Лунни стоянки

Лунни стоянки
Рубриката се води от Реджаил Реджеб – Реджи (redjail-stars.blogspot.com)
 • Лунна стоянка в момента

  времето, в което Луната пребивава в една стоянка е около 24 часа

  6 Ал-Хана -„Печат”

  Тази лунна стоянка в арабската астрология е много благоприятна за търговия, общуване и срещи с управници, създаване на нови приятелства, начало на лечение, годеж.

 • Следваща Лунна стоянка: 08-12-2022, 08:23 ч.

  7 Ал-Зира - „Две ръце”

  Времето в този ден е подходящо за разрешаване на спорове и проблеми, учене, среща с учители и висшестоящи чиновници, научни работници, нови запознанства. Може да засадите дърво в този ден!.

Какво представляват Лунните стоянки

Лунните стоянки се явяват един от най-древните методи за разделяне небето на сектори, базирани на ежедневното движение на Луната от една звездна група към друга. Те са двадесет и осем на брой и имената им са свързани с неподвижните звезди от съзвездията. Според Ал-Бируни началото на първата лунна стоянка Ал Шератан винаги започва от нула градуса на знака Овен, въпреки че неподвижните звезди, които я оформят могат да се отместят. Това ни показва, че системата от стоянки в арабската астрология се базират изцяло на тропикалния зодиак. Тя играе важна роля в подбора на точното време за брак, започване на работа, пътуване, покупко-продажба, съдебен процес, начало на лечение. Освен това те се използвали в изготвянето на различни лекарствени смеси, изработка на талисмани, занаятчийство.

Времето в което луната пребивава в една лунна стоянка е около 24 часа.