Статии

Великото съединение на Сатурн и Юпитер във Водолей - 21.12.2020 г.

автор: Кирил Стойчев 21.12.2020 11994


Сатурн и Юпитер

Illustration Credit & Copyright: Sebastian Voltmer

На 21.12.2020 ще се състои т.нар. Велико съединение на планетите Сатурн и Юпитер в знака Водолей, което приковава вниманието на астролози и астрономи от целия свят. Но този интерес не е от вчера. По време на късното Средновековие и Ренесанса съединенията (съвпадите) на планетите Юпитер и Сатурн привличат вниманието на редица велики учени като Кеплер, Тихо Брахе, Роджър Бейкън; те се споменават и в творбите на Данте и Шекспир. Този интерес в Европа може да бъде проследен назад към преводи от арабски астрологични източници, най-вече към книгата на арабския астролог Абу Машар за съединенията.

Исторически съединения на Сатурн и Юпитер

Сатурн и Юпитер в Риби – (7)6 г. пр.Хр – знак сочен от мнозина астролози и изследователи за знамение за раждането на Христос (Витлеемската звезда)

В навечерието на Коледа, на 17 декември 1603 г., от обсерваторията в Прага Кеплер наблюдава сближаването към точен съвпад на планетите Юпитер и Сатурн. През следващата година към този съвпад се приближава и планетата Марс. Кеплер предполага, че такъв троен съвпад може да е имало и по време на раждането на Исус Христос (което се е случило 5-6 г. преди общоприетия сега момент, от който се отчита летоброенето).

21.12.2020 – настоящия съвпад на Юпитер и Сатурн, начало на Въздушна мутация

Съвпадът на Юпитер и Сатурн, случващ се на всеки 20 години, често е наричан от астролозите “мутация“, от латински “mutatio“ – промяна. Въздушна мутация наричаме поредица последователни съвпади на Юпитер и Сатурн в знаци на въздушната стихия (Близнаци, Везни, Водолей).

Какви промени? - Във властта, политиката, икономиката, раждат се велики личности. Можем да кажем, че цикълът на тези две планети е исторически, свръзан е с важни моменти от развитието на човешката цивилизация.

Юпитер и Сатурн – символика в мунданната астрология

Каква е символиката на Юпитер – нека да видим какво е мнението на един от най-изявените мунданни астролози в България – д-р Методи Константинов, автор на книгата Световна астросоциология, издадена първо във Франция през 1972 г.

«Юпитер символизира религията, религиозните церемонии, религиозната и светската йерархия, законите и тяхното прилагане, най-вече в страните с капиталистическа система. Той управлява едрата търговия, големите финансови сделки, икономическия просперитет, успехите на великите учени.

Под влиянието на Юпитер са също и съдебната власт, дипломацията, банките, големите борсови сделки, благотворителните дружества, филантропските институции. Той е символът на изобилието и на благосъстоянието. В античността Юпитер и Венера са били разглеждани като големите благодетели на народите и като източници на благосъстояние.»

Ето мнението на същия автор за Сатурн: 

«Под влиянието на Сатурн се намира смъртността в страната. Той символизира старостта, класата на земеделците, мините и кариерите. Сатурн ръководи политиката. Той е главният представител на опозицията и на консерватизма. Всички институции на работническата класа са под неговото влияние. Той ръководи и икономиката в националното стопанство. Сатурн вдъхва предпазливостта на народните маси, както и търпението, упоритостта и постоянството.»

Тези две планети ръководят икономиката, политиката, науката, производството, религията, финансите, обществения живот и техният цикъл ще окаже пряко въздействие върху изброените области.

Продължителност на цикъла Юпитер-Сатурн

20 (19,85*) години – усреднена продължителност на цикъла (от съвпад до съвпад) МАЛЪК ЦИКЪЛ.
*
в скоби е точната усреднена астрономическа продължителност на цикъла

200 (198,59) г. – усреднена продължителност на цикъла в една стихия (поредица от съвпади в една и съща стихия). Знакът на първия съвпад след преходния период** бележи символично характера на целия период. Тази закономерност не е абсолютна. През 200 години една мутация се заменя с друга (например Земна с Въздушна) СРЕДЕН ЦИКЪЛ.

** за преходния период виж по-надолу в текста

800 (794,36)г. – време между два средни цикъла в една стихия. ГОЛЯМ ЦИКЪЛ

Поглед напред във времето, когато започва следващия ГОЛЯМ ЦИКЪЛ

През 2815 г. ще е следващия съвпад на Сатурн и Юпитер в началото на Водолей, който ще отбележи началото на следващата въздушна мутация. Тази мутация ще повтори като последователност знаците, в които се случва в момента – Везни – Телец – Водолей.

3609 г. отново ще има същата последователност! – Три големи въздушни мутации подред във Водолей! Знак за ерата на Водолея? НЕ.

Наблюдавам в медиите и социалните мрежи, че неправилно се отъждествява датата 21.12.2020 с началото на Ерата на Водолея. Смяната на астрологичните епохи е обусловена от прецесията на пролетната равноденствена точка по отношение на неподвижните звезди. Цикълът на Юпитер и Сатурн не е в корелационна зависимост от движението на пролетната равноденствена точка, и единственото, което можем да кажем е, че настоящата въздушна мутация във Водолей ще усили енергията и проявленията на знака Водолей в обществото. Повече за астрологичните епохи можете да прочетете тук: https://www.astrohoroscope.info/zodiak.php

Кога започва мутацията според стихията?

В астрологична теория могат да се срещнат два варианта относно това КОГА е момента, в който започва един среден цикъл (с продължителност 200 години)

Според първия вариант, за начало трябва да се приема годината, в която окончателно съвпадът на Сатурн и Юпитер се установява в нова стихия и започва поредица в тази същата стихия, без прекъсване.

Година на начало на среден цикъл, 1-ви вариант

Въздух Везни -343 г. пр.Хр

Вода Скорпион -164

Огън Стрелец 74

Земя Козирог 253

Въздух Везни 452

Вода Скорпион 690

Огън Стрелец 868

Земя Козирог 1047

Въздух Водолей 1226

Вода Скорпион 1425

Огън Стрелец 1663

Земя Козирог 1842

Въздух Водолей 2020

Вода Скорпион 2219

Според втория вариант, началото на цикъла е тогава, когато за първи път двете планети се срещнат в знак от нова стихия, след поредица от съвпади в предходна.


Година на начало на среден цикъл, 2-ри вариант

Въздух Везни -462 г. пр.Хр

Вода Скорпион -224

Огън Стрелец 14

Земя Дева 154

Въздух Везни 332

Вода Скорпион 571

Огън Лъв 769

Земя Дева 1007

Въздух Везни 1186

Вода Скорпион 1365

Огън Лъв 1603

Земя Дева 1802

Въздух Везни 1980

Вода Скорпион 2159

Моите изследвания показват, че е по-правилно да се използва вариант 1 с отчитане на преходен период, равен на разликата в годините между вариант 2 и вариант 1. Например, ако трябва да съотнесем към настоящата Въздушна мутация, тя започва през 2020 година, с преходен период от 40 години (1980 – 2020)

Големият цикъл 800 (794)г.

Ако съвпадът в първия градус на Водолея през 2020 година го приемем за отправна точка и върнем 10 цикъла назад x 198.59 г. = 34 сл. Христа (съвпад на Юпитер и Сатурн в Лъв). Само една година по-рано на 3 април 33 г. е разпънат на кръст Исус Христос. Оттогава досега са изминали 10 средни цикъла (10 х198.59)

Но важният астрологичен въпрос е „Кога е началото на големият цикъл от 800 години?“

Знакът Овен е началото на зодиака. Следователно, съвпадът на двете планети в първите градуси на Овен ще бележи началото на голям 800 годишен цикъл.

741 пр.Хр – съвпад в 2 гр. Овен

114 сл.Хр. – съвпад в 7 гр. Овен

908 г. – съвпад в 5 гр. Овен

1702 г. – съвпад в 7 гр. Овен – тази година може да вземем за начален момент на големият цикъл от 800 години, в който се намираме в момента. Той ще завърши на 4.03.2497 г

Преходни периоди при средните цикли от 200 г.

Тези периоди са с продължителност от 40 до 120 години. Поради ретроградното движение на Юпитер и Сатурн, съвпадите между тях, когато са в края на цикъла (в последните градуси на един знак) могат да се случат и в знак от следваща стихия, и после пак в същата. Което означава, че преходът между две стихии се осъществява постепенно, пример:

1940 - Телец, 1961 - Козирог, 1980 - Везни, 2000 - Телец, 2020 – Водолей

Значение на междинните периоди

Реформи - Смяна на властта - Икономически кризи - Революции, бунтове

1980 – 2020 г. е такъв междинен период между Земната и Въздушната мутация. Свързваме този период с разпада на СССР, промените в Източна Европа. Земната мутация е започнала през 1842 година и символизира подобрението в материалните условия, индустриална революция, развитието на икономиката и селското стопанство, увеличаване на населението, по-ниска смъртност.

Предишният преходен период1781-1842 г. от Огън към Земя съвпада с Френската революция (с болд в текста по-долу са подчертани понятията, свързани със значението на съвпада Сатурн/Юпитер)

Великата френска революция, протича във Франция между 1789 и 1799 г. и има като резултат мащабни политически и социални промени, сред които е премахването на абсолютната монархия, промяна на ролята на църквата в държавата и отмяна на феодалните, аристократически и църковни привилегии. Старите идеи за традиция и йерархия – свързани с монархията, аристокрацията и религиозните власти – са заменени с идеалите на Просвещението: равенство, гражданство и неотменими, естествени права.» Източник: Уикипедия

Въздушна мутация в годините след Н.е.

Първата година посочва началото на преходния период, втората – началото на самата мутация според вариант 1

332/451 - 690 г.

1186/1225 – 1425г.

1980/2020 – 2219г.

332/451 - 690 г.

Накратко за най-важните събития по време на първата Въздушна мутация сл. Христа – разделяне на Римската империя на Източна и Западна, упадък на Западната, Великото преселение на народите, Юстинианова чума. За нас, българите, е интересен факта, че България на хан Аспарух е създадена през цикъл на съвпад на Юпитер и Сатурн в последния градус на знака Водолей, 670 г.), в период на преход към Водна мутация.

Събития свързани с Въздушната мутация през 1186/1226 – 1425г.

1186 - Първи съвпад във Везни

1206 – Междинен съвпад в Телец

1226 – Първи съвпад във Водолей (забележете тази съвпадите на тази въздушна мутация се случват в същата последователност, както и в момента – 20-21 век)

През 12 – 13 век в Европа започва подем на технологиите и нововъведенията в средствата за производство, което способства за икономическия ръст. За по-малко от столетие са направени повече изобретения, отколкото за предните хиляда години.

Изобретени и открити са пушката, очилата, артезианските кладенци, както и са внедрени чужди открития: барутът, коприната, компасът и астролабията, които идват от Изток. Постигнат е голям напредък в корабостроенето, въведени са часовниците. В същото време огромно количество гръцки и арабски трудове по медицина и други науки са преведени и разпространени из цяла Европа (на Запад).

Създава се инквизицията, преследване на катарите и богомилите, кръстоносни походи (на изток), сблъсък на християнство и ислям, кръстоносен поход срещу албигойците 1226 г (съвпад на Юпитер и Сатурн във Водолей)

Глад - 1230 г. – 2 млн. жертви в Япония, критичен за Европа е периода 1315-1317 – 7,5 млн. жертви, 1333 – за Китай 6 млн. Жертви

Болести, чума (черната смърт), намаляване на населението

Предренесанс 12-13 век

Монголски нашествия (от изток на запад)

Инвазия на османските турци в Европа (от изток на запад), падане на България под османско робство по време на прехода към Водната мутация (в края на Въздушната мутация)

Пътешествията на Марко Поло ( Монголия, Китай!) – това ни навежда на мисълта, че Въздушната мутация е свръзана с „пътя на коприната“

Пътят на коприната
Открит е по време на Въздушна мутация (343-164 г. пр.Н.е). благодарение на походите на Александър Македонски на изток. Впоследствие, стоки от Китай (най-вече коприна, но не само) се насочват на запад, към Европа и Средиземноморието

Любопитно съответствие - сравнете посоката на първоначално разпространение на Ковид 19! Китай – Иран – Италия – точно по пътя на коприната!

Въздушните знаци в астрологията символизират посока ЗАПАД. Посока Изток – Запад. КИТАЙ! ДВИЖЕНИЕ ОТ ИЗТОК НА ЗАПАД И ОТ ЗАПАД НА ИЗТОК. Марко Поло към Монголия, Китай! Китайски стоки към Европа по пътя на коприната.

В противоборството Изток – Запад, Изтока е по-силен.

Въздушната мутация и България – 12-14 век

1186 - Първи съвпад във Везни – начало на второ Българско Царство, с продължителност ~ 200 години

1205 – Цар Калоян разгромява рицарите на латинската империя при Одрин (съвпад в Телец). В този конфликт България е Изток, рицарите - Запад.

1211 – Събор против богомилите. Квадрат Сатурн – Юпитер

1241 – Нашествие на татарите. Квадрат Сатурн - Юпитер

1365 г. е първият съвпад от Водната мутация, в Скорпион – начало на преходен период (в който се сменя властта!), България е завладана от Османската империя. В този конфликт България е Запад, Османската империя - Изток

Преходните периоди между средните цикли на Юпитер и Сатурн в историята на България

 • Преход от Въздух към Вода – създаване на 1-во Българско Царство 680/681 (продължителност 2 средни цикъла по 200 г.) НАЧАЛО НА ВЪЗХОД ↑
 • Преход от Огън към Земя – 1007/1046 – падане на България под византийска власт. НАЧАЛО НА ПАДЕНИЕ ↓
 • Преход от Земя към Въздух – 1186-1226 освобождаване от византийска власт,
  създаване на 2-ро Българско царство. НАЧАЛО НА ВЪЗХОД ↑
 • Преход от Въздух към Вода – 1365-1425 падане под османско владичество. НАЧАЛО НА ПАДЕНИЕ ↓
 • 1842 г. започва Земната мутация (след преход Огън към Земя), периода съвпада с началото Национално-освободителното движение, 37 години по-късно се освобождаваме от Османската империя, създава се трето Българско Царство. НАЧАЛО НА ВЪЗХОД ↑
 • 1980-2020 г. – преходен период от Земя към Въздух. НАЧАЛО НА ПАДЕНИЕ

Преходът Земя - Въздух през периода 1980-2020 и България

1980 – Първи съвпад във Везни, начало на прехода към новата Въздушна мутация. Тогава България е в своя апогей, достига максимума в своето икономическо развитие (в сравнение с други /източно/ европейски държави), максимум като население, най-добри постижения в спорта - 3-то място по медали на Олимпиадата в Москва, изпреварвайки страни като Франция, Италия, Великобритания. В рамките СИВ, България започва да профилира своето производство в областта на изчислителната техника и микрокомпютрите. Ако тази посока беше се запазила, сега България щеще да бъде технологичен лидер на Балканите и Европа...

1990 – опозиция Сатурн – Юпитер – смяна на властта, идва нова демократична власт, съпроводена с икономическа криза и упадък

2000 – съвпад на двете планети в Телец – връщането на Симеон Сакскобурготски във властта през 2001г. През 1940 г. има също съвпад на Юпитер и Сатурн в Телец! Симеон наследява баща си на трона през 1943г., а по време на следващия цикъл в Телец се връща във властта!

2020. Къде се намираме?

 • България е на последно място в ЕС по функционална грамотност сред учениците, сочат резултатите от PISA
 • България е на последно място в ЕС по дигитализация
 • България е на последно място по жизнен стандарт в ЕС
 • България остава на дъното в ЕС по благосъстояние на своите граждани
 • България е на 65 място на Олимпиада 2016
 • България на първо място по смъртност на глава от населението в Европа
 • България е последна в ЕС по прираст на населението.

Всъщност, този прираст в последните три десетилетия неизменно е отрицателен. Намаляваме средно с 50 - 60000 души годишно, населението на страната е намаляло с повече от 2 милиона души за 30 години! Тази бройка е толкова голяма, че е трудно да се осмисли, за сравнение - по време на Първата световна война, България дава 115 000 жертви и това е смятано за крах, криза, трагедия за българската нация...

Както показа анализът на преходните периоди между средните цикли на Юпитер и Сатурн в историята на България, намираме се във фаза НАЧАЛО НА ПАДЕНИЕ. И което е по-лошо – Въздушната мутация по същество започва през 2021 година! Това е категоричен астрологичен сигнал за тревога и незабавни действия!

Изправени сме пред опасност, сравнима исторически с падането на България под византийско и османско владичество! България може да изгуби своята независимост и своето население. При това забележете – без война и външна заплаха, вече сме изгубили 2 000 000 души за 30 години, в следващите 30 години – до 2050г., според прогнози на ООН, ще изгубим още толкова (заради отрицателния прираст на населението). Ако тази тенденция се запази, в края на Въздушната мутация (2219 г.) на територията, която днес наричаме България вероятността да живеят етнически българи е 5%.

2021 – България. Криза. Предстоят избори – смяна на властта? Не просто смяна на властта, нужна е смяна на посоката. А тя е указана от символиката на знака Водолей, в който се случва съвпада на двете тежки планети – Юпитер и Сатурн.

Държави, които ще бъдат повлияни в най-голяма степен от съвпада на Сатурн и Юпитер през 2021 година и непосредствено след нея:

Европа – Великобритания и Франция (властта и обществото в тези две държави ще бъдат най-драматично засегнати). Италия, Чехия, Хърватия, Молдова, Беларус, Украйна

Азия – Китай, Турция, Индонезия, Монголия

Америка – САЩ, Бразилия, Аржентина, Боливия, Венецуела

Африка – Либия, Чад, Конго, Мозамбик, Южна Африка, Занбия, Зимбабве, Египет, Судан

Какво предстои в следващите 20 години в световен мащаб

Положителните асоциации свързани с енергията на знака Водолей са дадени със знак (+), отрицателните с (-)

 1. Нови научни открития, нови източници на енергия, нови начини на придвижване, все повече ел. автомобили, безпилотни автомобили, дори летящи ниско над земята транспортни средства, изкуствен интелект, цифровизация, роботизация. (+)
 2. Започва епоха, която можем да наречем духовен ренесанс, свързана с изграждане на нови духовни общности и групи, социални мрежи, доброволчески организации, както и развитие на вече съществуващите такива (+)
 3. Доминация на Китай, доминация на Изтока над Запада (+/-)
 4. Дигитално бъдеще, „Internet of things”, дигитални пари. (+/-)
 5. Трудности на материален план, промени в климата, неблагоприятни условия за реколтата в световен план (-)
 6. Миграция на големи групи от хора (-)
 7. Глад, болести, епидемии/пандемии (-)
 8. Ниска раждаемост, намаляване на населението в европейските страни (-)
 9. Разрушване на традициите (семействата!), неолиберализъм, анархия, бунтове (-)
 10. Цензура, ограничаване на свободата на словото, налагане на ценности, чужди на националните традиции, глобализация (-)

За да се адаптира България към новите условия, трябва да се насочи политиката на новото правителство към тези области обозначени със знак (+) и да се противодейства на тези, обозначени със знак (-)

 1. Инвестиции в технологии, инвестиция в ИТ образование на учениците, хардуерно и софтуерно обезпечаване на образователния процес, осъвременяване на програмите в техническите университети и насочването им в изброените в т.1 области
 2. Свобода и създаване на условия за развитието на духовните общности в страната
 3. Отваряне на страната на Изток – към пазарите и стоките, които се намират там
 4. Електронно правителство, дигитални административни и банкови услуги.

  Добър пример в това отношение е Сингапур

 5. България разполага с най-плодородната земя в целия свят, която все още не е изтощена от хищническо експлоатиране. Разумно използване на този ресурс и държавна политика насочена към защита на родното земеделско производство, продължаване на мораториума върху продажбата на земеделска земя на чужденци.
 6. Затягане на граничния контрол
 7. Инвестиции и укрепване на здравната система
 8. Финансово стимулиране на семействата, които раждат и отглеждат децата си в България. Как – вижте тук
 9. Консерватизъм в политиката, защита на традиционните християнски и семейни ценности. Добър пример е политиката на Унгария!
 10. Съхраняване на българската национална идентичност, историческа памет и култура

Добре дошли във Въздушната мутация! Трудните времена раждат великите личности. Всеки, според разбиранията и възможностите си, може да бъде ням и безучастен свидетел на събитията, които предстоят или активно да допринесе за реализирането на тези 10 точки.

 

 

Кирил Стойчев

председател на Бългaрска астрологична асоциация

 

 

---------------------------------------------------------

Използвана литература:

Световна Астросоциология, aвтор: Методи Константинов, издателство Бяло Братство, 2019, ISBN 978-954-744-369-3

„Френска революция.“ Уикипедия, Свободната енциклопедия. 15 дек 2020, 03:36 UTC. 20 дек 2020, 21:33 <//bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F&oldid=10586318>.

„Средновековие.“ Уикипедия, Свободната енциклопедия. 4 дек 2020, 09:14 UTC. 20 дек 2020, 21:37 <//bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5&oldid=10573795>.Comment Script

Коментари

2023
04/03/2023, 09:18 часа
2023-та след поредните избори. Чета тази статия и за поред път се убеждавам колко правдива (за съжаление) е тя. Лошото е, че у нас явно нещата няма да се подобрят. Политическото безвремие продължава и сътресенията са безкрай. Продължаваме да измираме. AI настъпва. Всичко изглежда е загубено и надежда няма.
Yoan
06/21/2022, 13:43 часа
много добър аналииз
и аз
12/16/2021, 00:23 часа
Бог да пази България и българите!
аз
12/27/2020, 22:25 часа
чудесен анализ ;-)
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P

This comment form is powered by GentleSource Comment Script. It can be included in PHP or HTML files and allows visitors to leave comments on the website.