Лунни стоянки

Лунни стоянки
Рубриката се води от Реджаил Реджеб – Реджи (redjail-stars.blogspot.com)
 • Лунна стоянка в момента

  времето, в което Луната пребивава в една стоянка е около 24 часа

  24 Ал-Сад ас-Суд - „Щастие на щастието”

  Според арабските астролози, когато Луната е в този сектор на зодиака, можете да проявите вашите най-добри качества: приятелство, обич, разбирателство, съпричастност. Добро време за започване на нови дела, начало на лечение, среща с управници.

 • Следваща Лунна стоянка: 21-05-2022, 05:14 ч.

  25 Сад-ал Ахабия - „Щастие на шатрата”

  Това е една от неблагоприятните лунни стоянки, каквото и да започнете няма да даде положителен резултат. Не се занимавайте с лечение, но знайте, че моментът е подходящ за освобождаване от вредни навици.

Какво представляват Лунните стоянки

Лунните стоянки се явяват един от най-древните методи за разделяне небето на сектори, базирани на ежедневното движение на Луната от една звездна група към друга. Те са двадесет и осем на брой и имената им са свързани с неподвижните звезди от съзвездията. Според Ал-Бируни началото на първата лунна стоянка Ал Шератан винаги започва от нула градуса на знака Овен, въпреки че неподвижните звезди, които я оформят могат да се отместят. Това ни показва, че системата от стоянки в арабската астрология се базират изцяло на тропикалния зодиак. Тя играе важна роля в подбора на точното време за брак, започване на работа, пътуване, покупко-продажба, съдебен процес, начало на лечение. Освен това те се използвали в изготвянето на различни лекарствени смеси, изработка на талисмани, занаятчийство.

Времето в което луната пребивава в една лунна стоянка е около 24 часа.