История на България - статии

история

 

Кои сме ние? – Езикът, който говорим
показва това

дата на публикуване: 12.03.2009 г., 35976 прочитания
 

 Иван Желязков

 

Да, но тук има едно съществено условие, без което не може да се стигне до истината. Това е как разглеждаме езика, на който говорим. Защото езикът има две лица и може да ни подведе. Едното лице на езика е речниковият състав или лексиката. Тази част е много променлива и е само външният образ, който дава първото впечатление и съответно най-много подвежда. Другото лице на езика е неговата структура или граматика и е неговата устойчива, непроменлива част - истински бетон. Затова и таза структура, граматика се състои от цели три части: Морфология, Синтаксис и Фонетика. Това е истинската същност на даден език и съответно ни показва кои сме  и то без да може да се правят каквито и да е фалшификации, защото е невъзможно речта, която употребяваме всеки момент да бъде фалшифицирана.

 

Представете си една чаша, в която може да наливате всякаква течност, но чашата винаги си остава една и съща. Така и чашата на нашия език – граматиката е останала същата. Така е и с другите езици. Ето гръцкият език, който има писмени записи от близо 3000 години и те категорично доказват, че и от преди 3000 години и сега, езикът си е все синтетичен или чашата е една и съща. Освен това, граматиката сама за себе си не може да съществува. Тя обслужва езиковия материал, в който влизат думите и колкото и да има смесвания и влияния,  все нещо остава от първоначалният речников фонд. Иначе чуждият език се възприема изцяло, както са направили шотландци, ирландци и т.н. Но дори и в този случай, пак нещо остава от родния език.

 

Всички знаят, че шотландците говорят английския по свой начин. Затова не случайно в нашия език, наред със славянската лексика, съществува паралелно и лексика от прабългарски или тракийски произход. Имено тази структура на езика ни, неговата граматика разби лъжата за славянския ни произход и доказа прабългарската ни основа, впоследствие ще разберете от написаното по-долу и тракийска такава. Нашата граматика е коренно различна от граматиката на славянските езици и това го знае всеки езиковед, както в миналото, така  и днес. Обстоятелството, че българският език е причислен към славянската група на индоевропейското езиково семейство се дължи на политически причини или на недоглеждане и заблуждение. Именно като се използва неговата външна страна – лексиката и като се пренебрегва фактът, че наред със славянската лексика съществува и друг пласт, не толкова незначителен. А за граматиката пък въобще не се говори.

 

Остава открит въпросът кои са прабългарите? До сега твърдо се смята, че в българската народност, образувана в Дунавска България преди около 10 века, влизат три основни етноса: Траки, прабългари и славяни. Да, това са основните етноси, но езикът ни показва, че на практика са два основни етноса – траки и славяни, защото се оказва, че прабългарите са траки, които след дълго странстване се завръщат по родните си места. Като славяните са по-малкия етнос, който се претопява в тракийския и то при положение, че езикът му е наложен за официален през 9 век. Поради налагането на славянския език, по политически причини, за официален през 9 век, писмените паметници на българския език от съответното време носят чертите, естествено, на  славянската граматика и лексика. Но съвременният ни език показва, че това не е бил говоримият език на по-голямата част от населението.

 

Световно известен е фактът, че траките са автохотонното население на Балканите. Всички останали са пришълци, дори и гърците. Румънският език, който е със структурата на латинския език и голямо количество съответна лексика, показва че е някаква разновидност на латинския език, донесен от римските легиони или румънците също са пришълци.  Какво се получава на практика? Точно там където са основните поселения на траките на Балканите, днес се говори български език /дори и в извън държавните граници на днешната република България. Имам предвид република Македония, неофициалният език на много хора от северна Гърция, от източна Сърбия и т.н. /.  На всички пришълци на Балканите: сърби, хървати и словенци, гърци, румънци, дори и на албанци, езикът е синтетичен, само на българите е аналитичен и с много сложна глаголна система. Случайно ли е това? Оказва се, че не е. Прародината на индоевропейските народи, към които принадлежим се е намирала на Балканите и северното Причерноморие.

 

Преди около 10000 години става природен катаклизъм, известният “Потоп”, при който Черно море от езеро се превръща в истинско море и се образуват проливите “Босфора” и “Дарданелите”. Започва раздвижване на човешки маси. Една част от живеещите на Балканския полуостров хора тръгват на изток – това са нашите прадеди, наречени прабългари. Те отиват далеч на изток и създават свои държави. Има писмени източници за държавата Балхара /Балкара/ в Памир – 1000 години преди новата ера. При своето движение нашите предци се срещат с редица народи и естествено се получават някои езикови, лексикални и други взаимодействия – било с тюрки, било с ирански народи и т.н. Но структурата на езика на тези народи – тюрки, иранци е синтетична. А структурата на нашия език е аналитична или още веднъж се потвърждава истината, че структурата, граматиката на един език е неизменяема в основата си и е като чаша, в която можем да налеем всякаква течност, но чашата си остава една и съща.

 

 Затова смятам за прибързано  определянето ни като източноиранци, главно на големия общ произход от думи и някои малки структурни прилики. Естествено е да ги има след като българите са имали държава в Памир. След разпадането на “Стара Велика България” през 7 век от новата ера българите идват на Балканския полуостров, създават държава и до ден днешен се говори /в миналото в много по-голяма част от полуострова, сега в по-малка/ техният аналитичен език. А се смята, че още към 3-4 век от новата ера, траките са били вече в голяма степен изчезнало население от полуострова. Но доколко това е вярно, след като Херодот казва, че траките са втория по големина народ след индусите е отделен въпрос.

 

Възниква следният въпрос – откъде се взима този аналитичен език на Балканите, след като езикът на всички други народи на полуострова е синтетичен. Но тези други са пришълци. Или от тук следва с убеденост, защото няма друга възможност, че езикът на траките - с една дума на автохотонното население на Балканите да е аналитичен. Прабългарите, които тръгват от полуострова и отиват на изток се срещат с други народи, но езикът  на тези народи е структурно  различен от този на прабългарите  или не съществува възможността на Балканите да дойде аналитичен език привнесен отвън. От тук следва, също с убеденост, че прабългарите са завърнали се по родните си места  ТРАКИ. Затова, не случайно, в подкрепа на този факт идват много твърдения от древните хроники, в които буквално се казва – “Траките, които наричат българи ...” Писаното от даден хронист е безценен паметник, защото хронистът е съвременник на съответното време и неговото писание е един вид документален запис. Ето няколко примера за траките, които наричат българи: 

 

Михаил Аталиат - „История”
...мизи са със сигурност българите, които по-късно получили своето ново название...",
"...българите са мирмидонците..."

Зонара, речник
Пеонци - латинци или тракийски народ, македони. Тези са така наречените панонци. Панонците са българи."

Йоан Цецас, „Хилиади”
"Пеонците са българи".

Фулко, френски свещеник, описание на първи кръстоносен поход 1096 г.
"
Hinc iter aggressi per fines Vulgariorum, quos vocitant Thracas, ut habent monumenta priorum" -
„Оттук те поели път през земите на българите, които назовават траки според предишните паметници”.

карта от 4 век от Св. Йероним (331-420), той е написал името на нашите земи в античността -
Mesia hec & Vulgaria (Мизия, тук и България). Тя е съставена по още по-стари карти – на владиката Евсевий Кесарийски (270-338), наричан "баща на църковната история". Картата е запазена в препис от 12 в.

Йоан Цеца - "И тогава всички пристигнаха в Авлида с кораби, и заедно с тях Ахил, синът на Пелей и на Тетида, дъщерята на философа Хирон, водейки войска от хуни-българи-мирмидонци на брой две хиляди и петстотин." (ГИБИ10 с. 104)

Йоан Малала и Йоан Екзарх направо твърдят, че Ахил е бил българин (ДЯК ком. с. 211)

Мавро Орбини цитира сведения на Марк Аврелий Касиодор, че българите са се сражавали с римляните около 390 г. (МАВ с. 51-52).

Касиодор (
VI век, римски историк) пише, че «Българите са стар мизийски или илирийски народ»

Енодий Тицийски (473-524, епископ, придворен историк на готския крал Теодорих) също посочва, че българите са стар мизийски или илирийски народ.

В «Кратко житие» на Св. Климент Охридский (Охридска легенда,
Legenda Ochridica) авторът - охридският архиепископ Димитрий Хоматиан казва: "Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи...»

Лаоник Халкондил (
Laonicus Chalcondyles) казва, че трибалите ("тракийски" народ) са били най-древният и най-големият от всички народи. "Сега те биват наричани българи”, казва той.

Фолклор, обичаи, традиции - всичко съвпада с т.нар. "траки"
нестинарството,
кукерите,
сурвакането,
Трифон Зарезан,
Змийските празници,
Герман и т.н.
Народните носии на "траките" днес са български носии, гайдата, кавала, киселото мляко, шевиците (елбетицата) и др. са тракийски.

Йеросхимонах Спиридон в своя летопис "История во кратце о болгарском народе славенском" пише, че първият български крал (
rex), който се заселва от двете страни на Дунава през 986 г. пр Хр. се казва Иллирик.

"Летопис и Родословие" на поп Йовчо от Трявна - 1786-1855 г. - Първият български княз е бил по тези земи в 1184 година пр.Хр.

Anastasii, Historia de viti Rom. Pont. Patrolog. lat. 128, col. 1393 f
”…quia Bulgares, qui jure gentile sibi pariam subjugantes...”

Г.С.Раковский - "Това племе или голям род е познато в елинската стара повестност под общото и обширното народно име пеласги, кое име не е друго, освен белги = българи, изкривено от гръцките описатели на поради недостатката езика им. (Че гръцките описатели много странни речи писани с "б" са писали с "п" върху това можеме наведе много примери.

Г.С.Раковский - Отечеството Александра Македонскаго, кое се е съхранило и до днес в правото си наименование Бела или Белица, тии са го писали в старост Пелла а днес Мпелитса. Тъй и множество други.)"
---------

 

 

Случаен ли е фактът, че имаме много стар и самобитен фолклор? Случайно ли е изказването на бившия френски президент Франсоа Митеран, че българите са в основата на световната цивилизация, случайно ли е и подобното изказване на американския професор Норман Дейвис, че българите лежат в основата на европейската цивилизация? Разбира се, че не е. Траките, основата на нашата народност, са създатели на високо развита неолитна култура, от която  заимстват по-късно и гърци, и римляни и т.н.

 

Затова на националния нихилизъм трябва веднъж завинаги да се сложи край.  Време е българите да повярват в себе си и да подобрят настоящето си така, че и днес да служат за пример на другите народи.

 

Други статии от същия автор:

Българският език и произходът на българите

Някои неоспорими факти от българската история

 

Вашето мнение за статията

 

Comment Script

Check this out!
Seeking to fulfill some nice looking ? Have a fast view at our website! Connect is here now -> 123collegetube s

greatsmile197 - 07/31/2019 - 23:22 часа
Looking for new opportunities?
Amazing information! Check this out. There is no more information like this on the web!ethosien.host cam

adswebcom1143 - 02/28/2019 - 13:53 часа
Михаил Аталиат,Зонара,Фулко,Йоан Цеца,Йоан Малала и Йоан Екзарх,Мавро Орбини,Касиодор,Енодий Тицийски и т.н.Всички говорят за БЪЛГАРИ и земята на БЪЛГАРИТЕ.И моля вече, стига с тия прабългари.Колкото е имало византийска империя, толкова и прабългарите се вместват в измислените реалности от 19-ти век нататък.

Михал - 11/28/2014 - 11:59 часа
Местният ни истински произход
e-lit.info/pub/518-mestniyat-ni-istinski-proizhod
Недялко Неделчев - 02/28/2014 - 23:06 часа
ot tuka trugva si4ko :)))
az sum - 12/16/2013 - 02:28 часа
Zdraveyte.Molya da buda izvinen,4e ne ha na rodnia ni ezik,no ne razbiram nichto ot kompyutri a i, moya e sus slabi danni.Namiram se v Germania i jivo se interesuvam ot drevnata ni istoria.Imam edna ogromna molba kumredakciata vi.Ne moga da se svutja s edin ot komentiralite statiata.Opitvam se da mu ha 4rez abv pochta no mi izliza nevaliden imail adres.Bihte li mi pomognali...Kasae se za yonko.dimitrov@yahoo.Blagodarya Vi ot surce.v tozi duh,ZA DA NI IMA Predpolagam imaila Produljavayte mi chte vi se iz he.Imam sayt,koyto neprekusnato se obnovyava.Sega sum na 63 godini.Izrasnal sum v komunizum i sum rabotil v tyahna sistema.Edin ot u4itelite mi e izrabotil atribu e za filma ,,Kapitan Petko voyvoda''.Predichnite politici si ,,izmiha ''rucete s nego pred Europa i, go osudiha zaradi izkustvoto mu.Sega se zayjdat s men zachtoto napravih bulgarskata policia za smyah pred celia svyat.A ochte ne znayat kakvo gi 4aka.Chte pada golyam smyah.Sram i POZOR!!!Gorkata BULGARIA SE ZATRIVA UMICHLENO !!!Kliknete na ,,Smurt v izpulnenie na evropeyskite preporuki''i... ,,s 4ifte nojove v CHAO LIN''-v-k Standart.
Aleksandar Spasov maystor nojar-Germania - 11/17/2013 - 17:40 часа
Здравейте на всички, аз се казвам Йонко и съм продуцент на документални филми. Възхищавам на хора като вас!

Бих искал да се свържа с Иван,
е-майла ми е: yonko.dimitrov@yahoo , ако има интерес нека ме потърси там. Имам нещо предвид.

Благодаря ви за вниманието!
Yonko - 10/29/2013 - 03:14 часа
Един коментатор беше написал, че тракийския език е езика на румънците. Та драги ми "ученико", ти не знаеш ли, че румънците са си направили този хибриден език като в средата на 19 век взимат думи от италиански, португалски и френски. До средата на 19 век във Влашко и Молдова са говорели на старобългарски. Може и да видиш колко румънски думи имат общ корен с нашите думи, но латинско окончание. Това е, за да може техните управници да запазят богатсвата си , тъй като са знаели, че рано или късно България ще се освободи от турците. А те , Власи и Молдовци като области в рамките на Царство България ще трябва да се подчинят и да плащат данъци на нашия цар. Иначе власите са преселени на север от Дунав от нашите царе още в средните векове. Тогава се е смятало за богатство на една държава ако има по-многобройно население.
Дори и днес в Румъния има хора, които все още говорят български. Тези хора са по-бели, по-високи, по-едри.
Оригиналните власи са с по-тъмна кожа. Затова и ние ги майтапим като ги наричаме цигани.
мгб - 01/05/2013 - 16:52 часа
Хора, Господ Бог ни даде Ванга, Слава, Петър Дънов, никой ли не се сети да ги пита отде се взехме и кои сме???
нина тончева - 11/21/2012 - 20:32 часа
имам едно питане! защо никой не си прави труда да провери в интернет за Aспар, не за Aспарух. и много простичко ще разберете всичко. Руските слуги в България се почудиха да ни изкарат какви ли не. лошото е ,че дори и след тоталитаризма, когато сляпо изпълнявахме руските антибългарски поръчения, подмяната на българската история все още продължава.
Даниел Йорданов - 11/09/2012 - 21:45 часа
Само не разбирам, защо толкова се поддържа тезата, че сме траки? Ние наистина имаме прилика с памирските, ирански народи. Голямото преселение е факт! Доколко е имало траки и слявяни тука е доста спорно. Във войните с Византия, ние ги мачкаме, така че едва ли сме били малобройни (е били сме и по-умни:-). Външните белези на българите са наистина уникални за Европа което показва, че сме чист народ. Съмнявам се да имаме общо с траките, но не съм специалист, а по-скоро любител...
Александър - 10/12/2012 - 16:19 часа
Защо да не е възможен и следния вариант:
Като забравим за начало самото наименование на езика – латински, което идва от името на местно племе около Рим нека да разгледаме възможността: Латинският език да е езикът на траките и да е донесен в Рим от траките на Еней основали Рим. В България сме приели славянския език за официален по политически причини и затова само известно количество думи да са се запазили в езика ни. Също така България е на кръстопът и постоянните нашествия и войни да са повлияли за по-слабото присъствие на езика на траките в днешния български език. От друга страна в Румъния, която е разположена главно в тракийски земи и за която се твърди, че основното население – румънци са 90% от цялото население се говори език, който е близък до латинския. Защо този език да е дошъл от Римската Империя, а да не е произлязъл от езика на траките и запазил се до днешно време поради по-компактното и преобладаващо местно население. Това преобладаващо население също така /90%/ не може всичкото да е дошло от древен Рим – ние, които винаги сме били по на течение и кой ли не ни е газил, завладявал, поробвал пак сме се запазили ? 50 – 70%? траки, то за румънците със сигурност е по-голяма вероятността да са запазили първоначалния език, които е естествено да е езикът на траките. Ако приемем, че основавайки се на територията на древен Рим, Еней и хората му са наложили своя език и по късно при присъединяването на провинциите Тракия и Дакия към Римската Империя е било естествен процес да се продължи употребата и поддържането на езика по тези земи. Чувал съм, че общите думи в българския и румънски езици са около 3000 и знам от собствен опит, че е много лесно за един бълганин да научи румънски.
Смятам, че тази теория не е за изхвърляне и ако професионални учени – историци, езиковеди, археолози и пр. се заемат да я проверят, може да излезе нещо. Естествено изследванията е необходимо да се извършват добросъвестно, не с настройка да се търсят доказателства за противното, а напротив – да се търсят потвърждения към предположенията.
ТРАК - 08/23/2012 - 15:21 часа
Нужно е обединение на всички патриотични Сили в името на България за да променим статуквото от тези тежки 38гж. и 3800- 3500г. и да върнем величието и моща на Държавата. Нека отново Ура-Ара/ Ария - България > Родината на Боговете - балканския полуостров > нашата пра- Родина да бъде по наш образ и подобие, а покрай нас и Света.
Диян Стоянов Добрев - 07/12/2012 - 21:30 часа
Дори и така да е,да сме тръгнали от Балканите в разни посоки,не е ясно как сме дошли на Балканите??Това е големият въпрос!
Аз - 07/01/2012 - 14:26 часа
Има само един негативен коментар, по който може спокойно да отсъдите, че всъщност написаното от г-н Желязков е мн вярно. Аз съм на 99% съглана с него, с написаното и с точните му обяснения :-) И аз бих се радвала да получа инфо откъде мога да прочета повече и въобще да видя какви др творби има, защото ми е мн интересно и честно казано повече хора трябва да поетат такава история, не тази, която и аз съм учила в училище и която не ни е била от полза и не ни е научила на кой знае какво. Вместо, както някой се беше изказал, да ни учат на самочувствие, да ни разкават и поучават с достоверни и стойностни слова за българите, те ни затрупват с подбрана, съкратена и доста фалшифицирана информация, в интерес на шепа хора, които си играят със света като с кукли на конци........ както и да е, баба Ванга и мн други са го казали - България ще бъде мн добре, тя не може да бъде "докосната" от катаклизми и катастрофи, тя е център на Света - така си е :-P
Моника П. - 05/10/2012 - 17:17 часа
Start Previous Page
Име
КОМЕНТАР
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P
This comment form is powered by GentleSource Comment Script. It can be included in PHP or HTML files and allows visitors to leave comments on the website.