Лунни стоянки

ЛунатаРубриката се води от Реджаил Реджеб – Реджи
redjail-stars.blogspot.comЛунна стоянка в момента
времето, в което Луната пребивава в една стоянка е около 24 часа


13. Ал-Авва - „Кучешки лай”

Тази лунна стоянка е подходяща за научна и учебна дейност, но не е добре да се влиза в спорове конфликти. Използвайте времето, за да повишите вашата професионална квалификация или за насрочване на важни делови срещи.Следваща лунна стоянка: 16-07-2018, 23:53 ч.

14. Ас-Симак - „Житен клас”

Докато луната преминава през тази лунна стоянка, можете да работите с успех с химически препарати и отрови. Не е удачна за бизнес, сключване на договори, започване на нов проект, не се обещава нищо в този ден. Да се избягва проявата на негативни емоции към хората от обкръжението ви. 

 

 


Какво представляват Лунните стоянки


Лунните стоянки се явяват един от най-древните методи за разделяне небето на сектори, базирани на ежедневното движение на Луната от една звездна група към друга. Те са двадесет и осем на брой и имената им са свързани с неподвижните звезди от съзвездията. Според Ал-Бируни началото на първата лунна стоянка Ал Шератан винаги започва от нула градуса на знака Овен, въпреки че неподвижните звезди, които я оформят могат да се отместят. Това ни показва, че системата от стоянки в арабската астрология се базират изцяло на тропикалния зодиак. Тя играе важна роля в подбора на точното време за брак, започване на работа, пътуване, покупко-продажба, съдебен процес, начало на лечение. Освен това те се използвали в изготвянето на различни лекарствени смеси, изработка на талисмани, занаятчийство. Времето в което луната пребивава в една лунна стоянка е около 24 часа.