Тълкуване на буквите на името

*За деня можете да тълкувате само едно име!

Информацията е взета от книгата "Името и съдбата" на Борис Хигир, с разрешението на издателство Autopoint


Вижте още