкия комплекс за Кастрация намират по-слабо или по-изявено проявление при число на Житейския път 22 или Карма 8. Един от най-добрите начини за сублимиране на комплекса са заниманията със спорт. Изявени спортни имена с този комплекс са Борис Бекер /тенис/, Бернар Ино /колоездене/, Яник Ноа /бокс/ и др.

 

Последици от Кастрационния комплекс при жените: - В подчиненото положение се намира утеха и начин за себеутвърждаване, подхранвани от любов към бащата; - Стремеж към подчиненост в любовта и секса; - Прояви на някои от формите на Мазохизъм, Малоценност и комплекс на Електра; - Комплекс на Диана "Жената реагира на Кастрационния комплекс чрез отказване от своята женственост с цел да запази независимостта си. Тя развива и утвърждава своята мъжка (Анимус) полярност чрез финансова самостоятелност, решителност, напоритост, практицизъм и предпочитание на приятелството пред любовта. Този тип жени се стремят да конкурират, побеждават и подчиняват мъжете, опитвайки се да ги доминират социално и професионално, или настройвайки другите жени срещу тях" (Шарл Бодуен, "L'oevre de C.G. Jung"). Комплексът на Диана или на някои от неговите форми намират най-често изражение при Космически числа 11 и 22 и при число на Житейския път 11 и 22.

 

САДИСТИЧЕН КОМПЛЕКС
Това е комплекс, който се изявява с променлива честота и понякога има доста особени проявления. Колкото по-високо е интелектуалното нива на индивида, толкова садистичните прояви са по-изтънчени и умело прикрити зад двойна игра. Казано най-общо, садистът изпитва удоволствие и наслаждение да обвинява, шантажира и наказва, да причинява страдание, да бъде господар и да му се подчиняват. Той се отличава с наблюдателност, поради необходимостта да открие в другия неговите желания, слабости и недостатъци. Играта на изчакване - удоволствие за "ловеца", продължава докато потърпевшият не започне да проявява желание за близост или интимност и стане излишно прикриването на истинските намерения. Следва моментът за освобождаване на фантазиите за насилие… За постигане на целите са позволени всякакви средства: толерантност (при изчакването), измама, провокация, изнудване, подлост или шантаж. Насладата от страданието на другия е коварна и опасна дори за самия садист, защото унищожава възможността за спокоен и щастлив живот. Този тип хора обичат също да бъдат измъчвани, като Садизъм и Мазохизъм често вървят ръка за ръка, а неврозата е неразделна част от този тип характер.

 

От друга страна, садистичните наклонности могат да намерят своята житейска реализация, ако отговарят на призванието или бъдат използвани в някои от следните обществено признати професии: медицински персонал, хирург, съдия, полицай, следовател, военен, някои журналистически категории (репортер, "папарак"), литературен критик, карикатурист, възпитател и др. подобни. Садистичният комплекс има прояви, свързани с: - Досадни подигравки и коварни подмятания; сурови, язвителни и критични оценки; безпричинно злословие, клевети и др. - Воайорство, съзерцаване на ужасни сцени, стимул и въодушевление при гледане на злополуки и др. - Озлобление и коварно заяждане при най-дребни поводи; - Търсене на изкупителна жертва, върху която да се стовари отговорността за събитие, раздвижило духовете и т.н. Садистичният комплекс и някои от формите му намират по-изявено проявление при Кармичен урок 8, при Слабости 1 и 8.

 

МАЗОХИЗЪМ
При този комплекс се поражда смесване на желанията и понякога може да се превърне в комплекс за Малоценност. Индивидът обича да бъде подценяван, хулен и оскърбяван, да се подлага на самоунижение, да си налага непосилни задачи и т.н. Той се чувства удобно в безизходни ситуации, харесва му да бъде жертва и търси всевъзможни предтексти да се самоизтезава; предпочита физическото страдание, болката и нервното напрежение. Мазохизмът или някои от формите му най-често намират проявление при Кармичен урок 8, при Слабости 8 и 1, а в астрологичен аспект при Плутон в дисонанс със Сатурн, със Сатурн или Марс в ХІІ Дом.

 

САДО-МАЗОХИЗЪМ
Комплексът се явява в резултат на пропуски и грешки в семейното възпитание или обучението. Депримиращата среда или униженията, на които е била подлагана младата личност пораждат в нея стремеж към отмъщение. Появата на садистични наклонности може да се яви вследствие на физическа или социална непригодност, расови проблеми, материална или финансова диференциация и др. Средата на развитие в този случай е от решаващо значение, тъй като тя задушава или разрушава детето, ограничава неговата инициативност, пречи на естественото му развитие. Двете съставни части на Садо-Мазохизма обуславят затвореното поведение на индивида и могат да породят душевен срив или саморазруха на личността.