Лунни стоянки

ЛунатаРубриката се води от Реджаил Реджеб – Реджи
redjail-stars.blogspot.comЛунна стоянка в момента
времето, в което Луната пребивава в една стоянка е около 24 часа


3. Ал-Сурая - „Дъждовете”

Тази лунна стоянка символизира изобилие, печалба, получаване на пари, както и всички други материални въпроси се разрешават успешно. Използвайте времето за укрепване на любовните връзки, добра е и за встъпване в брак.Следваща лунна стоянка: 15-10-2019, 11:17 ч.

4. Ал-Дебаран - „След дъждовете”

Отлично време за започване на ремонт, физически труд, командировка. Арабските астролози са препоръчвали именно този ден за копаене на ями и кладенци. Не бива да се разкриват тайни в този ден. 

 

 


Какво представляват Лунните стоянки


Лунните стоянки се явяват един от най-древните методи за разделяне небето на сектори, базирани на ежедневното движение на Луната от една звездна група към друга. Те са двадесет и осем на брой и имената им са свързани с неподвижните звезди от съзвездията. Според Ал-Бируни началото на първата лунна стоянка Ал Шератан винаги започва от нула градуса на знака Овен, въпреки че неподвижните звезди, които я оформят могат да се отместят. Това ни показва, че системата от стоянки в арабската астрология се базират изцяло на тропикалния зодиак. Тя играе важна роля в подбора на точното време за брак, започване на работа, пътуване, покупко-продажба, съдебен процес, начало на лечение. Освен това те се използвали в изготвянето на различни лекарствени смеси, изработка на талисмани, занаятчийство. Времето в което луната пребивава в една лунна стоянка е около 24 часа.