Лунни стоянки

Лунни стоянки
Рубриката се води от Реджаил Реджеб – Реджи (redjail-stars.blogspot.com)
 • Лунна стоянка в момента

  времето, в което Луната пребивава в една стоянка е около 24 часа

  16 Ал-Зубан - „Две щипки”

  Арабските астролози за установили, че тази лунна стоянка е една от най-благоприятните за лечение, оздравяване. Заниманията с творческа дейност също ще се увенчаят с успех.

 • Следваща Лунна стоянка: 27-09-2022, 17:33 ч.

  17 Иклил Ал-Джабах - „Корона на главата на скорпиона”

  Когато Луната преминава през тази лунна стоянка, времето не е благоприятно за пътуване. Проявите на негативни чувства и емоции като мъст, омраза, завист могат да вземат връх, затова трябва да ги контролирате.

Какво представляват Лунните стоянки

Лунните стоянки се явяват един от най-древните методи за разделяне небето на сектори, базирани на ежедневното движение на Луната от една звездна група към друга. Те са двадесет и осем на брой и имената им са свързани с неподвижните звезди от съзвездията. Според Ал-Бируни началото на първата лунна стоянка Ал Шератан винаги започва от нула градуса на знака Овен, въпреки че неподвижните звезди, които я оформят могат да се отместят. Това ни показва, че системата от стоянки в арабската астрология се базират изцяло на тропикалния зодиак. Тя играе важна роля в подбора на точното време за брак, започване на работа, пътуване, покупко-продажба, съдебен процес, начало на лечение. Освен това те се използвали в изготвянето на различни лекарствени смеси, изработка на талисмани, занаятчийство.

Времето в което луната пребивава в една лунна стоянка е около 24 часа.