Лунни стоянки

Лунни стоянки
Рубриката се води от Реджаил Реджеб – Реджи (redjail-stars.blogspot.com)
 • Лунна стоянка в момента

  времето, в което Луната пребивава в една стоянка е около 24 часа

  4 Ал-Дебаран - „След дъждовете”

  Отлично време за започване на ремонт, физически труд, командировка. Арабските астролози са препоръчвали именно този ден за копаене на ями и кладенци. Не бива да се разкриват тайни в този ден.

 • Следваща Лунна стоянка: 29-05-2022, 02:20 ч.

  5 Ал-Хака - „Къдрава коса”

  Подходящо време за приготвяне на лекарства от билки, засаждане на дръвчета и овошки. Неблагоприятна лунна стоянка за брак и сключване на договори. Заниманията с интелектуален труд ще носят успех. Пътуванията са щастливи.

Какво представляват Лунните стоянки

Лунните стоянки се явяват един от най-древните методи за разделяне небето на сектори, базирани на ежедневното движение на Луната от една звездна група към друга. Те са двадесет и осем на брой и имената им са свързани с неподвижните звезди от съзвездията. Според Ал-Бируни началото на първата лунна стоянка Ал Шератан винаги започва от нула градуса на знака Овен, въпреки че неподвижните звезди, които я оформят могат да се отместят. Това ни показва, че системата от стоянки в арабската астрология се базират изцяло на тропикалния зодиак. Тя играе важна роля в подбора на точното време за брак, започване на работа, пътуване, покупко-продажба, съдебен процес, начало на лечение. Освен това те се използвали в изготвянето на различни лекарствени смеси, изработка на талисмани, занаятчийство.

Времето в което луната пребивава в една лунна стоянка е около 24 часа.