Лунни стоянки

ЛунатаРубриката се води от Реджаил Реджеб – Реджи
redjail-stars.blogspot.comЛунна стоянка в момента
времето, в което Луната пребивава в една стоянка е около 24 часа


25. Сад-ал Ахабия - „Щастие на шатрата”

Това е една от неблагоприятните лунни стоянки, каквото и да започнете няма да даде положителен резултат. Не се занимавайте с лечение, но знайте, че моментът е подходящ за освобождаване от вредни навици.Следваща лунна стоянка: 04-08-2020, 12:13 ч.

26. Фар-ул Мукаддам - „Горният отлив”

Арабските астролози биха ви посъветвали в този ден да обърнете внимание на приятелите си. Груповите занимания носят успех. Моментът е добър и за среща с влиятелни особи, начало на лечение и приготвяне на лекарствени смеси, дори за брак. Подялба на имот насрочена в този ден ще протече безконфкликтно. 

 

 


Какво представляват Лунните стоянки


Лунните стоянки се явяват един от най-древните методи за разделяне небето на сектори, базирани на ежедневното движение на Луната от една звездна група към друга. Те са двадесет и осем на брой и имената им са свързани с неподвижните звезди от съзвездията. Според Ал-Бируни началото на първата лунна стоянка Ал Шератан винаги започва от нула градуса на знака Овен, въпреки че неподвижните звезди, които я оформят могат да се отместят. Това ни показва, че системата от стоянки в арабската астрология се базират изцяло на тропикалния зодиак. Тя играе важна роля в подбора на точното време за брак, започване на работа, пътуване, покупко-продажба, съдебен процес, начало на лечение. Освен това те се използвали в изготвянето на различни лекарствени смеси, изработка на талисмани, занаятчийство. Времето в което луната пребивава в една лунна стоянка е около 24 часа.