Статии

Пост според Луната от Учителя Петър Дънов

автор: Веселина Стойчева 13.10.2017 707


Image ALT text

В много от своите беседи Учителят Петър Дънов говори за поста. Но не в смисълът, който влагаме ние днес, а за поста като лечебно гладуване.

„Под почивка, разбирам пост. Значи, щом не можеш да ядеш, ще постиш. Пост, почивка, глад са синоними. Религиозният мисли, че постът може да го спаси. Не е така. Енергията трябва да се трансформира. Как става това? - Чрез пост. Природата изпраща на човека някаква болест, която го заставя да лежи известно време и да не яде. Като пости, стомахът постепенно се подобрява, апетитът се връща, и той оздравява”. (НОВИЯТ ЧОВЕК - с.75).

 

„Това, което православната църква счита за пост, не е този пост, който църквата е наредила още в първите времена на своето създаване. Истинският пост е метод за регулиране на чувствата и мислите на хората. Постът не се заключава само в не ядене на мазнини или месо, но през поста човек трябва да се храни с възвишени мисли и чувства, да е готов да се примири с всички свои врагове и да изплати всичките си дългове.” (СИЛА И ЖИВОТ - IX серия - 12 беседа - с. 17).

„Не този официален пост, който знаете. Пост с пълно въздържание от храна и лоши мисли.” (НОВО РАЗБИРАНЕ ЗА ВРЕМЕТО - с.243).

 

Защо трябва да се пости, защо тази тема става все по-актуална в днешни дни?

„Всеки трябва да пости. - Защо? За да продължи живота си. (УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ - с.224).

Колко често трябва да се прави?

„За всички ви определям един ден в месеца за почивка, през който ден няма да ядете. Ще почивате на физическото поле, а ще работите в духовния свят. Този ден ще бъде третият петък от месеца, значи 12 пъти ще си почивате. Постът ще започне от четвъртък на обед в 12 часа и ще свърши в петък на обед 2 часа. Ще ядете малко както в четвъртък, така и в петък.” (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ - 1921 г. с.106).

Кога да започнем поста според Лунния календар?

„Постът правете в последния петък преди новолуние и така всеки месец по веднъж. Хубаво е да се прави постът, когато се разсипва месечината, в нейната последна четвъртина. При първия месец постът ще трае 24 часа, във втория месец - 36 часа, а в третия месец - 40 часа, докато през четвъртия месец сам ще си определите дълготраенето на поста. През второто и третото четиримесечие постът да се направи по същия ред.” (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - ІІІ том - с. 262).

 

Тук можете да видите дните за пост ( гладуване) според това правило, дадено от Учителя П.Дънов до края на 2016-та година.

Започва се от четвъртък 12ч до петък 14ч., преди новолуние. Всеки по своя преценка може да продължи поста 36 часа или 40 часа.

 

31 Март - 12.00ч. до 01 Април - 14.00ч.

28 Април - 12.00ч. до 29 Април – 14.00ч

02 Юни – 12.00ч. до 03 Юни – 14.00ч.

30 Юни - 12.00ч. до 01 Юли – 14.00ч.

28 Юли – 12.00ч. до 29 Юли – 14.00ч.

25 Август -12.00ч. до 26 Август – 14.00ч.

29 Септември - 12.00ч. до 30 Септември – 14.00ч.

27 Октомври -12.00ч. до 28 Октомври – 14.00ч.

24 Ноември – 12.00ч. до 25 Ноември – 14.00ч.

22 Декември – 12.00ч. до 23 Декември – 14.00ч

Смисълът на поста не е само на физически план, но и на духовен. Човек трябва да промени мислите, действията, характера си в положителна посока.

„Дойде някой при мен и ме пита: „Колко дена трябва да постим, три или пет?” Казвам: ако не вършиш волята Божия, и 20 дена да постиш, нищо няма да те ползва.+ (СЪБОРНИ БЕСЕДИ - 1926 г. - с.125).

 

„Ако човек знае как да пости, с един ден пост може да свърши работа, а ако не знае как да пости, и с четиридесет дни пост не може да се промени.” (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - ІІ том - с.194).Comment Script

Коментари

Юлиана
10/02/2017, 03:24 часа
Благодаря ти Учителю! Дълбок поклон пред Любовта, дълбок поклон пред Мъдростта, дълбок поклон пред Истината!
Влагам Истината в душата си, влагам Мъдростта в ума си! Влагам чистотата в сърцето си!
Димитър
07/25/2016, 05:32 часа
До модератора:
станала е грешка- два пъти е публикувано едно и също мнение.Извинения.
До Анита:
Според мен, Учителят е заложил това противоречие за да ни накара да размишляваме.Отговорът за мен е, че тъй като нищо не става изведнъж а постепенно, отначало може да започнем петъчният пост с малко храна и да я намаляваме в следващите петъци според наставленията Му, докато постигнем пълно въздържание.
И от лоши чувства и мисли. разбира се.

До "Щастлива":
Голяма грешка е писането на латиница.Изопачава се Словото на Бог. Всяка буква е знак и излъчва трептения, вибрации...Много е важно.

„Само, че този езикъ не е обикновенъ езикъ. Този езикъ е най-точниятъ езикъ на Земята и единствено с него могатъ да се предадатъ окултните истини. Затова се родихъ и дойдохъ в българския народъ, защото той е най-стариятъ окултенъ народъ на Земята.”

Учителят Беинса Дуно
Димитър
07/25/2016, 05:14 часа
Към всички:
Само с едно \"благодаря\" нещата не се оправят и няма полза.
\"От значение е само това, което вършите.\" (Учителя Беинса Дуно) и \"По делата ще ги познаете\" (Исус)
До Андрияна:
Много е важно да има почитание към онова, към което се отнасяме.. А то е Бог.
Да внимаваме във всичко: \"петър дънов\"
Е, може, ли така!
\" „Някои сега ни кръщават „дъновисти“. Най-голямата пакост, най-големият позор за мене е това име „дъновисти“. „Дъновист“ – това е псевдоним, аз сам не съм „дъновист“. Някому може да е много приятно да се нарича „дъновист“, но за мен думата „дъновист“, или когато споменат думата „Дънов“, то е забиване един гвоздей в ръката ми. Не е въпросът за това, ние всички страдаме от „дъновисти“, павелисти, апостолисти, петровисти и „tutti quanti“: от тази неразбранщина страда днешният свят, от имена като „каравелисти“, „тончевисти“, „драгиевисти“, „стамболовисти“ и т.н. Никои от тях – нито „стамболовисти“, нито „каравелисти“ оправиха България. Всяко нещо, което е обосновано на човешки ум, не е истинно. И християнството, като му сложиха това име, изгуби. Аз нямам нищо против християнството, но силата му не е в името. Ако мислим противното, т.е. че силата е в името, ние се лъжем. Силата на едно учение зависи само от Любовта, която прониква в това учение. Само тази Любов, която прониква в човешката душа, в човешкия ум, в човешкото сърце, в човешкия дух, тя е, която повдига. Вие можете да сложите моето име във венци, но и тогава не само нищо няма да ви придаде, а съвсем ще избеднеете и изсъхнете. Не трябва да идете на другата страна. Не ви казвам кой е Дънов, не искам да знаете това: аз съм като вас. Като разглеждам Христовото учение, аз не се деля от вас. А защо съм един от вас? Защото зная, че Бог е Любов - не мога да правя разлика между Неговите същества. ”
Учителя Беинса Дуно

Из „Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!”, Беседа, държана на 4 юни 1922 г. в София.
Димитър
07/25/2016, 04:47 часа
Към всички:
Само с едно "благодаря" нещата не се оправят и няма полза.
"От значение е само това, което вършите." (Учителя Беинса Дуно) и "По делата ще ги познаете" (Исус)
До Андрияна:
Много е важно да има почитание към онова, към което се отнасяме.. А то е Бог.
Да внимаваме във всичко: "петър дънов"
Е, може, ли така!
" „Някои сега ни кръщават „дъновисти“. Най-голямата пакост, най-големият позор за мене е това име „дъновисти“. „Дъновист“ – това е псевдоним, аз сам не съм „дъновист“. Някому може да е много приятно да се нарича „дъновист“, но за мен думата „дъновист“, или когато споменат думата „Дънов“, то е забиване един гвоздей в ръката ми. Не е въпросът за това, ние всички страдаме от „дъновисти“, павелисти, апостолисти, петровисти и „tutti quanti“: от тази неразбранщина страда днешният свят, от имена като „каравелисти“, „тончевисти“, „драгиевисти“, „стамболовисти“ и т.н. Никои от тях – нито „стамболовисти“, нито „каравелисти“ оправиха България. Всяко нещо, което е обосновано на човешки ум, не е истинно. И християнството, като му сложиха това име, изгуби. Аз нямам нищо против християнството, но силата му не е в името. Ако мислим противното, т.е. че силата е в името, ние се лъжем. Силата на едно учение зависи само от Любовта, която прониква в това учение. Само тази Любов, която прониква в човешката душа, в човешкия ум, в човешкото сърце, в човешкия дух, тя е, която повдига. Вие можете да сложите моето име във венци, но и тогава не само нищо няма да ви придаде, а съвсем ще избеднеете и изсъхнете. Не трябва да идете на другата страна. Не ви казвам кой е Дънов, не искам да знаете това: аз съм като вас. Като разглеждам Христовото учение, аз не се деля от вас. А защо съм един от вас? Защото зная, че Бог е Любов - не мога да правя разлика между Неговите същества. ”
Учителя Беинса Дуно

Из „Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!”, Беседа, държана на 4 юни 1922 г. в София.
Й. Петрова
07/20/2016, 13:05 часа
УЧИТЕЛЮ,благодаря Ви!
албена
05/06/2016, 15:45 часа
Не можем дори и да осъзнаем напълно каква голяма привилегия е било в нашата страна да се роди,живее и наставлява Учителя Дънов.Той е отворено око към Космоса за нас,той още избавя от невежество тези,които се докосват до него,направо не подозираме какво още е можел,да се изпарява,да изчезва,да се телепортира и още много,без дори да го прави достояние на хората..сякаш е знаел,че такава информация ще ги обърка.Велик,велик посветен,един от най великите духовни учители.
Stastliva
05/02/2016, 15:55 часа
Posta zapochva v chetvartak na obed. Sled 12 ne se hrani chovek a predi 12 e dobre malko da hapne - normalno. Zelta e da se izbegne psihologicheskiq moment " dai sega da se naqm zastoto nqma da se hranq sledvas e 26 chasa"
Анита
04/28/2016, 09:14 часа
Не ми стана ясно какво трябва да правя, защото два от цитатите си противоречат - "Пост с пълно въздържание от храна и лоши мисли." или "Ще ядете малко както в четвъртък, така и в петък." Въпроса ми е малко да ядем или да не ядем? Благодаря.
люба
04/16/2016, 07:26 часа
Благодаря !
Иво
04/06/2016, 11:59 часа
БЛАГОДАРЯ :-)
АНДРИЯНА ГЕОРГИЕВА
04/06/2016, 11:53 часа
благодаря на петър дънов следвайки неговите съвети аз промених живота си към добро.преди това да ми се случи аз бях много лош човек.много благодаря на петър дънов и вселената за всичко.
ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА КОЛЕВА
04/04/2016, 08:57 часа
НАЕСТИНА БЛГАДАРЯ , ЧЕ ИМАМЕ ПЕТЪР ДЪНОВ,НО
АЗ БИХ ИСКАЛА ДА СЕ КОНСУЛТИРАМ ПО-ПОДРОБНО С
НЯКОЙ, КОЙТО ДОБРЕ РАЗБИРА ДЪНОВ.
emi0406@abv.bg

БЛАТОДАРЯ
Мария Мундева
03/30/2016, 13:39 часа
:-)Да сме благодарни,че имаме Петър Дънов-УЧИТЕЛЯ
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P

This comment form is powered by GentleSource Comment Script. It can be included in PHP or HTML files and allows visitors to leave comments on the website.