Лунни стоянки

Лунни стоянки
Рубриката се води от Реджаил Реджеб – Реджи (redjail-stars.blogspot.com)
 • Лунна стоянка в момента

  времето, в което Луната пребивава в една стоянка е около 24 часа

  12 Ал-Сарфа - „Опашката на лъва”

  Според древните арабски астролози, когато луната е в тази лунна стоянка, времето е най-подходящо за изплащане на стари задължения. Но имайте предвид, че може да получите и пари, или поне да планирате бъдещи приходи!

 • Следваща Лунна стоянка: 16-06-2021, 12:53 ч.

  13 Ал-Авва - „Кучешки лай”

  Тази лунна стоянка е подходяща за научна и учебна дейност, но не е добре да се влиза в спорове конфликти. Използвайте времето, за да повишите вашата професионална квалификация или за насрочване на важни делови срещи.

Какво представляват Лунните стоянки

Лунните стоянки се явяват един от най-древните методи за разделяне небето на сектори, базирани на ежедневното движение на Луната от една звездна група към друга. Те са двадесет и осем на брой и имената им са свързани с неподвижните звезди от съзвездията. Според Ал-Бируни началото на първата лунна стоянка Ал Шератан винаги започва от нула градуса на знака Овен, въпреки че неподвижните звезди, които я оформят могат да се отместят. Това ни показва, че системата от стоянки в арабската астрология се базират изцяло на тропикалния зодиак. Тя играе важна роля в подбора на точното време за брак, започване на работа, пътуване, покупко-продажба, съдебен процес, начало на лечение. Освен това те се използвали в изготвянето на различни лекарствени смеси, изработка на талисмани, занаятчийство.

Времето в което луната пребивава в една лунна стоянка е около 24 часа.