bg

Хороскопи

Дневен

Месечен

Любовен

Съветник

Зодиакален

Според деня

Според името

Според датата

Нумерологичен

Астрология

Списание

Същност

Основи

Статии

Курсове

Консултации

Лунен календар

Езотерика

Въведение

Психология

Лечение

История

Таро

Космическият човек

Първият принцип в света е, че всички прояви на Вселената в основата си са разумни. Основата на цялата Вселена е Умът. В тази разумност има съответствие между всички части, които се допълват взаимно. Освен това всички противоположности вибрират еднакво и се стремят едни към други. Най-първо ще се убедите, че Вселената е разумна. После ще видите, че между вашата глава и всички слънца има съответствие. Съвкупността на всички слънца представлява човешката глава. И ние, като гледаме звездите, виждаме Космическия човек. Тялото му не виждаме, но всички запалени слънца представляват главата му, която мисли. Чрез тия органи той изпраща светлината в света. Представете си сега какъв ще бъде онзи, който е създал Космическия човек!

Хората са подобни на Космическия човек. В тяхната глава има светещи клетки, като звездите. И в тялото има едно слънце, по подобие на външното, вследствие на което по някой път отвън е студено, а вътре у вас е топло. Понякога е обратно – отвън е топло, а вътре студено. Когато пък между външното и вътрешното слънце у човека има хармония и подобие, тогава той се намира в състояние на пълно здраве. Ето защо, когато човек иска да спазва хигиена, той трябва преди всичко да изучава законите на енергията, вложена в него.

Човешката фигура играе известна роля в света. Целият Космос е създаден по образа на човека. Всички онези учени хора, които са дълбоко осведомени за тайните на битието, твърдят същото. Целият Космос се представя във формата на един човек. Следователно всяка една част от твоето малко тяло отговаря на съответната част от Цялото.

Можем да говорим със звездите

Известни звезди от Млечния път или от която и да е галактика могат да разговарят с теб, където и да се намираш, защото имат станция в твоя мозък. Ако разбираш езика им, всеки ден можеш да чуеш по една новина от Слънцето, от Юпитер или от която и да е звезда или планета. Казвате: “Можем ли да говорим със звездите?” – Можете! Разумният може да говори, но глупавият как ще говори? За глупавия са затворени звънците на тези станции.

За да вървят работите на човека добре и в материалния, и в духовния, и в Божествения свят, той трябва да бъде в съзнателна връзка с Космическия човек. Свърже ли се с него, няма защо да ходи по целия свят да търси това, което му е необходимо. Защо? – Защото, каквото му е необходимо, той ще го поиска от Космическия човек и веднага ще го получи. Този Човек не строшава никому думата на две. Искате ли нещо от него, пожелайте го само един път, няма защо да го искате двадесет пъти. Натиснете ли веднъж звънеца, чакайте вече за отговор. Докато ви отговори, може да мине час, два – нищо от това. Не бързайте и не се безпокойте! След това Космическият човек ще отвори вратата на стаята си и ще каже ”Заповядайте в моя дворец!”

Онези от вас, които имат тази опитност, ще повярват; онези обаче, които нямат тази опитност, ще кажат: “Това не се отнася до нас.” Едно е вярно – че всички ще дойдат до тази опитност.

Ще има само един народ

Човек е частица от Цялото и вследствие на това съзнанието на всички хора е съединено в едно. Всички заедно съставляват едно общество, един народ. И всички народи, които са съществували в миналото, които съществуват сега, и които ще съществуват в бъдещето, съставляват органи само на един народ, който някога ще се прояви. Когато великият Космически човек се събуди и приведе в действие своите органи, тогава на сцената ще се яви само един народ. Този Велик Всемирен дух индусите наричат Брама, окултистите – Адам Кадмон, а евреите Йехова, но всички тия имена съдържат все една и съща идея.

Преди създаването на света, когато всички същества са били вътре в Бога, съществували са първични връзки на любов. Всяка човешка душа е обичала всички същества, само че всяко същество – по особен начин.

След като прекарала милиони години вътре в Бога, при създаването на света, човешката душа се облякла в материално тяло, слязла във физическия свят и заспала духовно – забравила своя небесен произход, изгубила онова небесно състояние, което е имала. Забравила и връзките, които е имала с всяко живо същество преди създаването на света.

Какво предвижда Божественият план

Заедно с постепенното събуждане на духовното естество на човека, заедно с духовното му повдигане, това небесно състояние ще се възвърне непременно. И когато напълно се възстанови, тия първични връзки, които е имал той с всички души, ще ги има пак. Ще преживее любовта, която е имал към тях, когато всички са били в Бога, и към всяко същество – специална любов.

Всяко същество е проекция на Бога, но особена проекция. Оттам произтича разнообразието на любовта, която е имала човешката душа. Във всяка човешка душа Бог се проектира напълно, затова няма две души еднакви. В това разнообразие е красотата и величието на Всемира! Възстановяването на тия първични връзки – това е великата цел, към която се стреми Небето. И когато се осъществи това възстановяване, човек ще обича всяко същество така, както го е обичал, когато са били вътре в Бога.

 

Учителя Беинса Дуно

Ново в сайта

Икономика на Доброто

Песен на деня

АСТРО МАГАЗИН

Астро връзки

Астро
книжарница

bulastro.com

Реклама

Посетете