Лунни стоянки

Лунни стоянки
Рубриката се води от Реджаил Реджеб – Реджи (redjail-stars.blogspot.com)
 • Лунна стоянка в момента

  времето, в което Луната пребивава в една стоянка е около 24 часа

  14 Ас-Симак - „Житен клас”

  Докато луната преминава през тази лунна стоянка, можете да работите с успех с химически препарати и отрови. Не е удачна за бизнес, сключване на договори, започване на нов проект, не се обещава нищо в този ден. Да се избягва проявата на негативни емоции към хората от обкръжението ви.

 • Следваща Лунна стоянка: 26-02-2024, 16:49 ч.

  15 Ал-Гуфур - „Покривало”

  Много добро време за сключване на споразумения, любов и постигане на хармония в отношенията. Подходяща стоянка за приготвяне на лекарствени смеси, начало на лечение на физическо и псхихо-емоционално ниво.

Какво представляват Лунните стоянки

Лунните стоянки се явяват един от най-древните методи за разделяне небето на сектори, базирани на ежедневното движение на Луната от една звездна група към друга. Те са двадесет и осем на брой и имената им са свързани с неподвижните звезди от съзвездията. Според Ал-Бируни началото на първата лунна стоянка Ал Шератан винаги започва от нула градуса на знака Овен, въпреки че неподвижните звезди, които я оформят могат да се отместят. Това ни показва, че системата от стоянки в арабската астрология се базират изцяло на тропикалния зодиак. Тя играе важна роля в подбора на точното време за брак, започване на работа, пътуване, покупко-продажба, съдебен процес, начало на лечение. Освен това те се използвали в изготвянето на различни лекарствени смеси, изработка на талисмани, занаятчийство.

Времето в което луната пребивава в една лунна стоянка е около 24 часа.