• Реклама

Лунни стоянки

ЛунатаРубриката се води от Реджаил Реджеб – Реджи
redjail-stars.blogspot.comЛунна стоянка в момента
времето, в което Луната пребивава в една стоянка е около 24 часа


8. Ал-Натра -„Ноздрите на лъва”

Времето в което Луната пребивава в тази лунна стоянка е подходящо за укрепване и запазване на придобитото, за помирение с враговете. Не се препоръчва да се пътува и да се сключва брак в този ден.Следваща лунна стоянка: 24-06-2017, 20:31 ч.

9. Ал-Тарфа - „Очите на лъва”

Според арабската астрология, в този ден не бива да се започва нищо ново, нито да се пътува. Не е добре да се срещате с много хора (посещение на масови мероприятия на например). Времето е подходящо за научно-изследователска дейност. 

 

 


Какво представляват Лунните стоянки


Лунните стоянки се явяват един от най-древните методи за разделяне небето на сектори, базирани на ежедневното движение на Луната от една звездна група към друга. Те са двадесет и осем на брой и имената им са свързани с неподвижните звезди от съзвездията. Според Ал-Бируни началото на първата лунна стоянка Ал Шератан винаги започва от нула градуса на знака Овен, въпреки че неподвижните звезди, които я оформят могат да се отместят. Това ни показва, че системата от стоянки в арабската астрология се базират изцяло на тропикалния зодиак. Тя играе важна роля в подбора на точното време за брак, започване на работа, пътуване, покупко-продажба, съдебен процес, начало на лечение. Освен това те се използвали в изготвянето на различни лекарствени смеси, изработка на талисмани, занаятчийство. Времето в което луната пребивава в една лунна стоянка е около 24 часа.
Реклама

Реклама ad