Слънцето - изгрев, залез

астрология

 

ИЗГРЕВИ И ЗАЛЕЗИ НА СЛЪНЦЕТО

 

В таблицата са дадени моментите на изгрев/залез на Слънцето за по-големите градове в България.

 

Слънцето днес

 понеделник, 16 юли 2018

 

     Град 

Изгрев

Залез

София:

6:02 ч. 21:03 ч.

Пловдив:

5:56 ч. 20:57 ч.

Варна:

5:44 ч. 20:45 ч.

Бургас:

5:45 ч. 20:46 ч.

Добрич:

5:43 ч. 20:44 ч.

Шумен:

5:48 ч. 20:49 ч.

Разград:

5:49 ч. 20:50 ч.

Ямбол:

5:49 ч. 20:50 ч.

Русе:

5:52 ч. 20:53 ч.

Стара Загора:

5:53 ч. 20:54 ч.

Велико Търново:

5:53 ч. 20:54 ч.

Димитровград:

5:53 ч. 20:54 ч.

Габрово:

5:54 ч. 20:55 ч.

Казанлък:

5:54 ч. 20:55 ч.

Свищов:

5:54 ч. 20:55 ч.

Плевен:

5:57 ч. 20:58 ч.

Ловеч:

5:57 ч. 20:58 ч.

Смолян:

5:57 ч. 20:58 ч.

Пазарджик:

5:58 ч. 20:59 ч.

Велинград:

5:59 ч. 21:00 ч.

Монтана:

6:00 ч. 21:01 ч.

Враца:

6:01 ч. 21:02 ч.

Благоевград:

6:03 ч. 21:04 ч.

Петрич:

6:03 ч. 21:04 ч.

Перник:

6:03 ч. 21:04 ч.

Видин:

6:04 ч. 21:05 ч.

Кюстендил:

6:05 ч. 21:06 ч.
 

 

                    Вижте и фазите на Луната