Лунни стоянки

Лунни стоянки
Рубриката се води от Реджаил Реджеб – Реджи (redjail-stars.blogspot.com)
 • Лунна стоянка в момента

  времето, в което Луната пребивава в една стоянка е около 24 часа

  11 Ал-Харсан - „Гривата на лъва”

  Тази лунна стоянка благоприятства заниманията със спорт, състезанията, пътешествията, печалбите от игри на щастието. Ще имате успех при кандидатстване за работа. Може да използвате благоприятния момент за приготвяне на лекарства, лечение на негативни емоционални състояния. Радвайте се на живота!

 • Следваща Лунна стоянка: 19-01-2022, 23:42 ч.

  12 Ал-Сарфа - „Опашката на лъва”

  Според древните арабски астролози, когато луната е в тази лунна стоянка, времето е най-подходящо за изплащане на стари задължения. Но имайте предвид, че може да получите и пари, или поне да планирате бъдещи приходи!

Какво представляват Лунните стоянки

Лунните стоянки се явяват един от най-древните методи за разделяне небето на сектори, базирани на ежедневното движение на Луната от една звездна група към друга. Те са двадесет и осем на брой и имената им са свързани с неподвижните звезди от съзвездията. Според Ал-Бируни началото на първата лунна стоянка Ал Шератан винаги започва от нула градуса на знака Овен, въпреки че неподвижните звезди, които я оформят могат да се отместят. Това ни показва, че системата от стоянки в арабската астрология се базират изцяло на тропикалния зодиак. Тя играе важна роля в подбора на точното време за брак, започване на работа, пътуване, покупко-продажба, съдебен процес, начало на лечение. Освен това те се използвали в изготвянето на различни лекарствени смеси, изработка на талисмани, занаятчийство.

Времето в което луната пребивава в една лунна стоянка е около 24 часа.