»стори€ на Ѕългари€ - статии

истори€

 

Ѕългарите са наследници на траките

дата на публикуване: 26.09.2015 г., 8509 прочитани€
 

 

интервю с ѕавел —ерафимов
пред actualno.com

 

 

ѕавел —ерафимов или както е известен в интернет пространството Ц —пароток, е автор на най-големи€ блог, защитаващ автохтонната теори€ за произхода на българите. “ой е също и автор на книгата Д»стинската българска истори€Ф, в ко€то, на база на публикуваните си материали, излага тезата, че народът ни е наследник на първите хора, живели по тези земи.

 

Actualno.com се свърза с него, за да коментира публикуваното наскоро генетично проучване, чиито резултати в по-гол€ма степен потвърждават неговата теори€, отколкото официалната верси€ за български€ произход.

 

ѕреди седмица станаха €сни резултатите от последното генетично изследване на българите, което сочи, че народът ни има подчертано европейска генетична структура и отхвърл€ тезата за тюрко-алтайски€ ни произход. ¬аши€т коментар относно изследването?  акво представл€ва автохтонната теори€ за произхода на българите?

 

“ака наречената автохтонна теори€ не е нова. ќще през XIX век √eорги –аковски изказва твърдението, че българите са местен народ. ѕак през XIX век велики€т родолюбец ÷ани √инчев пледира, че траките не са изчезвали никога, а само името им е променено на българи. ¬ началото на ’’ век, застъпници на тракийски€ произход на българите са Ќикола …онков-¬ладикин, ƒанаил ёруков, √еорги ƒържилов (ƒинката) и разбира се проф. √анчо ÷енов.

 

—лед ¬тората световна война, поради тенденциите, наложени от тоталитарната цензура, са малцина тези, които сме€т да загатнат, че народът на «алмоксис и ќрфей все още живее по древните си земи, но е познат под името българи. Ѕлагодарение на това, че живее и работи в  анада, наши€ сънародник √еорги —отиров публикува н€колко свои работи, в които доказва, че българите са стар балкански народ. “ова е мнението и на живеещи€т в јвстрали€ украинец —ергей Ћесной. ¬ работата си У»стори€та в неизвратен видФ този учен дава важни доказателства за местните корени на българите.

 

ћакар по разбираеми причини да не поддържат автохтонната теза, редица специалисти, работили през 70-те и 80-те години на ’’ век, представ€т информаци€, от ко€то става €сно, че тракийското участие в оформ€нето на български€ етнос е значително.  ато пример могат да бъдат посочени ƒимитър јнгелов, ≈вгений “еодоров, ћетоди ѕопов и т.н.

 

—лед 1989 година се по€виха други автори, на които старата цензура н€маше как да затвори устата.  нигите на проф. √анчо ÷енов б€ха преиздадени и това с€каш отвори вратата за истината. ¬ н€колко прекрасни творби, проф. јсен „илигиров доказа убедително, че готите от Ѕалканите са де факто същи€т народ както и ’еродотовите гети, които са и наши деди. јндрей  ир€ков написа доста интересна книга за местните корени на старите българи. ¬ажни и изпълнени с подробности работи публикува и проф. „авдар Ѕонев, за когото старите слав€ни са де факто траки. јвтохтоннната теза бе защитена също от ёли€ ’аджи ƒимитрова, ѕетър √еоргиев и още много други търсачи на истината.

 

ѕоддръжниците на автохтонната теза или по нашемунски Ц местни€ произход на българите, са много и ще стават все повече и повече. Ќе е никак лесно да се преодоле€т остарелите стереотипи, но и това ще стане, въпрос на време е. »ма едно интересно изказване, ако не се бъркам е на Ўопенхауер Ц »стината минава през три фази, първо € см€тат за абсурд, после й се пречи, бива спирана, но накра€ т€ бива приета като нещо очевидно.

 

ƒнес имаме помощта на генетиката, благодарение на тази наука се из€сн€ват доста неща. ≈то например вече знаем, че старите българи н€ма как да са тюрки понеже типичните за тюркските народи хаплогрупи се срещат едва у 1-2% от българите. “ова е нормално като се има предвид, че през —редновековието дедите ни са асимилирали доста узи и печенеги, които принадлежат на тюркската етническа общност.

 

√енетиците установиха и нещо необичайно за н€кои хора, а именно родството ни с населението на —еверна »тали€. ћен лично това не ме учуди. ¬се пак —трабон разказва за тракийски миграци€ в точно този регион. ѕлутарх пък постав€ тракийските роднини пеласгите като доминантна група на јпенините и дори споменава легенди, определ€щи пеласгите като създатели на град –им.

 

Ѕлизкото ни родство с хърватите също не ме учуди.  акто ние, така и хърватите са местен народ. “е са илирийското племе арвиати, за които е писал ѕлиний преди около 2000 години. “раки и илири са близки роднини. јпиан разказва, че в далечното минало на илирите и на траките се е гледало като на една общност, различните групи можело да се сравн€т с различните групи на гръцката етническа общност - еолийци, дорийци, йонийци и др.

 

Ќе б€х удивен и от родството ни с пол€ците.  орнелий “ацит пише за венетите, които били повли€ни доста от сарматите. «а сарматите ѕрокопий ÷езарийски об€сн€ва, че принадлежат на семейството на гетите, т.е. принадлежат на тракийската общност. ¬енетите от друга страна са предци на пол€ците.  лавдий ѕтолемей локализира ¬енетски€ залив в земите на днешна ѕолша. Ѕлагодарените на смесването на сарматите с венетите, ние имаме роднинска връзка с пол€ците.

 

ћалко се разочаровах от липсата на об€снени€ от страна на генетиците. “е акцентираха на това, че сред българите се срещат хаплогрупи, които са характерни за старото население на Ѕалканите, но допълниха и за присъствие на УизточенФ ген, който бил донесен или от старите българи, или от слав€ните.

 

“ози така наречен УизточенФ ген е R1a1. “ой действително се среща в »нди€, но не по ц€лата територи€ на страната, а предимно на север, сред населението, говорещо арийски езици. јз лично свързвам R1a1 с арийското нашествие в »нди€.  олкото и странно да звучи, то е описано от значителен брой гръцки и римски автори. ѕлиний, —трабон, ‘илострат, Ќоний, ÷ицерон и др. пишат за поход на тракийски€ бог ƒионис в »нди€.

 

явно се касае за обожествен тракийски цар, който е жив€л преди повече от три хил€долети€. Ћуций јриан разказва, че индийската цивилизаци€ е създадена от ƒионис. ѕреди неговото идване индийците се хранели с кора от дървета и сурово месо.

 

«а доста хора отъждеств€ването на траки с арийци е странно, но това е така, защото не сме запознати с доста данни. ѕовечето от нас не зна€т, че най-старото име на “раки€ е јри€. јрийците са бойци-колесничари, както и траките. ѕогребалните обреди на арийците са като тези на траките. Ќе на последно м€сто, хаплогрупата R1a1 е типична и за старите балканци. ”чени от ћичигански€ университет установиха, че носители на R1a1 са обитавали Ѕалканите преди около 13 500 години. “ова е около 12 200 години преди времето на јспарух и да се твърди, че Уизточни€Ф ген R1a1е донесен по време на –анното —редновековие е меко казано несериозно.

 

“р€бва да се добави и това, че Уизточни€тФ ген R1a1се среща в гол€ма честота сред говорещите слав€нски език венди, обитаващи √ермани€. “ова обаче не ги прави арийци. ѕросто вендите са повли€ни езиково, културно и генетически от същите хора, които повли€ват и старите индийци. ” нас R1a1 присъства сред 20% от населението, а при вендите се среща сред около 55% от индивидите. “ова се об€сн€ва лесно. Ќосителите на R1a1 са само един от петте основни градивни елемента на тракийски€ етнос. ѕрез Ќеолита или дори по-рано, през ѕалеолита, на Ѕалканите са се смесили н€колко групи хора. ќт тази амалгама са се родили траките, които благодарение на генетичното си богатство са се превърнали в здрав, силен и талантлив народ. ” нас арийски€т ген R1a1 не може да мине границата от 20% защото ние имаме и хаплогрупите Eb2, I2a, J2, R1b, a смесването е започнало преди поне 7000 години.

 

ѕри вендите R1a1 се среща в по-гол€ма честота, защото в далечното минало регионът, който са обитавали дедите на вендите, е бил слабо населен. ѕредците ни, носители на R1a1,  мигрирали в този район и смесили се с вендите, са се превърнали в доминанта група поради своите по-добри оръжи€, а и знани€та си в областите на земеделие, скотовъдство, металообработка. ≈то затова Уизточни€Ф ген R1a1 се среща сред вендите два пъти по-често отколкото при нас.

 

 ои са най-често разпростран€ваните лъжи за произхода на българите?

Ќай-разпространените и най-упорити лъжи за произхода на българите са следните:

1. “върдението, че старите българи са тюрко-алтайски народ.

2. “върдението, че старите българи са имали монголоидни черти.

3. “върдението, че владетелската титла на дедите ни е била хан.

4. ƒа не забрав€ме и иранската теза за произхода на българите, ко€то е само модерен заместител на остарелите теории.

 

Ќ€ма никакво доказателство за тези твърдени€. Ќе съществува нито един римски или гръцки автор, който да е определил старите българи като тюрки. Ќе съществува нито едно свидетелство на стар летописец, който да е описал българите като монголоиди. Ќапротив, говори се за едри, красиви хора, а цар Ѕорис II е описан като мъж с рижа коса. ѕо миниатюрите българите са изобразени като европеиди с кестен€ва коса.

 

«а титлата  јNј—,  јN≈—, проф. ÷енов об€сни отдавна, че това е старото изписване на кн€з, кнез. “итлата съществува и при траките, регистрирана е преди около 2700 години на надпис W-07 под формата AKENAS. —. Ћюботски е писал по този въпрос.

»ранската теори€ куца отвс€къде. Ќейните поддръжници не уведом€ват своите читатели, че —тефан ¬изантийски определ€ скитите като тракийски народ. Ќе е споменато и твърдението на ƒион  асий относно това, че тракийското племе даки е клон на скитите.

 

«нае се, че саките са източни скити, но не се казва, че според н€кои стари гръцки автори саките са траки. » дума не се отвар€, че траките сарапари са съседи на бактрийците, че над десет стари автори пишат за тракийски поход в »нди€. ƒа се пропуснат такива важни сведени€ е недопустимо.

 

ќткъде черпите информаци€ за своите твърдени€?

—писъкът е огромен, ще спомена само най-важните автори. ѕостарал съм се да си набав€ антикварни издани€ на ’еродот, “укидид,  сенофонт, —трабон, ѕавзаний, ћела, Ћивий, “ацит, —ветоний, ѕлутарх, ƒион  асий, ƒиодор —ицилийски, ѕрокопий ÷езарийски, “еофилакт —имоката,  онстантин Ѕагренородни и др. —м€там, че старите автори тр€бва да се прочетат подробно, а не да се разчита на избрани фрагменти, които са селектирани от предубедени хора.

 

—амо с исторически сведени€ истината не може да се намери. ќпределен извор може да се ползва като индикаци€, но не и като доказателство. ≈два когато дадено свидетелство от н€каква стара работа се потвърди от данните на ономастиката, археологи€та и антропологи€та, то може да се използва без притеснение.

 

ѕоради тази причина тр€бваше да се запозна€ с работите на различни лингвисти Ц ¬ладимир √еоргиев, »ван ƒуриданов, —ветлана янакиева, ∆ивка ¬елкова, ћирена —лавова, Ќиколай  овачев, …ордан «аимов, јнгел ƒавидов,  ирил ћирчев, —тефан ћладенов, Ћюбомир ћилетич, ќто ’аас, ћакс ‘асмер, јренд ¬ан ¬индекенс, Ћеонид √индин, ќлег “рубачов, Ћили€ Ѕ€юн, ёрий ќткупщиков.

 

ќт гол€ма важност б€ха и работите на јлександър ‘ол, ¬алери€ ‘ол,  алин ѕоржанов, …ордан …орданов, —тефан …орданов, »ван ¬енедиков, ƒимитър ѕопов, ’ристо ƒанов, »ван ћаразов, »ван ’ристов, Ќед€лка »ванова, ѕенка –адева, Ќели ћитева, јлександър ћилев, ѕетър ƒелев, ян ’ороровски, —ергей  рикин, ян Ѕест, —ибила ‘он Ѕредов, ‘редерик ¬аудхозен.

 

Ќаложително беше да се запозна€ подробно материалната култура, бит и обичаи на старите българи. »нформаци€ почерпих от работите на ѕламен ѕавлов, ¬еселин Ѕешевлиев, ƒимитър јнгелов, ѕетър јнгелов, √еза ‘ехер, ƒимитър ќвчаров, —танчо ¬аклинов, Ћюдмила ƒончева-ѕеткова, Ѕорис —имеонов, ћоско ћосков, ƒимитър ƒимитров и др.

 

ƒанни за тракийската истори€, археологи€ и бит взех от книгите на √еорги  итов, ƒаниела јгре, ƒиана √ергова, »ван ’ристов,  рум  атинчаров, ћиша ƒушек, –одица “анчау, –алф ’одинот, »гор ƒ€конов,  еворк ƒжаук€н и още много други. Ќабавих си доклади от конгреси по тракологи€, сдобих се и с книги, в които са публикувани извести€ на различни музеи.

 

¬ажни сведени€ получих от работи на румънски, словашки и украински учени. “раките са обитавали не само земите на юг от ƒунава, но също така и значителни територии от –умъни€, ”крайна, —ърби€, —ловаки€. Ѕез тези данни за археологи€та на тези държави ние н€ма как да получим €сна картина на реалността в далечното минало.

 

¬ие твърдите, че сме наследници най-вече на древното тракийско племе мизи.  ое обаче е наложило мизите в по-късни времена да започнат да бъдат наричани българи?
 

—ъвсем нормално е имената на народите да се мен€т. ƒнешните немци са наричани още германи, алемани. »ранците са познати в различни времена под названи€та перси, артеи, кефени, хорсари. ¬сички те важат за един и същ народ.

 

—ъдейки по сведени€та на ’еродот, —трабон и др. мизите са най-гол€мото тракийско племе. ¬ далечното минало те са владели земи от Ѕосфора до река ѕеней в “есали€, √ърци€. “€хна е била и територи€та на —еверна Ѕългари€, обитавали са и региони на север от ƒунава. Ќе тр€бва да забрав€ме и това, че мизите насел€ват дори ћала јзи€. —поред ƒеметрий ’оматиан, тези мизи са били прогонени на север от јлександър ¬елики, но след време се завърнали и със страшна войска преминали ƒунава и завладели не само “раки€, но също ƒалмаци€, ћакедони€, ѕанони€, “есали€.

 

ћизите не са едно племе, а съвкупност от доста племена.  ато принадлежащи на мизите са определени витините, меоните, мейоните, мариандините, а дори и значителна част от гетите, които ≈лий  атон преселва преди около 2000 години на юг от ƒунава.

 

—м€там, че на територи€, доминирана от мизите, е жив€ло и племе с древно име болги, или блегури. ¬ ирландски летописи се говори за идване на народ болги от “раки€. “ова станало по времето на  ир ¬елики Ц VI век преди ’риста.  ато благородници от средите на болгите са посочени ”мор и √остен, а тези имена се срещат като ”мор и √остун в У»менника на Ѕългарските BладетелиФ. »рландците н€мат сметка да лъжат, а и когато са създадени ирландските летописи, »менникът още не е бил намерен. ќсвен това твърдени€та за идване на болги от “раки€ се потвърждават от археологически данни. Ќаходки, типични за “раки€, се по€в€ват изведнъж в »рланди€.

 

Ѕолгите може да са били свещеническа прослойка подобно на селите, обитаващи ƒодона. “ъй както от името на малкото племе сели, познато още като ели, елини се налага название на ц€л народ, така от името на една малка, но радваща се на престиж група с име болги, или блегури, се е родило и нашето родствено име. Ќеговото значение е светли, си€йни, като сродни думи са санскритската барга-си€ние, латинската fulgor-си€ние, латвийската balgans- светъл.


»зточник: http://society.actualno.com/Pavel-Serafimov-pred-Actualnocom-Bylgarite-sa-naslednici-na-trakite-news_450920.html#ixzz3mp8XdmvV
 

 

 

¬ашето мнение за стати€та

 

Comment Script

–°—Г–њ–µ—А –Є—Б—В–Є–љ–∞ –µ –≤—Б–Є—З–Ї–Њ –і—А—Г–≥–Њ —З–Є—Д—Г—В—Б–Ї–∞ –≥–∞–і–Њ—Б—В.
–Х—Б–Є - 04/29/2018 - 22:35 ч.
–Р–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–∞ –Є—Б—В–Є–љ–∞ –Ј–∞ –∞–≤—В–Њ—Е—В–Њ–љ–µ–љ –љ–∞—А–Њ–і! –Т—Б–Є—З–Ї–Њ –і—А—Г–≥–Њ –µ –±—К—А–∞,–±—К—А–∞ –Ј–∞ –і–∞ –Љ–Њ–≥–∞—В —З–Є—Д—Г—В–Є—В–µ –і–∞ —Б–µ –Є–Ј–Ї–∞—А–∞—В –љ–∞–є-–і—А–µ–≤–µ–љ –љ–∞—А–Њ–і –∞ –Ј–∞–µ–і–љ–Њ —Б –і–∞–љ–∞–є—Ж–Є—В–µ —Б–∞ –µ–і–љ–Њ —Б–µ–Љ–µ –Є —В–∞–Ї–∞ –µ –і–Њ –і–µ–љ –і–љ–µ—И–µ–љ. –Ф–∞–ґ–µ –љ–Є–µ —Б–Љ–µ –њ—А–µ–Ї–Є –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є—Ж–Є –љ–∞ –Э–Њ–є –Є –Ј–∞—В–Њ–≤–∞ —Б–Љ–µ —Е–Њ—А–∞ –љ–∞ –С–Њ–≥–∞ –Є –Њ—В—В–∞–Љ –±—К–ї–≥–∞—А–Є.
–±—К–ї–≥–∞—А–Є–љ - 01/25/2017 - 17:08 ч.
»ме
 оментар
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P


 

 

 

ƒруги статии

 

ƒ–≈¬Ќќ-ЅЏЋ√ј–— »“≈ ƒЏ–∆ј¬» - »во јндровски

 

“–ј »“≈ » «¬≈«ƒЌќ“ќ Ќ≈Ѕ≈ -  ирил —тойчев

 

ј—“–ќЋќ√»„≈— ј“ј —»ћ¬ќЋ» ј Ќј ћјƒј–— »я“  ќЌЌ»  -  ирил —тойчев

 

 

 

 

–еклама

јстро връзкиуран
¬ръзки