Лунни стоянки

Лунни стоянки
Рубриката се води от Реджаил Реджеб – Реджи (redjail-stars.blogspot.com)
 • Лунна стоянка в момента

  времето, в което Луната пребивава в една стоянка е около 24 часа

  1 Ал-Шератан - „Два знака”

  Това е първата лунна стоянка, започва в момента в който Луната влезе в зодиакалния знак Овен. Според древните арабски астролози тя е много подходяща за пътуване, започване на нова работа, печелене на пари, шиене на нови дрехи.

 • Следваща Лунна стоянка: 29-09-2023, 23:06 ч.

  2 Ал-Бутейн - „Стомахът на Овена”

  Когато Луната влезе в тази лунна стоянка, времето е добро за общуване с приятели, влиятелни хора, също и за начертаване план за бъдещето, започване на нова работа. Интелектуалните занимания са препоръчителни.

Какво представляват Лунните стоянки

Лунните стоянки се явяват един от най-древните методи за разделяне небето на сектори, базирани на ежедневното движение на Луната от една звездна група към друга. Те са двадесет и осем на брой и имената им са свързани с неподвижните звезди от съзвездията. Според Ал-Бируни началото на първата лунна стоянка Ал Шератан винаги започва от нула градуса на знака Овен, въпреки че неподвижните звезди, които я оформят могат да се отместят. Това ни показва, че системата от стоянки в арабската астрология се базират изцяло на тропикалния зодиак. Тя играе важна роля в подбора на точното време за брак, започване на работа, пътуване, покупко-продажба, съдебен процес, начало на лечение. Освен това те се използвали в изготвянето на различни лекарствени смеси, изработка на талисмани, занаятчийство.

Времето в което луната пребивава в една лунна стоянка е около 24 часа.